Prissättning och hantering av dina produkter på Handshake

Du kan hantera dina produkter, lägga till produktpriser och ställa in produktinformation i Handshake-försäljningskanalen.

Hantera produkter i Handshake

Om du skapar en ny produkt i din Shopify-administratör läggs produkten automatiskt till i Handshake-försäljningskanalen. Du kan justera produktens tillgänglighet i din Shopify-administratör. Sidan Produkter i Handshake-försäljningskanalen ger dig en översikt över alla produkter som du lägger till. Du kan använda sökfältet för att filtrera produkter och sortera produkter efter produktnamn, grossistpris eller detaljhandelspris.

Hantera produkttillgänglighet

I Handshake-försäljningskanalen kan du publicera och avpublicera produkter på Handshake-marknadsplatsen.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Handshake.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

  1. Klicka på Produkter. 4. Välj en produkt som du vill uppdatera. 5. I avsnittet Status väljer du om du vill publicera eller avpublicera produkten. 6. Klicka på Spara.

Produkter har följande status på sidan Produkter i Handshake-försäljningskanalen:

 • Publicerad - produkten är tillgänglig för återförsäljare på Handshakes marknadsplats.
 • Schemalagd - produkten är redo att publiceras. Du måste publicera din leverantörsprofil för Handshake för att visa den här produkten på Handshake-marknadsplatsen.
 • Inte publicerad - produkten saknar nödvändig information, eller så har du tagit bort produkten från Handshakes marknadsplats.

Produkter som har publicerats i Handshake-försäljningskanalen men är slut i lager visas fortfarande på Handshake-marknadsplatsen. Om du inte vill visa produkter som är slut i lager på Handshake-marknadsplatsen ställer du in produktstatusen till Opublicerad i Handshake-försäljningskanalen.

Dina produktlagernivåer kontrolleras endast när återförsäljare försöker gå till kassan från varukorgen på Handshake-marknadsplatsen. Om din produkt inte har tillräckligt med lager kan återförsäljare inte gå till kassan.

Alternativt, om du vill att återförsäljare ska kunna lägga ordrar för publicerade produkter som är slut i lager, kan du aktivera Fortsätt att sälja när produkten är slut i lager i din produkts lagerinställningar i din Shopify-administratör.

Ställ in produktinformation och lägg till priser för dina produkter

För att publicera produkter på Handshake-marknadsplatsen behöver du ställa in dina produktpriser och din produktinformation. Kontrollera följande tabell som går igenom produktinformationen:

Produktinformation för Handshake
Produktinformation Beskrivning
Produktnamn Samma produktnamn används i din webbutik och på Handshake-marknadsplatsen. Om du vill redigera ditt produktnamn går du produkter i din Shopify-admin. Om du vill använda ett annat namn på Handshake-marknadsplatsen kan du duplicera produkten i din Shopify-administratör, ändra titeln och publicera den duplicerade produkten i försäljningskanalen Handshake istället.
Produktbeskrivning Du kan ställa in en separat produktbeskrivning som endast visas på Handshake-marknadsplatsen. Du kan till exempel ha en produktbeskrivning i din webbutik och en annan beskrivning på Handshake-marknadsplatsen för samma produkt.
Produktbilder Du kan lägga till separata produktbilder som endast visas på Handshake-marknadsplatsen. Du kan till exempel ha produktbilder i din webbutik och andra produktbilder på Handshake-marknadsplatsen för samma produkt. Om du lägger till en ny produktbild i din produktlistning i din Shopify-administratör synkroniseras bilden även med din produktlistning i Handshake-försäljningskanalen.
Produktvarianter Om din produkt har varianter kan du välja vilka varianter du vill sälja på Handshake-marknadsplatsen. Du kan välja varianter efter att du har tillskrivet en produktkategori och lagt till prisuppgifter för din produkt. Om du lägger till eller tar bort en produktvariant i din Shopify-administratör, läggs den även till eller raderas i din produktlistning i försäljningskanalen Handshake.
Produktkategori Du måste tilldela en produktkategori till varje produkt från de fördefinierade kategorierna i Handshake. Om du till exempel säljer T-shirts till damer väljer du produktkategorin Kläder och skor > Kvinnokläder.

Om du gör din produkt otillgänglig i Handshake-försäljningskanalen från din Shopify-administratör och sedan gör den tillgänglig igen ersätts alla dina anpassade Handshake-produktdetaljer med de produktdetaljer som du har i din produktlistning i din Shopify-administratör. Om du till exempel har en annan produktbeskrivning i Handshake-försäljningskanalen ersätts den med den som du har i din Shopify-admin.

Du måste lägga till följande prisinformation för varje produkt. Informationen visas intill dina produkter när återförsäljare bläddrar och köper på Handshake-marknadsplatsen.

Nödvändig produktinformation för Handshake
Prissättningsuppgift Beskrivning
Grossistpris Priset per artikel som en återförsäljare betalar om de köper din produkt som grossist på Handshake-marknadsplatsen. Detta måste vara lägre än Detaljhandelspriset.
Detaljhandelspris Rekommenderat pris för återförsäljare att sälja produkten för. Detta måste vara högre än Grossistpriset.
Artiklar per låda Antal artiklar som finns i en standardlåda för produkten. Om du till exempel säljer 30 ljus per låda måste återförsäljare köpa ljus i grupper om 30.
Lägsta order Det lägsta antalet artiklar som en återförsäljare kan beställa av produkten. Om du till exempel ställer in din lägsta order till 50 måste återförsäljare köpa minst 50 artiklar av din produkt.

Du kan ange produktpriser och detaljdata individuellt eller i mängd.

Ange individuell information

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Handshake.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

  1. Klicka på Produkter.4. Klicka på den produkt som du vill redigera. 5. Ange produktbeskrivningen i avsnittet Beskrivning.Denna produktbeskrivning används endast för din produktlistning på Handshake/marknadsplatsen.6. Valfritt: Hantera dina produktbilder i mediaavsnittet: - Ladda upp produktbilder från din enhet.- Radera befintliga bilder.- Ordna om din bildordning.- Ändra huvudproduktbilden.7.I kategoriavsnittet väljer du produktkategorin för din produkt.8. Valfritt: Om du vill att alla produktvarianter ska ha samma prisinformation markerar du i avsnittet Prissättning Tillämpa på alla varianter.9.För varje produktvariant anger du grossistpriset, detaljhandelspriset, minimiordern och artiklar per förpackning.10. Klicka på Spara.11. Om din produkt har varianter avmarkerar du de varianter som du inte vill sälja på Handshake-marknadsplatsen i avsnittet VARIANTSYNLIGHET PÅ HANDSHAKE och klickar sedan på Spara.

Ange massinformation

När du anger priser och detaljuppgifter i mängd gäller de för alla varianter av varje produkt. Om du vill ändra pris eller detaljer för en viss variant, se Ange individuell information.

När du redigerar produkter i bulk kan du ändra produktkategorier, grossistpriser, artiklar per låda och lägsta orderbelopp.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Handshake.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

  1. Klicka på Produkter.4. Välj de produkter som du vill redigera och klicka sedan på Redigera. 5. Valfritt: I kategoriavsnittet väljer du kategorin för dina produkter.6. Valfritt: Välj hur du vill ställa in produktpriserna: * Om du vill ställa in ett specifikt pris som gäller för varje produkt, till exempel 10 USD, väljer du Fast grossistpris och anger sedan priset.* Om du vill ställa in priser som en procentuell rabatt på varje produkts ursprungspris, till exempel 15 % rabatt på originalpriset väljer du Procentuell rabatt och anger sedan procentbeloppet.Antag till exempel att du redigerade tre produkter som hade priser på 50 USD, 75 USD och 100 USD.Om du angav en procentuell rabatt på 15 %, skulle grossistpriserna bli 42,50 USD, 63,75 USD och 85 USD. 7. Valfritt: Lägg till ytterligare information, till exempel artiklar per förpackning och minimiorder.8. Klicka på Klar och sedan på Spara.

Visa produkter

Du kan visa upp till fyra produkter på ditt leverantörskort. Dina utvalda produkter visas när återförsäljare söker efter leverantörer i en specifik produktkategori på Handshake-marknadsplatsen.

Du kan visa produkter från en ny produktserie, dina bästsäljande produkter eller produkter som du vill fokusera på marknadsföring. Dina senast publicerade produkter visas också om du väljer färre än fyra produkter.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Handshake.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

  1. Klicka på Produkter. 4. Klicka på produkten som du vill visa och välj sedan Markera som vald i avsnittet Utvalda produkter. 5. Klicka på Spara.

Dina aktuellt utvalda produkter visas på sidan Produkter i Handshake-försäljningskanalen. Klicka på Redigera för att ta bort eller ändra ordningen på dina utvalda produkter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis