Redigera temainställningar

Du kan redigera dina temainställningar för att anpassa webbutikens innehåll, layout, typografi och färger. Varje tema tillhandahåller inställningar som gör att du kan ändra butikens utseende och känsla utan att redigera någon kod.

Innan du anpassar ditt tema

Innan du anpassar ditt tema rekommenderar vi att du gör följande:

  • Duplicera ditt tema för att skapa en säkerhetskopia. Detta gör det enkelt att ta bort dina ändringar och börja om igen om du behöver göra det.
  • Se till att du förstår vilken supportnivå som finns tillgänglig.
  • Läs om kraven och bästa praxis för att ladda upp bilder.

Redigera dina temainställningar

Steg:

  1. Hitta det tema som du vill redigera och klicka på Anpassa.

Olika typer av sidor har olika temaavsnitt. Inställningarna för startsidan visas när du först öppnar temaredigeraren. Välj sidtyp från den översta rullgardinsmenyn för att komma åt inställningarna för andra sidor:

Temaredigeraren i den översta rullgardinsmenyn

Verktygsfältet för att redigera temat är indelat i Avsnitt och Temainställningar.

Du kan använda avsnitt för att ändra innehåll och layout för de olika sidorna i din butik. Du kan använda temainställningar för att anpassa din butiks teckensnitt och färger och göra ändringar i dina länkar till sociala medier och i dina kassainställningar.

Se Avsnitts- och temainställningar för att lära dig mer om hur man redigerar avsnitts- och temainställningar.

Tips! Om du använder ett gratistema från Shopify kan du se detaljerade beskrivningar av dess avsnitt och inställningar genom att gå till Gratisteman från Shopify och klicka på namnet på ditt tema.

Få hjälp med anpassningar

Om du behöver hjälp med att göra ändringar i ditt tema kan du kontakta utvecklaren för ditt tema för att få hjälp.

Om du vill se vilka andra resurser som finns tillgängliga för att hjälpa dig med temaanpassningar, se Ytterligare resurser för temastöd.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis