Prissättning och hantering av dina produkter på Handshake

Du kan hantera dina produkter, lägga till produktpriser och ställa in produktinformation i Handshake-försäljningskanalen.

Hantera produkter i Handshake

Om du skapar en ny produkt i din Shopify-administratör läggs produkten automatiskt till i Handshake-försäljningskanalen. Du kan justera produktens tillgänglighet i din Shopify-administratör. Sidan Produkter i Handshake-försäljningskanalen ger dig en översikt över alla produkter som du lägger till. Du kan använda sökfältet för att filtrera produkter och sortera produkter efter produktnamn, grossistpris eller detaljhandelspris.

Hantera produkttillgänglighet

I Handshake-försäljningskanalen kan du publicera och avpublicera produkter på Handshake-marknadsplatsen.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Handshake > Produkter.
 2. Välj en produkt som du vill uppdatera.
 3. I avsnittet Status väljer du om du vill publicera eller avpublicera produkten.
 4. Klicka på Spara.

Produkter har följande status på sidan Produkter i Handshake-försäljningskanalen:

 • Publicerad - produkten är tillgänglig för återförsäljare på Handshakes marknadsplats.
 • Väntande - produkten är redo att publiceras, men du har ännu inte publicerat din leverantörsprofil för Handshake.
 • Inte publicerad - produkten saknar nödvändig information, eller så har du tagit bort produkten från Handshakes marknadsplats.

Produkter som har publicerats i Handshake-försäljningskanalen men är slut i lager visas fortfarande på Handshake-marknadsplatsen. Om du inte vill visa produkter som är slut i lager på Handshake-marknadsplatsen ställer du in produktstatusen till Opublicerad i Handshake-försäljningskanalen.

Dina produktlagernivåer kontrolleras endast när återförsäljare försöker gå till kassan från varukorgen på Handshake-marknadsplatsen. Om din produkt inte har tillräckligt med lager kan återförsäljare inte gå till kassan.

Alternativt, om du vill att återförsäljare ska kunna lägga ordrar för publicerade produkter som är slut i lager, kan du aktivera Fortsätt att sälja när produkten är slut i lager i din produkts lagerinställningar i din Shopify-administratör.

Ställ in produktinformation och lägg till priser för dina produkter

För att publicera produkter på Handshake-marknadsplatsen behöver du ställa in dina produktpriser och din produktinformation. Kontrollera följande tabell som går igenom produktinformationen:

Produktinformation för Handshake
Produktinformation Beskrivning
Produktnamn och -bilder Samma produktnamn och -bilder används i din webbutik och på Handshake-marknadsplatsen. Om du vill redigera informationen går du till Produkter i din Shopify-administratör. Om du vill använda ett annat namn eller andra bilder på Handshake-marknadsplatsen kan du duplicera produkten i din Shopify-administratör, ändra namn eller bilder och publicera den duplicerade produkten i Handshake-försäljningskanalen istället.
Produktbeskrivning Du kan ställa in en separat produktbeskrivning som endast visas på Handshake-marknadsplatsen. Du kan till exempel ha en produktbeskrivning i din webbutik och en annan beskrivning på Handshake-marknadsplatsen för samma produkt.
Produktvarianter Om din produkt har varianter kan du välja vilka varianter du vill sälja på Handshake-marknadsplatsen. Du kan välja varianter när du har tilldelat en produktkategori och lagt till prisinformation för din produkt.
Produktkategori Du måste tilldela en produktkategori till varje produkt från de fördefinierade kategorierna i Handshake. Om du till exempel säljer T-shirts till damer väljer du produktkategorin Kläder och skor > Kvinnokläder.

Du måste lägga till följande prisinformation för varje produkt. Informationen visas intill dina produkter när återförsäljare bläddrar och köper på Handshake-marknadsplatsen.

Nödvändig produktinformation för Handshake
Prissättningsuppgift Beskrivning
Grossistpris Priset per artikel som en återförsäljare betalar om de köper din produkt som grossist på Handshake-marknadsplatsen. Detta måste vara lägre än Detaljhandelspriset.
Detaljhandelspris Rekommenderat pris för återförsäljare att sälja produkten för. Detta måste vara högre än Grossistpriset.
Artiklar per låda Antal artiklar som finns i en standardlåda för produkten. Om du till exempel säljer 30 ljus per låda måste återförsäljare köpa ljus i grupper om 30.
Lägsta order Det lägsta antalet artiklar som en återförsäljare kan beställa av produkten. Om du till exempel ställer in din lägsta order till 50 måste återförsäljare köpa minst 50 artiklar av din produkt.

Du kan ange produktpriser och detaljdata individuellt eller i mängd.

Ange individuell information

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Handshake > Produkter.
 2. Klicka på den produkt som du vill redigera.
 3. Ange produktbeskrivningen i avsnittet Beskrivning. Denna produktbeskrivning används endast för din produktlistning på Handshake-marknadsplatsen.
 4. I avsnittet Kategori väljer du produktkategori för din produkt.
 5. Valfritt: Om du vill att alla produktvarianter ska ha samma prisinformation markerar du Tillämpa på alla varianter i avsnittet Prissättning.
 6. För varje produktvariant anger du Grossistpriset, Detaljhandelspriset, Lägsta order och Artiklar per låda.
 7. Klicka på Spara.
 8. Om din produkt har varianter avmarkerar du de varianter som du inte vill sälja på Handshake-marknadsplatsen i avsnittet VARIANTSYNLIGHET PÅ HANDSHAKE.
 9. Klicka på Spara.

Ange massinformation

När du anger priser och detaljuppgifter i mängd gäller de för alla varianter av varje produkt. Om du vill ändra pris eller detaljer för en viss variant, se Ange individuell information.

När du redigerar produkter i bulk kan du ändra produktkategorier, grossistpriser, artiklar per låda och lägsta orderbelopp.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Handshake > Produkter.
 2. Välj de produkter som du vill redigera och klicka sedan på Redigera.
 3. Valfritt: I avsnittet Kategori väljer du kategorin för dina produkter.
 4. Valfritt: Välj hur du vill ställa in produktpriserna: - För att ställa in ett specifikt pris som gäller för varje produkt, till exempel 10 USD, välj Fast grossistpris och ange sedan priset.

  • Om du vill ställa in priserna till en procentandel av varje produkts ursprungliga pris, till exempel 15 % rabatt på det ursprungliga priset, väljer du Procentuell rabatt och anger sedan procentbeloppet. Antag till exempel att du redigerar tre produkter som hade priserna 50 USD, 75 USD och 100 USD. Om du angav en procentuell rabatt på 15 % blir grossistpriserna 42,50 USD, 63,75 USD och 85 USD.
 5. Valfritt: Lägg till ytterligare information, till exempel Artiklar per låda och Lägsta order.

 6. Klicka på Klar och sedan på Spara.

Visa produkter

Du kan visa upp till fyra produkter på ditt leverantörskort. Dina utvalda produkter visas när återförsäljare söker efter leverantörer i en specifik produktkategori på Handshake-marknadsplatsen.

Du kan visa produkter från en ny produktserie, dina bästsäljande produkter eller produkter som du vill fokusera på marknadsföring. Dina senast publicerade produkter visas också om du väljer färre än fyra produkter.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Handshake > Produkter.
 2. Klicka på produkten som du vill visa och välj sedan Markera som vald i avsnittet Utvalda produkter.
 3. Klicka på Spara.

Dina aktuellt utvalda produkter visas på sidan Produkter i Handshake-försäljningskanalen. Klicka på Redigera för att ta bort eller ändra ordningen på dina utvalda produkter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis