Boundless

Boundless är ett tema som främst använder bilder, som har ett minimalt användargränssnitt och som kan visa edge-to-edge-bilder. Boundless är främst mobilanpassat och lämpat för butiker med medelstora till stora lager.

Exempel på webbutiker som använder Boundless-temat

Temaredigerare

Använd temaredigeraren för att anpassa ditt tema. Verktygsfältet för att redigera temat är indelat i Avsnitt och Temainställningar.

Du kan använda avsnitt för att ändra innehåll och layout för de olika sidorna i din butik. Du kan använda temainställningar för att anpassa din butiks teckensnitt och färger och göra ändringar i dina länkar till sociala medier och i dina kassainställningar.

Avsnitt är anpassningsbara block med innehåll som avgör layouten på olika sidor på din webbutik.

 • I Hem-avsnitt finns olika funktioner som du kan lägga till, ordna om eller ta bort, till exempel bildspel eller registrering för nyhetsbrev. Du kan ha upp till 25 avsnitt på din hemsida.

 • Varje sidtyp har sina egna avsnitt. Till exempel avgör produktsideavsnittet layouten för varje produktsida i din webbutik.

 • Sidavsnitt finns alltid på specifika platser i din webbutik. Du kan anpassa dem, men du kan inte flytta eller ta bort dem.

 • Varje tema innehåller fasta avsnitt, till exempel sidhuvud och sidfot som visas på alla sidor i din webbutik.

Du kan lära dig om Boundlesss unika urval av avsnitt och hur man anpassar dem för att passa ditt företag.

Boundless innehåller följande statiska avsnitt:

 • Rubrik
 • Sidomeny
 • Meddelandefält
 • Bildspel
 • Åtgärdsfält
 • Sidfot
 • Produkt
 • Produktserie
 • Kollektionslistsida
 • Artikel

Dynamiska avsnitt

Du kan lägga till, ordna om och ta bort dynamiska avsnitt för att anpassa layouten av din hemsida. Varje tema har en unik uppsättning dynamiska avsnitt att välja mellan.

Boundless inkluderar följande dynamiska avsnitt:

 • Blogginlägg
 • Kollektionslista
 • Utvald kollektion
 • Bild med text
 • Utvald produkt
 • Nyhetsbrev
 • Karta
 • Rich text
 • Video
 • Anpassa HTML

Rubrik

Temats header är det avsnitt som syns högst upp på varje sida i din butik.

Headeravsnittet innehåller följande inställningar:

 • Logotyp - Lägg till en logotypbild i din header.
 • Logotyp på startsidan - Lägg till en logotyp som endast visas på startsidan. Startsidelogotypen visas över bildspelet. Välj därför en version av din logotyp som är enkel att se över en bild.
 • Anpassad logotypbredd (i pixlar) – Ställ in storlek för logotypen.

Anpassa din header

 1. Bredvid Boundless klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Sidhuvud.

 3. Använd inställningarna för att anpassa din header.

 4. Klicka på Spara.

Sidomeny

Sidopanelsmenyn fungerar som en innehållsförteckning för din butik. Oavsett var kunden är kommer menyknappen att visa butikens huvudmeny och sidfotsmeny:

Sidopanelsmenyn visar två menyer: huvudmenyn visas högst upp i större format och tilläggsmenyn visas under huvudmenyn i mindre format.

Så här anpassar du sidopanelsmenyn:

 1. Klicka på Avsnitt.

 2. Klicka på Sidopanelsmeny.

 3. Välj den meny du vill visa som huvudmeny från Huvudmeny-listan. Vanligtvis är det här butikens huvudmeny.

 4. Välj den meny som du vill visa under huvudmenyn från tilläggsmeny-listan. Det här är vanligtvis butikens sidfotsmeny.

 5. Klicka på Spara.

Bildspel

Du kan skapa ett bildspel på startsidan som visar upp till fem bilder.

Det är bäst att använda högupplösta bilder för dina bildspel. Använd bilder med upplösning som är 3840 x 2160 px eller högre, men överskrid inte Shopifys gränser för uppladdning.

Dina bilder kommer att beskäras på vissa skärmar eftersom att storleken och formen på bildspelet avgörs av storleken och formen på kundens enhet. Försök att använda bilder som har en brännpunkt i mitten. På det här sättet syns alltid den viktiga delen av en bild.

Se Ladda upp bilder om du vill veta mer om rekommendationerna för bildspel.

Bildspelsavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Bildhöjd - Ställ in bildspelets höjd. Du kan använda höjdinställningen anpassa efter första bilden för att basera bildspelets höjd på den första bildens höjd.
 • Automatisk rotation mellan bilder - Ställ in att bildspelet ska spelas upp automatiskt.
 • Byt bilder var - Välj hur ofta du ska byta bilder.
 • Text och ikoner – Välj en färg för texten och ikonerna som visas över bildspelet.
 • Bildöverlagring – Lägg till ett färglager över din bild. En överlagring kan göra det enklare att läsa texten över bildspelet.
 • Opacitet - Ställ in opaciteten för din överlagring.
 • Bild - Lägg till en bild i ditt bildspel.
 • Bildplacering - Välj den viktigaste delen av en bild och sätt den i fokus.
 • Rubrik - Lägg till en rubrik i din bild.
 • Knapptext - Lägg till en knapp med en textetikett i ditt bildspel.
 • Bildlänk - Länka din knapp till en annan del av din webbutik.

Lägga till ett bildspel på din startsida

 1. Bredvid Boundless klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Bildspel.

 3. Använd inställningarna för att anpassa ditt bildspel.

 4. Klicka på Spara.

Åtgärdsfält

Som standard visar åtgärdsfältet butikens huvudmeny. Du kan anpassa ditt aktivitetsfält för att visa olika artiklar baserat på vilken sida din kund besöker. Oftast används åtgärdsfältet för att visa dina produktkollektioner på startsidan. Åtgärdsfältet inom en kollektion kan visa ytterligare underkategorier eller andra relaterade kollektioner.

Till exempel, om din butik säljer kläder, kan ditt åtgärdsfält visa Män, Kvinnor och Accessoarer på din startsida. Åtgärdsfältet kan sedan visa Toppar, Byxor och Skor på kollektionssidan om en kund väljer rubriken Kvinnor.

För att få åtgärdsfältet att fungera på detta sätt ska du använda din huvudmeny för att länka till dina kollektioner. Länka till andra delar av din butik (sidorna Kontakt eller Om) i din sidfotsmeny.

Så här anpassar du ditt åtgärdsfält:

 1. Klicka på fliken Avsnitt.

 2. Klicka på Åtgärdsfältet.

 3. I menylistan väljer du den meny som du vill visa i åtgärdsfältet.

 4. Klicka på Spara.

Sidfot

Du kan visa en meny i ditt sidfotsinnehåll med Boundless.

För att anpassa sidfoten i din butik:

 1. Klicka på fliken Avsnitt.

 2. Klicka på Sidfot.

 3. I menylistan väljer du den meny som du vill visa i sidfoten.

 4. Klicka på Spara.

Produkt

I produktavsnittet kan du lägga till eller ta bort följande element:

 • Varumärket eller säljaren
 • En kvantitetsväljare
 • Ikoner för social delning
 • En dynamisk kassaknapp
 • Produktrekommendationer

Du kan också hoppa över den första produktbilden, ställa in stilen på dina bilder och välja bredden på produktformen.

Så här redigerar du inställningarna för produktsidor:

 1. Välj Produktsidor i rullgardinsmenyn.

 2. Klicka på Avsnitt.

 3. Klicka på produkt.

 4. Markera Utelämna den första produktbilden för att utelämna den första produktbilden.

  Det innebär att den första produktbilden endast visas på kollektionssidor men inte produktsidor. Med det här alternativet kan du designa din första produktbild för att den ska se bra ut på kollektionssidor och skräddarsy övriga produktbilder för att de ska se bra ut i de större ytorna på produktsidorna:

  Ett exempel som visar produktseriesidan med den första produktbilden och produktsidan med den andra och tredje produktbilden

 5. Välj hög/kvadratisk eller bred från Bildstil-rullgardinsmenyn för att välja bildstil.

 6. Markera visa säljare för att visa produktmärket eller säljaren. Du behöver lägga till en säljare till produkten för att kunna visa ett varumärkesnamn eller en säljare.

 7. Markera visa kvantitetsväljare för att visa en kvantitetsväljare.

 8. Markera aktivera produktdelning för att visa ikoner för delning i sociala medier.

 9. Markera visa dynamisk kassaknapp för att visa en dynamisk kassaknapp.

 10. Välj Liten eller Stor från rullgardinsmenyn Produktformatets bredd för att ställa in bredd för ditt produktformat.

 11. Klicka på Spara.

Lägga till eller ta bort produktrekommendationer

Du kan visa rekommenderade produkter på produktsidor för att underlätta för kunder att upptäcka andra produkter som kan intressera dem.

 1. Välj Produktsidor i rullgardinsmenyn.

 2. Klicka på Produktrekommendationer.

 3. Använd kryssrutan Visa dynamiska rekommendationer för att visa eller dölja produktrekommendationer på dina produktsidor.

 4. Valfritt: Om du vill ändra den rubrik som visas ovanför de rekommenderade produkterna anger du en ny i fältet Rubrik.

 5. Valfritt: Använd kryssrutan Visa leverantör för att visa eller dölja leverantörerna i produktbeskrivningarna.

 6. Klicka på Spara.

Produktserie

Boundless innehåller flera alternativ för sortering och filtrering, utseende och sidnumrering för dina produktseriesidor.

 1. Öppna en kollektionssida i temaförhandsgranskningen.

 2. Klicka på fliken Avsnitt.

 3. Klicka på Kollektion.

 4. Ställ in följande alternativ i området Utseende:

- Välj bildorientering för produktbilder, antingen hög/kvadrat eller bred, från Bildstil-listan.

 • Välj en storlek för produktbilder i Bildstorlek-listan.

 • Markera lägg till avstånd mellan bilder om du vill öka avståndet mellan bilder.

 • Markera visa produktsäljare om du vill visa säljaren eller varumärket under produktbilder.

 1. Ange följande alternativ i området Sortering och filtrering:
 • Markera visa sorteringsalternativ om du vill visa en lista över sorteringsalternativ.

 • Markera visa filtrering efter taggar om du vill visa en lista som låter kunder filtrera efter taggar.

 1. Välj om du vill visa numrerade sidor eller en "Visa mer"-knapp under Sidnumrering i Sidnumreringstyp-listan.

 2. Klicka på Spara.

Utvald kollektion

Alternativet Bildstil i avsnittet Utvald kollektion i temaredigeraren låter dig ändra hur dina kollektions- och produktsidor visar bilder:

 • Hög/kvadrat är bäst om dina produktbilder är kvadratiska eller i stående format
 • Bred är bäst om dina bilder är rektangulära eller i liggande format

Alternativet Bildstorlek avgör hur stora produktbilder på kollektionssidan är. Det ryms fler bilder i en rad om du visar små produktbilder.

Antalet bilder som visas per rad avgörs dessutom av kundens enhet (dator eller mobil) eller skärmstorlek.

 1. Klicka på fliken Avsnitt.

 2. Klicka på avsnittet Utvalda produkter.

 3. Välj en kollektion som ska visas från listan Kollektion. Upp till 50 produkter kommer att visas från den kollektion du väljer.

 4. Välj om du vill att en bild ska vara hög/kvadratisk eller bred från Bildstil-listan.

 5. Välj bildstorlek i Bildstorlek-listan.

 6. Markera lägg till avstånd mellan bilder för att öka avståndet mellan produktbilder.

 7. Markera visa produktsäljare för att visa produktsäljaren eller varumärkesnamnet.

 8. Klicka på Spara.

Nyhetsbrev

Du kan lägga till nyhetsbrevsregistrering på din startsida. Detta låter dig samla in kunders e-postadresser för e-postmarknadsföringskampanjer. Se Shopify-bloggen för mer information om e-postmarknadsföring.

Nyhetsbrevsavsnittet på en webbplats. Det finns ett fält för kunder att ange en e-postadress och en knapp som säger

Gör så här för att lägga till ett prenumerationsformulär för nyhetsbrev på din startsida:

 1. Bredvid Boundless klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Avsnitt.

 3. Klicka på Lägg till avsnitt> Nyhetsbrev.

 4. Ange en rubrik för din nyhetsbrevsregistrering i Rubrik-fältet. Standardrubriken är "Prenumerera på vårt nyhetsbrev".

 5. Ange en underrubrik till nyhetsbrevsregistreringen i fältet Underrubrik.

 6. Klicka på Spara.

Rich text

Använd avsnittet Rich text för att tillhandahålla allt skriftligt innehåll du vill visa på din startsida, eller för att bädda in sidor som du har skapat genom din Shopify-adminsida. Till exempel kan du visa kommande händelser genom att bädda in din bloggsida eller visa en sida med något av följande:

 1. Klicka på fliken Avsnitt.

 2. Klicka på Rich text.

 3. Ange och formatera din text.

 4. Klicka på lägg till innehåll och sedan på sida om du vill framhäva en sida från din butik. Gå till rullgardinsmenyn och välj en startsida.

 5. Klicka på Spara.

Video

Du kan lägga till en video som har laddats upp till YouTube eller Vimeo till din hemsida. Videor kan engagera kunder och generera intresse för ditt företag.

Så här lägger du till en video på din startsida:

 1. Bredvid Boundless klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Avsnitt.

 3. Klicka på Lägg till avsnitt> Video.

 4. Ange en rubrik för din video i fältet Rubrik.

 5. Ange delningslänken för ditt videoklipp i fältet Videolänk.

  En delningslänk för YouTube ser ut så här: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Du kan läsa om hur man kopierar en delningslänk för en YouTube-video i den här hjälpartikeln om YouTube.

  En delningslänk för Vimeo ser ut så här: https://vimeo.com/281332510. Du kan läsa om hur man kopierar en delningslänk för en Vimeo-video i den här hjälpartikeln om Vimeo.

 6. Klicka på Spara.

Anpassa HTML

I avsnittet Anpassad HTML kan du använda HTML-kod för att skapa anpassat innehåll till din startsida. Du kan till exempel använda HTML för att formatera textblock, skapa tabeller eller bädda in innehåll från en tredjepartswebbplats.

Lägg till anpassad HTML på din hemsida:

 1. Bredvid Boundless klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Avsnitt.

 3. Klicka på Lägg till avsnitt.

 4. Klicka på Anpassad HTML > Lägg till i området Avancerad layout.

 5. Klicka på Anpassad HTML och ange den HTML-kod som du vill lägga till på din startsida.

 6. Klicka på Spara.

Temainställningar Du kan använda temainställningar för att anpassa färger och typografi i din webbutik. Du kan även skapa länkar till dina konton i sociala medier, redigera dina varukorgsinställningar och lägga till en Favicon.

Boundless inkluderar följande temainställningar:

 • Färger
 • Typografi
 • Varukorg
 • Sociala medier
 • Favicon
 • Kassa

Färger

Du kan välja färger för olika delar av din webbutik.

Anpassa dina färginställningar

 1. Bredvid Boundless klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Temainställnngar.

 3. Klicka på Färger.

 4. För varje innehållstyp klickar du på färgfönstret för att använda färgväljaren. Området Senast valda visar de färger som du senast valde för ditt tema. Området Används för närvarande visar de färger som du för närvarande använder i andra delar av ditt tema.

  För att ställa in färgen till transparent, klicka på Ingen.

 5. Klicka på Spara.

Typografi

Du kan ställa in teckensnittsstil och storlek på texten i din webbutik.

Anpassa dina typografiinställningar

 1. Bredvid Boundless klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Temainställnngar.

 3. Klicka på Typografi.

 4. För varje texttyp klickar du på Ändra för att använda typsnittsväljaren.

 5. Utforska typsnitt genom att använda sökfältet, eller genom att klicka på Ladda fler.

  Se Shopifys teckensnittsbibliotek för att se alla tillgängliga teckensnitt.

 6. Klicka på namnet på det typsnitt du vill använda.

 7. Om du vill ändra teckensnittet till en annan stil, såsom fet eller kursiv, klickar du på Vanligt. Klicka sedan på den stil du vill använda och klicka på Välj.

 8. Klicka på Spara.

Varukorg

Du kan anpassa din varukorgssida genom att välja varukorgstyp och aktivera orderanteckningar i Boundless.

Boundless-temat stödjer två varukorgstyper:

 • Sida omdirigerar kunder till din varukorgssida när en artikel läggs i varukorgen.

 • Lådan öppnar en låda på sidan av webbsidan när objekt läggs till i en varukorg och uppmanar användaren att gå vidare till kassan.

Boundless inkluderar dessutom ett alternativ som låter kunderna bifoga specialinstruktioner i sina ordrar.

Så här ställer du in varukorgsalternativ i Brooklyn:

 1. Klicka på Temainställnngar.

 2. Klicka på sidan Varukorg.

 3. Välj en varukorgstyp från listan Varukorgstyp.

 4. Markera Aktivera orderanteckningar om du vill att kunder ska kunna bifoga orderanteckningar.

 5. Klicka på Spara.

Sociala medier

Du kan lägga till knappar för delning på sociala medier för dina produkter och bloggposter och länkar till dina sociala medier-konton.

Så här anpassar du inställningarna för sociala medier:

 1. Bredvid Boundless klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Temainställnngar.

 3. Klicka på Sociala medier.

 4. Klicka på välj bild eller se gratisbilder under Bilder för delning till sociala medier för att ladda upp en bild för delning till sociala medier.

 5. Ange länkar till dina konton i de avsedda fälten för att lägga till länkar till dina sociala medier-konton under Konton. Ange fullständiga länkar, till exempel https://instagram.com/shopify eller https://twitter.com/shopify.

  Länkar till dina sociala medier-konton visas i webbutikens sidfot.

 6. Markera en eller flera av kryssrutorna under Alternativ för delning för att lägga till knappar för social delning vid dina produkter och i bloggposter.

  Du kan lägga till följande delningsknappar:

- Dela på Facebook - Tweet på Twitter - Pin på Pinterest (inte tillgänglig för delning av blogginlägg)

 1. Klicka på Spara.

Observera: Om du vill visa knappar för delning till sociala medier på produktsidor och i bloggposter måste du också aktivera knapparna i avsnitten för de sidorna.

Favicon

Du kan ladda upp en favoritikon, en "favicon", som kan hjälpa till att bygga webbutikens varumärke genom att visa din logotyp på följande platser:

 • din webbläsarflik
 • din webbläsarhistorik
 • skrivbordsikoner
 • intill webbutikens namn när den är ett bokmärke.

Så här laddar du upp en favicon:

 1. Klicka på fliken Temainställningar.

 2. Klicka på Favicon.

 3. Klicka på välj bild under Favicon-bild och gör sedan något av följande:

- Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör. - Klicka på fliken Bibliotek och sedan på plus-knappen för att välja en bild från din lokala dator.

 1. Klicka på Spara.

Kassa

I det här avsnittet kan du anpassa butikskassan. Klicka här för mer information om butikens kassasida.

Inställning av undermenyer i åtgärdsfältet

En meny som du skapar i åtgärdsfältet som länkar till hemsidan kommer också att synas på hemsidan. Detta kan förekomma när du ställer in menyer för kollektioner som ännu inte har skapats, så att du i stället skapar en platshållarlänk till hemsidan.

Skapa dina kollektioner innan du skapar kollektionslänkarna till åtgärdsfältet. Eller så kan du länka till sidan "Alla produkter" tills du har skapat kollektionen som du vill länka till.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis