Anslut en tredjepartsdomän

Om du ansluter din tredjepartsdomän till Shopify pekar din anpassade URL mot din Shopify-butik. När du ansluter en domän till Shopify kan kunderna ange din anpassade URL i sin webbläsare för att besöka din webbutik. Du använder fortfarande din tredjeparts domänleverantör för att hantera dina domäninställningar, betala för din domän och förnya den.

Obs! Om du vill hantera alla dina domäninställningar direkt i din Shopify-administratör kan du även överföra din domän till Shopify.

Vad är rotdomäner och underdomäner?

Du köper en rotdomän när du köper en domän. Ett exempel på en rotdomän är shopify.com. Du måste köpa en rotdomän innan du kan lägga till subdomäner. De flesta riktar sin rotdomän till sin webbutik.

Subdomäner är tillägg till rotdomänen. En vanligt förekommande subdomän är www. Subdomänen kombineras med rotdomänen för att skapa www.shopify.com.

För mer information om rotdomäner och subdomäner, se nyckelbegrepp och definitioner om domäner.

Allmän instruktionsguide för tredjepartsdomän

Följ denna allmänna installationsguide för att ansluta din befintliga domän till Shopify om du inte kan hitta instruktioner för din tredjepartsleverantör.

Lägg till en befintlig domän till din Shopify-butik

Först måste du lägga till din anpassade domän till din Shopify-butik. I detta steg kan Shopify identifiera att det är du som är ägare till din anpassade domän.

Steg:

Obs: Om du sänker värdet för Time to Live (TTL) på din domän kan den uppdateras snabbare. Kontakta din tredjeparts domänleverantör för förslag och instruktioner om hur du kan ändra din TTL.

Konfigurera din domän med GoDaddy, Google Domains eller 1&1 IONOS

Du kan automatiskt ansluta din GoDaddy-, Google Domains- eller 1&1-IONOS-domän till din Shopify-butik. Du kan ansluta den manuellt om domänen inte ansluts automatiskt.

Anslut din domän automatiskt

 1. Klicka på Anslut befintlig domän.

 2. Ange domänen du vill ansluta till, t.ex. johns-apparel.info.

 3. Klicka på Nästa.

 4. Klicka på Anslut automatiskt.

 5. Logga in på ditt GoDaddy, Google Domains eller 1&1 IONOS-konto i fönstret Logga in.

 6. Klicka på Anslut.

Om du får problem med att automatiskt konfigurera din domän, försök ställa in den manuellt från din tredjepartsleverantörs-admin. Om du kontaktar tredjepartssupport, gå igenom vad du ska säga till din tredjeparts leverantör.

Anslut din domän manuellt

 1. Logga in på kontot som du har tillsammans med din tredjeparts domänleverantör.

 2. Leta upp dina DNS-inställningar, ditt domänhanteringsområde, din DNS-konfigurering eller liknande.

 3. Redigera din A-post för att rikta den mot Shopifys IP-adress 23.227.38.65.

  Domäninställningspanelen kan innehålla nedrullningsbara eller redigerbara fält, eller så kan du behöva markera rutor eller redigera en tabell. Du behöver gå igenom följande steg:

* In the **Type** or **Record Type** field, enter or choose the **@** symbol, or **A record**.
* In the **Points to** field, enter Shopify's IP address `23.227.38.65` as the destination for the A record.
 1. Spara CNAME-posten genom att klicka på Spara, Spara zonfil, Lägg till post eller liknande.

 2. Ändra subdomänens CNAME-post för att rikta den mot shops.myshopify.com. Till exempel, om du vill att din subdomän shop.johns-apparel.com ska peka mot din Shopify-butik ska du ändra CNAME-posten för shop till att peka mot shops.myshopify.com.

  Anslutning av underdomän

 3. Spara CNAME-posten genom att klicka på Spara, Spara zonfil, Lägg till post eller liknande.

 4. Klicka på Webbutik och sedan Domäner från ditt Shopify-administratörskonto.

 5. Klicka på Anslut befintlig domän.

 6. Ange din subdomän i text-fältet. Till exempel shop.johns-apparel.com.

 7. Klicka på Nästa.

 8. Klicka på Bekräfta anslutning i ditt Shopify admin-konto för att bekräfta att din anpassade domän har anslutits till din butik.

Obs: Din rotdomän läggs också till automatiskt. Om du endast vill ansluta en subdomän men inte rotdomänen, kan du radera rotdomänen genom att klicka på radera-ikonen intill avsnittet Hantera domäner.

Konfigurera din befintliga domän för att ansluta till Shopify

Redigera följande DNS-inställningar om du har köpt din domän genom en tredjepartsleverantör:

 • Din A-post bör peka mot Shopifys IP-adress, vilken är 23.227.38.65.
 • Din www CNAME-post bör peka på shops.myshopify.com.

Andra saker, t.ex. vidarebefordran av e-post, kan påverkas om du ändrar dessa domäninställningar. Du kan kontakta din domänleverantör för att få reda på hur eventuella ändringar kan påverka dina DNS-inställningar.

Vissa domänleverantörer, som exempelvis Hover, GoDaddy, Google och 1 & 1 IONOS, ställer automatiskt in domäner för dig på olika sätt.

Observera: Du kan bara ha en A-post associerad till din huvuddomän. Ta bort en eventuell äldre A-post om din domän redan är associerad med en A-post när du redigerar dina DNS-inställningar för att peka din A-post mot Shopifys IP-adress.

Steg:

 1. Logga in på kontot som du har tillsammans med din tredjeparts domänleverantör.

 2. Leta upp dina DNS-inställningar, ditt domänhanteringsområde, din DNS-konfigurering eller liknande.

 3. Redigera din A-post för att rikta den mot Shopifys IP-adress 23.227.38.65.

  Domäninställningspanelen kan innehålla nedrullningsbara eller redigerbara fält, eller så kan du behöva markera rutor eller redigera en tabell. Du behöver gå igenom följande steg:

* In the **Type** or **Record Type** field, enter or choose the **@** symbol, or **A record**.
* In the **Points to** field, enter Shopify's IP address `23.227.38.65` as the destination for the A record.
 1. Spara CNAME-posten genom att klicka på Spara, Spara zonfil, Lägg till post eller liknande.

 2. Ändra din www CNAME-post för att peka den mot shops.myshopify.com.

* Enter or choose the `www` prefix. Often, you need to provide just the `www` prefix without the dot, but some domain providers need the whole subdomain `www.`. Use the existing entries as a guide, or follow your provider's instructions.
* Enter `shops.myshopify.com` as the destination for the CNAME record. CNAME records must always point to a domain name, never to an IP address.
 1. Spara CNAME-posten genom att klicka på Spara, Spara zonfil, Lägg till post eller liknande.

Nu måste du verifiera din anslutning i Shopify.

Verifiera din anslutning i Shopify

Klicka på Bekräfta anslutning i din Shopify-administratör för att bekräfta att din anpassade domän har anslutits till din butik.

Obs: Det kan ta upp till 48 timmar för din anpassade domän att riktas mot din Shopify-butik. Kontakta din domänleverantör om du har problem eller behöver hjälp med att konfigurera din tredjepartsdomän.

Information som du ska uppge till din tredjepartsleverantör

Din tredjeparts-domänleverantör är insatt i villkoren som är relaterade till domäner. När du kontaktar leverantören för support kan du ge dem följande information:

 • Du vill att din A-post ska peka mot Shopifys IP-adress, som är 23.227.38.65.
 • Du vill att din CNAME-post ska peka mot shops.myshopify.com.

Observera att du inte behöver tilldela din underdomän en A-post för Shopify även om du använder den som din huvuddomän.

Om du vill konfigurera vidarebefordran av e-post kan du även berätta för din tredjepartsleverantör att du vill använda deras e-postklient (om de har en) och att du behöver konfigurera dina MX-poster.

Ansluta en underdomän

En underdomän är en del av din rotdomän i början av en URL. Till exempel är shop underdomän i URL shop.johnsapparel.com. Den vanligaste underdomänen är www. Du kan använda underdomäner som store och blog för att organisera din webbplats och göra det enklare för besökare att hitta den information som de söker efter.

Du kan även ställa in en tredjepartsdomän för att få rotdomänen att peka mot en annan webbplats och en subdomän att peka mot en Shopify-butik. Du kan till exempel få shop.johns-apparel.com att peka mot din Shopify-butik, men johns-apparel.com att peka mot en annan webbplatsvärd.

Obs: Felsökning av den här konfigureringen stöds inte av Shopify.

Konfigurering

Slutför följande steg för att ansluta en subdomän.

 1. Logga in på kontot som du har tillsammans med din tredjeparts domänleverantör.
 2. Leta upp dina DNS-inställningar, ditt domänhanteringsområde, din DNS-konfigurering eller liknande.
 3. Redigera din underdomäns CNAME-post i området DNS-inställningar för att peka mot shops.myshopify.com.
 • I fältet Värdnamn eller Alias anger du den underdomän som du vill ansluta till din Shopify-butik. Om du till exempel ansluter shop.johns-apparel.com, är namnet på CNAME-posten shop. Ofta behöver du bara ange www-prefixet utan punkten, men vissa domänleverantörer behöver hela underdomänen www.. Använd de befintliga posterna som en vägledning eller följ din leverantörs anvisningar.
 • Ange eller välj CNAME-posten i fältet Typ eller Posttyp.
 • I fältet Pekar mot anger du shops.myshopify.com som destination för CNAME-posten. CNAME-poster måste alltid peka mot ett domännamn, aldrig mot en IP-adress.
 1. Spara CNAME-posten genom att klicka på Spara, Spara zonfil, Lägg till post eller liknande.
 2. Från din Shopify-administratör går du till Webbutik > Domäner.
 3. Klicka på Anslut befintlig domän och följ sedan stegen.
 4. Klicka på Bekräfta anslutning i din Shopify-administratör för att bekräfta att din subdomän har anslutits till butiken.

Obs: Det kan ta upp till 48 timmar för subdomänen att riktas mot din Shopify-butik. Om du har problem eller behöver hjälp att konfigurera din tredjeparts domän kan du kontakta din domänleverantör.

Tredjepartsleverantörer

Klicka på länken för att få specifika instruktioner för att ansluta din domän om du har en domän från en av följande leverantörer:

Var ska du gå för att få hjälp

Om du behöver hjälp med att rikta din anpassade domän till din Shopify-butik kan du kontakta tredjepartsleverantörens supportteam. Shopify Support kan inte logga in på ditt tredjeparts-domänkonto i ditt ställe även om du ger ditt uttryckliga samtycke.

Nästa steg efter att du har lagt till din anpassade domän till Shopify

När du har lagt till din domän i din Shopify-butik måste du ställa in huvuddomänen. Huvuddomänen visas för kunderna i webbläsarens adressfält när de besöker din webbutik.

Du kan konfigurera vidarebefordran av e-post från domänen efter att du har lagt till den till Shopify.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis