Lägga till subdomäner

Lägg till en underdomän i din grossistbutik och ge en varumärkt webbadress till dina grossistkunder.

När din grossistbutik skapas är dess domän inställd på myshopify-name.wholesale.shopifyapps.com, men du kan ändra den för att hjälpa dina grossistkunder att hitta din grossistbutik.

Du kan ändra domänen för din grossistbutik för att anvisa till en underdomän av en befintlig domän, oavsett om den redan är associerad med din webbutik eller inte:

 • Din webbutiks huvuddomän - De flesta handlare väljer denna metod. Till exempel, om din huvuddomän är mystore.com kan du skapa underdomäner, till exempel grosshandel eller lager. Din grossistbutiks webbadress kan vara wholesale.mystore.com eller warehouse.mystore.com.
 • En annan domän än din webbutik - Till exempel om du har köpt en annan domän, såsom myorganization.com, kan du skapa underdomäner, till exempel grosshandel eller lager. Din grossistbutiks webbadress kan vara warehouse.myorganization.com eller warehouse.mycompanywarehouse.com. Du kan inte använda www som en underdomän.

Ställ in en underdomän för din grossistbutik

Så här ställer du in en underdomän för din grossistbutik:

 1. Lägg till en CNAME-post i din domän. CNAME måste anvisa till wholesale-shops.shopifyapps.com. Om du till exempel vill att din grossistbutik ska använda domänen wholesale.mystore.com för domänen mystore.com så lägger du till en CNAME med namnet grossist som anvisar till wholesale-shops.shopifyapps.com.

  Om du har köpt din domän via Shopify måste du följa anvisningarna för att lägga till CNAME-posten i din Shopify-hanterade domän. Om din domänleverantör är en tredjepartsleverantör finns det anvisningar om hur du redigerar DNS-inställningarna för en vanlig domänleverantör från tredje part.

 2. Anslut underdomänen till din grosshandelsbutik:

  1. Klicka på Anslut domän på sidan Preferenser i grossistkanalen.
  2. Ange den underdomän som du har ställt in för din grossistbutik i din domänleverantör. Till exempel wholesale.mystore.com.
  3. Klicka på Verifiera anslutning för att verifiera att din underdomän fungerar. När du lägger till en CNAME till en domän kan det ta upp till 24 timmar innan ändringen träder i kraft. Om du klickar på Verifiera anslutning och den inte lyckas, försök igen senare.

Lägg till CNAME-posten i din Shopify-hanterade domän

Om Shopify hanterar din domän (d.v.s. om du har köpt din domän via Shopify) kan du lägga till CNAME-posten med hjälp av din Shopify-admin. CNAME-posten måste anvisa till wholesale-shops.shopifyapps.com för din grossistbutik.

Så här lägger du till en CNAME för din grossistbutik när Shopify hanterar din domän:

 1. Öppna sidan Webbutiksdomäner i din Shopify-admin.

 2. Öppna den Shopify-hanterade domän som du vill använda för din grossistunderdomän.

 3. Klicka på DNS-inställningar.

 4. Klicka på Lägg till anpassad post > CNAME-post och ange följande information:

Information som krävs för din CNAME-post
Namn Anvisar till
Ange det namn för underdomänen som du vill ha. Om du till exempel vill att din underdomän ska vara wholesale.mystore.com anger du grosshandel. Ändra värdet till wholesale-shops.shopifyapps.com

Var ska du gå för att få hjälp

Om du behöver hjälp med att skapa din CNAME för din grossistunderdomän bör du kontakta din tredjepartsleverantörs supportteam. Shopifys supportteam kommer att vara mer begränsade när det gäller att bistå dig eftersom varje leverantör är annorlunda. När du ringer till din leverantör för support kan du berätta för dem att du vill att din underdomän (din CNAME-post) ska anvisa till wholesale-shops.shopifyapps.com.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis