Lägg till en tredjepartsdomän - Snabbguide

Det bästa sättet att lägga till och använda en tredjepartsdomän i din Shopify-butik beror på var du köpte domänen.

Domäner använder mycket komplicerad terminologi men i praktiken finns det bara två saker du behöver för att ansluta en domän till Shopify:

 • Huvuddelen av din domän (rotdomän), till exempel shopify.com, ska peka mot Shopifys IP-adress: 23.227.38.65.
 • Allt som står före din rotdomän (underdomän), till exempel www för www.shopify.com eller shop för shop.shopify.com ska peka mot shops.myshopify.com.

Varje domänleverantör har olika krav för sina inställningar, så du måste kontakta din domänleverantör eller granska deras dokumentation om hur domänen ska konfigureras.

Shopify-support kan inte komma åt domänens inställningar. Om du har problem med att konfigurera din domän måste du arbeta med din domänleverantör. Shopify-support kan endast ge råd om vad du ska säga till din domänleverantör.

Om du vill att Shopify-supporten ska kunna hjälpa till med dina domäninställningar måste du överföra domänen till Shopify istället.

GoDaddy, Google och 1&1 IONOS-domäner

Se handboken om hur du konfigurerar din domän automatiskt om du har köpt din domän via GoDaddy, Google eller 1&1 IONOS.

Alla andra domäner

Eftersom varje domänleverantör är annorlunda kan Shopify inte ge råd om vad du ska ange i varje fält i domänens inställningar. Här är vad du behöver veta för att granska deras dokumentation och avgöra vad som ska läggas in i varje fält eller kontakta deras supportteam.

 • Rotdomänen behöver en A-post som pekar mot 23.227.38.65.
 • Rotdomänen kan inte peka mot några andra A-poster.
 • Alla underdomän behöver en CNAME-post som pekar mot shops.shopify.com.
 • Domänens namnservrar ska vara standard för din leverantör.

När du har ändrat dina domäninställningar kan det ta 48 timmar för internet att återspegla de nya inställningarna.

Kontrollera om din domän är redo att läggas till i Shopify

Det kan ta 48 timmar för eventuella ändringar i en domän att registreras över hela internet. Du kan kontrollera om din domän är redo att läggas till i ditt Shopify-konto med hjälp av who.is.

Steg:

 1. Gå till who.is.
 2. Ange roten för din domän, till exempel shopify.com.
 3. Klicka på DNS Records.
 4. Leta efter följande poster: - Typ av A med Innehållet i 23.227.38.65
  • Typ av CNAME med Innehållet i shops.myshopify.com

Om posterna inte finns listade, eller om det finns en annan post i din rotdomän med en Typ i A och ett Innehåll i en annan IP-adress, är din domän inte redo att ansluta till Shopify. Kontakta din domänleverantör om det har gått mer än 48 timmar efter att du ändrade inställningarna.

Om posterna listas är du redo att lägga till domänen till ditt konto hos Shopify.

Lägg till en domän till ditt konto hos Shopify

När din domän är klar kan du lägga till den i ditt konto hos Shopify.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till webbutik > domäner.
 2. Klicka på Anslut befintlig domän.
 3. Ange domänen du vill ansluta till, t.ex. johns-apparel.info.
 4. Klicka på Nästa.
 5. Klicka på Verifiera anslutning.

Anslut endast en underdomän till din Shopify-butik

En subdomän är en delmängd för din rotdomän i början av en URL. I URL:en shop.johnsapparel.com är till exempel shop subdomän. Du kan ställa in en tredjepartsdomän för att få rotdomänen att peka mot en annan webbplats och en subdomän att peka mot en Shopify-butik. Du kan till exempel få shop.johns-apparel.com att peka mot din Shopify-butik, men johns-apparel.com att peka mot en annan webbplatsvärd.

Obs! Felsökning av den här konfigureringen stöds inte av Shopify.

Konfigurering

Slutför följande steg för att ansluta en subdomän.

 1. Logga in på kontot du har hos din domänleverantör.
 2. Hitta dina DNS-inställningar. Leta efter ditt domänhanteringsområde, DNS-konfiguration eller liknande.
 3. Hitta CNAME-posten i dina DNS-inställningar. Namnet på CNAME-posten ska matcha den subdomän som du ansluter till din Shopify-butik.
 4. Konfigurera CNAME-posten för att peka den mot shops.myshopify.com Copy . Ofta behöver du bara ange prefixet utan punkten, men för vissa domänleverantörer behöver du ange hela underdomänen. Använd befintliga poster som en guide, eller följ instruktionerna från din leverantör. CNAME-poster måste alltid peka mot ett domännamn, aldrig mot en IP-adress.
 5. Från din Shopify-administratör går du till Webbutik > Domäner.
 6. Klicka på Anslut befintlig domän och följ sedan stegen.
 7. Klicka på Bekräfta anslutning i din Shopify admin för att bekräfta att din anpassade domän har anslutits till din butik.

Obs! Det kan ta upp till 48 timmar för din subdomän att peka mot din Shopify-butik. Om du har problem eller behöver hjälp att konfigurera din tredjeparts domän kan du kontakta din domänleverantör.

Felsökning

Om du får ett felmeddelande om en saknad A-post när du lägger till underdomänen till Shopify ska du slutföra följande steg.

 1. Gå till Webbutik > Domäner.
 2. Klicka på Anslut befintlig domän.
 3. Ange din underdomän och klicka sedan på Nästa.
 4. Klicka på Verifiera anslutning.
 5. Klicka på Verifiera igen.
 6. Klicka på Lägg till domän i bannern Ofullständig anslutning.
 7. Ta bort domänens rotdomän på sidan Domäner.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis