Hantera kommentarer till blogginlägg

Kommentarer kan tillhandahålla en plats för samtal om ditt företag och dina produkter. Du kan låta kunderna kommentera dina blogginlägg, inaktivera kommentarer eller tillåta kommentarer i väntan på moderering.

Obs! Innan du kan aktivera kommentarer för en blogg måste du publicera minst ett inlägg till den.

Tillåt eller inaktivera kommentarer på en blogg

När du skapar en ny blogg är kommentarer inaktiverade som standard. Kommentarsinställningarna har tre alternativ:

  • Kommentarer är inaktiverade: Besökare på din blogg kan inte lämna kommentarer till inlägg.

  • Kommentarer är tillåtna, i väntan på moderering: Besökare på din blogg kan lämna kommentarer, men du måste granska kommentarerna innan de visas på din blogg.

  • Kommentarer är tillåtna och publiceras automatiskt: Besökare på din blogg kan lämna kommentarer och de visas på din blogg utan din recension.

För att hantera kommentarsinställningar:

  1. Klicka på namnet på bloggen som du vill redigera.

  2. I avsnittet Kommentarer väljer du det alternativ du vill ha och klickar sedan på Spara.

Godkänn eller radera kommentarer

Om du väljer att tillåta kommentarer i väntan på moderering måste du godkänna alla kommentarer innan de publiceras på din blogg. Du kan även godkänna eller ta bort flera kommentarer med en massåtgärd.

Steg:

  1. I avsnittet Kommentar klickar du på Godkänn för att publicera kommentaren på din blogg, eller klicka på papperskorgen för att radera kommentaren.

Dölj skräppostkommentarer

Shopify kontrollerar alla bloggkommentarer för tecken på spam och flaggar dem. Flaggade kommentarer visas inte på din blogg, men de kommer att visas i din Shopify-admin.

Steg:

  1. Om spamkommentaren inte är flaggad klickar du på Spam för att flagga den.

  2. Klicka på papperskorgen bredvid en kommentar som flaggats som Spam för att radera kommentaren.

Obs! Om en kommentar felaktigt markerats som skräppost kan du klicka på Inte skräppost vid sidan om den. Detta kommer ta bort flaggan och skicka en anmälan till Shopify för att förbättra skräppostfiltret.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis