Bearbetning av dina Handshake-ordrar

Återförsäljare kan lägga grossistordrar från dig via Handshake-marknadsplatsen. Ordrar som läggs via Handshake-marknadsplatsen visas i din Shopify-administratör på Order-sidan.

Krav och överväganden

Granska följande krav och överväganden för användning av Handshake-försäljningskanalen:

 • Din butik måste vara belägen i USA.
 • Butiksvalutan måste ställas in till USD.
 • Produkterna som finns i din Handshake-försäljningskanal måste ha följande uppgifter:

  • produktbeskrivning
  • produktkategori
  • grossistpris
  • detaljhandelspris
  • lådförpackningskvantitet
  • minsta orderkvantitet
 • Om du spårar lagernivån för de produkter som du säljer via Handshake-försäljningskanalen i din Shopify-administratör måste du ha tillgänglig kvantitet för att kunna distribuera en order eller aktivera Fortsätt sälja när det är slut i lager i din produkts lagerinställningar.

 • Om du använder din butiks fraktkostnader för Handshake-försäljningskanalen, måste du ha en fraktkostnad med en fraktzon i USA.

 • Betalningar måste göras via en direktbetalningsleverantör med ett kreditkort.

 • Skatter debiteras inte via marknadsplatsen Handshake. Om du vill debitera skatter redigerar du ordern efter att den lagts för att debitera en separat faktura för skattebeloppet.

 • Du kan bara använda rabatter som du ställer in i Handshake > Rabatter.

Få mer information om en återförsäljare

När en återförsäljare lägger en order via Handshake får du ett e-postmeddelande som innehåller följande information om återförsäljaren:

 • butiksnamn
 • webbplatsens URL
 • E-postadress
 • kontaktperson

Om du behöver mer information från återförsäljaren, till exempel ett återförsäljar-ID, kan du skicka ett e-postmeddelande.

Sök efter dina ordrar som lagts via Handshake

Ordrar som läggs via Handshake visas i din Shopify-administratör på Order-sidan, men har ingen specifik tagg. Du kan filtrera din orderlista för att endast visa ordrar som lagts via Handshake-försäljningskanalen.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör, gå till ordrar.et
 2. Klicka på Fler > försäljningskanaloch välj sedan Handshake. Om handshake-alternativet inte är tillgängligt i filtret för försäljningskanal har du inga ordrar ade via Handshake-försäljningskanalen.

Redigera en order som lagts via Handshake

Du kan göra följande åtgärder på ordrar:

 • lägg till nya produkter
 • ta bort produkter
 • lägga till anpassade avgifter, till exempel frakt eller skatter

På grund av prisrabatterna i Handshake kan du inte direkt redigera kvantiteten för en produkt. Om du vill ändra kvantiteten för en produkt ska du först ta bort produkten och sedan lägga till den i ordern på nytt. Därefter kan du justera kvantiteten och tillämpa en rabatt. För mer information om hur du redigerar ordrar, se Redigera ordrar.

När du redigerar en order som lagts via Handshake skickas ett e-postmeddelande till din återförsäljare med uppgifterna för den uppdaterade ordern. E-postmeddelandet innehåller endast de aktuella produkterna i ordern, inte produkter som tagits bort. E-postmeddelandet skickas via Handshake och skiljer sig från e-postmeddelandena i dina meddelandeinställningar i Shopify. Standardmässigt e-postmeddelandet för orderredigering från dina meddelandeinställningar skickas inte, så din kund får bara ett e-postmeddelande.

Lägg till anpassade avgifter

När en kund lägger en order kan du lägga till anpassade avgifter, till exempel frakt eller skatter, som din kund ska godkänna. Du kan bara lägga till anpassade avgifter för ordrar som inte har distribuerats.

Debitera anpassade skatter

Inga ytterligare skattebelopp kan tas emot i Handshake-kassan. Om du behöver debitera skatt på dina ordrar via Handshake kan du lägga till en anpassad skatteavgift.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör, gå till ordrar.et
 2. Klicka på ordern.
 3. Klicka på Redigera.
 4. Klicka på Lägg till anpassad artikel.
 5. I Artikelnamn anger du vilken typ av skatt du debiterar.
 6. I Pris anger du det belopp som ska debiteras för skatter.
 7. Se till att Artikeln är skattepliktig och Artikeln kräver frakt har avmarkerats och att Kvantitet är inställd på 1.
 8. Klicka på Klar.
 9. Valfritt: Lägg till övriga anpassade avgifter, till exempel frakt.
 10. Klicka på Skicka faktura.

Debitera anpassad frakt

Om du behöver debitera en annan fraktkostnad än den som debiterades i kassan, kan du debitera ett anpassat belopp för frakt när kunden har lagt sin order.

Om du planerar att göra detta på varje order från Handshake kan du uppdatera din leveransinformation i din Handshake-profil för att låta kunderna veta att det de debiteras för frakt i kassan kommer att justeras när de har lagt sin order. För mer information om dina fraktinställningar, se konfigurera dina fraktinställningar.

Om kunden redan har betalat en del av leveranskostnaden måste du se till att du endast debiterar mellanskillnaden. Antag t. ex. att en kund debiteras en fraktkostnad på 20 USD i kassan, men ska debiteras 30 USD. När du lägger till en anpassad leveranskostnad måste du se till att bara debitera de extra 10 USD, och inte de fullständiga 30 USD.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör, gå till ordrar.et
 2. Klicka på ordern.
 3. Klicka på Redigera.
 4. Klicka på Lägg till anpassad artikel.
 5. I Artikelnamn anger du ett namn för leveranskostnaden.
 6. I Pris anger du det belopp som ska debiteras för leverans.
 7. Se till att Artikeln är skattepliktig och Artikeln kräver frakt har avmarkerats och att Kvantitet är inställd på 1.
 8. Klicka på Klar.
 9. Valfritt: Lägg till eventuella övriga anpassade avgifter, såsom skatter.
 10. Klicka på Skicka faktura.

Distribuera en order som lagts via Handshake

Du kan distribuera ordrar som lagts via Handshake via din Shopify-administratör på Order-sidan. När du distribuerar en order som lagts via Handshake, kommer e-postmeddelandet om orderdistribution som skickas till din kund att komma från Handshake och använder inte mallen i dina meddelandeinställningar. Mallen som Handshake använder innehåller information såsom spårningsnummer och transportörsuppgifter.

När du distribuerar en order som lagts via Handshake skickas en orderbekräftelse via e-post till din kund även om du avmarkerar alternativet Skicka leveransinformation till din kund nu.

För mer information om hur du distribuerar ordrar, se Distribuera dina egna ordrar.

Återbetala en order som lagts via Handshake

Du kan återbetala ordrar som lagts via Handshake i din Shopify-administratör. När en order som lagts via Handshake återbetalas kommer e-postmeddelandet om återbetalning av order som skickas till din kund från Handshake och använder inte mallen i dina meddelandeinställningar. För mer information om återbetalning av ordrar, se Återbetala en order.

Annullera en order som lagts via Handshake

Du kan annullera ordrar som lagts via Handshake via din Shopify-administratör. När en order som lagts via Handshake annulleras, kommer e-postmeddelandet om orderannullering som skickas till din kund att komma från Handshake och använder inte mallen i dina meddelandeinställningar. För mer information om annullering av ordrar, se Annullera en order.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis