Checklista för konfiguration av Handshake-leverantörsprofil

Om din leverantörsansökan för Handshake godkänns måste du installera försäljningskanalen för Handshake till din Shopify-administratör och ställa in din leverantörsprofil för Handshake. Du kan använda följande checklista för att konfigurera din leverantörsprofil för Handshake.

När du har slutfört åtgärderna kan du publicera din leverantörsprofil i Handshake i avsnittet Status i dina profilinställningar för Handshake.

Steg:

  1. Från din Shopify-administratör, gå till Handshake > Profil.
  2. Klicka på Publicera profil i avsnittet Status och sedan Publicera.

När du har publicerat din profil kan du klicka på Visa profil för att se profilen från återförsäljarens perspektiv. Du kan när som helst avpublicera din profil genom att klicka på Ta bort profil i avsnittet Status i dina profilinställningar för Handshake.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis