SSL

SSL-certifikat förbättrar webbsäkerheten genom att kryptera din butiks innehåll och publicera det säkert med hjälp av HTTPS istället för HTTP. När du lägger till din anpassade domän i din Shopify-butik, skapas ett nytt SSL-certifikat automatiskt.

Till exempel, om din butiks URL är http://www.example.com uppdateras URL-adressen till https://www.example.com när SSL-certifikatet utfärdas. Kunder som använder den ursprungliga URL-adressen omdirigeras automatiskt till den krypterade webbutiken.

Obs! SSL-certifikat aktiveras som standard i Shopify för din butiks kassa och för allt innehåll som ligger på din .myshopify.com domän.

När du har lagt till din anpassade domän kan det ta upp till 48 timmar innan ett nytt SSL-certifikat skapas. Under den tiden kan ett SSL otillgängligt-fel visas i din Shopify-administratör. Ett säkerhetsfel kan också visas i din webbläsare när du besöker din webbutik. Om din butik fortfarande visar ett säkerhetsfel efter mer än 48 timmar, kan du hänvisa till felsökningsguiden på SSL otillgängligt-fel.

Att förstå SSL

SSL-certifikat har följande fördelar för din webbutik:

  • Lägg till ett nytt säkerhetslager i din webbutik genom att använda HTTPS istället för HTTP.
  • Bygg upp kundernas förtroende genom att visa SSL-hänglåsikonen bredvid din webbutiks URL:

SSL-hänglåsikon

Om din online-butik visar innehåll (inklusive bilder, videoklipp eller webbfonter) som förvaras någon annanstans än hos Shopify, kan du verifiera det på sidan Domän-inställningar i din Shopify-admin för att försäkra dig om att det inte upphäver ditt SSL-certifikat.

Bästa praxis för SSL-innehåll

Du kan vidta följande åtgärder för att säkerställa att din butiks online-innehåll förblir säkert:

HTTP Strict Transport Security (HSTS)

HTTP Strict Transport Security (HSTS) är en webbsäkerhetsmekanism som gör att webbläsare endast ansluter till din webbutik via en säker HTTPS-anslutning. Att använda en säker anslutning förhindrar vissa typer av nätverksattacker och hjälper till att säkerställa säkerheten för din information och dina kunders information. HSTS är alltid aktiv på din domän så länge som din domän är ansluten till din Shopify-butik.

Om du tar bort en domän eller helt lämnar Shopify, fortsätter Shopifys HSTS-policy att gälla på din domän i ytterligare 90 dagar. Om du överför din domän till en annan plattform som använder HTTPS, behöver du inte vidta några ytterligare åtgärder.

Om du överför din domän till en plattform som inte använder HTTPS, visas ett felmeddelande i webbläsaren när någon försöker besöka din domän under de kommande 90 dagarna. Felmeddelandet kan uppge att webbplatsen inte är betrodd eller att certifikatet inte är giltigt. Vänta tills 90-dagarsperioden är över eller överväg att överföra din domän till en plattform som stöder HTTPS.

Obs! Du kan använda HTTPS för din domän genom att få ett kostnadsfritt SSL-certifikat från Let's Encrypt.

Om du har ytterligare frågor, kontakta Shopify Support.

Uppdatera din domänplatskarta

Aktivering av SSL-certifikat för din domän kan tillfälligt påverka din butiks organiska trafik. Om du använder verktyg för webbhantering såsom Google Search Console för att hantera din webbplats kan du uppdatera domänens webbplatskarta manuellt och meddela sökmotorerna direkt när din webbutiks URL ändras från HTTP till HTTPS.

Processen för att uppdatera domänens webbplatskarta är olika beroende på vilka verktyg för webbhantering du använder.

Google Search Console

Det här exemplet visar hur du uppdaterar domänens platskarta med Google Search Console. Verifiera först din Shopify-domän om du inte har använt Google Search Console tidigare.

Steg:

  1. Logga in på ditt Google Search Console-konto.
  2. Ange din domän (inklusive prefixet HTTPS://) i Sökkonsolen och klicka sedan på LÄGG TILL EGENSKAP.
  3. Klicka på domännamnet som har krypterats med SSL.
  4. Klicka på Crawl och klicka sedan på Platskarta.
  5. Klicka på LÄGG TILL/TESTA PLATSKARTA.
  6. Ange domänens nya HTTPS-platskarta (till exempel: https://www.your-shopify-domain.com/sitemap.xml).
  7. Ta bort domänens HTTP-platskarta från dess profil.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis