Aktivera orderanteckningar på din varukorgssida

Du kan använda orderanteckningar för att samla in särskilda instruktioner från kunder om hur du ska förbereda och leverera en order. De flesta gratis Shopify-teman låter dig aktivera en textruta för orderanteckningar på din varukorgssida. Temat Simple stöder inte orderanteckningar.

Orderanteckningar

Aktivera orderanteckningar

Så här aktiverar du orderanteckningar:

 1. Hitta det tema som du vill redigera och klicka på Anpassa.

 2. Du kan hitta varukorgsinställningarna för ditt tema antingen på fliken Temainställningar eller fliken Avsnitt. Börja med att klicka på Temainställningar och se om dina temas varukorgsinställningar finns tillgängliga där:

  Varukorgsinställningar

  Klicka på Avsnitt om ditt tema inte har ett varukorgsavsnitt i Temainställningar. Gå till förhandsgranskning av temat och navigera till din varukorgssida genom att klicka på varukorgsikonen för att komma åt dina varukorgsinställningar. Du bör se fliken Varukorgsinställningar i temaredigeraren när du är på varukorgssidan i förhandsgranskningen av temat:

  Varukorgsinställningar 2

 3. Markera Aktivera orderanteckningar i dina temas varukorgsinställningar.

  Varukorgsanteckningar

 4. Klicka på Spara.

Redigera din orderanteckningsetikett

Du kan redigera etiketten som visas ovanför eller bredvid rutan med orderanteckningar. Som standard står det ”Särskilda instruktioner till säljaren” på etiketten:

Etikett för orderanteckningar

 1. Hitta det tema du vill redigera och klicka sedan på Åtgärder > Redigera språk.

 2. Skriv Special instructions i rutan Filteröversättningar för att visa översättningen av orderanteckningar:

  Översättning av orderanteckningar

 3. Ange en ny orderanteckningsetikett.

 4. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis