Redigera inställningar och överföra Shopify-domäner

Du kan se och redigera DNS-inställningarna för din domän eller överföra din domän till en annan butik eller domänleverantör på sidan Domäner i din Shopify-administratör.

Visa eller redigera DNS-inställningarna för en domän

Du kan visa och redigera följande DNS-inställningar från avsnittet Domäner i din Shopify-administratör:

 • A-post
 • CNAME-post
 • MX-post
 • TXT-post
 • AAAA-post
 • SRV-post

A-posten och CNAME-posten för din domän ställs automatiskt in till Shopifys standarddomänposter. Du kan redigera DNS-inställningarna för din webbutik om du vill lägga till MX-, TXT-, SRV- eller AAAA-poster. Du kan behöva redigera dessa poster om du konfigurerar en e-posttjänst från tredje part på din domän, om du vill peka en subdomän mot en annan webbplats eller om du behöver verifiera din domän med en tredjepartstjänst.

OBS! Se till att du förstår A-posten och CNAME-posten innan du gör några ändringar. Anslutningen mellan din domän och Shopify kan avbrytas om du ändrar dessa poster, vilket skulle kunna leda till att din webbutik inte kan hittas via ditt domännamn. Läs mer om DNS-poster.

Steg:

 1. Klicka på namnet på domänen du vill redigera i avsnittet Shopify-hanterade domäner.

 2. Klicka på DNS-inställningar.

 3. Om du vill göra ändringar kan du redigera följande DNS-inställningar:

 • Klicka på Lägg till anpassad post, välj posttyp och ange och bekräfta detaljerna för att lägga till en ny post.
 • Klicka på Åtgärder> Redigera intill posten och ange och bekräfta detaljerna för att ändra en befintlig post.
 • Klicka på Åtgärder > Ta bort och sedan på Ta bort igen för att bekräfta om du vill radera en post.

Återställ DNS-inställningar

Du kan återställa dina DNS-inställningar till Shopifys standardkonfiguration. Detta kommer att radera alla dina poster, förutom Shopifys DNS- och A-poster.

Steg:

 1. Klicka på namnet på domänen du vill redigera i avsnittet Shopify-hanterade domäner.

 2. Klicka på DNS-inställningar.

 3. Klicka på Återställ DNS-inställningar i avsnittet Avancerade inställningar.

 4. Klicka på Bekräfta för att återställa dina DNS-inställningar.

Överför din Shopify-domän till en annan Shopify-butik

Du kan överföra din primära Shopify-domän från en butik till en annan Shopify-butik på sidan Domäner. Vidarebefordran av e-post och DNS-poster överförs tillsammans med domänen. Du måste vara butiksägare för att överföra en Shopify-domän. Läs mer om Personalbehörigheter.

Steg:

 1. Logga in på Shopify-butiken som använder domänen du vill överföra.
 1. Klicka på Hantera för att öppna inställningarna för domänen du vill överföra.

 2. Klicka på Överför domän.

 3. Klicka på Överför till en annan Shopify-butik.

 4. Bekräfta att E-postadressen för butikskontakt är uppdaterad i Inställningar > Allmänt och klicka sedan på Skicka överföringslänk. Du får ett e-postmeddelande som innehåller en överföringslänk.

 5. När du får ett e-postmeddelande, klicka på överföringslänken i e-posttexten.

 6. Logga in på Shopify-butiken till vilken du vill överföra domänen.

Observera: Butiksägaren måste logga in till Shopify-butiken direkt från överföringslänken i e-postmeddelandet för att domänöverföringen ska lyckas. Vidarebefordra e-postmeddelandet till butiksägaren så att denna kan logga in till Shopify om du överför domänen till en annan butiksägare.

Domänöverföringen slutförs inom 24 timmar.

Överför din Shopify-domän från Shopify

Obs! Du måste vänta 60 dagar efter att du har köpt en domän innan du kan överföra den.

För att överföra din domän till en annan domänvärd måste du låsa upp din Shopify-domän och ge din nya värd en auktoriseringskod för din domän.

Observera: Du kan inte överföra en domän själv utan att kontakta Shopify-supporten om din domän har en av ändelserna .co.uk, .eu, eller .be.

Steg:

 1. Klicka på namnet på domänen du vill överföra i avsnittet Shopify-hanterade domäner.

 2. Klicka på Överför domän > Överför till en annan leverantör.

 3. Granska informationen och klicka på Bekräfta.

 4. Auktoriseringskoden för din domän visas på din domäns informationssida. Du ger sedan denna kod till din nya leverantör för att verifiera överföringen.

 5. Valfritt: klicka på Avbryt överföring om du vill avbryta din domänöverföring.

Tänk på att din domän kommer att låsas igen om du inte slutför din överföring inom 30 dagar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis