Minimal

Minimal är ett responsivt tema med bred layout som ser bra ut i alla enheter. Temat är fullt av funktioner som är utformade för att ge dig fullständig flexibilitet. Du kan anpassa din butik med ytterligare layoutalternativ, produktvisningar, kollektionsvisningar, navigeringsstilar och typografival.

Exempel på webbutiker som använder Minimal-temat

Temaredigerare

Använd temaredigeraren för att anpassa ditt tema. Med temaredigeraren kan du redigera innehållet som visas i butiken genom att lägga till och redigera temasektioner. Du kan även ändra butikens utseende, känsla och funktionalitet med hjälp av temainställningarna.

Temainnehåll byggs med hjälp av avsnitt. Avsnitt är anpassningsbara innehållsblock som bestämmer layouten och utseendet för olika sidor i din webbutik.

Statiska avsnitt är avsnitt som visas på förutbestämda platser i din webbutik. Dessa avsnitt kan inte tas bort eller ordnas om. Statiska avsnitt kan bland annat vara sidhuvuden, sidfötter, navigeringsavsnitt eller innehållsavsnitt på sidor såsom produktsidor och produktseriesidor. Avsnittet Product (Produkt) avgör exempelvis utseendet för varje produktsida i din webbutik.

Dynamiska avsnitt är valfria avsnitt som du kan använda för att skräddarsy din startsidas layout. På butikens startsida kan du skapa en sidlayout genom att lägga till, omorganisera och ta bort dynamiska avsnitt. Du kan ha upp till 25 dynamiska avsnitt på din startsida.

Du kan lära dig om Minimals unika urval av avsnitt och hur man anpassar dem för att passa ditt företag.

Minimal inkluderar följande statiska avsnitt:

 • Header

 • Sidfot
 • Produktsidor
 • Produktseriesidor
 • Kollektionslistsida
 • Blogg
 • Artikel
 • Varukorgssida

Dynamiska avsnitt

Du kan lägga till, ordna om och ta bort dynamiska avsnitt för att anpassa layouten av din hemsida. Varje tema har en unik uppsättning dynamiska avsnitt att välja mellan.

Minimal inkluderar följande dynamiska sektioner:

 • Blogginlägg

 • Kollektionslista
 • Utvald kollektion
 • Galleri
 • Bild med text
 • Bildspel
 • Utvald produkt
 • Nyhetsbrev
 • Karta
 • Rich text
 • Video
 • Anpassa HTML

Rubrik

Du kan lägga till en anpassad logotypbild i butikens header. Det bästa formatet är en .png-fil med en genomskinlig bakgrund. Logotyper bör vara 450 x 200 px. Du kan ändra storlek på logotypen genom att minska bredden.

Med Minimal kan du dessutom skapa ett meddelande för dina kunder som kommer att visas högst upp på butikssidan.

Du kan anpassa meddelandet hur du vill och inkludera kontaktinformation, information om butikshändelser eller reor eller butikens slogan eller ett budskap i varumärkeshanteringssyfte

Anpassning av rubriksektionen:

 1. Klicka på Avsnitt.

 2. Klicka på Sidhuvud.

 3. Klicka på välj bild under Logotyp och gör sedan något av följande:

- Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör. - Klicka på fliken Bibliotek och sedan på plus-knappen för att välja en bild från din lokala dator.

 1. Ange logotypens bredd i fältet Anpassa logotypbredd (i pixlar).

 2. Välj den navigeringsmeny du vill visa i butikens header från listan Meny under Huvudmeny.

 3. Markera centrera huvudmeny under logotyp om du vill visa din navigeringsmeny under butikens logotyp.

 4. Markera Vänsterjusterad logotyp om du vill placera butikens logotyp till vänster på sidan.

 5. Markera visa avdelarlinjer i headern om du vill visa en tunn linje under headern.

 6. Ange ditt anpassade meddelande i fältet för text i övre fält i avsnittet Övre fält.

 7. Markera Visa sökfältet om du vill visa ett sökfält i din header.

 8. Klicka på Spara.

Sidfot

I sidfoten kan du redigera innehållet som visas längst ned på varje sida i din butik. Du kan lägga till följande funktioner i din sidfot:

 • betalningsikoner
 • sociala medier-ikoner
 • nyhetsbrevsregistrering
 • anpassa text
 • en länk till ditt senaste blogginlägg
 • en meny

Sidfoten på en webbplats som visar en meny, ett nyhetsbrev, upphovsrättstext och betalningsikon.

För att anpassa sidfotavsnittet:

 1. Klicka på Avsnitt.

 2. Klicka på Sidfot.

 3. Lägg till betalningsikoner, till exempel Mastercard eller PayPal, till din sidfot genom att markera Betalningsikoner.

 4. Lägg till upp till sex innehållsblock till din sidfot i området Innehåll:

- Lägg till ett innehållsblock genom att klicka på lägg till innehåll. Välj typ av block från följande alternativ: - Meny - Sociala medier-ikoner - Nyhetsbrevsregistrering - Senaste blogginlägget - Text

- Flytta ett innehållsblock genom att klicka på ⁞⁞-ikonen och dra blocket till en annan plats. - Ta bort ett innehållsblock genom att klicka på blocket och klicka sedan på Ta bort innehåll.
- Anpassa ett innehållsblock genom att klicka på blocket och ändra inställningarna.

 1. Klicka på Spara.

Produktsidor

I avsnittet Produktsidor kan du lägga till eller ta bort följande element:

 • Varumärket eller säljaren
 • En kvantitetsväljare
 • Bildzoom
 • Flikar i produktbeskrivningen
 • Ikoner för social delning
 • Relaterade produkter
 • En dynamisk kassaknapp
 • Produktrekommendationer

Du kan även välja placering för miniatyrbilderna och välja storlek på variantväljaren, en Lägg i varukorgen-knapp och en dynamisk kassaknapp.

Så här redigerar du inställningarna för produktsidor:

 1. Välj Produktsidor i rullgardinsmenyn.

 2. Klicka på Avsnitt.

 3. Klicka på Produktsidor.

 4. Markera visa produktsäljare för att visa produktmärket eller säljaren. Du behöver lägga till en säljare till produkten för att kunna visa ett varumärkesnamn eller en säljare.

 5. Markera visa kvantitetsväljare för att visa en kvantitetsväljare.

 6. Välj lightbox, zooma in eller ingen zoom från listan över zoomtyper för att välja typ av bildzoomning för den framhävda bilden.

 7. Välj till höger om huvudbild eller under huvudbild från rullgardinsmenyn Placering av produktminiatyrbild för att välja placering av dina produktminiatyrbilder.

 8. Gör följande för att använda flikar i din produktbeskrivning:

  1. Markera visa en flik intill produktbeskrivningen. Detta visar din produktbeskrivning på en flik och ytterligare innehåll, till exempel en storlekstabell eller en returpolicy, på en andra flik.
  2. Klicka på välj sida under Flikars innehåll och välj en sida med innehåll som du vill visa på den andra fliken.
 9. Markera aktivera produktdelning för att visa ikoner för delning i sociala medier.

 10. Gör följande för att visa ett urval av relaterade produkter längst ned på sidan:

  1. Markera aktivera relaterade produkter.
  2. Markera visa säljare för att visa varumärke eller säljare för relaterade produkter.
  3. Markera visa rea-cirkel för att visa en rea-ikon för relaterade produkter som säljs till nedsatt pris.
  4. Markera Visa slutsåld-cirkel för att visa en slutsåld-ikon för relaterade produkter som är slutsålda.
  5. Markera Centrera text under produktbilder för att centrera titeltexten för relaterade produkter.

  Den kollektion som produkten tillhör avgör vilka relaterade produkter som visas. Skapa en kollektion för produkten eller lägg till den i en befintlig kollektion för att relaterade produkter ska kunna visas. Inga relaterade produkter kommer att visas om produkten inte ingår i en kollektion.

 11. Markera visa dynamisk kassaknapp för att visa en dynamisk kassaknapp.

 12. Välj en storlek från rullgardinsmenyn Variantväljare och knappstorlek för att ställa in storlek för variantväljaren, Lägg i varukorgen-knappen och den dynamiska kassaknappen.

 13. Klicka på Spara.

Lägga till eller ta bort produktrekommendationer

Du kan visa rekommenderade produkter på produktsidor för att underlätta för kunder att upptäcka andra produkter som kan intressera dem.

 1. Välj Produktsidor i rullgardinsmenyn.

 2. Klicka på Produktrekommendationer.

 3. Använd kryssrutan Visa dynamiska rekommendationer för att visa eller dölja produktrekommendationer på dina produktsidor.

 4. Valfritt: Om du vill ändra den rubrik som visas ovanför de rekommenderade produkterna anger du en ny i fältet Rubrik.

 5. Valfritt: Välj hur produktrekommendationer visas genom att använda kryssrutorna:

- Visa produktleverantör - Visa ”rea”-cirkel - Centrera text under produktbilder

 1. Klicka på Spara.

Produktseriesidor

Minimal inkluderar följande inställningar som låter dig anpassa hur produkter visas på dina kollektionssidor:

 • visa eller dölja en rea-ikon, en slutsåld-ikon och produktsäljarens namn

 • låta dina kunder välja sorteringsalternativ och filtrera kollektioner efter produkttaggar

 • välja om texten under varje produktbild ska vara centrerad eller vänsterjusterad.

Så här ställer du in hur kollektioner visas:

 1. Navigera till en kollektionssida i temaredigeraren.

 2. Klicka på fliken Avsnitt.

 3. Klicka på avsnittet Produktseriesidor.

 4. Markera visa produktsäljare för att visa produktsäljaren eller varumärkesnamnet.

 5. Markera visa rea-cirkel för att visa en rea-ikon.

 6. Markera visa slutsåld-cirkel för att visa en slutsåld-ikon.

 7. Markera Aktivera kollektionssortering för att låta kunder välja en sorteringsordning för produkter i kollektionen.

 8. Markera Aktivera filtrering efter produkttagg för att låta kunder filtrera och visa resultat efter produkttagg.

 9. Markera centrera text under produktbilder för att visa text precis under en produktbild.

 10. Klicka på Spara.

Blogg

Om du har bloggposter från flera skribenter kan du automatiskt visa skribentens namn för varje bloggpost.

Så här uppger du vem som har skrivit blogginläggen:

 1. Navigera till en bloggsida i temaredigeraren.

 2. Klicka på fliken Avsnitt.

 3. Klicka på avsnittet Blogg.

 4. Markera visa bloggpostens skribent.

 5. Klicka på Spara.

Varukorgssida

Med Minimal kan du låta dina kunder ange instruktioner i en order genom att aktivera orderanteckningar på varukorgssidan.

Så här aktiverar du orderanteckningar:

 1. Navigera till varukorgssidan i temaredigeraren genom att lägga till en produkt i varukorgen.

 2. Klicka på fliken Avsnitt.

 3. Klicka på avsnittet Varukorgssida.

 4. Markera Aktivera orderanteckningar.

 5. Klicka på Spara.

Utvald kollektion

Du kan framhäva en kollektion på din startsida. Du kan marknadsföra reor och nya kollektioner genom att välja ut och framhäva kollektioner.

Presentera en produktserie på din hemsida:

 1. Klicka på fliken Avsnitt.

 2. Klicka på avsnittet Utvalda produkter.

 3. Ange texten i fältet Rubrik för att ändra texten som visas ovanför kollektionen.

 4. Välj den kollektion du vill visa från Kollektionslistan. Klicka på länken Lägg till kollektion för att öppna sidan Skapa kollektion i en ny flik för att lägga till en kollektion.

 5. Välj antal produkter som ska visas per rad i listan Produkter per rad.

 6. Välj hur många produktrader du vill visa från listan Rader.

 7. Markera visa produktsäljare om du vill visa säljaren eller varumärket under varje produktbild.

 8. Markera visa rea-cirkel över en produkt om du vill visa en cirkel över produkter som säljs till nedsatt pris.

 9. Markera visa slutsåld-cirkel över en produkt om du vill visa en cirkel över en produkt som är slutsåld.

 10. Markera centrera text under produktbilder om du vill centrera produkttexten.

 11. Klicka på Spara.

Bildspel

Du kan skapa ett bildspel på startsidan som visar upp till sex bilder.

Bildspelsavsnittet i temat Minimal

Den rekommenderade storleken för bilder i ett bildspel är 1 280 x 460 px.

Bildspelsavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Bildhöjd - Ställ in bildspelets höjd. Du kan använda höjdinställningen anpassa efter första bilden för att basera bildspelets höjd på den första bildens höjd.
 • Automatisk rotation mellan bilder - Ställ in att bildspelet ska spelas upp automatiskt.
 • Byt bilder var - Välj hur ofta du ska byta bilder.
 • Övergångseffekt - Välj om du vill att bilderna ska rulla eller blekna.
 • Textstorlek - Ställ in storleken på texten i bildspelet.
 • Bild - Lägg till en bild i ditt bildspel.
 • Bildplacering - Välj den viktigaste delen av en bild och sätt den i fokus.
 • Opacitet för överlagring - Ställ in nyans för bildöverlagringen. En överlagring gör att dina bilder blir mörkare och kan göra överlagrad text mer lättläst.
 • Textfärg - Ställ in färgen på texten i bildspelet.
 • Textjustering - Justera texten i förhållande till bilderna.
 • Rubrik - Lägg till en rubrik i din bild.
 • Knappmärkning - Lägg till en knapp med en text på i ditt bildspel.
 • Bildlänk - Länka din knapp till en annan del av din webbutik.

Lägga till ett bildspel på din startsida:

 1. Klicka på Bildspel.

 2. Använd inställningarna för att anpassa ditt bildspel.

 3. Klicka på Spara.

Nyhetsbrev

Du kan lägga till nyhetsbrevsregistrering på din startsida. Detta låter dig samla in kunders e-postadresser för e-postmarknadsföringskampanjer. Se Shopify-bloggen för mer information om e-postmarknadsföring.

Nyhetsbrevsavsnittet på en webbplats. Det finns ett fält för kunder att ange en e-postadress och en knapp som säger

Gör så här för att lägga till ett prenumerationsformulär för nyhetsbrev på din startsida:

 1. Klicka på Avsnitt.

 2. Klicka på Lägg till avsnitt> Nyhetsbrev.

 3. Ange en rubrik för din nyhetsbrevsregistrering i Rubrik-fältet. Standardrubriken är "Prenumerera på vårt nyhetsbrev".

 4. Ange en underrubrik till prenumerationsformuläret för ditt nyhetsbrev i fältet Undertext. Standardtexten är "Kampanjer, nya produkter och försäljning. Direkt till din inkorg."

 5. Ställ in bakgrundsfärg i avsnittet för nyhetsbrevsregistrering genom att klicka på färgkartan för bakgrundsfärg och välja en färg.

 6. Klicka på Spara.

Video

Du kan lägga till en video som har laddats upp till YouTube eller Vimeo till din hemsida. Videor kan engagera kunder och generera intresse för ditt företag.

Så här lägger du till en video på din startsida:

 1. Klicka på Avsnitt.

 2. Klicka på Lägg till avsnitt> Video.

 3. Ange en rubrik för din video i fältet Rubrik.

 4. Ange delningslänken för ditt videoklipp i fältet Videolänk.

  En delningslänk för YouTube ser ut så här: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Du kan läsa om hur man kopierar en delningslänk för en YouTube-video i den här hjälpartikeln om YouTube.

  En delningslänk för Vimeo ser ut så här: https://vimeo.com/281332510. Du kan läsa om hur man kopierar en delningslänk för en Vimeo-video i den här hjälpartikeln om Vimeo.

 5. Klicka på Spara.

Anpassa HTML

I avsnittet Anpassad HTML kan du använda HTML-kod för att skapa anpassat innehåll till din startsida. Du kan till exempel använda HTML för att formatera textblock, skapa tabeller eller bädda in innehåll från en tredjepartswebbplats.

Lägg till ett anpassat HTML-avsnitt på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.

 2. Klicka på Custom HTML (anpassad HTML), och klicka sedan på Välj.

 3. Klicka på Anpassad HTML och ange den HTML-kod som du vill lägga till på din startsida.

 4. Klicka på Spara.

Temainställningar

Du kan använda temainställningar för att anpassa färger och typografi i din webbutik. Du kan även skapa länkar till dina konton i sociala medier, redigera dina varukorgsinställningar och lägga till en Favicon.

Minimal inkluderar följande temainställningar:

 • Layout
 • Färger
 • Typografi
 • Sociala medier
 • Favicon
 • Kassa

Layout

Med Minimal kan du ändra maximal bredd för din butik från 1030 px till en bred layout på 1340 px. En bredare layout gör att dina bilder kan visas i större storlekar, men den drar även ut texten.

Använd en bredare layout om du vill fokusera på grafik framför text.

Så här ställer du in layoutbredden:

 1. Klicka på fliken Temainställningar.

 2. Klicka på Layout.

 3. Markera aktivera bred layout.

Färger

Du kan välja färger för olika delar av din webbutik.

Anpassa dina färginställningar

 1. Klicka på Temainställningar. 2. Klicka på färger. 3. För varje innehållstyp klickar du på färgprov för att använda färgväljaren. Området Senast valda visar de färger som du senast valde för ditt tema. Området som används för närvarande visar de färger som du för närvarande använder i andra delar av ditt tema.
To set the color to transparent, click **None**.
 1. Klicka på Spara.

Typografi

Du kan ställa in teckensnittsstil och storlek på texten i din webbutik.

Anpassa dina typografiinställningar

 1. Klicka på Temainställnngar.

 2. Klicka på Typografi.

 3. För varje texttyp klickar du på Ändra för att använda typsnittsväljaren.

 4. Utforska typsnitt genom att använda sökfältet, eller genom att klicka på Ladda fler.

  Se Shopifys teckensnittsbibliotek för att se alla tillgängliga teckensnitt.

 5. Klicka på namnet på det typsnitt du vill använda.

 6. Om du vill ändra typsnittet till en annan stil klickar du på namnet på den aktuella teckensnittsstilen och väljer sedan en ny teckensnittsstil från rullgardinsmenyn.

 7. Klicka på Välj.

 8. Klicka på Spara.

Favicon

Du kan ladda upp en favoritikon, en "favicon", som kan hjälpa till att bygga webbutikens varumärke genom att visa din logotyp på följande platser:

 • din webbläsarflik
 • din webbläsarhistorik
 • skrivbordsikoner
 • intill webbutikens namn när den är ett bokmärke.

Så här laddar du upp en favicon:

 1. Klicka på fliken Temainställningar.

 2. Klicka på Favicon.

 3. Klicka på välj bild under Favicon-bild och gör sedan något av följande:

- Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör. - Klicka på fliken Bibliotek och sedan på plus-knappen för att välja en bild från din lokala dator.

 1. Klicka på Spara.

Sociala medier

Du kan lägga till knappar för delning på sociala medier för dina produkter och bloggposter och länkar till dina sociala medier-konton.

Så här anpassar du inställningarna för sociala medier:

 1. Klicka på Temainställnngar.

 2. Klicka på Sociala medier.

 3. Klicka på välj bild eller se gratisbilder under Bilder för delning till sociala medier för att ladda upp en bild för delning till sociala medier.

 4. Ange länkar till dina konton i de avsedda fälten för att lägga till länkar till dina sociala medier-konton under Konton. Ange fullständiga länkar, till exempel https://instagram.com/shopify eller https://twitter.com/shopify.

  Länkar till dina sociala medier-konton visas i webbutikens sidfot.

 5. Markera en eller flera av kryssrutorna under Alternativ för delning för att lägga till knappar för social delning vid dina produkter och i bloggposter.

  Du kan lägga till följande delningsknappar:

- Dela på Facebook - Tweet på Twitter - Pin på Pinterest (inte tillgänglig för delning av blogginlägg)

 1. För att ändra stilen på delningsknapparna, från menyn Knappstil väljer du Hela varumärket eller Endast logotyp.

 2. Klicka på Spara.

Observera: Om du vill visa knappar för delning till sociala medier på produktsidor och i bloggposter måste du också aktivera knapparna i avsnitten för de sidorna.

Kassa

I det här avsnittet kan du anpassa butikskassan. Klicka här för mer information om butikens kassasida.

Bildtips

Optimal storlek för produktbilder

Bilder med högre upplösning kommer att se mer polerade och professionella ut i Minimal-temat, och vi föreslår därför att du strävar efter bilder som är minst 1024 x 1024 px. Dina bilder kan vara som störst 2048 x 2048 px.

Väldigt stora bilder är särskilt viktiga om du vill använda zoomfunktionen. Ställ in zoomtypen till zooma in från avsnittet Produktsidor i fliken Avsnitt för att aktivera den funktionen.

När produktbilder visas sida vid sida på kollektionssidor kan de ha olika storlekar. Använd samma bredd-höjd-förhållande för alla bilder som kommer att framhävas för dina produkter för att få dina bilder att visas i samma storlek.

Om produktbilden på din produktsida verkar för liten oavsett dina försök att ladda upp den i hög upplösning kan du gå till fliken Temainställningar och rensa kryssrutan aktivera bred layout i avsnittet Layout.

Om det inte fungerar ska du gå till avsnittet Produktsidor i fliken Avsnitt och ställa in placering av produktminiatyrbild till till höger om huvudbilden.

Lägg till en rullgardinsmeny

Skapa menyer på navigeringssidan för att lägga till rullgardinsmenyer i din huvudmeny. Den här artikeln visar dig hur man gör det.

Produkttips

Lägg till en rea-ikon på produkter

Ställ in ett ordinariepris som är högre än priset på dina produktvarianter. Om en produkt säljs till ett rabatterat pris kommer ikonen automatiskt att visas över den produktbilden på dina kollektionssidor.

Om den inte gör det kan du dubbelkolla att rea-ikonen är aktiverad genom att gå till fliken Avsnitt och sedan till avsnittet produktseriesida.

Lägg till en slutsåld-överlagring på slutsålda produkter

Gå till fliken Avsnitt och markera kryssrutan visa slutsåld-ikon över en produkt i avsnittet Kollektionssidor.

Tips för hemsidor

Aktivera en bredare layout

Gå till fliken Temainställningar och markera kryssrutan aktivera bred layout i avsnittet Layout.

Spara dina ändringar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis