Överför en domän

När du överför en domän till Shopify hanterar du alla dina domäninställningar direkt i din Shopify-administratör. Du kan justera dina domäninställningar, skapa subdomäner, betala för din domän och förnya din domän på sidan Domäner.

Överväganden för överföring av en domän till Shopify

Överväg följande krav innan du överför en domän till Shopify:

 • Du måste ha registrerat din domän för mer än 60 dagar sedan.
 • Din domän måste vara berättigad till överföring. De flesta domänerna kan överföras till Shopify, men vissa domäner, till exempel .ca-domäner, är inte kvalificerade.
 • Du måste vänta upp till 20 dagar efter att du har påbörjat överföringen för att överföringen ska slutföras.
 • Du behöver betala för att registrera din domän i 12 månader. De 12 månaderna läggs till din domäns aktuella utgångsdatum.
 • Du måste ha tillgång till ditt ursprungliga domänleverantörskonto och det e-postkonto du använder för att logga in på det.
 • Säkerställ att din e-postadress inte tillhör domänen som du vill överföra, för att undvika att bekräftelsemejl saknas under överföringsprocessen. Om du till exempel vill överföra domänen johns-apparel.combör du undvika att använda e-postadressen info@johns-apparel.com.
 • Du behöver övervaka och svara på bekräftelsemeddelanden för att slutföra överföringsprocessen.
 • Du måste använda en tredjepartstjänst för e-post-webbhotell med vidarebefordran av e-postmeddelanden från Shopify. Shopify tillhandahåller inte webbhotell-tjänster för e-post, men tillhandahåller obegränsade konton för vidarebefordran av e-postmeddelanden.

Steg 1: Kontrollera din domänleverantörs överföringspolicy

De flesta leverantörerna stöder domänöverföringar. Se över din domänleverantörs överföringspolicy innan du påbörjar överföringsprocessen.

Det enklaste sättet att hitta din domänleverantörs överföringspolicy är att söka i domänleverantörens hjälpcenter för transfer domain. Här är överföringspolicyer för några populära domänleverantörer:

Steg 2: Anslut din domän till Shopify

Anslut din domän till Shopify innan du påbörjar överföringen, för att undvika avbrott i tjänsten. Besökare på din domän kan uppleva anslutningsfel under överföringsprocessen om du inte ansluter din domän innan du överför den.

Obs! Det kan ta upp till 48 timmar att slutföra ändringar i en domän. Se till att anslutningsprocessen har avslutats innan du påbörjar överföringen.

Steg 3: Förbered din domän för överföring

Innan du kan överföra din domän till Shopify måste du förbereda den för överföring.

Steg:

 1. Logga in på ditt konto hos din tredjeparts-domänleverantör.
 2. Bekräfta att e-postadressen som är kopplad till ditt konto är aktuell och inte tillhör domänen som du vill överföra. Under domänöverföringsprocessen måste du svara på e-postmeddelanden som tagits emot på det här kontot. Om din nuvarande e-postadress är ansluten till din domän kommer den att inaktiveras under överföringen.
 3. Lås upp domänen som du vill överföra. Vanligtvis innebär upplåsning av en domän att du letar fram inställningarna för domänen du vill överföra och sedan klickar på Lås upp. Vissa domänleverantörer kräver att du godkänner detta val genom att klicka på en länk i ett bekräftelsemeddelande som de skickar via e-post.
 4. Få en auktoriseringskod för överföring från din leverantör. Vanligtvis innebär mottagande av en auktoriseringskod för överföring att du letar fram inställningarna för domänen som du vill överföra och sedan klickar på Överför denna domän eller Överför ut.

Observera: Processen för att förbereda en domän för överföring varierar från en tredjeparts-domänleverantör till en annan. Kontakta din tredjeparts-domänleverantör om du har problem med att förbereda din domän för överföring. Shopify Support kan inte logga in på ditt tredjeparts-domänkonto i ditt ställe även om du ger ditt uttryckliga samtycke.

Steg 4: Överför din domän

Din domän ska vara upplåst och du behöver en auktoriseringskod för överföring innan du överför din domän. Om du inte har en auktoriseringskod ska du se till att du har följt alla steg för att förbereda din domän för överföring.

Steg:

 1. Klicka på Webbutik > Domäner från ditt Shopify-administratörskonto.
 2. Klicka på Överför domän.
 3. Ange domänen som du vill överföra till Shopify. Inkludera inte www. i början av domänen.
 4. Klicka på Nästa.
 5. Klicka på Verifiera domän.
 6. Gör något av följande beroende på vilket meddelande som visas: - Om DOMÄN UPPLÅST visas är domänen redo att överföras. Klicka på Nästa för att fortsätta.

 7. I dialogrutan Verifieringskod anger du auktoriseringskoden, eller EPP-koden, som du får från din domänleverantör.

 8. Klicka på Nästa.

 9. Klicka på Köp och överför.

 10. Kontrollera det e-postkonto som är kopplat till din domän. Beroende på din domänleverantör kan du få ett e-postmeddelande som ber dig bekräfta dessa ändringar. E-postmeddelandet varierar men du måste godkänna domänöverföringen genom att klicka på en länk såsom Bekräfta överföring eller Godkänn överföring.

När du har godkänt domänöverföringen tar det upp till 20 dagar innan överföringen är slutförd. Du kommer att få ett e-postmeddelande från Shopify som bekräftar att din domän är överförd.

Obs! När du överför en domän till Shopify ställs domänens A-post och CNAME-post in som standard-domänposter för Shopify. Om ytterligare poster finns på domänen före överföringen måste du lägga till dessa poster i avsnittet Domäner i Shopify-administratören. Till exempel, behöver du kanske lägga till en MX-post för att återansluta domänen till ett webbhotell för e-post.

Vanliga frågor

Är min domän kvalificerad för överföring?

De flesta domänerna kan överföras till Shopify. Vissa domäner, till exempel .ca-domäner, är inte berättigade. Utför följande steg för att ta reda på om din domän är berättigad till överföring:

 1. Klicka på Webbutik > Domäner från ditt Shopify-administratörskonto.
 2. Klicka på Anslut befintlig domän.
 3. Klicka på överför i din domän på sidan Anslut befintlig domän.
 4. Ange domänen som du vill överföra till Shopify i dialogrutan Överför domän. Inkludera inte www. i början av domänen.
 5. Klicka på Nästa.

Om din domän inte är berättigad till överföring kommer en banner uppge att domäntillägget för närvarande inte stöds.

Varför får jag ett "domänen hittades inte"-fel?

Du kan bara överföra domäner som du redan äger. Om du inte äger domänen som du vill överföra och den är tillgänglig för registrering, kan du köpa den. Om du äger domänen ska du se till att du har skrivit in domännamnet korrekt och inte har inkluderat www. i början.

Hur låser jag upp min domän?

Du behöver låsa upp din domän genom din tredjeparts-domänleverantör innan du kan överföra den till Shopify. Att låsa upp domänen innebär vanligtvis att logga in på kontot för din tredjeparts domänleverantör, leta upp inställningarna för domänen som du vill överföra och sedan klicka på lås upp. Vissa domänleverantörer kräver att du godkänner detta val genom att klicka på en länk i ett bekräftelsemeddelandet som du får via e-post.

Domänupplåsningsprocessen varierar från en tredjepartsleverantör till en annan. Kontakta din tredjeparts-domänleverantör om du har problem med att låsa upp din domän. Shopify Support kan inte logga in på ditt tredjeparts-domänkonto i ditt ställe även om du ger ditt uttryckliga samtycke.

Hur får jag en auktoriseringskod?

Du behöver få en auktoriseringskod från din tredjeparts-domänleverantör innan du kan överföra din domän till Shopify. Att få en auktoriseringskod innebär vanligtvis att du ska logga in på kontot för din tredjeparts domänleverantör, leta upp inställningarna för domänen som du vill överföra och sedan klicka på överför domänen eller överför ut.

Kontakta din tredjeparts-domänleverantör om du har problem med att hämta en auktoriseringskod för överföring. Shopify Support kan inte logga in på ditt tredjeparts-domänkonto i ditt ställe även om du ger ditt uttryckliga samtycke.

Jag har fått ett e-postmeddelande om samtycke för användarvillkor. Vad betyder detta e-postmeddelande?

När du har slutfört din domänöverföring får du ett e-postmeddelande med ämnesraden Set your data use consent preferences. E-postmeddelandet kommer innehålla en länk som tar dig till inställningar för medgivande av dataanvändning för Tucows Inc. Tucows är moderbolag till OpenSRS, den tjänst som Shopify använder för att sälja domäner till handlare. Det är frivilligt att ge medgivande, och du kan när som helst ta tillbaka det.

Fortsätter min domän att fungera under överföringen?

Ja. Din domän fortsätter att fungera under överföringsprocessen. Om din domän redan är ansluten till din Shopify-butik och du nu överför domänen till Shopify kommer kunderna inte märka någon skillnad när de besöker din webbutik med ditt domännamn.

Hur vet jag om min domänöverföring lyckades?

Du kommer att få ett e-postmeddelande som meddelar om din domänöverföring lyckades eller inte. Överföringsprocessen kan ta upp till 20 dagar från tidpunkten då du startade överföringen. Om domänöverföringen inte lyckas kan du återbetalas den ettåriga förnyelseavgiften.

Kommer jag att behöva min ursprungliga domänleverantör efter att jag har överfört min domän?

Nej. När överföringen är klar behöver du inte längre använda den tredjeparts domäntjänst där du ursprungligen köpte domänen. All din domänhantering sker via sidan Domäner i din Shopify-administratör.

Kommer jag fortfarande att ha en webbhotell-tjänst för e-post med min tredjeparts domänleverantör när jag överför min domän till Shopify?

Nej. Shopify tillhandahåller inte webbhotell för e-post som är en del av domäntjänsterna, men tillhandahåller obegränsade konton för vidarebefordran av e-post i anslutning till ditt domännamn. Om din tredjeparts domänleverantör inkluderar webbhotell för e-post i domänen, överförs inte denna tjänst till Shopify. Du kan ställa in vidarebefordran av e-post till en tredje parts webbhotell-tjänst för e-post efter att du har överfört din domän till Shopify. Överväg att ansluta din tredjepartsdomän till Shopify om du vill behålla din befintliga webbhotell-tjänst för e-post.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis