Ställ in fraktkostnader med Handshake

Obs: Handshake kommer förändras från att vara ett register till att bli en fullständig marknadsplats under hösten 2020. Där kan återförsäljare och leverantörer hantera ordrar och behandla betalningar direkt i Handshake.

För att förbereda dig för lanseringen av Handshake:s fullständiga marknadsplats kan du behöva justera dina aktuella leveransinställningar i Shopify. Kassan i Handshake kommer att använda leveransinställningarna i din Shopify-administratör, så se till att dina aktuella leveransinställningar och priser kommer att fungera för dina grossistordrar.

Om dina aktuella priser inte fungerar för dina grossistordrar, kan du ställa in din Shopify-butik till att visa olika fraktkostnader för dina detaljhandels- och grossistkunder genom att använda en av följande metoder:

ställ in fraktkostnader för grosshandel med hjälp av villkorliga fraktkostnader

Du kan ställa in fraktkostnader för grosshandel som endast visas för ordrar som uppgår till ditt lägsta ordervärde för grossistordrar.

Denna metod fungerar bäst om du inte har några detaljhandelsordrar som uppgår till det lägsta värdet på dina grossistordrar. Till exempel om ditt högsta värde på detaljhandelsorder är runt 200 USD och ditt lägsta värde på grossistorder är 300 USD. Om dina värden på detaljhandelsordrar och grossistordrar överlappar varandra, kommer dina detaljhandelsordrar att ha fraktkostnadsalternativ för grosshandel i kassan.

Om du har fri frakt-kostnader för detaljhandelsvärden och har deras högsta ordervärde inställda på No limit, kommer denna metod att leda till att dina grossistordrar har ett alternativ för fri frakt-kostnad i kassan. För att denna metod ska fungera på rätt sätt måste du ändra det högsta ordervärdet för dina detaljhandelsvärden till ett visst belopp.

Skapa villkorliga kostnader

Utför följande steg för var och en av dina leveransprofiler.

Steg:

  1. Gå till Inställningar >Frakt och leverans från din Shopify-administratör.
    1. Klicka på Hantera kostnader intill din leveransprofil. 3. Valfritt: Ändra det högsta ordervärdet för var och en av dina fri frakt-kostnader: 1. Intill fri frakt-kostnaden klickar du på ...-knappen > Redigera kostnad. 2. I Högsta kostnad anger du ett värde som är strax under ditt lägsta värde för grossistorder. Till exempel, om ditt lägsta värde för grossistorder är 500 USD anger du 499. 3. Klicka på Klar. 4. För varje fraktzon skapar du dina fraktkostnader för grosshandel: 1. Klicka på Lägg till kostnad 2. Ange ett kostnadsnamn och pris. 3. Klicka på Lägg till villkor. 4. Klicka på Baserat på orderpris. 5. Ställ in villkoren. Se till att ditt Lägsta pris är minst det lägsta värdet för grossistorder. 5. Klicka på Spara.

Exempel på frakt inställt med villkorliga kostnader

Antag till exempel att du har följande fraktkostnader för dina detaljhandelskunder:

Exempel på fraktkostnader för detaljhandelskunder
Ordervärdesintervall Fraktkostnader
0 USD - 24,99 USD 5 USD
25,00 USD - 49,99 USD 7 USD
50,00 USD - 99,99 USD 10 USD
Över 100,00 USD Gratis frakt

Antag att den största ordern som du har fått från detaljhandelskunder är på 250 USD och din lägsta grossistorder är inställd på 400 USD. Du kan justera dina fraktkostnader till följande:

Exempel på fraktkostnader för detaljhandels- och grossistkunder
Ordervärdesintervall Fraktkostnader Avsedd kundtyp
0 USD - 24,99 USD 5 USD Detaljhandelskunder
25 USD - 49,99 USD 7 USD Detaljhandelskunder
50 USD - 99,99 USD 10 USD Detaljhandelskunder
100 USD - 399,99 USD Gratis frakt Detaljhandelskunder
400 USD - 499,99 USD 40 USD Grossistkunder
500 USD - 749,99 USD 50 USD Grossistkunder
750 USD - 999,99 USD 75 USD Grossistkunder
Över 1000 USD Gratis frakt Grossistkunder

Ange fraktkostnader för grosshandel med hjälp av leveransprofiler

Istället för att ha samma uppsättning fraktkostnader för alla dina produkter, och ändra tillgängliga priser baserat på ordervärde, kan du ge specifika fraktkostnader till specifika produkter med hjälp av leveransprofiler. På det här sättet kan alla dina grossistprodukter ha en uppsättning leveransregler, medan dina detaljhandelsprodukter har en annan uppsättning leveransregler.

Om du inte har separata produkter i din Shopify-administratör för detaljhandels- och grossistversioner av din produkt, måste du först skapa produkter som är specifika för varje. Du kan göra detta genom att duplicera en produkt och sedan ändra detaljerna för den duplicerade produkten till att vara specifikt för grosshandel eller detaljhandel.

När du har separata grossist- och detaljhandelsprodukter kan du skapa en ny leveransprofil med dina grossistprodukter.

Ange fraktkostnader för grosshandel med hjälp av en app

Vissa appar kan tillhandahålla stabilare leveranslösningar och tillämpa dem på dina leveransinställningar i din Shopify-administratör. Besök Shopifys appbutik för att se vilka appar som kan fungera bäst med ditt företag.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis