Lägg till en tredjepartsdomän - Snabbguide

Vilket som är det bästa sättet att lägga till och använda en tredjepartsdomän i din Shopify-butik beror på var du köpte domänen.

Domäner använder en hel del komplicerad terminologi men i praktiken finns det bara två saker du behöver för att ansluta en domän till Shopify:

 • Huvuddelen av din domän, till exempel shopify.com, ska riktas mot Shopifys IP-adress: 23.227.38.65.
 • Allt som står före din rotdomän, till exempel www för www.shopify.com eller shop för shop.shopify.com ska peka mot shops.myshopify.com.

Varje domänleverantör har olika krav för sina inställningar. Kontakta din tredjeparts domänleverantör eller granska deras dokumentation angående hur de kräver att domäner konfigureras.

Shopify-support kommer inte åt dina inställningar för tredjepartsdomän. Om du har problem med att ställa in din domän måste du samarbeta med din domänleverantör. Shopify-support kan endast ge råd om vad du ska meddela din domänleverantör.

Om du vill att Shopify-supporten ska kunna hjälpa till med dina domäninställningar måste du överföra domänen till Shopify istället.

GoDaddy, Google och 1&1 IONOS-domäner

Du kan Konfigurera din domän automatiskt om du har köpt din domän via GoDaddy, Google eller 1&1 IONOS.

Alla andra domäner

Eftersom domänleverantörer skiljer sig åt kan inte Shopify-supporten ge råd om vad som ska anges i fälten för dina domäninställningar. Det här är vad du behöver veta för att kunna granska domänleverantörens dokumentation och för att avgöra vad som ska anges i varje fält, eller för att kontakta deras supportteam:

 • Rotdomänen behöver en A-post som pekar mot 23.227.38.65.
 • Rotdomänen kan inte peka mot några andra A-poster.
 • Alla underdomäner behöver en CNAME-post som pekar mot shops.myshopify.com.
 • Domänens namnservrar ska vara standard för din leverantör.

När du har ändrat dina domäninställningar kan det ta 48 timmar för internet att återspegla de nya inställningarna.

Kontrollera om din domän är redo att läggas till i Shopify

Det kan ta upp till 48 timmar att slutföra ändringar i en domän. Du kan kontrollera om din domän är redo att läggas till i ditt Shopify-konto med hjälp av who.is.

Steg:

 1. Gå till who.is.
 2. Ange roten för din domän, till exempel shopify.com.
 3. Klicka på DNS Records.
 4. Leta efter följande poster: - Typ av A med Innehållet i 23.227.38.65
  • Typ av CNAME med Innehållet i shops.myshopify.com

Om posterna inte finns listade, eller om det finns en annan post i din rotdomän med en Typ i A och ett Innehåll i en annan IP-adress, är din domän inte redo att ansluta till Shopify. Kontakta din domänleverantör om det har gått mer än 48 timmar efter att du ändrade inställningarna.

Om posterna listas är du redo att lägga till domänen till ditt konto hos Shopify.

Lägg till en domän till ditt konto hos Shopify

När din domän är klar kan du lägga till den i ditt Shopify-konto.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till webbutik > domäner.
 2. Klicka på Anslut befintlig domän.
 3. Ange domänen du vill ansluta till, t.ex. johns-apparel.info.
 4. Klicka på Nästa.
 5. Klicka på Verifiera anslutning.

Anslut endast en underdomän till din Shopify-butik

En subdomän är en del av dinrotdomän i början av en URL. Till exempel är shop subdomän i URL shop.johnsapparel.com. Du kan ställa in en tredjepartsdomän för att rikta rotdomänen mot en annan webbplats och en subdomän mot en Shopify-butik. Du kan till exempel ha shop.johns-apparel.com riktad mot din Shopify-butik, men johns-apparel.com riktad mot en annan webbplats .

Obs: Felsökning av den här konfigureringen stöds inte av Shopify.

Konfigurering

Slutför följande steg för att ansluta en subdomän.

 1. Logga in på kontot som du har tillsammans med din tredjeparts domänleverantör.
 2. Hitta dina DNS-inställningar. Leta efter ditt domänhanteringsområde, DNS-konfiguration eller liknande.
 3. Hitta CNAME-posten i dina DNS-inställningar. Namnet på CNAME-posten ska matcha den subdomän som du ansluter till din Shopify-butik. Om du till exempel vill att subdomänen shop.johns-apparel.com ska riktas mot din Shopify-butik kan du leta upp din shop CNAME-post.
 4. Konfigurera CNAME-posten så att den pekar mot shops.myshopify.com. Vissa domänleverantörer kan be om att du anger hela underdomänen med punkten, till exempel shop. i stället för shop. Använd de befintliga posterna som en vägledning eller följ instruktionerna från din domänleverantör. CNAME-poster måste alltid peka mot ett domännamn, aldrig mot en IP-adress.
 5. Från din Shopify-administratör går du till Webbutik > Domäner.
 6. Klicka på Anslut befintlig domän och följ sedan stegen.
 7. Klicka på Bekräfta anslutning i din Shopify-administratör för att bekräfta att din anpassade domän har anslutits till din butik.

Obs! Det kan ta upp till 48 timmar för subdomänen att riktas mot din Shopify-butik. Om du har problem eller behöver hjälp med att konfigurera din tredjepartsdomän ska du kontakta din domänleverantör.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande om en saknad A-post när du lägger till subdomänen till Shopify ska du slutföra följande steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Webbutik > Domäner.
 2. Klicka på Anslut befintlig domän.
 3. Ange din underdomän och klicka sedan på Nästa.
 4. Klicka på Verifiera anslutning.
 5. Klicka på Verifiera igen.
 6. Klicka på Lägg till domän i bannern Ofullständig anslutning.
 7. Ta bort domänens rotdomän på sidan Domäner.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis