Typsnitt

Om ditt tema inte innehåller alla typsnitt du vill använda i din webbutik kan du lägga till anpassade typsnitt till ditt tema.

Du kan lägga till ett urval av premiumtypsnitt till ditt tema genom att använda Shopifys typsnittsbibliotek. Biblioteket innehåller systemtypsnitt, ett urval av Googles typsnitt och licensierade typsnitt från Monotype.

Innan du redigerar din temakod

Innan du redigerar din temakod rekommenderar vi att du gör följande:

  • Kontrollera inställningarna för ditt tema i temaredigeraren. Om det finns en inställning för ändringen som du vill göra, behöver du inte redigera din temakod.
  • Duplicera ditt tema för att skapa en säkerhetskopia. Detta gör det enkelt att ta bort dina ändringar och börja om igen om du behöver göra det.
  • Se till att du förstår vilken supportnivå som finns tillgänglig.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis