Hantera din domän i Shopify

Du hanterar alla dina domäninställningar på sidan Domäner på ditt Shopify-administratörskonto.

Ställ in din huvuddomän

Din huvuddomän är det domännamn som visas i adressfältet när kunder bläddrar i din webbutik. Du väljer din huvuddomän från sidan Domäner i din Shopify-administratör.

Som standard använder din huvuddomän formatet your-store-name.myshopify.com när du registrerar dig för Shopify. Om du vill ändra domänen som kunderna använder för att besöka din butik, kan du köpa en anpassad domän via Shopify eller från en tredjeparts domänregistrator. När du har lagt till en anpassad domän till Shopify kan du ställa in din anpassade domän till din huvuddomän.

Du kan använda din rotdomän eller subdomän som din huvuddomän men du kan bara ha en huvuddomän för din Shopify-butik. Om du använder Shopify-planen eller högre och du vill sälja till kunder i flera länder eller regioner, kan du använda internationella domäner för att ställa in regionala domäner för varje land eller region där du har en målmarknad.

Se till att du slutför följande steg innan du ställer in en huvuddomän:

Obs! Se till att dina domäner har statusen OK innan du konfigurerar din huvuddomän. Det kan ta cirka 4 timmar innan ändringar i din domän börjar gälla.

Steg:

 1. I avsnittet Huvuddomän klickar du på Ändra huvuddomän.

 2. Välj domänen du vill ställa in som din huvuddomän.

 3. Klicka på Spara.

Den huvuddomän som du ställer in visas nu för kunder som besöker din webbutik.

Ta bort en tredjepartsdomän

 1. Från din Shopify-administratör går du till webbutik > domäner.
 2. I avsnittet Tredjepartsdomäner väljer du domänen som du vill ta bort.
 3. Gör något av följande beroende på vilken plan ditt konto är aktiverat för: - Klicka på Ta bort om ditt konto finns med i Basic Shopify-planen.

  • Klicka på Hantera > Ta bort om ditt konto har Shopify-planen eller högre.
 4. Klicka på Ta bort för att bekräfta att du vill ta bort och koppla bort den här domänen.

Om du vill använda domännamnet igen för din Shopify-butik efter att du har tagit bort det, kan du lägga till det i din Shopify-administratör.

Om du planerar att stänga din butik och överföra din domän till en ny plattform bör du vara medveten om att Shopifys policy för HTTP Strict Transfer Security (HSTS) fortsätter att gälla på din domän i 90 dagar efter att du har stängt din butik. Denna policy hjälper till att säkerställa säkerheten för information om ditt företag och dina kunder.

Om du överför din domän till en annan plattform som använder HTTPS, behöver du inte vidta några ytterligare åtgärder.

Om du överför din domän till en plattform som inte använder HTTPS, visas ett felmeddelande i webbläsaren när någon försöker besöka din domän under de kommande 90 dagarna. Felmeddelandet kan uppge att webbplatsen inte är betrodd eller att certifikatet inte är giltigt. Vänta tills 90-dagarsperioden är över eller överväg att överföra din domän till en plattform som stöder HTTPS.

Ta bort en Shopify-hanterad domän

Om du inte längre vill att en Shopify-hanterad domän ska vara ansluten till din Shopify-butik ska du kontakta supporten för att ta bort den. När du tar bort eller kopplar ifrån en Shopify-hanterad domän kan du inte hantera inställningarna med hjälp av Shopify-administratören.

Din .myshopify.com-URL kan inte tas bort eller ändras, eftersom du använder din .myshopify.com-URL för att logga in på din butik och identifiera ditt konto när du kontaktar supporten. Om du vill ändra domänen som kunderna använder för att besöka din butik, kan du ställa in en anpassad domän som din huvuddomän.

Vidarebefordra en domän

Om du har flera anpassade domäner för din butik bekräftar du att alla anpassade domäner som är kopplade till din butik omdirigerar till din huvuddomän. Om du inte omdirigerar dina anpassade domäner till din huvuddomän kan sökmotorer indexera din webbplats som duplikat innehåll, vilket kan påverka din upptäckbarhet och din SEO.

Om ditt konto har Shopify-planen eller högre och du har flera anpassade domäner för din butik, kan du antingen omdirigera dessa domäner till din huvuddomän eller använda dem för att riktas till ett specifikt land eller en region som använder internationella domäner.

Du kan inte använda internationella domäner om du använder Basic Shopify-planen. Se till att alla anpassade domäner omdirigerar till din huvuddomän.

Varning! Om du har några applikationer som är beroende av att dessa domäner inte omdirigeras till din huvuddomän ska du prata med apputvecklaren innan du gör denna ändring.

Omdirigera en domän för Shopify-planen eller högre

 1. Från din Shopify-administratör går du till Webbutik > Domäner.
 2. Klicka på Hantera intill domänen som du vill omdirigera.
 3. Välj Omdirigera till primär domän.

Omdirigera en domän för Basic Shopify-planen

 1. Från din Shopify-administratör går du till Webbutik > Domäner.
 2. I avsnittet Huvuddomän klickar du på Aktivera omdirigeringar.
 3. Klicka på Aktivera omdirigeringar igen.

Myshopify.com-URL:er

Du kan inte ändra din .myshopify.com-URL eftersom du använder din .myshopify.com-URL för att logga in på din butik och identifiera ditt konto när du kontaktar Shopify-supporten. Om du vill ändra domänen som visas för kunderna när de besöker din webbutik, kan du ställa in en anpassad domän som din huvuddomän. När du har ställt in ett anpassat domännamn visas fortfarande din .myshopify.com-URL i adressfältet när du är inloggad på din Shopify-administratör.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis