Venture

Venture är ett djärvt men samtidigt minimalistiskt tema som är utformat för butiker som säljer stora volymer och har stora lager. Funktionerna inkluderar ett kant-till-kant-bildspel, rullgardinsmenyer med flera kolumner och ett kampanjfält.

Exempel på webbutiker som använder Venture-temat

Välj Venture om du har följande:

 • Fler än 50 produkter
 • 5 eller fler produktserier
 • Stora menyer

Temaredigerare

Använd temaredigeraren för att anpassa ditt tema. Verktygsfältet för att redigera temat är indelat i Avsnitt och Temainställningar.

Temaredigerarens verktygsfält som visar Avsnitts- och Temainställningar

Du kan använda avsnitt för att ändra innehåll och layout för de olika sidorna i din butik. Du kan använda temainställningar för att anpassa din butiks teckensnitt och färger och göra ändringar i dina länkar till sociala medier och i dina kassainställningar.

Avsnitt är anpassningsbara block med innehåll som avgör layouten på olika sidor på din webbutik.

 • I Hem-avsnitt finns olika funktioner som du kan lägga till, ordna om eller ta bort, till exempel bildspel eller registrering för nyhetsbrev. Du kan ha upp till 25 avsnitt på din hemsida.

 • Varje sidtyp har sina egna avsnitt. Till exempel avgör produktsideavsnittet layouten för varje produktsida i din webbutik.

 • Sidavsnitt finns alltid på specifika platser i din webbutik. Du kan anpassa dem, men du kan inte flytta eller ta bort dem.

 • Varje tema innehåller fasta avsnitt, till exempel sidhuvud och sidfot som visas på alla sidor i din webbutik.

Du kan lära dig om Ventures unika urval av avsnitt och hur man anpassar dem för att passa ditt företag.

Venture inkluderar följande statiska avsnitt:

 • Rubrik
 • Bildspel
 • Sidfot
 • Produktsidor
 • Produktseriesidor
 • Kollektionslistsida
 • Bloggsida med utvalda produkter
 • Artikelinnehåll
 • Varukorgssida

Dynamiska avsnitt

Du kan lägga till, ordna om och ta bort dynamiska avsnitt för att anpassa layouten av din hemsida. Varje tema har en unik uppsättning dynamiska avsnitt att välja mellan.

Venture inkluderar följande dynamiska avsnitt:

 • Blogginlägg
 • Kollektionslista
 • Utvald kollektion
 • Galleri
 • Bild med text
 • Bild med textlänk
 • Logotyplista
 • Block med flera länkar
 • Utvald produkt
 • Nyhetsbrev
 • Karta
 • Sök
 • Rich text
 • Omdömen
 • Textkolumner med bilder
 • Video
 • Anpassa HTML

Rubrik

Med Venture kan du lägga till ett kampanjfält högst upp i din butik.

Anpassning av rubriksektionen:

 1. Klicka på fliken Avsnitt.

 2. Klicka på Sidhuvud.

 3. Klicka på välj bild under Logotypbild och gör sedan något av följande:

- Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör. - Klicka på fliken Bibliotek och sedan på plus-knappen för att välja en bild från din lokala dator.

 1. Ange logotypens bredd i fältet Anpassa logotypbredd (i pixlar).

 2. Välj den navigeringsmeny du vill visa i butikens header från listan Meny.

 3. Markera Aktivera kampanjfält och gör följande om du vill visa ett kampanjfält:

  1. I fältet Text i kampanjfält anger du den text som du vill ska visas i kampanjfältet.
  2. Klicka i fältet Länk i kampanjfält och välj en sida från listan om du vill länka texten till en sida i din butik.
  3. Om du vill länka texten till en annan webbplats ska du klistra in webbplatsens URL i fältet Länk i kampanjfält.
 4. Klicka på Spara.

Sidfot

Med Venture kan du lägga till följande i din sidfot:

 • menyer
 • sociala medier-ikoner i ett "Följ oss"-avsnitt
 • nyhetsbrevsregistrering i ett "Håll dig uppdaterad"-avsnitt
 • text

Om du vill anpassa sidfotens innehåll:

 1. Klicka på fliken Avsnitt.

 2. Klicka på Sidfot.

 3. Klicka på innehållsavsnittet för Sidfot för att expandera det.

 4. I listan Meny väljer du den meny som du vill visa i butikens sidfot.

Så här anpassar du innehållet i "Följ oss"-avsnittet i din sidfot:

 1. Klicka på Följ oss-avsnittet för att expandera det.

 2. Markera Visa header.

 3. Gå till Rubrik-fältet för att ange den text du vill visa. Som standard är denna "Följ oss", men den är redigerbar.

 4. Gå till avsnittet Ikonjustering för att välja hur du vill anpassa dina sociala medier-ikoner under rubriken.

Så här lägger du till en annan meny i din sidfot:

 1. Klicka på Lägg till innehåll.

 2. Klicka på Meny.

 3. Välj den meny du vill lägga till i butikens sidfot från Meny-listan.

Så här lägger du till text i din sidfot:

 1. Klicka på Lägg till innehåll.

 2. Klicka på Text.

 3. Gå till Rubrik-fältet och ange den text du vill visa i rubriken.

 4. Ange brödtexten i Text-fältet.

Så här lägger du till nyhetsbrevsregistrering i din sidfot:

 1. Klicka på Lägg till innehåll.

 2. Klicka på Nyhetsbrev.

 3. Välj de färger du vill ha i nyhetsbrevsfältet (där dina kunder tillhandahåller sin e-postadress) och nyhetsbrevstexten genom att klicka på färgkartan för att välja en ny färg från en palett.

 4. I Rubrik skriver du in den text du vill ska visas i rubriken. Som standard är denna text "Håll dig uppdaterad".

 5. Gå till Text-fältet och ange den text du vill ska visas över registreringsformuläret. Som standard är denna text "Registrera dig för de senaste nyheterna, erbjudandena och stilarna".

Bildspel

Med Venture kan du visa ett stort bildspel på din startsida. Bildspelet ligger alltid precis under rubriken på startsidan. Du kan inte flytta bildspelsavsnittet på sidan på samma sätt som du kan flytta övriga avsnitt.

Varje bildruta kan ha en rubrik och en underrubrik, och texten kan länkas till valfri sida.

Den rekommenderade storleken för bilder i ett bildspel är 1800 x 1000 px. Bildspel i Venture är responsiva, vilket innebär att temat kommer att ändra storlek och beskära bilderna dynamiskt beroende på vilken enhet din kund använder för att besöka din webbutik. Se Bästa praxis för bilder om du vill ha mer information om hur man optimerar bilder.

Så här skapar du ditt bildspel:

 1. Klicka på fliken Avsnitt.

 2. Klicka på Bildspel.

 3. Klicka på Bildspel för att ladda upp en bild.

 4. Klicka på välj bild under Bild och gör sedan något av följande:

- Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör. - Klicka på fliken Gratisbilder för att välja en stockbild från Shopifys Burst-bildsamling. Härifrån kan du skriva in ett sökord eller bläddra i bildkategorierna. - Klicka på fliken Bibliotek och sedan på plus-knappen för att välja en bild från din lokala dator.

 1. Klicka på rullgardinsmenyn Bildplacering för att ändra vilken del av bilden som ska visas i bildspelet.

 2. Gå till Rubrik-fältet och ange den rubrik du vill visa i bildrutan.

 3. Gå till Underrubrik-fältet och ange den underrubrik du vill visa under rubriken.

 4. Klicka i Bildrutelänk-fältet och välj en sida om du vill länka texten i din bildruta till en sida i din butik.

 5. Klistra in webbplatsens URL i fältet Bildlänk om du vill länka texten i din bildruta till en webbplats.

 6. Upprepa steg 3 till 9 för varje bild du vill lägga till i bildspelet.

 7. Klicka på Spara.

Inställningarna visas högst upp i bildspelsavsnittet. Dessa inkluderar: * Bildhöjd ger dig möjlighet att välja höjd för bildspelet. * Kryssrutan Autorotera bilder ger dig möjlighet att aktivera automatisk rotation. Det innebär att dina bilder kommer att rotera automatiskt utan att kunden bläddrar genom bildspelet manuellt. * Byt bilder efter ger dig möjlighet att välja hur länge varje bild ska visas om automatisk rotation är aktiverad.

Kollektionslista

Du kan visa upp till sex produktserier på startsidan om butiken besöks via en dator eller surfplatta.

I mobila enheter kommer avsnittet för utvalda produktserier att visa butikens huvudmeny som standard. Detta gör det lättare för kunder som använder mobila enheter att få tillgång till hela butikens utbud.

Du kan markera rutan Använd sekundär produktseriebild om du vill att dina produktseriebilder ska fylla hela panelerna. Om du väljer det här alternativet kan det vara nödvändigt att ändra färgerna för Utvald produktserie titlar i dina temainställningar Färger.

Så här lägger du till produktserier till din hemsida:

 1. Klicka på fliken Avsnitt.

 2. Klicka på Produktserielista.

 3. Klicka på Produktserie i avsnittet Innehåll för att expandera området.

 4. Välj en produktserie att visa från Produktserie-listan.

 5. Klicka på Lägg till produktserie om du vill lägga till fler produktserier.

 6. Markera rutan Använd sekundär produktseriebild för att expandera produktseriebilder så att de fyller hela sina titlar.

 7. Klicka på Spara.

Utvald produkt

I det här avsnittet kan du välja produktserier som inkluderar produkter som du vill framhäva, samt hur många produktrader du vill visa för varje produktserie.

 1. Klicka på fliken Avsnitt.

 2. Klicka på Utvalda produktserier.

 3. Gå till Produktserie-listan och välj den produktserie som innehåller de produkter du vill framhäva.

 4. Flytta Rad-reglaget för att välja hur många produktrader du vill visa.

 5. Klicka på Spara.

Nyhetsbrev

Du kan lägga till nyhetsbrevsregistrering på din startsida. Detta låter dig samla in kunders e-postadresser för e-postmarknadsföringskampanjer. Se Shopify-bloggen för mer information om e-postmarknadsföring.

Nyhetsbrevsavsnittet på en webbplats. Det finns ett fält för kunder att ange en e-postadress och en knapp som säger

Gör så här för att lägga till ett prenumerationsformulär för nyhetsbrev på din startsida:

 1. Bredvid Venture klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Avsnitt.

 3. Klicka på Lägg till avsnitt> Nyhetsbrev.

 4. Ange en rubrik för din nyhetsbrevsregistrering i Rubrik-fältet. Standardrubriken är "Prenumerera på vårt nyhetsbrev".

 5. Ange en underrubrik för nyhetsbrevsregistreringen i Underrubrik-fältet. Standardtexten är "Kampanjer, nya produkter och reor. Direkt till din inkorg."

 6. Klicka på Spara.

Bild med text

Venture inkluderar ett avsnitt för bild med text som låter dig visa en bild med ett anpassat meddelande till dina kunder.

 1. Klicka på fliken Avsnitt.

 2. Klicka på Bild med text.

 3. Så här lägger du till bilden:

  1. Klicka för att expandera Bild-ytan.
  2. Klicka på välj bild under Bild och gör sedan något av följande: - Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör.
  3. Klicka på fliken Gratisbilder för att välja en stockbild från Shopifys Burst-bildsamling. Härifrån kan du skriva in ett sökord eller bläddra i bildkategorierna.
  4. Klicka på fliken Bibliotek och sedan på plus-knappen för att välja en bild från din lokala dator.
 4. Så här lägger du till texten:

  1. Klicka för att expandera Bild med text-ytan.
  2. Gå till Rubrik-fältet och ange den rubriktext du vill ska ska visas.
  3. Ange texten du vill visa under rubriken i textfältet.
  4. Välj hur du vill justera texten med bilden i ytan Textjustering.
 5. Klicka på Spara.

Produktsidor

I avsnittet Produktsidor kan du lägga till eller ta bort följande element:

 • Ett meddelande som visar återstående lager när en produkt snart blir otillgänglig
 • En dynamisk kassaknapp
 • Ikoner för social delning
 • Produktrekommendationer

Du kan även välja om kunder ska stanna kvar på produktsidan i stället för att omdirigeras till varukorgssidan när de klickar på knappen Lägg i varukorgen.

Så här redigerar du inställningarna för produktsidor:

 1. Välj Produktsidor i rullgardinsmenyn.

 2. Klicka på Avsnitt.

 3. Klicka på Produktsidor.

 4. Markera Stanna kvar på sidan efter att artikeln har lagts i varukorgen om du vill att kunder ska stanna kvar på produktsidan i stället för att omdirigeras till varukorgssidan när de klickar på knappen Lägg i varukorgen.

 5. Markera Visa lager när det finns färre än 10 produkter tillgängliga för att visa återstående lager när det börjar ta slut. Du måste aktivera lagerspårning för produkten för att detta meddelande ska visas.

 6. Markera visa dynamisk kassaknapp för att visa en dynamisk kassaknapp.

 7. Markera aktivera produktdelning för att visa ikoner för delning i sociala medier.

 8. Klicka på Spara.

Lägga till eller ta bort produktrekommendationer

Du kan visa rekommenderade produkter på produktsidor för att underlätta för kunder att upptäcka andra produkter som kan intressera dem.

 1. Välj Produktsidor i rullgardinsmenyn.

 2. Klicka på Produktrekommendationer.

 3. Använd kryssrutan Visa dynamiska rekommendationer för att visa eller dölja produktrekommendationer på dina produktsidor.

 4. Valfritt: Om du vill ändra den rubrik som visas ovanför de rekommenderade produkterna anger du en ny i fältet Rubrik.

 5. Klicka på Spara.

Produktseriesidor

Du kan aktivera produktseriefiltrering och -sortering för dina produktseriesidor för att hjälpa dina kunder att hitta bland dina produkter.

En meny läggs till högst upp på din produktseriesida om du väljer att Aktivera filtrering efter produkttagg. Kunderna kan använda menyn för att enbart se produkter i den produktserie som har den valda taggen:

Shopifys hjälpcenter har mer information om filtrering efter produkttaggar.

Menyn Sortera efter läggs till högst upp på produktseriesidan om du väljer att Aktivera produktseriesortering. Kunderna kan använda menyn för att sortera produkterna i produktserien efter:

 • Utvald
 • Bästsäljare
 • Alfabetisk ordning, A–Ö
 • Alfabetisk ordning, Ö–A
 • Pris, lågt till högt
 • Pris, högt till lågt
 • Datum, nyast till äldst
 • Datum, äldst till nyast

Så här aktiverar du filtrering och sortering på dina produktseriesidor:

 1. Navigera till en produktsida i temaredigeraren.

 2. Klicka på fliken Avsnitt.

 3. Klicka på avsnittet Produktseriesidor.

 4. Markera Aktivera taggfiltrering för att lägga till en Filtrera efter-meny till din produktseriesida.

 5. Markera Aktivera sortering för att lägga till en Sortera efter-meny till din produktseriesida.

 6. Klicka på Spara.

Varukorgssida

Orderanteckningar låter dina kunder inkludera specialinstruktioner i en order. Shopifys hjälpcenter har mer information om orderanteckningar.

Så här aktiverar du orderanteckningar:

 1. Navigera till varukorgssidan i temaredigeraren genom att lägga till en produkt i varukorgen.

 2. Klicka på fliken Avsnitt.

 3. Klicka på avsnittet Varukorgssidor.

 4. Markera Aktivera orderanteckningar.

 5. Klicka på Spara.

Bloggsida med utvalda produkter

Med Venture kan du visa utvalda produkter från en valfri produktserie när kunder besöker bloggsidor i din butik. Till exempel kan du framhäva produkter från din höstkollektion under ett blogginlägg om höstmode.

Så här visar du en produktserie på dina bloggsidor:

 1. Navigera till en bloggsida i temaredigeraren.

 2. Klicka på fliken Avsnitt.

 3. Klicka på avsnittet Utvalda produkter.

 4. Välj en kollektion som du vill visa från Produktserie-listan.

 5. Klicka på Spara.

Video

Du kan lägga till en video som har laddats upp till YouTube eller Vimeo till din hemsida. Videor kan engagera kunder och generera intresse för ditt företag.

Så här lägger du till en video på din startsida:

 1. Bredvid Venture klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Avsnitt.

 3. Klicka på Lägg till avsnitt> Video.

 4. Lägg till text på uppspelningsknappen genom att skriva in text i fältet Knapptext.

 5. Ange delningslänken för ditt videoklipp i fältet Videolänk.

  En delningslänk för YouTube ser ut så här: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Du kan läsa om hur man kopierar en delningslänk för en YouTube-video i den här hjälpartikeln om YouTube.

  En delningslänk för Vimeo ser ut så här: https://vimeo.com/281332510. Du kan läsa om hur man kopierar en delningslänk för en Vimeo-video i den här hjälpartikeln om Vimeo.

 6. Valfritt: Lägg till en omslagsbild till din video:

  1. Klicka på Välj bild.. Klicka på Ladda upp för att ladda upp en bild från din dator. Klicka på Gratisbilder om du vill använda en kostnadsfri stockbild från Burst.
  2. Välj hur du vill justera omslagsbilden genom att välja en position från rullgardinsmenyn Bildposition. Du kan använda bildpositionen för att välja vilken del av bilden du vill ska synas när beskärningen sker.
  3. Ställ in en höjd för omslagsbilden genom att välja Låg eller Hög från rullgardinsmenyn Bildhöjd.
 7. Valfritt: Lägg till ett överlagring till din video:

1. Markera visa överlagring. 2. Ställ in överlagringsfärgen genom att klicka på färgkartan för överlagring och välja en färg. 3. Ställ in opacitet för överlagringen genom att välja en procent i opacitetsreglaget.

 1. Klicka på Spara.

Anpassa HTML

I avsnittet Anpassad HTML kan du använda HTML-kod för att skapa anpassat innehåll till din startsida. Du kan till exempel använda HTML för att formatera textblock, skapa tabeller eller bädda in innehåll från en tredjepartswebbplats.

Lägg till anpassad HTML på din hemsida:

 1. Bredvid Venture klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Avsnitt.

 3. Klicka på Lägg till avsnitt.

 4. Klicka på Anpassad HTML > Lägg till i området Avancerad layout.

 5. Klicka på Anpassad HTML och ange den HTML-kod som du vill lägga till på din startsida.

 6. Klicka på Spara.

Temainställningar Du kan använda temainställningar för att anpassa färger och typografi i din webbutik. Du kan även skapa länkar till dina konton i sociala medier, redigera dina varukorgsinställningar och lägga till en Favicon.

Venture innehåller följande temainställningar:

 • Färger
 • Typografi
 • Produktseriesida
 • Sociala medier
 • Favicon
 • Kassa

Färger

Du kan välja färger för olika delar av din webbutik.

Anpassa dina färginställningar

 1. Bredvid Venture klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Temainställnngar.

 3. Klicka på Färger.

 4. För varje innehållstyp klickar du på färgfönstret för att använda färgväljaren:

  Färgväljaren i temaredigeraren

- Området Senast valda visar de färger som du senast valde för ditt tema. - Området Används för närvarande visar de färger som du för närvarande använder i andra delar av ditt tema.

För att ställa in färgen till transparent, klicka på Ingen.

 1. Klicka på Spara.

Typografi

Du kan ställa in teckensnittsstil och storlek på texten i din webbutik.

Anpassa dina typografiinställningar

 1. Bredvid Venture klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Temainställnngar.

 3. Klicka på Typografi.

 4. För varje texttyp klickar du på Ändra för att använda typsnittsväljaren:

 5. Utforska typsnitt genom att använda sökfältet, eller genom att klicka på Ladda fler.

  Se Shopifys teckensnittsbibliotek för att se alla tillgängliga teckensnitt.

 6. Klicka på namnet på det typsnitt du vill använda.

 7. Om du vill ändra teckensnittet till en annan stil, så som fet eller kursiv, klickar du på Vanligt. Klicka sedan på den stil du vill använda och klicka på Välj:

  Ett urval av typsnitt som finns tillgängliga i typsnittsväljaren

 8. Klicka på Spara.

Sociala medier

Du kan lägga till knappar för delning på sociala medier för dina produkter och bloggposter och länkar till dina sociala medier-konton.

Så här anpassar du inställningarna för sociala medier:

 1. Bredvid Venture klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Temainställnngar.

 3. Klicka på Sociala medier.

 4. Klicka på välj bild eller se gratisbilder under Bilder för delning till sociala medier för att ladda upp en bild för delning till sociala medier.

 5. Ange länkar till dina konton i de avsedda fälten för att lägga till länkar till dina sociala medier-konton under Konton. Ange fullständiga länkar, till exempel https://instagram.com/shopify eller https://twitter.com/shopify.

  Länkar till dina sociala medier-konton visas i webbutikens sidfot.

 6. Markera en eller flera av kryssrutorna under Delning för att lägga till knappar för social delning till dina produkter och i blogginlägg.

  Du kan lägga till följande delningsknappar:

- Dela på Facebook - Tweet på Twitter - Pin på Pinterest (inte tillgänglig för delning av blogginlägg)

 1. Klicka på Spara.

Observera: Om du vill visa knappar för delning till sociala medier på produktsidor och i bloggposter måste du också aktivera knapparna i avsnitten för de sidorna.

Favicon

Du kan ladda upp en favoritikon, en "favicon", som kan hjälpa till att bygga webbutikens varumärke genom att visa din logotyp på följande platser:

 • din webbläsarflik
 • din webbläsarhistorik
 • skrivbordsikoner
 • intill webbutikens namn när den är ett bokmärke.

Den rekommenderade storleken för en favicon i Venture är en kvadratisk bild som är 128 x 128 px eller större.

Så här laddar du upp en favicon:

 1. Klicka på fliken Temainställningar.

 2. Klicka på Favicon.

 3. Klicka på välj bild under Favicon-bild och gör sedan något av följande:

- Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör. - Klicka på fliken Bibliotek och sedan på plus-knappen för att välja en bild från din lokala dator.

 1. Klicka på Spara.

Kassa

I det här avsnittet kan du anpassa butikskassan. Klicka här för mer information om butikens kassasida.

Framhäva produktserier i din navigeringsmeny

Navigeringsmenyn i Venture låter dig visa några av produkterna i en produktserie innan kunden klickar på länken för att se kollektionen. På det här sättet kan en kund som ser något han eller hon gillar omdirigeras direkt till en produktsida utan att behöva leta upp en specifik produkt i dess produktserien.

Så här skapar du en produktseriemeny som visar produkter:

 1. Skapa en meny för produktserien som du vill framhäva i din huvudnavigering:

  Lägg till menysida med en ny meny som är döpt till "Men"

 2. Lägg till minst en länk till din nya meny. Eftersom du framhäver en produktserie kan detta hjälpa dig att länka till enskilda taggar inom den produktserien.

  Nytt menyalternativ som är döpt till "Dock shoes" länkar till en produkt med samma namn

 3. Klicka på Spara meny för att spara din nya produktseriemeny.

 4. Gå till huvudmenyn och skapa en länk med samma namn som produktseriemenyn du just skapade:

  Huvudmenyfönstret med knappen

 5. Ställ in produktserielänken i huvudmenyn så att den pekar mot den produktserie du vill framhäva i din produktseriemeny.

 6. Klicka på Spara-menyn.

Din huvudnavigering bör nu visa de produktserielänkar som du skapade tillsammans med de första produkterna i produktserien:

Försvinnande huvudmeny

Om länkarna i din huvudmeny inte ryms på en och samma rad kommer menyn att ersättas av en Meny-knapp. Kunder kan klicka på knappen för att öppna en utfällbar panel med alla dina huvudmenylänkar.

Du kan vidta följande åtgärder om du inte vill fälla ihop din meny till en knapp:

 • Ta bort några länkar från din huvudmeny. Du kan snabbt frigöra utrymme genom att ta bort menyobjekt.
 • Skriv om dina huvudmenylänkar med färre tecken. Du kan till exempel ändra "Vanliga frågor" till "FAQ".
 • Använd ett smalare typsnitt för dina menyobjekt. Du kan välja typsnitt för menyobjekt genom att redigera alternativet "Brödtext" under Typografi i Temaredigeraren.

Använda text i ditt bildspel

Besökare kommer att se ditt tema på enheter av olika storlekar. Beroende på webbläsarstorleken kan det hända att kunder endast ser en del av dina bildspelsbilder. Av denna anledning bör du inte använda bilder med text i dina bildspel. Om texten i bilden blir beskuren eller delar av texten förmörkas så kommer dina kunder inte att kunna läsa den.

Om du vill lägga till text till ditt bildspel ska du ange den som rubriktext och underrubriktext.

Så här lägger du till rubrik- och underrubriktext i en bildruta:

 1. Klicka på Anpassa i ditt Venture-tema.

 2. Klicka på fliken Avsnitt.

 3. Klicka på Bildspel.

 4. För varje bild i bildspelet kan du lägga till rubriktext och underrubriktext. Lägg till text som du vill visa på bilderna i bildspelet.

 5. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis