Importerar produkter

Importera produkter för användning i din grossistbutik genom att använda en CSV-fil och sedan göra dem tillgängliga för grossistkanalen.

Innan du börjar

I din CSV-fil kommer du finna att det är användbart att inkludera taggar som hjälper dig att hantera produkterna efter importen. Det går snabbare att lägga till taggar till dina produkter i en CSV-fil före importen än efteråt. Till exempel:

 • Om du automatiserar underhållet av dina kollektioner och har filter som använder produkttaggar, lägg till dessa taggar till dina produkter i CSV-filen.
 • Tagga dina grossistprodukter med en tagg som identifierar importen så att du senare kan hitta dem och göra dem tillgängliga för grossistkanalen.

Importera produkter

Så här importerar du produkter:

 1. Använd mallen för CSV-fil över produkter för att skapa en CSV-fil för att importera dina grossistprodukter. Se Importera dina produkter med en CSV-fil.

  • Om du använder taggar för dina produkter kan du lägga till dem i CSV-filen så att dina produkter är taggade när de importeras.
  • Tagga dina grossistprodukter med en tagg som identifierar importen. Du kommer att använda denna importtagg i din Shopify-admin för att hitta de nyligen importerade produkterna så att du kan göra dem tillgängliga för grossistkanalen. Taggen kan till exempel innehålla ett datum och en tidsstämpel eller inkludera källan för produkten.
 2. Importera produkterna.

 3. Publicera dina nyligen importerade produkter i grossistkanalen:

  1. I din Shopify-admin klickar du på Produkter.
  2. Klicka på Filtrera produkter.
  3. I rullgardinsmenyn Visa alla produkter, välj Taggad med och ange importtaggen som du skapade i steg 1.
  4. Klicka på Lägg till filter. Detta tillämpar ett filter för att visa de nyligen importerade produkterna.
  5. Välj alla produkter i tabellen, klicka på Massredigering, klicka på Gör produkter tillgängliga och aktivera sedan alternativet Grossistförsäljning.

Dina produkter har importerats till din Shopify-admin och är nu tillgängliga för grossistkanalen.

Du kan verifiera att en produkt har publicerats och att den är tillgänglig för grossistkanalen på produktens sida.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis