Prissättning och hantering av dina produkter på Handshake

Du kan hantera dina produkter och produktpriser i Handshake-försäljningskanalen.

Hantera produkter i Handshake

Om du skapar en ny produkt i din Shopify-administratör läggs produkten automatiskt till i Handshake-försäljningskanalen. Du kan justera produktens tillgänglighet i din Shopify-administratör. Sidan Produkter i Handshake-försäljningskanalen ger dig en översikt över alla produkter som du lägger till. Du kan använda sökfältet för att filtrera produkter och sortera produkter efter produktnamn, grossistpris eller detaljhandelspris.

Hantera produkttillgänglighet

I Handshake-försäljningskanalen kan du publicera och avpublicera produkter på Handshake-marknadsplatsen.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Handshake > Produkter.
 2. Välj en produkt som du vill uppdatera.
 3. I avsnittet Status väljer du om du vill publicera eller avpublicera produkten.
 4. Klicka på Spara.

Produkter har följande status på sidan Produkter i Handshake-försäljningskanalen:

 • Publicerad - produkten är tillgänglig för återförsäljare på Handshakes marknadsplats.
 • Väntande - produkten är redo att publiceras, men du har ännu inte publicerat din leverantörsprofil för Handshake.
 • Inte publicerad - produkten saknar nödvändig information, eller så har du tagit bort produkten från Handshakes marknadsplats.

Lägg till priser och produktkategorier för dina produkter

För att kunna publicera dina produkter på Handshakes marknadsplats måste du lägga till följande prisinformation för varje produkt. Denna information visas intill dina produkter när återförsäljare bläddrar och köper på Handshakes marknadsplats.

Nödvändig produktinformation för Handshake
Prissättningsuppgift Beskrivning
Grossistpris Priset per artikel som en återförsäljare betalar om de köper din produkt som grossist på Handshake-marknadsplatsen. Detta måste vara lägre än Detaljhandelspriset.
Detaljhandelspris Rekommenderat pris för återförsäljare att sälja produkten för. Detta måste vara högre än Grossistpriset.
Artiklar per låda Antal artiklar som finns i en standardlåda för produkten. Om du till exempel säljer 30 ljus per låda måste återförsäljare köpa ljus i grupper om 30.
Lägsta order Det lägsta antalet artiklar som en återförsäljare kan beställa av produkten. Om du till exempel ställer in din lägsta order till 50 måste återförsäljare köpa minst 50 artiklar av din produkt.

Du måste tilldela en produktkategori till varje produkt från de fördefinierade kategorierna i Handshake. Om du till exempel säljer T-shirts till damer väljer du produktkategorin Apparel & Footwear > Women's Apparel. Om du vill att en produkt ska visas i två olika kategorier måste du duplicera produkten i Shopify-administratören och tilldela den duplicerade produkten till en annan produktkategori i Handshake.

Du kan ange produktpriser och detaljdata individuellt eller i mängd.

Ange individuell information

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Handshake > Produkter.
 2. Välj en produkt.
 3. I avsnittet Kategori väljer du kategorin för din produkt.
 4. Valfritt: Om du vill att alla produktvarianter ska ha samma prisinformation klickar du på Tillämpa på alla varianter i avsnittet Prissättning.
 5. För varje produktvariant anger du Grossistpriset, Detaljhandelspriset, Lägsta order och Artiklar per låda.
 6. Klicka på Spara.

Om du vill redigera produktinformation såsom produktnamn eller -beskrivning går du till Produkter i din Shopify-administratör och klickar sedan på den produkt som du vill redigera. Om du vill ha olika produktinformation för samma produkt måste du duplicera produkten i din Shopify-administratör och redigera informationen för de duplicerade produkterna.

Ange massinformation

När du anger priser och detaljuppgifter i mängd gäller de för alla varianter av varje produkt. Om du vill ändra pris eller detaljer för en viss variant, se Ange individuell information.

När du redigerar produkter i bulk kan du ändra produktkategorier, grossistpriser, artiklar per låda och lägsta orderbelopp.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Handshake > Produkter.
 2. Välj de produkter som du vill redigera och klicka sedan på Redigera.
 3. Valfritt: I avsnittet Kategori väljer du kategorin för dina produkter.
 4. Valfritt: Välj hur du vill ställa in produktpriserna: - För att ställa in ett specifikt pris som gäller för varje produkt, till exempel 10 USD, välj Fast grossistpris och ange sedan priset.

  • Om du vill ställa in priserna till en procentandel av varje produkts ursprungliga pris, till exempel 15 % rabatt på det ursprungliga priset, väljer du Procentuell rabatt och anger sedan procentbeloppet. Antag till exempel att du redigerar tre produkter som hade priserna 50 USD, 75 USD och 100 USD. Om du angav en procentuell rabatt på 15 % blir grossistpriserna 42,50 USD, 63,75 USD och 85 USD.
 5. Valfritt: Lägg till ytterligare information, till exempel Artiklar per låda och Lägsta order.

 6. Klicka på Klar och sedan på Spara.

Visa produkter

Du kan visa upp till fyra produkter på ditt leverantörskort. Dina utvalda produkter visas när återförsäljare söker efter leverantörer i en specifik produktkategori på Handshake.

Du kan visa produkter från en ny produktserie, dina bästsäljande produkter eller produkter som du vill fokusera på marknadsföring. Dina senast publicerade produkter visas också om du väljer färre än fyra produkter.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Handshake > Produkter.
 2. Klicka på produkten som du vill visa och välj sedan Markera som vald i avsnittet Utvalda produkter.
 3. Klicka på Spara.

Hantera utvalda produkter

Dina aktuellt utvalda produkter visas på sidan Produkter i Handshake-försäljningskanalen. Klicka på Redigera för att ta bort eller ändra ordningen på dina utvalda produkter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis