Jumpstart

Jumpstart-temat är främst framtaget för gräsrotsfinansiering, men det fungerar även perfekt för att sälja en till tio produkter. Dess startsida visar en video och ett avsnitt med funktioner.

Exempel på webbutiker som använder Jumpstart

Temaredigerare

Använd temaredigeraren för att anpassa ditt tema. Verktygsfältet för att redigera temat är indelat i Avsnitt och Temainställningar.

Du kan använda avsnitt för att ändra innehåll och layout för de olika sidorna i din butik. Du kan använda temainställningar för att anpassa din butiks teckensnitt och färger och göra ändringar i dina länkar till sociala medier och i dina kassainställningar.

Avsnitt är anpassningsbara block med innehåll som avgör layouten på olika sidor på din webbutik.

 • I Hem-avsnitt finns olika funktioner som du kan lägga till, ordna om eller ta bort, till exempel bildspel eller registrering för nyhetsbrev. Du kan ha upp till 25 avsnitt på din hemsida.

 • Varje sidtyp har sina egna avsnitt. Till exempel avgör produktsideavsnittet layouten för varje produktsida i din webbutik.

 • Sidavsnitt finns alltid på specifika platser i din webbutik. Du kan anpassa dem, men du kan inte flytta eller ta bort dem.

 • Varje tema innehåller fasta avsnitt, till exempel sidhuvud och sidfot som visas på alla sidor i din webbutik.

Du kan lära dig om Jumpstarts unika urval av avsnitt och hur man anpassar dem för att passa ditt företag.

Jumpstart innehåller följande statiska avsnitt:

 • Header

 • Sidfot
 • Produktsidor
 • Produktseriesidor
 • Kollektionslistsida
 • Artikelsidor
 • Varukorgssida

Dynamiska avsnitt

Du kan lägga till, ordna om och ta bort dynamiska avsnitt för att anpassa layouten av din hemsida. Varje tema har en unik uppsättning dynamiska avsnitt att välja mellan.

Jumpstart inkluderar följande dynamiska avsnitt:

 • Blogginlägg

 • Utvald kollektion
 • Bild med text
 • Bild med textöverlagring
 • Logotyplista
 • Bildspel
 • Utvald produkt
 • Nyhetsbrev
 • Kampanjspårare
 • Karta
 • Vanliga frågor
 • Rich text
 • Textkolumner med ikoner
 • Video

Rubrik

Med Jumpstart kan du ladda upp en logotyp för din hemsida som ska visas i din header mot en mörk bakgrund. Jumpstart har dessutom en köp nu-knapp för att uppmuntra dina kunder till att köpa en produkt som du har valt ut.

Logotypbilder för headeravsnittet bör vara 200 px breda.

Anpassning av rubriksektionen:

 1. Klicka på Avsnitt.

 2. Klicka på Sidhuvud.

 3. Lägg till din logotyp och hemsidans (ljusfärgade) logotyp till headern:

  1. Klicka på välj bild under Logotyp och gör sedan något av följande: - Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör.
  2. Klicka på fliken Bibliotek och sedan på plus-knappen för att välja en bild från din lokala dator.
  3. Markera Logotypen för startsidan för att lägga till en logotyp till startsidan.
  4. Klicka på Välj bild under Hemsidans logotyp och gör sedan något av följande: - Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör.
  5. Klicka på fliken Bibliotek och sedan på plus-knappen för att välja en bild från din lokala dator.
  6. Ange logotypens bredd i fältet Anpassa logotypbredd (i pixlar).

Observera: Ange den exakta bredden på din logotypbild. I annat fall kan bilden bli suddig eller visas med lägre upplösning.

 1. Ställ in alternativ för din navigeringsmeny:

  1. Välj den navigeringsmeny du vill visa i butikens header från den nedrullningsbara listan Meny i avsnittet Navigering.
  2. På rullgardinsmenyn i menystil väljer du antingen en klassisk meny eller en lådstilmeny.
  3. Välj om du vill att menytexten ska vara ljus eller mörk från listan Färger för klassisk meny.

Obs! Om en klassisk meny har för många navigeringsmenyalternativ som ska visas på sidan, kommer den att ändras till en lådstilmeny.

 1. Välj en produkt för knappen Köp nu:

  1. Klicka i fältet Produkt för "Köp nu-knappen".
  2. Börja ange ett produktnamn eller välj ett i den nedrullningsbara listan.
 2. Klicka på Spara.

Sidfot

I sidfoten kan du redigera innehållet som visas längst ned på varje sida i din butik. Du kan lägga till följande funktioner i din sidfot:

 • din logotyp
 • nyhetsbrevsregistrering
 • en meny
 • betalningsikoner

Sidfoten på en webbplats som visar butiksnamnet, en meny, upphovsrättstext och betalningsikoner.

För att anpassa sidfotavsnittet:

 1. Bredvid Jumpstart klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Avsnitt.

 3. Klicka på Sidfot.

 4. Lägg till din logotyp i sidfoten genom att klicka på välj bild. Klicka på ladda upp för att ladda upp en bild från din dator. Klicka på gratisbilder i Burst för att använda en kostnadsfri stockbild. Butiksnamnet kommer i stället att visas i vanlig text om du inte lägger till en logotypbild.

 5. Justera bredden på din logotyp med reglaget som är avsett för att anpassa logotypbredd. Justering av logotypbredden förvränger inte bilden.

 6. Gör så här för att lägga till nyhetsbrevsregistrering i din sidfot:

  1. Markera Visa nyhetsbrev.
  2. Ange en underrubrik till nyhetsbrevsregistreringen i fältet Underrubrik till nyhetsbrev. Standardtexten är "Kampanjer, nya produkter och reor. Direkt till din inkorg."
 7. Anpassa sidfotsmenyn under Meny. Klicka på redigera meny för att redigera standardmenyn. Klicka på byt och välj sedan en befintlig meny eller klicka på skapa meny för att byta till en annan meny.

 8. Lägg till betalningsikoner, till exempel Mastercard eller PayPal, till din sidfot genom att markera visa betalningsikoner.

 9. Klicka på Spara.

Produktsidor

Du kan lägga till eller ta bort en dynamisk kassaknapp och ikoner för delning till sociala medier i avsnittet Produktsidor.

Så här redigerar du inställningarna för produktsidor:

 1. Välj Produktsidor i rullgardinsmenyn.

 2. Klicka på Avsnitt.

 3. Klicka på Produktsidor.

 4. Markera visa dynamisk kassaknapp för att visa en dynamisk kassaknapp.

 5. Markera aktivera produktdelning för att visa ikoner för delning i sociala medier.

 6. Klicka på Spara.

Produktseriesidor

Du väljer antal kolumner och rader för produktbilder som visas på din kollektionssida. Produktbilderna kommer att justeras för att passa sidan.

 1. Öppna en kollektionssida i temaredigerarens förhandsgranskning.

 2. Klicka på fliken Avsnitt.

 3. Klicka på produktseriesidor.

 4. Välj antal rader och kolumner som du vill visa.

 5. Klicka på Spara.

Varukorgssida

Kunder som lägger en artikel i varukorgen omdirigeras direkt till varukorgssidan. Med Jumpstart finns det ingen "fortsätt handla"-knapp eller låda. Jumpstart är avsett för att sälja en enda produkt. Därav bör det inte finnas ett behov för dina kunder att fortsätta handla när de har valt sin produkt.

Med Jumpstart kan du aktivera orderanteckningar för att kunden ska kunna bifoga instruktioner i en order:

Varukorgssida som visar anteckningsfältet "specialinstruktioner för säljare"

 1. Lägg till en produkt till varukorgssidan i temaredigerarens förhandsgranskning.

 2. Klicka på fliken Avsnitt.

 3. Klicka på sidan Varukorg.

 4. Markera Aktivera orderanteckningar.

 5. Klicka på Spara.

Bild med text

Jumpstart inkluderar ett avsnitt för bild med text som låter dig visa en bild med ett anpassat meddelande till dina kunder.

 1. Klicka på fliken Avsnitt.

 2. Klicka på Bild med text.

 3. Välj om du vill att bilden ska vara till vänster eller höger om texten i listan Anpassning.

 4. Klicka på välj bild under Bild och gör sedan något av följande för att lägga till bilden:

- Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör. - Klicka på fliken Gratisbilder för att välja en stockbild från Shopifys Burst-bildsamling. Härifrån kan du skriva in ett sökord eller bläddra i bildkategorierna. - Klicka på fliken Bibliotek och sedan på plus-knappen för att välja en bild från din lokala dator.

 1. Lägg till bildtexten:

  1. Gå till Rubrik-fältet och ange den rubriktext du vill ska ska visas.
  2. Ange texten du vill visa under rubriken i textfältet.
  3. Ange den text som du vill visa på knappen i knappmarkeringsfältet.
  4. Klistra in en länk till en URL, eller klicka i fältet för att välja en sida från din butik, i knapplänksfältet.
 2. Klicka på Spara.

Bildspel

Bilder i Jumpstart är upp till 1 200 px breda, och därför är det bäst att använda en bild som är minst 1 200 px breda eller upp till Shopifys gräns för uppladdningar.

Observera: Eftersom att bilder justeras för att passa skärmen som de visas på kommer bilder nästan alltid att beskäras på skärmar i andra storlekar. Se rekommendationer för bilder för att lära dig hur du kan säkerställa att viktiga delar av din bild inte skärs bort.

 1. Klicka på fliken Avsnitt.

 2. Klicka på Bildspel.

 3. Klicka på Bildruta.

 4. Klicka på välj bild under Bild och gör sedan något av följande:

- Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör. - Klicka på fliken Gratisbilder för att välja en stockbild från Shopifys Burst-bildsamling. Härifrån kan du skriva in ett sökord eller bläddra i bildkategorierna. - Klicka på fliken Bibliotek och sedan på plus-knappen för att välja en bild från din lokala dator.

 1. Gör något av följande i Link URL-fältet:

- klicka i Link URL-fältet och välj en sida från listan över alternativ för att länka bildrutan i bildspelet till en sida i din butik. - Om du vill länka bilden till en extern URL ska du ange URL-adressen i Link URL-fältet.

 1. Upprepa steg 3 till 5 tills du har lagt till alla bilder i bildspelet.

 2. Klicka på Spara.

Utvald produkt

Avsnittet för Utvalda produkter i Jumpstart visar inte produktbeskrivningen. Det är endast produktsidan som visar produktbeskrivningen. Detta beror på att de många andra avsnitten på hemsidan är avsedda att förklara och beskriva din produkt. Se avsnittet för Utvalda produkter som en uppmaning till handling som leder till att dina kunder köper produkten.

 1. Klicka på fliken Avsnitt.

 2. Klicka på Utvalda produkter.

 3. Klicka i produktfältet för att välja från en alfabetisk lista över produkter i din butik, eller ange ett produktnamn.

 4. Klicka på Spara.

Nyhetsbrev

Du kan lägga till nyhetsbrevsregistrering på din startsida. Detta låter dig samla in kunders e-postadresser för e-postmarknadsföringskampanjer. Se Shopify-bloggen för mer information om e-postmarknadsföring.

Nyhetsbrevsavsnittet på en webbplats. Det finns ett fält för kunder att ange en e-postadress och en knapp som säger

Gör så här för att lägga till ett prenumerationsformulär för nyhetsbrev på din startsida:

 1. Bredvid Jumpstart klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Avsnitt.

 3. Klicka på Lägg till avsnitt> Nyhetsbrev.

 4. Ange en rubrik för din nyhetsbrevsregistrering i fältet Header. Standardrubriken är "Håll dig uppdaterad".

 5. Ange en underrubrik för nyhetsbrevsregistreringen i Underrubrik-fältet. Standardtexten är "Kampanjer, nya produkter och reor. Direkt till din inkorg."

 6. Klicka på Spara.

Kampanjspårare

Jumpstart innehåller en unik kampanjspårare som länkar till din webbplats för insamling av pengar och visar hur nära du är att uppnå ditt mål:

Avsnitt med kampanjspårare som visar namn på en insamlingskampanj och insamlingsstatistik

 1. Klicka på fliken Avsnitt.

 2. Klicka på Kampanjspårare.

 3. I fältet Titel anger du en titel för din kampanj.

 4. Ange en undertext i fältet Undertext. Lämna det här fältet tomt om du inte vill visa en undertext.

 5. Välj om du vill visa ett cirkeldiagram med mindre text eller ett stapeldiagram med större text från listan över Statistikformat.

 6. Klicka på välj bild i avsnittet Bakgrundsbild och gör något av följande:

- Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör. - Klicka på fliken Gratisbilder för att välja en stockbild från Shopifys Burst-bildsamling. Härifrån kan du skriva in ett sökord eller bläddra i bildkategorierna. - Klicka på fliken Bibliotek och sedan på plus-knappen för att välja en bild från din lokala dator.

 1. Ange följande statistik för din kampanj under avsnittet Kampanjinformation:

  1. Ange hur många procent av totala insamlingsmål du har uppnått i fältet Procentandel uppnådd.
  2. Ange det belopp i dollar som du har samlat in i fältet Insamlat belopp.
  3. Ange antalet finansiärer som har bidragit till din insamling i fältet Antal finansiärer.
  4. Ange URL till din webbplats för insamling av pengar i fältet Projekt-URL.
 2. Klicka på Spara.

Vanliga frågor

Du kan lägga till en lista med vanliga frågor (FAQ) på din hemsida. Du kan använda det här avsnittet för att ge information om din insamling (om du har en) eller för att besvara frågor om dina produkter eller leverans- och returpolicy.

 1. Klicka på fliken Avsnitt.

 2. Klicka på FAQ.

 3. Ange titeln för FAQ-avsnittet i fältet Header. Som standard är titeln "FAQ".

 4. Gör så här om du vill lägga till en fråga:

  1. Klicka på FAQ i avsnittet Innehåll för att utöka området.
  2. Skriv frågan i fältet Rubrik.
  3. Skriv svaret i textfältet.
 5. Upprepa steg 4 tills du har lagt till alla frågor i avsnittet Vanliga frågor.

 6. Klicka på Spara.

Textkolumner med ikoner

I textkolumnerna med ikoner kan du gruppera informativ text med tillhörande ikoner. Du kan till exempel beskriva vad som utmärker ditt varumärke, tillhandahålla kundrecensioner eller förtydliga hur smidigt det är att handla din butik:

Tre kolumner av text som beskriver hur enkelt det är att handla

Du kan välja mellan hundratals Font Awesome 4.7.0-ikoner. Ange ikonnamnet för en ikon du vill visa i fältet Ikonnamn. Ikonen visas automatiskt.

Så här lägger du till textkolumner med ikonavsnitt:

 1. Klicka på fliken Avsnitt.

 2. Klicka på Textkolumner med ikoner.

 3. Ange den text som kommer att visas ovanför textkolumnerna i fältet Rubrik.

 4. Lägg till en textkolumn med en ikon:

  1. Klicka på Beskriv en funktion.
  2. Ange namnet på ikonen som du vill visa i fältet Ikonnamn. Till exempel "bestick" eller "varukorg".
  3. Ange textkolumnens titel i fältet Titel.
  4. Ange brödtexten i fältet Text.
  5. Välj en bredd för textkolumnen i rullgardinsmenyn Containerbredd.
 5. Upprepa steg 4 tills du är klar med att lägga till textkolumner.

 6. Klicka på Spara.

Video

Du kan lägga till en video som har laddats upp till YouTube eller Vimeo till din hemsida. Videor kan engagera kunder och generera intresse för ditt företag.

Så här lägger du till en video på din startsida:

 1. Bredvid Jumpstart klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Avsnitt.

 3. Klicka på Lägg till avsnitt> Video.

 4. Ange en rubrik för din video i fältet Rubrik.

 5. Ange delningslänken för ditt videoklipp i fältet Videolänk.

  En delningslänk för YouTube ser ut så här: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Du kan läsa om hur man kopierar en delningslänk för en YouTube-video i den här hjälpartikeln om YouTube.

  En delningslänk för Vimeo ser ut så här: https://vimeo.com/281332510. Du kan läsa om hur man kopierar en delningslänk för en Vimeo-video i den här hjälpartikeln om Vimeo.

 6. Ställ in färgen för rubriktexten och uppspelningsknappen genom att välja mörk eller ljus i rullgardinsmenyn Textfärg.

 7. Lägg till en omslagsbild till din video genom att klicka på välj bild. Klicka på ladda upp för att ladda upp en bild från din dator. Klicka på gratisbilder i Burst för att använda en kostnadsfri stockbild.

  Den rekommenderade storleken för en omslagsbild är 1 920 x 840 px.

 8. Klicka på Spara.

Temainställningar Du kan använda temainställningar för att anpassa färger och typografi i din webbutik. Du kan även skapa länkar till dina konton i sociala medier, redigera dina varukorgsinställningar och lägga till en Favicon.

Jumpstart inkluderar följande temainställningar:

 • Färger
 • Typografi
 • Sociala medier
 • Favicon
 • Kassa

Färger

Du kan välja färger för olika delar av din webbutik.

Anpassa dina färginställningar

 1. Bredvid Jumpstart klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Temainställnngar.

 3. Klicka på Färger.

 4. För varje innehållstyp klickar du på färgfönstret för att använda färgväljaren. Området Senast valda visar de färger som du senast valde för ditt tema. Området Används för närvarande visar de färger som du för närvarande använder i andra delar av ditt tema.

  För att ställa in färgen till transparent, klicka på Ingen.

 5. Klicka på Spara.

Typografi

Du kan ställa in teckensnittsstil och storlek på texten i din webbutik.

Anpassa dina typografiinställningar

 1. Bredvid Jumpstart klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Temainställnngar.

 3. Klicka på Typografi.

 4. För varje texttyp klickar du på Ändra för att använda typsnittsväljaren.

 5. Utforska typsnitt genom att använda sökfältet, eller genom att klicka på Ladda fler.

  Se Shopifys teckensnittsbibliotek för att se alla tillgängliga teckensnitt.

 6. Klicka på namnet på det typsnitt du vill använda.

 7. Om du vill ändra teckensnittet till en annan stil, såsom fet eller kursiv, klickar du på Vanligt. Klicka sedan på den stil du vill använda och klicka på Välj.

 8. Klicka på Spara.

Favicon

Du kan ladda upp en favoritikon, en "favicon", som kan hjälpa till att bygga webbutikens varumärke genom att visa din logotyp på följande platser:

 • din webbläsarflik
 • din webbläsarhistorik
 • skrivbordsikoner
 • intill webbutikens namn när den är ett bokmärke.

Den rekommenderade storleken för en favicon i Jumpstart är 32 x 32 px.

 1. Klicka på fliken Temainställningar.

 2. Klicka på Favicon.

 3. Klicka på välj bild under Favicon-bild och gör sedan något av följande:

- Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör. - Klicka på fliken Bibliotek och sedan på plus-knappen för att välja en bild från din lokala dator.

 1. Klicka på Spara.

Sociala medier

Du kan lägga till knappar för delning på sociala medier för dina produkter och bloggposter och länkar till dina sociala medier-konton.

Så här anpassar du inställningarna för sociala medier:

 1. Bredvid Jumpstart klickar du på Anpassa.

 2. Klicka på Temainställnngar.

 3. Klicka på Sociala medier.

 4. Klicka på välj bild eller se gratisbilder under Bilder för delning till sociala medier för att ladda upp en bild för delning till sociala medier.

 5. Ange länkar till dina konton i de avsedda fälten för att lägga till länkar till dina sociala medier-konton under Sociala konton. Ange fullständiga länkar, till exempel https://instagram.com/shopify eller https://twitter.com/shopify.

  Länkar till dina sociala medier-konton visas i webbutikens sidfot.

 6. Klicka på Spara.

Kassa

I det här avsnittet kan du anpassa butikskassan. Klicka här för mer information om butikens kassasida.

Länkning till avsnitt på hemsidan

Du kan lägga till interna länkar till de olika avsnitten på din hemsida för att underlätta för kunderna att ta sig runt i butiken. Ställ in länktypen som webbadress och använd en av länkadresserna nedan som destination för att lägga till interna hemsidelänkar i en meny:

Länka adresser till olika avsnitt på din hemsida.
Avsnitt på hemsidan Länkadress
Bilder och video /#home-video
Bild med text /#home-imagebox
Textkolumner med ikoner /#home-features
Rich text /#home-page
Kampanj för gräsrotsfinansiering /#home-kickstarter
Vanliga frågor (FAQ) /#home-faq
Bildspel /#home-slideshow
Produkt /#home-product
Senaste blogginlägg /#home-blog
Logotyplista /#home-clients

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis