Temadokumentation

Du kan använda dokumentationen till ditt tema för att se vilka avsnitt och inställningar som är inkluderade i temat, och om du vill ha vägledning avseende användning av funktionerna. Du hittar dokumentation till varje tema i Shopifys temabutik.

Gratisteman från Shopify

Om du vill se dokumentationen till ett gratistema från Shopify går du till Gratisteman från Shopify och klickar på ditt temas namn.

Betalteman

Du kan se dokumentationen för ett betaltema i Shopifys temabutik.

Steg:

  1. Hitta det tema som du vill redigera och klicka på Anpassa.

  2. Klicka på Temainställnngar.

  3. Klicka på Läs dokumentation längst ned i verktygspanelen:

    Längst ner på temaredigerarens verktygspanel, vilken visar information om temat. Det finns två markerade länkar:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis