Avsnitt för Express

Avsnitt är anpassningsbara block med innehåll som avgör layouten på olika sidor i din webbutik.

Du kan lägga till, ordna om eller ta bort avsnitt för att skapa din layout. Du kan ha upp till 25 avsnitt på din sida samt sidhuvud- och sidfotsavsnitt. Sidhuvud- och sidfotsavsnitt kan inte tas bort eller ordnas om.

Du kan även använda avsnitt för att bestämma utseendet på ett element i din butik. Till exempel avgör avsnittet för produktsidorna utseendet för varje produkt i din webbutik.

Du kan lära dig om Expresss unika urval av avsnitt och hur man anpassar dem för att passa ditt företag.

Rubrik

Temats header är det avsnitt som syns högst upp på varje sida i din butik.

Du kan anpassa följande artiklar i ditt sidhuvud:

 • Logotyp
 • Meddelandefält
 • Meny
 • Sök

Lägg till en anpassad logotyp

Du kan lägga till en anpassad logotypbild i butikens header. Det bästa formatet är en .png-fil med en genomskinlig bakgrund. Maximal bredd för logotyper är 180 px. Du kan ändra storlek på logotypen genom att minska bredden.

 1. Bredvid Express klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Sidhuvud.

 3. Klicka på välj bild under Logotypbild och gör sedan något av följande:

- Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör. - Klicka på Gratisbilder om du vill använda en kostnadsfri stockbild från Burst. - Om du vill välja en bild från din lokala dator klickar du på fliken Bibliotek och sedan på Ladda upp.

 1. Använd reglaget Anpassa logotypbredd för att anpassa logotypens bredd.

 2. Klicka på Spara.

Lägg till ett meddelandefält

Du kan lägga till ett meddelandefält i sidhuvudet som du kan använda för att visa ett meddelande för dina kunder. Du kan anpassa meddelandet hur du vill och inkludera kontaktinformation, information om butikshändelser eller rea, butikens slogan eller ett budskap i varumärkesbyggande syfte.

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Dator</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Från din Shopify-admin går du till <strong>Webbutik</strong> &gt; <strong>Teman</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Från <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Shopify-appen</a> klickar du på <strong>Butik</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Webbutik</strong> i avsnittet <strong>Försäljningskanaler</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Hantera teman</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Från <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Shopify-appen</a> klickar du på <strong>Butik</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Webbutik</strong> i avsnittet <strong>Försäljningskanaler</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Hantera teman</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Bredvid **Express** klickar du på **Anpassa**.
 1. Klicka på Avsnitt.

 2. Klicka på Sidhuvud.

 3. Markera Visa meddelande i Meddelandefältet.

 4. Ange texten för ditt meddelande i textfältet.

  1. Valfritt: Välj en ikon som ska visas i meddelandefältet från menyn Ikoner. Ikonen använder samma färg som meddelandetexten.
 5. Klicka på färgprov i Meddelandefältet och välj en färg för att ändra bakgrundsfärg för meddelandefältet.

 6. Klicka på färgremsan för Text och välj en färg för att ändra bakgrundsfärg för texten i meddelandet.

 7. Klicka på Spara.

Lägg till en meny

Du kan lägga till en -Menyrad i din header. Då visas alla menylänkar i din header, som du kan använda för att markera vanliga sidor som dina kunder vill komma åt. Du kan till exempel lägga till en-menyrad som innehåller länkar till dina kollektioner.

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Dator</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Från din Shopify-admin går du till <strong>Webbutik</strong> &gt; <strong>Teman</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Från <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Shopify-appen</a> klickar du på <strong>Butik</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Webbutik</strong> i avsnittet <strong>Försäljningskanaler</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Hantera teman</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Från <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Shopify-appen</a> klickar du på <strong>Butik</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Webbutik</strong> i avsnittet <strong>Försäljningskanaler</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Hantera teman</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Bredvid **Express** klickar du på **Anpassa**.
 1. Klicka på Sidhuvud.

 2. Klicka på Ändra för att välja en meny. Välj en eller flera menyer från listan eller klicka på Skapa meny för att skapa en ny.

 3. Klicka på Redigera meny för att redigera menyn.

 4. Klicka på Spara.

Aktivera sökning

Du kan lägga till ett sökalternativ till ditt sidhuvud så att kunder snabbt kan hitta varor i din butik.

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Dator</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Från din Shopify-admin går du till <strong>Webbutik</strong> &gt; <strong>Teman</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Från <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Shopify-appen</a> klickar du på <strong>Butik</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Webbutik</strong> i avsnittet <strong>Försäljningskanaler</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Hantera teman</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Från <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Shopify-appen</a> klickar du på <strong>Butik</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Webbutik</strong> i avsnittet <strong>Försäljningskanaler</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Hantera teman</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Bredvid **Express** klickar du på **Anpassa**.
 1. Klicka på Avsnitt.

 2. Klicka på Sidhuvud.

 3. Markera Visa sökning.

Sidfot

Sidfoten är det avsnitt som syns längst ned på varje sida i din butik. Du kan lägga till följande funktioner i din sidfot:

 • betalningsikoner
 • en meny
 • nyhetsbrevsregistrering
 • Ett textavsnitt som innehåller information om ditt företag
 • sociala medier-ikoner
 • en språkväljare

Sidfotsavsnittet på en webbplats som visar två textblock och en nyhetsbrevsregistrering.

Lägg till betalningsikoner

Du kan visa ikoner för de betalningsmetoder som du accepterar i sidfoten. I det här området visas ikonerna som är kopplade till den betalningsleverantör du har aktiverat i avsnittet betalningsinställningar i ditt administratörskonto.

 1. Bredvid Express klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Avsnitt.

 3. Klicka på Sidfot.

 4. Markera Visa betalningsikoner.

 5. Klicka på Spara.

Lägg till en meny, nyhetsbrevsregistrering eller textmeddelande

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Dator</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Från din Shopify-admin går du till <strong>Webbutik</strong> &gt; <strong>Teman</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Från <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Shopify-appen</a> klickar du på <strong>Butik</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Webbutik</strong> i avsnittet <strong>Försäljningskanaler</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Hantera teman</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Från <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Shopify-appen</a> klickar du på <strong>Butik</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Webbutik</strong> i avsnittet <strong>Försäljningskanaler</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Hantera teman</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Bredvid **Express** klickar du på **Anpassa**.
 1. Klicka på Avsnitt.

 2. Klicka på Sidfot.

 3. För att lägga till ett innehållsblock i innehållsområdet, klicka på lägg till innehåll. Välj typ av block från följande alternativ:

 • Meny
 • Nyhetsbrev
 • Text Du kan lägga till upp till fyra innehållsblock.

  Klicka på ikonen ⋮⋮ och dra blocket till en annan plats för att flytta ett innehållsblock.

  Ta bort ett innehållsblock genom att klicka på blocket och klicka sedan på Ta bort innehåll.

  Anpassa ett innehållsblock genom att klicka på blocket och ändra inställningarna.

 1. Klicka på Spara.

Lägg till ikoner på sociala medier

 1. Bredvid Express klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Avsnitt.

 3. Klicka på Sidfot.

 4. Klicka på avsnittet Temainställningar.

 5. Ange URL-adressen till din profil i det relevanta fältet för sociala medier.

 6. Klicka på Spara.

Välj en språkväljare

Du bör bara lägga till en språkväljare om du har aktiverat flera butiksspråk.

 1. Bredvid Express klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Avsnitt.

 3. Klicka på Sidfot.

 4. Välj Visa språkväljare under Språkväljare.

 5. Klicka på Spara.

Utvalda produktserier

Du kan visa flera produktserier i ett enda avsnitt på din hemsida. Eftersom Express inte inkluderar en menyn i sidhuvudet är utvalda produktserier, tillsammans med utvalda produkter, det enklaste sättet att visa produkter med detta tema.

I varje avsnitt med utvalda produktserier kan du visa flera produktserier. Produktserier visas som flikar som köpare kan navigera mellan.

När en kund lägger till en eller flera produkter från en utvald produktserie i varukorgen visas kvantiteten av produkten som lagts till i varukorgen som ett märke på produkten.

En utvald produktserie som innehåller flera serier. Serienamnen visas som klickbara flikar högst upp i avsnittet.

Lägg till ett avsnitt med utvalda produktserier

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Dator</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Från din Shopify-admin går du till <strong>Webbutik</strong> &gt; <strong>Teman</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Från <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Shopify-appen</a> klickar du på <strong>Butik</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Webbutik</strong> i avsnittet <strong>Försäljningskanaler</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Hantera teman</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Från <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Shopify-appen</a> klickar du på <strong>Butik</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Webbutik</strong> i avsnittet <strong>Försäljningskanaler</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Hantera teman</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Bredvid **Express** klickar du på **Anpassa**.
 1. Klicka på Avsnitt> Lägg till avsnitt.

 2. Klicka på Utvalda produktserier och sedan på Lägg till.

 3. Från rullgardinsmenyn Storlek på produktserielistan kan du välja antal produkter som ska visas som standard. Den här inställningen gäller för alla produktserier i avsnittet Utvalda produktserier.

- Liten - 6 produkter - Medelstor -18 produkter - Sto - 36 produkter

 1. Välj rullgardinsmenyn Bildstil väljer du bildbeskärningsstilen för produktbilderna i produktserien. Den här inställningen gäller för alla produktserier i avsnittet Utvalda kollektioner.

 2. I innehållsavsnittet väljer du ett Produktserieblock eller klickar på Lägg till produktserier.

 3. Klicka på Välj produktserie.

 4. Välj den produktserie du vill visa i fliken och klicka sedan på Välj från Produktserielistan.

  Klicka på länken Lägg till kollektion för att öppna sidan Skapa kollektion i en ny flik för att lägga till en kollektion.

  Om du vill lägga till eller ta bort produkter från den valda produktserien klickar du på länken Redigera produktserie för att öppna sidan för produktserie i en ny flik.

 5. Upprepa steg 3 till 5 för att lägga till fler produktserier i avsnittet.

 6. Klicka på Spara.

Lägg till en produktserie i ett avsnitt med utvalda produktserier

 1. Bredvid Express klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Avsnitt.

 3. Välj avsnittet med utvalda produktserier som du vill ändra.

 4. I innehållsavsnittet väljer du ett Produktserieblock eller klickar på Lägg till produktserier.

 5. Klicka på Välj produktserie.

 6. Välj den produktserie du vill visa i fliken och klicka sedan på Välj från Produktserielistan.

  Klicka på länken Lägg till kollektion för att öppna sidan Skapa kollektion i en ny flik för att lägga till en kollektion.

  Om du vill lägga till eller ta bort produkter från den valda produktserien klickar du på länken Redigera produktserie för att öppna sidan för produktserie i en ny flik.

 7. Upprepa steg 3 till 5 för att lägga till fler produktserier i avsnittet.

 8. Klicka på Spara.

Utvald produkt

Du kan visa en produkt på startsidan. Att visa en produkt är ett bra sätt att marknadsföra en ny eller rabatterad produkt. Kunderna kan se ytterligare produktbilder med hjälp av vänster- och högerpilarna under bilden.

Avsnittet med den utvalda produkten innehåller följande inställningar:

 • Produkt - Välj den produkt som du vill visa på startsidan.
 • Visa kvantitetsväljare - Låt användare ange en kvantitet som ska läggas till i varukorgen.
 • Visa säljare - Visa produktens varumärke eller säljare i produktavsnittet. Du behöver lägga till en säljare till produkten för att kunna visa ett varumärkesnamn eller en säljare.
 • Visa dynamiska kassaknappar - Låt kunder hoppa över varukorgen och gå direkt till kassan från avsnittet utvalda produkter.
 • Visa knappar för social delning - Visa knappar för social delning i avsnittet utvalda produkter.
 • Bildstil - Välj om du vill lägga till en kvadratisk eller cirkulär beskärning för dina utvalda produktbilder.

Lägg till ett avsnitt med utvalda produkter

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Dator</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Från din Shopify-admin går du till <strong>Webbutik</strong> &gt; <strong>Teman</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Från <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Shopify-appen</a> klickar du på <strong>Butik</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Webbutik</strong> i avsnittet <strong>Försäljningskanaler</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Hantera teman</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Från <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Shopify-appen</a> klickar du på <strong>Butik</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Webbutik</strong> i avsnittet <strong>Försäljningskanaler</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Hantera teman</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Bredvid **Express** klickar du på **Anpassa**.
 1. Klicka på Avsnitt> Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Utvald produkt och sedan Lägg till.
 3. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet med din utvalda produkt.
 4. Klicka på Spara.

Produktsidan

Produktsidan visas när en köpare klickar på en produkt från en utvald produktserie. Den visar produktens beskrivning, pris, varianter och bilder. Du kan välja om du vill hänvisa användare till en ny sida eller visa produktdetaljerna i en överlagring på startsidan. Kunden kan lägga till produkten i varukorgen direkt från sidan.

Produktsidan innehåller följande inställningar:

 • Visa kvantitetsväljare - Låt användare ange en kvantitet som ska läggas till i varukorgen.
 • Visa säljare - Visa produktens varumärke eller säljare på produktsidan. Du behöver lägga till en säljare till produkten för att kunna visa ett varumärkesnamn eller en säljare.
 • Visa dynamisk kassaknapp – Låt kunder hoppa över varukorgen och gå direkt till kassan från avsnittet utvalda produkter.
 • Visa produktsidor i en överlagring - Välj det här alternativet för att visa produktdetaljerna i en överlagring på startsidan. Denna överlagning visas när en produkt väljs från en utvald produktserie.
 • Visa knappar för social delning - Visa knappar som dina köpare kan använda för att dela dina produkter på sociala medier.

Redigera inställningarna för produktsidor

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Dator</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Från din Shopify-admin går du till <strong>Webbutik</strong> &gt; <strong>Teman</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Från <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Shopify-appen</a> klickar du på <strong>Butik</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Webbutik</strong> i avsnittet <strong>Försäljningskanaler</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Hantera teman</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Från <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Shopify-appen</a> klickar du på <strong>Butik</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Webbutik</strong> i avsnittet <strong>Försäljningskanaler</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Hantera teman</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Bredvid **Express** klickar du på **Anpassa**.
 1. Klicka på Avsnitt.

 2. Klicka på Produktsidor.

 3. Använd inställningarna för att anpassa din produktsida.

 4. Klicka på Spara.

Bild med text

Med Express kan du lägga till en bild med text som visas till höger eller vänster om bilden. Du kan även lägga till en knapp som länkar till en annan sida.

Du kan använda en bild med ett textavsnitt för att annonsera en specifik produkt eller produktserie.

Avsnittet Bild med text innehåller följande inställningar:

 • Bild - Den bild du vill inkludera i avsnittet. Du kan ladda upp en bild, använda en tidigare uppladdad bild eller välja en kostnadsfri bild från Burst.
 • Rubrik - Den primära texten som ska visas med bilden.
 • Text - Den sekundära texten som ska visas med bilden. Texten visas under rubriktexten.
 • Knappetikett - Den text som du vill ska visas på knappen.
 • Knapplänk - Den URL eller sida som du vill att knappen ska länka till. Klistra in i URL:en eller välj en sida från menyn. Lämna det här fältet tomt om du inte vill inkludera en knapp i avsnittet.

Layout-alternativ

 • Dator – Välj om bilden i avsnittet ska visas till höger eller vänster när den visas på en dator. För att visa bilden till vänster väljer du Bild först. För att visa bilden till vänster väljer du bild först.
 • Mobil - Välj om bilden i avsnittet ska visas i första eller andra hand när den visas från en mobil enhet.
 • Sekundär bakgrund – Välj om du vill lägga till en sekundär bakgrundsfärg i avsnittet. Välj Delvis för att lägga till bakgrundsfärg till de övre tre femtedelarna av avsnittet. Färgen kan ändras i temainställningarna.
 • Textstorlek – Välj relativ storlek på rubriken och texten i avsnittet.
 • Behåll bildförhållande - Välj det här alternativet för att förhindra att din valda bild beskärs. Om du inte markerar det här alternativet kommer bilden att beskäras till en fyrkant.
 • Aktivera sekundär textfärg - Välj det här alternativet för att använda den sekundära bakgrundstextfärgen för rubriken och texten. Denna färg kan ändras i temainställningarna.

Lägg till en bild med textavsnitt

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Dator</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Från din Shopify-admin går du till <strong>Webbutik</strong> &gt; <strong>Teman</strong>.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Från <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Shopify-appen</a> klickar du på <strong>Butik</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Webbutik</strong> i avsnittet <strong>Försäljningskanaler</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Hantera teman</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Från <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Shopify-appen</a> klickar du på <strong>Butik</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Webbutik</strong> i avsnittet <strong>Försäljningskanaler</strong>.
</li><li>Tryck på <strong>Hantera teman</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Bredvid **Express** klickar du på **Anpassa**.
 1. Klicka på Avsnitt> Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på bild med text och sedan på lägg till.
 3. Klicka på välj bild under Bild och gör sedan något av följande: - Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör.

  • Klicka på Gratisbilder om du vill använda en kostnadsfri stockbild från Burst.
  • Om du vill välja en bild från din lokala dator klickar du på fliken Bibliotek och sedan på Ladda upp.
 4. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet.

 5. Klicka på Spara.

Varukorgslåda

Express har en varukorgspanel som låter köparna snabbt se innehållet i sin varukorg och sedan fortsätta handla.

Med Express kan du låta dina kunder ange instruktioner i en order genom att aktivera orderanteckningar på varukorgspanel.

Aktivera orderanteckningar i varukorgslådan

 1. Navigera till en varukorgspanel i temaredigeraren genom att lägga till en produkt i varukorgen.

 2. Klicka på fliken Avsnitt.

 3. Klicka på avsnittet Varukorgssida.

 4. Markera Visa varukorgsanteckning.

 5. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis