Lägga till alternativ text till dina temabilder

När du lägger till bilder i din webbutik är det viktigt att göra dem tillgängliga för kunder som är blinda eller har synfel. Du kan göra detta genom att lägga till alternativ text som exakt beskriver varje bild. Kunder som använder skärmläsare förlitar sig på alternativ text för att tolka bildinnehållet i din webbutik.

I den här artikeln kan du läsa om hur man lägger till alternativ text till bilder via temaredigeraren. Du kan även lägga till alternativ text till dina produktbilder från Shopify-administratörskontot.

Se Tillgänglighet för teman för att läsa mer om alternativ text och tillgänglighet.

Lägga till alternativ text till temabilder

Steg:

  1. Hitta det tema som du vill redigera och klicka på Anpassa.

  2. Klicka på avsnittet med bilden som behöver alternativ text från temaredigerarens verktygspanel.

  3. Klicka på Redigera under bilden:

    Bildspelsinställningarna i temaredigerarens verktygspanel. Det finns tre inställningsalternativ: ändra, redigera och ta bort.

  4. Klicka på Spara efter att du har angivit den alternativa texten i dialogrutan.

  5. Klicka på Spara i övre högra hörnet av temaredigeraren.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis