Konfigurera din leverantörsprofil för Handshake

Om ditt företag är godkänt för försäljning på Handshake kan du börja konfigurera din leverantörsprofil för Handshake. Du kan lägga till din varumärkes- och företagsinformation, ställa in regler om beställning från ditt företag och konfigurera dina grossistpriser. När du är redo att börja acceptera grossistordrar kan du publicera din leverantörsprofil så att dina produkter och din profil visas på Handshake-marknadsplatsen.

Innan du börjar

Se till att du har slutfört följande uppgifter innan du konfigurerar din leverantörsprofil:

Steg 1: Lägg till en sidhuvudsbild och en logotyp

Du måste lägga till en rubrikbild och en logotyp för att anpassa din leverantörsprofil på Handshake-marknadsplatsen. Den rubrikbild och logotyp som du laddar upp beskärs automatiskt från mitten av bilden. Du kan inte justera bildens placering när den har laddats upp. Använd följande bildspecifikationer för att ställa in din rubrikbild och logotyp.

Bildspecifikationer för rubrikbilden och logotypen på Handshake
Bildtyp Mått Format Storlek
Rubrikbild 2 048 x 512 px PNG eller JPEG Mindre än 20 MB
Logotypbild 512 x 512 px PNG eller JPEG Mindre än 20 MB

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Handshake.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

  1. Klicka på Profil. 4. Lägg till sidhuvudbild: 1. Klicka på Ladda upp bild i avsnittet Anpassning. 2. Välj en bild från din dator. 5. Lägg till logotyp: 1. Klicka på Ladda upp logotyp i avsnittet Anpassning. 2. Välj en bild från din dator. 6. Klicka på Spara.

När du har laddat upp din rubrikbild och logotyp kan du förhandsgranska hur din leverantörsprofil för Handshake ser ut för återförsäljare i avsnittet Anpassning.

Steg 2: Lägg till mer information om ditt varumärke

För att särskilja dig från andra företag kan du lägga till extra information om ditt varumärke i din leverantörsprofil i Handshake. I beskrivningen kan du lägga till information om varumärkets visioner, syfte och berättelse. Du kan även lägga till dina kontouppgifter för Facebook och Instagram så att återförsäljare kan hitta och följa dig på sociala medier.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Handshake.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

  1. Klicka på Profil. 4. Ange ditt varumärkes namn, beskrivning och e-postadress i detaljavsnittet. Återförsäljare kan skicka meddelanden till denna e-postadress. 5. Valfritt: Lägg till företagets kontouppgifter för Facebook och Instagram. 6. Klicka på Spara.

Steg 3: Konfigurera fraktkostnader

Du måste konfigurera dina leveransinställningar på sidan Inställningar i Handshake-försäljningskanalen om du vill behandla ordrar via Handshake. Du kan ställa in anpassade fraktkostnader för dina Handshake-ordrar eller så kan du använda din butiks fraktkostnader.

Steg 4: Konfigurera ett beställningsvärde

Du måste ange ett lägsta ordervärde som återförsäljare måste lägga innan de kan beställa från ditt företag. Ditt lägsta ordervärde är det lägsta ordervärde som du är villig att acceptera från en återförsäljare.

Om du till exempel inte distribuerar några ordrar under 200 USD anger du 200 som ditt Lägsta ordervärde. Återförsäljare kan kontrollera ditt lägsta ordervärde i din leverantörsprofil för Handshake och på varje produktinformationssida.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Handshake.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

  1. Klicka på Inställningar. 4. Ange ett lägsta ordervärde i avsnittet Lägsta ordervärde. 5. Klicka på Spara.

Steg 5: Lägg till information om dina frakt- och returvillkor

Du måste lägga till information om dina leverans- och returpolicyer, till exempel orderbehandlingstid, retur- och återbetalningspolicy, leveransavgifter, leveransalternativ och annan viktig information relaterad till leverans.

Återförsäljare kan kontrollera din leverans- och returinformation i din leverantörsprofil för Handshake och på varje produktinformationssida.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Handshake.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

  1. Klicka på Inställningar. 4. I avsnittet Leverans och returer lägger du till information om orderbehandling och leveranstider, returer och återbetalningspolicyer. 5. Klicka på Spara.

Steg 6: Konfigurera och prissätt dina grossistprodukter

Du måste konfigurera dina produktdetaljer och lägga till priser för produkter på sidan Produkter i Handshake-försäljningskanalen för att kunna publicera produkter på Handshake-marknadsplatsen.

Steg 7: Publicera din leverantörsprofil för Handshake

När du har konfigurerat dina inställningar och produkter kan du publicera din leverantörsprofil för Handshake och göra den aktiv på handshake.com.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Handshake.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

  1. Klicka på Profil. 4. I statusavsnittet, klicka på Publicera profil och klicka sedan på Publicera. 5. Valfritt: Klicka på Visa profil för att kontrollera hur din leverantörsprofil visas på Handshake-marknadsplatsen.

Om du vill ta bort din leverantörsprofil klickar du på Ta bort profil i avsnittet Status.

Nästa steg

När du har konfigurerat och publicerat din leverantörsprofil kan du göra följande för att din grossistverksamhet ska fortsätta växa:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis