Lägg till en kontaktsida i din butik

Du kan lägga till en kontaktsida i din butik för att låta kunder komma i kontakt med dig. Alla Shopify-teman har ett inbyggt kontaktformulär som du kan använda på de sidor du skapar.

Kontaktsida

Skapa en kontaktsida

Du kan skapa en sida där du lägger till ett kontaktformulär. Om du skapar en sida utan innehåll är kontaktformuläret allt som kommer att visas på sidan. Om du lägger till innehåll på sidan kommer det att visas ovanför kontaktformuläret. Du kan ange information om hur kunder kan kontakta dig, till exempel per telefon, via e-post eller personligen.

Så här skapar du en kontaktsida:

 1. Klicka på Lägg till sida.

 2. I rutan Titel anger du en titel för din kontaktsida, till exempel Contact us eller Get in touch.

 3. I rutan Innehåll skriver du all text som du vill ska visas ovanför kontaktformuläret. Du kan lämna det här avsnittet tomt.

  Kontaktsidans innehållsruta

  Viss information som du kanske vill lägga till i innehållsrutan:

- Kort, vänlig text som exempelvis ”Vi återkommer till dig så snart vi kan”
- Din butiks adress om du har en detaljhandelsplats
- Telefonnumret om du vill att kunderna ska kunna kontakta dig via telefon

 1. I avsnittet Mall väljer du page.contact från rullgardinsmenyn Mallsuffix:

  Rullgardinsmeny för mallsuffix

 2. Klicka på Spara.

Ditt kontaktformulär ska nu vara synlig på din kontaktsida.

Du kan behöva lägga till din kontaktsida i din navigeringsmeny för att göra den synlig i din butik.

Visa kontaktformulärsinlämningar

Ditt kontaktformulär skickar alla inlämningar till kunde-e-postadress för din butik. Du kan ändra kund-e-postadress i de Allmänna inställningarna i din Shopify-admin.

Obs! Du kan inte ändra ämnesraden för e-postmeddelanden som skickas via ett kontaktformulär i en Shopify-butik.

Om du vill använda en annan e-postadress kan du använda en gratis onlinetjänst såsom Wufoo eller Jotform för att skapa ett anpassat kontaktformulär som du kan lägga in på din kontaktsida.

Filtrering av skräppost

Innehållet i contact[body] i ditt kontaktformulär analyseras av Shopifys filter för skräppost. Om Shopify beslutar att inlämningen är skräppost kommer e-postmeddelandets ämne få prefixet [SPAM] men e-postmeddelandet kommer fortfarande att skickas. Du kan skapa ett filter för e-postmeddelanden för att lägga e-postmeddelanden med ämne som innehåller [SPAM] åt sidan.

Shopify skickar alla kontaktformulärsinlämningar, inklusive de som markerats som skräppost, för att se till att du inte missar riktiga meddelanden som av misstag flaggats som skräppost.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis