Överför en domän

Du kommer att hantera domänen via Shopify-administratörskontot, där du justerar domäninställningar, betalar för din domän och förnyar din domän när du överför en domän till Shopify. Shopify tillhandahåller inte e-postkonton som en del av domäntjänsterna, men däremot obegränsat antal konton för vidarebefordran av e-post i anslutning till ditt domännamn.

Du måste ha haft din domän registrerad längre än 60 dagar och ha åtkomst till ditt ursprungliga domänleverantörskonto för att överföra en domän till Shopify.

Var medveten om att du måste övervaka och besvara viktiga bekräftelsemeddelanden via e-post och vänta upp till 20 dagar från det att du initierar överföringen till dess att den är slutförd för att överföra din domän. Du måste även betala för att registrera din domän i ytterligare ett år. Det innebär att du om du har 3 månader kvar tills din domän löper ut och sedan överför din domän till Shopify så kommer du att utöka din prenumeration med 12 månader. Det betyder att du inte behöver förnya din domän på 15 månader.

Observera: Se Avancerade inställningar: överföra din Shopify-domän från Shopify för information om överföring av en domän från Shopify.

Steg 1: Kontrollera din domänleverantörs överföringspolicy

De flesta leverantörerna stöder domänöverföringar. Se över din domänleverantörs överföringspolicy innan du påbörjar överföringsprocessen.

Det enklaste sättet att hitta det här är att söka i domänleverantörens hjälpcenter för transfer domain. Här är överföringspolicyer för några populära domänleverantörer:

Steg 2: Förbered din domän för överföring

Innan du kan överföra domänen till Shopify måste du förbereda den för överföring.

Steg:

 1. Logga in på ditt konto hos din tredjeparts-domänleverantör.
 2. Bekräfta att e-postadressen som är kopplad till ditt konto fortfarande är aktuell. Under domänöverföringsprocessen får du e-postmeddelanden till det här kontot och du behöver kunna svara på dessa meddelanden. Om din nuvarande e-postadress är ansluten till din domän kommer den att inaktiveras under överföringen.
 3. Lås upp domänen som du vill överföra. Vanligtvis innebär det att du letar fram inställningarna för domänen du vill överföra och sedan klickar på Lås upp. Vissa domänleverantörer kräver att du godkänner detta val genom att klicka på en länk i ett bekräftelsemeddelande som de skickar via e-post.
 4. Få en auktoriseringskod från din leverantör. Vanligtvis innebär det att du går till inställningarna för domänen du vill överföra och sedan trycker på Överför den här domänen eller Överför ut.

Observera: Processen för att förbereda en domän för överföring varierar från en tredjeparts-domänleverantör till en annan. Kontakta din tredjeparts-domänleverantör om du har problem med att förbereda din domän för överföring. Shopify Support kan inte logga in på ditt tredjeparts-domänkonto i ditt ställe även om du ger ditt uttryckliga samtycke.

Steg 3: Överför din domän

Din domän ska vara upplåst och du behöver en auktoriseringskod för överföring innan du överför din domän. Följ stegen i Förbered din domän för överföring om du inte har fått en auktoriseringskod för överföring än.

Steg:

 1. Klicka på Webbutik > Domäner från ditt Shopify-administratörskonto.
 2. Klicka på Överför domän.
 3. Ange domänen som du vill överföra till Shopify. Inkludera inte www. i början av domänen.
 4. Klicka på Nästa.
 5. Klicka på Verifiera domän.
 6. Du kommer att få en DOMÄN UPPLÅSTom domänen är redo att överföras. Klicka på Nästa för att fortsätta. Se till att du har _förberett din domän för överföring_om du får en DOMÄN LÅST.
 7. I rutan Verifieringskod anger du auktoriseringskoden eller EPP-koden som din domänleverantör gav dig.
 8. Klicka på Nästa.
 9. Klicka på Köp och överför.
 10. Kontrollera det e-postkonto som är kopplat till din domän. Beroende på din domänleverantör kan du få ett e-postmeddelande som ber dig bekräfta dessa ändringar. E-postmeddelandet varierar men du måste godkänna domänöverföringen genom att klicka på en länk såsom Bekräfta överföring eller Godkänn överföring.

När du har godkänt domänöverföringen tar det upp till 20 dagar innan överföringen är slutförd. Du kommer att få ett e-postmeddelande från Shopify som bekräftar att din domän är överförd.

Obs! När du överför en domän till Shopify ställs dess A-post och CNAME-post om till Shopifys standarddomänposter. Du måste lägga till dem i avsnittet domäner i din Shopify-administratör om det finns ytterligare poster i din domän innan överföringen. Du kan till exempel behöva lägga till en MX-post för att återansluta domänen till en värdtjänst för e-post.

Vanliga frågor

 • Är min domän kvalificerad för överföring?
 • Varför ser jag felet "domänen hittades inte"?
 • Hur låser jag upp min domän?
 • Hur får jag en auktoriseringskod?
 • Jag har fått ett e-postmeddelande om samtycke för användarvillkor. Vad betyder detta e-postmeddelande?
 • Fortsätter min domän att fungera under överföringen?
 • Hur vet jag om min domänöverföring lyckades?
 • Kommer jag att behöva min ursprungliga domänleverantör efter att jag har överfört min domän?

Är min domän kvalificerad för överföring?

De flesta domäner kan överföras till Shopify. Vissa domäner, som till exempel .ca-domäner, är inte berättigade. Ange domänen som du vill överföra i textrutan Överför domän och klicka på Nästa för att ta reda på om din domän är berättigad att överföras. Om domänen inte är berättigad för överföring kommer du att se en banner som anger att din domänförlängning för närvarande inte stöds.

Varför ser jag felet "domänen hittades inte"?

Du kan bara överföra domäner som du redan äger. Om du inte äger den här domänen kan du köpa den. Om du äger domänen ska du se till att du har skrivit in domännamnet korrekt och inte har inkluderat www. i början.

Hur låser jag upp min domän?

Du behöver låsa upp din domän genom din tredjeparts-domänleverantör innan du kan överföra den till Shopify. Vanligtvis innebär det att du loggar in på kontot till din tredjeparts-domänleverantör, hittar inställningarna för domänen som du vill föra över och sedan klickar på lås upp. Vissa domänleverantörer kräver att du godkänner detta val genom att klicka på en länk i ett bekräftelsemeddelandet som du får via e-post.

Domänupplåsningsprocessen varierar från en tredjepartsleverantör till en annan. Kontakta din tredjeparts-domänleverantör om du har problem med att låsa upp din domän. Shopify Support kan inte logga in på ditt tredjeparts-domänkonto i ditt ställe även om du ger ditt uttryckliga samtycke.

Hur får jag en auktoriseringskod?

Du behöver få en auktoriseringskod från din tredjeparts-domänleverantör innan du kan överföra din domän till Shopify. Vanligtvis innebär det att du loggar in på kontot till din tredjeparts-domänleverantör, går till inställningarna för domänen du vill föra över och klickar på För över denna domän eller Överför ut.

Kontakta din tredjeparts-domänleverantör om du har problem med att hämta en auktoriseringskod för överföring. Shopify Support kan inte logga in på ditt tredjeparts-domänkonto i ditt ställe även om du ger ditt uttryckliga samtycke.

Jag har fått ett e-postmeddelande om samtycke för användarvillkor. Vad betyder detta e-postmeddelande?

När du har slutfört din domänöverföring får du ett e-postmeddelande med ämnesraden Set your data use consent preferences. Det kommer att ta dig till Tucows Incs Samtyckesinställningar för dataanvändning. Tucows är moderbolag till OpenSRS, den tjänst som Shopify använder för att sälja domäner till handlare. Det är frivilligt att ge samtycke, och du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Fortsätter min domän att fungera under överföringen?

Din domän fortsätter att fungera under överföringsprocessen. Om din domän t.ex. var ansluten till Shopify tidigare och du nu överför domänen till Shopify kommer inte kunder att märka skillnad när de besöker din webbplats via ditt domännamn.

Hur vet jag om min domänöverföring lyckades?

Du kommer att få ett e-postmeddelande som meddelar om din domänöverföring lyckades eller inte. Det kan ta upp till 20 dagar från det att du initierade överföringen. Du kommer att bli återbetalad för förlängningsavgiften om domänöverföringen misslyckas.

Kommer jag att behöva min ursprungliga domänleverantör efter att jag har överfört min domän?

Nej. När överföringen är slutförd kommer du inte längre att behöva den tredjepartstjänst som du ursprungligen köpte domänen genom. All din domänhantering kommer att ske via din Shopify admin-sida Domäner.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis