Startsideavsnitt för Brooklyn

Brooklyn innehåller ett unikt urval av hemsideavsnitt. Du kan lägga till, omorganisera och ta bort dessa avsnitt för att anpassa layouten på din hemsida.

Bildspel

På startsidan kan du skapa ett bildspel som antingen är i helbredd eller anpassat efter höjden på den första bilden i ordningen:

Startsidan för webbutiken John's Apparel som visar ett bildspel i fullskärm. Headernavigeringen syns ovanpå bilden.

Det är bäst att använda högupplösta bilder för dina bildspel. Använd bilder med upplösning som är 3840 x 2160 px eller högre, men överskrid inte Shopifys gränser för uppladdning.

Dina bilder kommer att beskäras på vissa skärmar eftersom att storleken och formen på bildspelet avgörs av storleken och formen på kundens enhet. Försök att använda bilder som har en brännpunkt i mitten. På det här sättet syns alltid den viktiga delen av en bild.

Se Ladda upp bilder om du vill veta mer om rekommendationerna för bildspel.

Bildspelsavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Automatisk rotation mellan bilder - Ställer in att bildspelet ska spelas upp automatiskt.
 • Byt bilder var - Välj hur ofta du ska byta bilder.
 • Bild - Lägg till en bild i ditt bildspel.
 • Överlagring - Lägg till ett färglager över din bild. En överlagring kan göra det enklare att läsa texten över bildspelet.
 • Opacitet - Ställ in opaciteten för din överlagring.
 • Underrubrik - Lägg till en underrubrik i ditt bildspel. Underrubriken visas innan rubriken.
 • Rubriktext - Lägg till en rubrik i ditt bildspel.
 • Knapptext - Lägg till en knapp med en textetikett i ditt bildspel.
 • Bildlänk - Länka din bild till en annan del av din webbutik.
 • Anpassa efter första bilden - Ställ in att höjden på bildspelet ska anpassas efter den första bildens höjd.
 • Bildplacering - Välj den viktigaste delen av en bild och sätt den i fokus.
 • Textjustering - Justera texten i förhållande till bilderna.
 • Färgväljare för knapparna och texten i bildspelet.

Anpassa ditt bildspel

 1. Bredvid Brooklyn klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Bildspel.

 3. Använd inställningarna för att anpassa ditt bildspel.

 4. Klicka på Spara.

Blogginlägg

Du kan visa upp till tre blogginlägg på din startsida.

Tips! Gå till Lägg till en blogg i din webbutik för att läsa mer om hur man skapar en blogg.

Blogginläggsavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Rubrik - Lägg till en rubrik i ditt blogginläggsavsnitt.
 • Blogg - Ställ in den blogg du vill visa inlägg från.
 • Inlägg- Ställ in hur många blogginlägg du vill visa.
 • Visa datum - Visa publiceringsdatum för dina blogginlägg.
 • Visa författare – Visa författaren till dina blogginlägg.
 • Visa omslagsbild - Visa omslagsbilden till dina blogginlägg.
 • Visa utdrag - Visa en kort sammanfattning av dina blogginlägg.
 • Visa "Visa alla"-knappen - Lägg till en knapp som länkar till bloggsidan i din webbutik.

Lägg till blogginlägg på din hemsida

 1. Bredvid Brooklyn klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Lägg till avsnitt > Blogginlägg > Lägg till.

 3. Använd inställningarna för att anpassa ditt bloggavsnitt på hemsidan.

 4. Klicka på Spara.

Kollektionslista

Du kan ha upp till nio kollektioner på din hemsida.

Avsnittet med kollektionslistan innehåller följande inställningar:

 • Rubrik - Lägg till en rubrik i din kollektionslista.
 • Kollektion - Ställ in de kollektioner du vill framhäva.

Lägg till en kollektionslista på din hemsida

 1. Bredvid Brooklyn klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Produktserielista.

 3. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet med din kollektionslista.

 4. Klicka på Spara.

Utvald kollektion

Du kan framhäva produkterna från en av dina kollektioner på din startsida.

Avsnittet med den utvalda kollektionen innehåller följande inställningar:

 • Rubrik - Lägg till en rubrik för din utvalda kollektion.
 • Kollektion - Ställ in kollektionen som du vill framhäva produkter från.
 • Rutnätstil - Välj layout för dina utvalda produkter.

Lägg till en utvald kollektion på din startsida

 1. Bredvid Brooklyn klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Utvalda produktserier.

 3. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet med din utvalda kollektion.

 4. Klicka på Spara.

Bild med text

Du kan visa en bild och en anpassad text på din startsida.

Bild- och textavsnittet i en webbutik. Den vänstra halvan av avsnittet visar en bild och den högra halvan av avsnittet visar text och en knapp.

Avsnittet Bild med text innehåller följande inställningar:

 • Bild – Välj en bild att lägga till i avsnittet.
 • Bildjustering - Ange på vilken sida du vill att bilden ska visas.
 • Rubrik - Lägg till en rubrik i avsnittet.
 • Text - Lägg till text i avsnittet.
 • Knapptext - Lägg till en knapp med en textetikett i avsnittet.
 • Knapplänk - Länka din knapp till en annan sida eller webbplats.

Lägga till en bild med text på din hemsida

 1. Bredvid Brooklyn klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Lägg till avsnitt > Bild med text > Lägg till.

 3. Använd inställningarna för att anpassa ditt bild med text-avsnitt.

 4. Klicka på Spara.

Utvald produkt

Du kan visa en produkt på din startsida. Att visa en produkt är ett bra sätt att marknadsföra en ny eller rabatterad produkt.

Avsnittet med den utvalda produkten innehåller följande inställningar:

 • Produkt – Välj en produkt som ska visas på startsidan.
 • Visa etiketter för varianter - Visa etiketter för produktvarianter såsom "storlek" och "färg".
  En produktförteckning för en tröja med möjlighet att välja olika färgvarianter. Etiketten
 • Visa säljare - Visa produktmärke eller säljare.
 • Text - Lägg till text för din framhävda produkt.
 • Knapptext - Lägg till en knapp med en textetikett till din framhävda produkt.
 • Knapplänk - Länka din knapp till en annan sida eller webbplats.

Lägg till en utvald produkt på din startsida

 1. Bredvid Brooklyn klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Lägg till avsnitt > Utvalda produkter > Lägg till.

 3. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet med din utvalda produkt.

 4. Klicka på Spara.

Nyhetsbrev

Du kan lägga till nyhetsbrevsregistrering på din startsida. Detta låter dig samla in kunders e-postadresser för e-postmarknadsföringskampanjer. Se Shopify-bloggen för mer information om e-postmarknadsföring.

Nyhetsbrevsavsnittet på en webbplats. Det finns ett fält för kunder att ange en e-postadress och en knapp som säger

Nyhetsbrevsavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Rubrik - Lägg till en rubrik till din nyhetsbrevsregistrering.
 • Underrubrik - Lägg till en underrubrik till din nyhetsbrevsregistrering.

Lägga till nyhetsbrevsregistrering på din startsida

 1. Bredvid Brooklyn klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Lägg till avsnitt > Nyhetsbrev > Lägg till.

 3. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet med nyhetsbrevsregistrering.

 4. Klicka på Spara.

Karta

Du kan lägga till en Google-karta på din hemsida för att visa kunder var ditt företag är beläget.

Kartavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Rubrik - Lägg till en rubrik i ditt kartavsnitt.
 • Adress och öppettider – Lägg till butikens adress och öppettider i ditt kartavsnitt.
 • Adress som kartan ska visa - Ställ in att kartan ska visa butikens läge.
 • Etikett för kartlänk- Lägg till en knapp som länkar till ditt läge i Google Maps.
 • Visa stift - Lägg till ett stift som visar butikens specifika läge på kartan.
 • API-nyckel för Google Maps - Lägg till kartans API-nyckel till kartavsnittet.
 • Bild - Lägg till en bild som visas om kartan inte går att läsa in.
 • Bildposition – Ange placeringen av bilden.

Lägga till en karta på din hemsida

 1. Bredvid Brooklyn klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Lägg till avsnitt > Karta > Lägg till.

 3. Använd inställningarna för att anpassa kartavsnittet.

 4. Klicka på Spara.

Rich text

Du kan lägga till anpassad text på din hemsida.

Rich text-avsnittet innehåller följande inställningar:

 • Bred visning - Minska marginalerna på vardera sida av din text.
 • Rubrik - Lägg till en rubrik i ditt rich text-avsnitt.
 • Text - Lägg till och formatera din anpassade text.
 • Storlek - Ange storleken på din text.

Lägga till anpassad text på din hemsida

 1. Bredvid Brooklyn klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Rich text.

 3. Använd inställningarna för att anpassa ditt rich text-avsnitt.

 4. Klicka på Spara.

Video

Du kan lägga till en YouTube- eller Vimeo-video på din hemsida. Videor kan engagera kunder och generera intresse för ditt företag.

För att lägga till en video måste du hitta delningslänken för videon:

 • YouTube - en delningslänk för YouTube ser ut så här: https://youtu.be/Oc5v_ToKP7c. Du kan lära dig hur man kopierar en delningslänk för en YouTube-video i den här hjälpartikeln om YouTube.
 • Vimeo - En delningslänk för Vimeo ser ut så här: https://vimeo.com/123456789. Du kan lära dig hur man kopierar en delningslänk för en Vimeo-video i den här hjälpartikeln om Vimeo.

Videoavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Rubrik – Lägg till en rubrik i ditt videoavsnitt.
 • Videolänk - Lägg till delningslänken för ditt videoklipp.

Lägga till en video på din startsida

 1. Bredvid Brooklyn klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Lägg till avsnitt > Video > Lägg till.

 3. Använd inställningarna för att anpassa videoavsnittet.

 4. Klicka på Spara.

Anpassa HTML

Du kan skapa anpassat innehåll för din hemsida. Du kan till exempel använda HTML för att formatera textblock, skapa tabeller eller bädda in innehåll från en annan webbplats.

Avsnittet med anpassad HTML innehåller följande inställningar:

 • HTML – Lägg till den HTML-kod som du vill visa på din hemsida.
 • Bredd - Ange bredden på avsnittet med anpassad HTML.
 • Vertikal justering – Ställ in vertikal justering för innehållet i avsnittet.

Lägga till anpassad HTML på din hemsida

 1. Bredvid Brooklyn klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Lägg till avsnitt > Anpassa HTML > Lägg till.

 3. Använd inställningarna för att anpassa ditt HTML-avsnitt.

 4. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis