Hantera rabatter på Handshake

Du kan skapa, hantera och radera automatiska rabatter för dina produkter i Handshake-försäljningskanalen. En automatisk rabatt är rabatt som automatiskt gäller för alla dina produkter i Handshake-försäljningskanalen. Rabatter kan användas för tidsbegränsade kampanjer eller för att uppmuntra en viss mängd produkter per order. Dina rabatter marknadsförs på dina produktinformationssidor och på produktkorten när du söker på Handshake-marknadsplatsen.

Skapa rabatter

Du kan skapa automatiska rabatter som gäller för alla dina produkter i Handshake-försäljningskanalen. Du kan inte tillämpa specifika rabatter för specifika produkter eller kunder. Du kan ställa in rabatter med procentsats eller med fast belopp och kan ha upp till tre rabattnivåer. Om du vill ställa in en rabatt för ett senare datum kan du schemalägga den.

Nedan följer en exempelinställning på differentierade rabatter på Handshake:

Exempel på differentierade rabatter på Handshake
Rabattvärde Lägsta ordervärde
5 % 150 USD
10 % 400 USD
15 % 800 USD

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Handshake.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Rabatter.

 5. Klicka på Skapa automatisk rabatt.

 6. I avsnittet Automatisk rabatt anger du ett namn för din rabatt.

 7. I avsnittet Rabattyper väljer du din typ av rabatt:

  • Välj Procent för att ställa in en procentuell rabatt, till exempel 5 %.
  • Välj Fast belopp för att ställa in en fast rabatt, till exempel 30 USD.
 8. I avsnittet Rabattnivåer anger du rabattvärdet och det lägsta ordervärdet. Du kan till exempel ställa in rabattvärdet till 5 %, som gäller för ordrar som har ordervärde 150 USD och högre.

 9. I avsnittet Datumintervall anger du startdatum och starttid för din rabatt. Du kan schemalägga din rabatt för ett senare datum.

 10. Valfritt: Om du vill ange ett slutdatum och en sluttid för din rabatt markerar du Ange slutdatum och väljer slutdatum och sluttid.

 11. Klicka på Spara.

Hantera rabatter

Sidan Rabatt i Handshake-försäljningskanalen ger dig en översikt över alla rabatter som du har på Handshake.

Rabatter kan ha följande status:

 • Aktiv - rabatten är tillgänglig för dina produkter på Handshake-marknadsplatsen.
 • Schemalagd - rabatten är schemalagd att bli aktiv från ett visst datum.
 • Utgången - rabatten har gått ut och är inaktiverad på Handshake-marknadsplatsen.

Du kan bara ha en automatisk rabatt aktiv åt gången. Du kan redigera din befintliga rabatt, till exempel förlänga den för en längre period, justera rabattbeloppet eller hantera din rabattillgänglighet.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Handshake.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Rabatter.

 5. Klicka på den rabatt som du vill redigera.

 6. Ändra rabattens namn, typ, värde eller aktivt datum.

 7. Valfritt: Hantera din rabatts tillgänglighet:

  • Klicka på Inaktivera och sedan Inaktivera för att inaktivera och ändra status för din rabatt till Utlöpt.
  • Om du vill aktivera och ändra rabattstatusen till Aktivklickar du på Aktivera och sedan på Aktivera.
 8. Klicka på Spara.

Radera rabatter

Du kan radera en befintlig rabatt i din Handshake-försäljningskanal.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Handshake.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Rabatter.

 5. Klicka på den rabatt som du vill radera.

 6. Klicka på Radera rabatt.

 7. Klicka på Radera rabatt för att bekräfta.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis