Narrative

Narrative är ett butikstema som är utformat för visuellt berättande. Vad som gör Narrative unikt är dess sätt att berätta en historia genom bilder. Som standard har startsidan ett bildspel i helbredd, en bild med text och en video. Denna layout har en stark visuell effekt och den låter dig berätta om ditt varumärke utan att det blir för mycket text.

Exempel på webbutiker som använder Narrative

Välj Narrative om du vill:

 • använda bilder och video för att berätta en historia om ditt varumärke
 • leverera ett starkt budskap om butikens vision, mission eller värderingar
 • belysa den unika utformningen av en enda produkt eller ett litet lager

Temaredigerare

Använd temaredigeraren för att anpassa ditt tema. Med temaredigeraren kan du redigera innehållet som visas i butiken genom att lägga till och redigera temasektioner. Du kan även ändra butikens utseende, känsla och funktionalitet med hjälp av temainställningarna.

Temainnehåll byggs med hjälp av avsnitt. Avsnitt är anpassningsbara innehållsblock som bestämmer layouten och utseendet för olika sidor i din webbutik.

Statiska avsnitt är avsnitt som visas på förutbestämda platser i din webbutik. Dessa avsnitt kan inte tas bort eller ordnas om. Statiska avsnitt kan bland annat vara sidhuvuden, sidfötter, navigeringsavsnitt eller innehållsavsnitt på sidor såsom produktsidor och produktseriesidor. Avsnittet Product (Produkt) avgör exempelvis utseendet för varje produktsida i din webbutik.

Dynamiska avsnitt är valfria avsnitt som du kan använda för att skräddarsy din startsidas layout. På butikens startsida kan du skapa en sidlayout genom att lägga till, omorganisera och ta bort dynamiska avsnitt. Du kan ha upp till 25 dynamiska avsnitt på din startsida.

Du kan lära dig om Narratives unika urval av avsnitt och hur man anpassar dem för att passa ditt företag.

Narrative inkluderar följande statiska avsnitt:

 • Header

 • Bildspel
 • Sidfot
 • Produktsidor
 • Produktseriesidor
 • Kollektionslistsida
 • Blogg
 • Inlägg
 • Varukorgssida

Dynamiska avsnitt

Du kan lägga till, ordna om och ta bort dynamiska avsnitt för att anpassa layouten av din hemsida. Varje tema har en unik uppsättning dynamiska avsnitt att välja mellan.

Narrative inkluderar följande dynamiska avsnitt:

 • Blogginlägg

 • Kollektionslista
 • Utvald kollektion
 • Galleri
 • Markera
 • Bild med text
 • Bild med textöverlagring
 • Utvald produkt
 • Nyhetsbrev
 • Karta
 • Rich text
 • Omdömen
 • Video
 • Anpassat innehåll
 • Framhävda bilder

Rubrik

I sidhuvudavsnittet finns innehållet som visas högst upp på varje sida i din butik. I Narrative kan du välja två navigeringsmenyer som kunderna kan komma åt genom att klicka på en navigeringsikon.

Du kan även ändra utseendet på butikens sidhuvud genom att göra det transparent.

Anpassning av rubriksektionen:

 1. Klicka på fliken Avsnitt.

 2. Klicka på avsnittet Header.

 3. Klicka på välj bild under Logotypbild och gör sedan något av följande:

- Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör. - Klicka på fliken Gratisbilder för att välja en stockbild från Shopifys Burst-bildsamling. Härifrån kan du skriva in ett sökord eller bläddra i bildkategorierna. - Klicka på fliken Bibliotek och sedan på plus-knappen för att välja en bild från din lokala dator.

 1. Ange logotypens höjd i pixlar i fältet Anpassa logotyphöjd (i pixlar).

 2. Välj om du vill visa en påse eller varukorg i din header från listan över varukorgsikoner.

 3. Gör följande för att göra butikens header transparent:

  1. Klicka på aktivera transparent header på startsidan.
  2. Välj en bild som ska visas över den transparenta bakgrunden. Du kan behöva välja en annan logotyp än den du valde att visa på din headersida. Du kan till exempel behöva en vit logotyp mot en mörkare bakgrund.
  3. Klicka på färgpaletten för transparenta headerikoner för att välja en färg för logotypbilden och navigerings- och varukorgsikonerna.
 4. Från listan Primary navigation (primär navigering) ska du välja huvudmenyn som kommer att visas när en kund klickar på navigeringsikonen.

 5. Välj den sekundära menyn från listan Secondary navigation (sekundär navigering).

 6. Klicka på Spara.

Bildspel

Du kan skapa ett bildspel på startsidan som visar upp till fem bilder eller videoklipp.

Det är bäst att använda högupplösta bilder för dina bildspel. Använd bilder med upplösning som är 4 000 x 2 200 px eller högre, men överskrid inte Shopifys gränser för uppladdning.

Dina bilder kommer att beskäras på vissa skärmar eftersom att storleken och formen på bildspelet avgörs av storleken och formen på kundens enhet. Försök att använda bilder som har en brännpunkt i mitten. På det här sättet syns alltid den viktiga delen av en bild.

Se Ladda upp bilder om du vill veta mer om rekommendationerna för bildspel.

Bildspelsavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Bildhöjd - Ställ in bildspelets höjd. Du kan använda höjdinställningen anpassa efter första bilden för att basera bildspelets höjd på den första bildens höjd.
 • Centrera knappar - Ställ in knapparnas placering i dina bilder.
 • Visa överlagring - Lägg till ett färglager över dina bilder. En överlagring kan göra det enklare att läsa texten som ligger över bildspelet.
 • Överlagringsfärg - Ställ in färgen på din överlagring.
 • Opacitet - Ställ in opaciteten för din överlagring.
 • Bild - Lägg till en bild i ditt bildspel.
 • Bildjustering- Välj den viktigaste delen av en bild och sätt den i fokus.
 • Videolänk - Lägg till YouTube-länken för din video.
 • Omslagsbild - Lägg till en omslagsbild till din video. Omslagsbilden visas när videon är pausad.
 • Rubrik - Lägg till en rubrik i din bild.
 • Bildtitel – Lägg till en bildtitel. Denna visas längst ned i bildspelet när du har fler än en bild.
 • Knappmärkning - Lägg till en knapp med en text på i ditt bildspel.
 • Bildlänk - Länka din knapp till en annan del av din webbutik.

Lägga till ett bildspel på din startsida

 1. Klicka på Bildspel.

 2. Använd inställningarna för att anpassa ditt bildspel.

 3. Klicka på Spara.

Sidfot

I sidfoten kan du redigera innehållet som visas längst ned på varje sida i din butik. Du kan lägga till följande funktioner i din sidfot:

 • sociala medier-ikoner
 • betalningsikoner
 • nyhetsbrevsregistrering
 • parallax skrollning
 • upp till två menyer

Sidfoten på en webbplats som visar en meny, ett nyhetsbrev, upphovsrättstext och betalningsikon.

För att anpassa sidfotavsnittet:

 1. Klicka på Avsnitt.

 2. Klicka på Sidfot.

 3. Lägg till sociala medier-ikoner i din sidfot genom att markera visa sociala medier-ikoner. Du kan länka ikonerna till dina sociala medier-konton från dina inställningar för sociala medier.

 4. Lägg till betalningsikoner, till exempel Mastercard eller PayPal, till din sidfot genom att markera visa betalningsikoner.

 5. Gör så här för att lägga till nyhetsbrevsregistrering i din sidfot:

  1. Markera visa nyhetsbrevsregistrering.
  2. Ange en rubrik för din nyhetsbrevsregistrering i fältet Header. Standardrubriken är "Registrera dig för uppdateringar".
  3. Ange en underrubrik till nyhetsbrevsregistreringen i fältet Underrubrik. Standardtexten är "Kampanjer, nya produkter och reor. Direkt till din inkorg. ".
 6. Gör så här för att lägga till en meny i din sidfot:

  1. Klicka på Lägg till-menyer.
  2. Klicka på redigera meny för att redigera standardmenyn. Klicka på byt och välj sedan en befintlig meny eller klicka på skapa meny för att byta till en annan meny.
 7. Klicka på Spara.

Produktsidor

I avsnittet Produktsidor kan du lägga till eller ta bort följande element:

 • En kvantitetsväljare
 • Etiketter för varianter
 • Varumärket eller säljaren
 • Bilder för varianter
 • En dynamisk kassaknapp
 • Knappar för delning i sociala medier
 • Produktrekommendationer

Så här redigerar du inställningarna för produktsidor:

 1. Välj Produktsidor i rullgardinsmenyn.

 2. Klicka på Avsnitt.

 3. Klicka på Produktsidor.

 4. Markera visa kvantitetsväljare för att visa en kvantitetsväljare.

 5. Markera visa etiketter för varianter för att visa etiketter för varianter, såsom "storlek" och "färg". Etiketterna som visas är baserade på namnen för produkten.

 6. Markera visa produktsäljare för att visa produktmärket eller säljaren. Du behöver lägga till en säljare till produkten för att kunna visa ett varumärkesnamn eller en säljare.

 7. Markera dölj bilder för varianter i galleriet för att förhindra att sådana syns i galleriet längst ned på sidan. När du gör detta är de enda bilderna som syns de som inte tillhör en variant.

 8. Markera visa dynamisk kassaknapp för att visa en dynamisk kassaknapp.

 9. Markera visa knappar för delning till sociala medier om du vill visa knappar för delning till sociala medier.

 10. Klicka på Spara.

Lägga till eller ta bort produktrekommendationer

Du kan visa rekommenderade produkter på produktsidor för att underlätta för kunder att upptäcka andra produkter som kan intressera dem.

 1. Välj Produktsidor i rullgardinsmenyn.

 2. Klicka på Produktrekommendationer.

 3. Använd kryssrutan Visa dynamiska rekommendationer för att visa eller dölja produktrekommendationer på dina produktsidor.

 4. Valfritt: Om du vill ändra den rubrik som visas ovanför de rekommenderade produkterna anger du en ny i fältet Rubrik.

 5. Valfritt: Välj hur produktrekommendationer visas genom att använda kryssrutorna:

- Aktivera bildavstånd - Visa produktleverantör

 1. Klicka på Spara.

Produktseriesidor

Du kan ställa in dina kollektionssidor för att låta kunder filtrera och sortera bland produkterna i kollektionen. Du kan också välja hur många produkter som ska visas.

Så här ställer du in layouten för dina kollektionssidor:

 1. Navigera till en kollektionssida i temaredigeraren.

 2. Klicka på fliken Avsnitt.

 3. Klicka på produktseriesidor.

 4. Välj antal produkter per rad och antal rader per sida från listorna.

 5. Markera visa produktsäljare för att visa säljarens namn under produktbilden om du säljer produkter från olika varumärken eller säljare.

 6. Markera visa kollektionsbild om du vill visa en kollektionsbild högst upp på sidan.

 7. Markera aktivera taggfiltrering för att låta dina kunder filtrera kollektionen efter produkttagg.

 8. Markera aktivera kollektionssortering för att visa en sorteringsmeny.

 9. Klicka på Spara.

Varukorgssida

Du kan låta kunder lägga till en anteckning i en order. Kunder kan använda varukorgsanteckningar för att ge särskilda instruktioner om hur en order ska förberedas eller levereras.

En kundanteckning visas under Anteckningar i ordern på ditt Shopify-administratörskonto.

Så här lägger du till ett anteckningsfält på varukorgssidan:

 1. Välj Varukorg i rullgardinsmenyn högst upp.

 2. Klicka på Avsnitt.

 3. Klicka på sidan Varukorg.

 4. Markera aktivera varukorgsanteckningar.

 5. Klicka på Spara.

Utvald kollektion

Du kan framhäva en kollektion på din startsida. Du kan marknadsföra reor och nya kollektioner genom att välja ut och framhäva kollektioner.

Så här lägger du till en utvald kollektion:

 1. Klicka på fliken Avsnitt.

 2. Klicka på Utvalda produktserier.

 3. Välj den kollektion du vill visa från Kollektionslistan.

 4. Markera aktivera utrymme runt bilden för att öka utrymme mellan bilder.

 5. Ange i fältet Rubrik den text du vill ska synas högst upp i avsnittet. Som standard är texten "Utvalda kollektioner".

 6. Markera visa produktsäljare om du vill visa säljaren eller varumärket under varje produktbild.

 7. Markera visa "visa alla"-knappen om du vill att kunder ska kunna se alla produkter i en kollektion. Kollektionssidan öppnas med alla produkter när en kund klickar på den här knappen.

 8. Om du vill att knappen Visa alla ska vara transparent med en solid kontur markerar du Använd sekundär knappstil.

 9. Välj antal produkter som ska visas per rad i listan Produkter per rad.

 10. Välj hur många produktrader du vill visa från listan Rader.

 11. Klicka på Spara.

Galleri

Galleriavsnittet är en serie på upp till tre bilder. Du kan välja en ikon från en lista med 13 anpassade ikoner som ska visas över varje bild. Alternativt kan du även länka varje bild till en URL eller en sida i din butik.

Galleriavsnittet med tre bilder, sida vid sida, med kattmotiv.

 1. Klicka på fliken Avsnitt.

 2. Klicka på Galleri.

 3. Klicka på bild under Innehåll.

 4. Klicka på välj bild under Bild och gör sedan något av följande för att lägga till bilden:

- Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör. - Klicka på fliken Gratisbilder för att välja en stockbild från Shopifys Burst-bildsamling. Härifrån kan du skriva in ett sökord eller bläddra i bildkategorierna. - Klicka på fliken Bibliotek och sedan på plus-knappen för att välja en bild från din lokala dator.

 1. Välj hur du vill justera bilden i listan Bildjustering. Genom att t. ex. välja "högst upp till vänster" placeras bilden högst upp till vänster i avsnittet.

 2. Välj en ikon att visa över bilden från listan Ikon.

 3. Gå till Text och ange den text du vill visa över varje bild i fältet Bildtext.

 4. Gör något av följande om du vill att bildtexten ska länka till en sida:

  1. Klicka i fältet Länk och välj en sida i din butik för att länka texten till en sida i din butik.
  2. För att länka texten till en webbplats anger du webbplatsens URL i fältet Länk.
 5. Klicka på Spara.

Bild med text

Narrative inkluderar ett avsnitt för bild med text som låter dig visa en bild med ett anpassat meddelande till dina kunder.

Du kan beskära din bild och göra den cirkelformad:

eller kvadratisk:

Du kan också välja att inte beskära bilden alls. I stället kan du justera bilden för att säkerställa att viktiga delar av bilden inte blir beskurna när bilden visas i en mobil enhet. Välj en Bottom center-justering om du t. ex. aldrig vill att den nedre delen av din bild beskärs eftersom att den visar produkten som du säljer.

 1. Klicka på fliken Avsnitt.

 2. Klicka på Bild med text.

 3. Välj från listan Avstånd mellan avsnitt hur stort du vill att detta avsnitt ska vara: antingen litet, medium, stort eller extra stort.

 4. Klicka på färgkartan för bakgrundsfärg och välj en färg från paletten om du vill lägga till en bakgrundsfärg.

 5. Klicka på välj bild under Bild och gör sedan något av följande för att lägga till bilden:

- Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör. - Klicka på fliken Gratisbilder för att välja en stockbild från Shopifys Burst-bildsamling. Härifrån kan du skriva in ett sökord eller bläddra i bildkategorierna. - Klicka på fliken Bibliotek och sedan på plus-knappen för att välja en bild från din lokala dator.

 1. Välj antingen cirkel eller kvadrat från listan Bildbeskärning om du vill beskära bilder i en viss form.

 2. Gör följande om du inte vill beskära bilder i en form:

  1. Välj Ingen från listan Bildbeskärning.
  2. Välj hur du vill justera bilden i listan Bildjustering. Genom att t. ex. välja "högst upp till vänster" placeras bilden högst upp till vänster i avsnittet.
 3. Så här lägger du till texten:

  1. Gå till Rubrik-fältet och ange den rubriktext du vill ska ska visas.
  2. Ange texten du vill visa under rubriken i textfältet.
  3. Om du vill att knappen ska vara transparent med en solid kontur markerar du Använd sekundär knappstil.
  4. Ange den text som du vill visa på knappen i knappmarkeringsfältet.
  5. Klistra in en länk till en URL, eller klicka i fältet för att välja en sida från din butik, i knapplänksfältet.

Så här anpassar du layouten:

 1. Välj om du vill att bilden ska vara till vänster eller höger om texten från listan Layout på en datorskärm under Layout.

 2. Välj om du vill att bilden ska vara över eller under texten från listan Layout på en mobil enhet.

Bild med textöverlagring

Du kan visa ett anpassat meddelande till dina kunder på din startsida. Ditt meddelande kan beskriva en produkt, välkomna kunder till din butik eller informera dem.

Så här anpassar du textöverlagring för en bild:

 1. Klicka på fliken Avsnitt.

 2. Klicka på bild med textöverlagring.

 3. Välj från listan Avstånd mellan avsnitt hur stort du vill att detta avsnitt ska vara: antingen litet, medium, stort eller extra stort.

Så här lägger du till en bakgrundsbild:

 1. Klicka på välj bild under Bild och gör sedan något av följande:

- Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör. - Klicka på fliken Gratisbilder för att välja en stockbild från Shopifys Burst-bildsamling. Härifrån kan du skriva in ett sökord eller bläddra i bildkategorierna. - Klicka på fliken Bibliotek och sedan på plus-knappen för att välja en bild från din lokala dator.

 1. Välj hur du vill justera bilden i listan Bildjustering. Genom att t. ex. välja "högst upp till vänster" placeras bilden högst upp till vänster i avsnittet.

Så här lägger du till text:

 1. Ange en titel för detta avsnitt i rubrikfältet i textområdet.

 2. Ange den text du vill visa i detta avsnitt i textfältet.

 3. Välj en textstorlek, antingen medium eller stor, under Textstorlek.

Så här lägger du till en knapp:

 1. Om du vill att knappen ska vara transparent med en solid kontur markerar du Använd sekundär knappstil.

 2. Ange den text som du vill visa på knappen i knappmarkeringsfältet.

 3. Klistra in en länk till en URL, eller klicka i fältet för att välja en sida från din butik, i knapplänksfältet.

Så här applicerar du en överlagring:

 1. Markera Visa överlagring i området Överlagring.

 2. Klicka på färgkartan för överlagringsfärg för att välja en färg för bildöverlagringen.

 3. Klicka på färgkartan för textfärg för att välja en textfärg.

 1. Välj en transparensnivå för bildöverlagringen under Opacitet.

Nyhetsbrev

Du kan lägga till nyhetsbrevsregistrering på din startsida. Detta låter dig samla in kunders e-postadresser för e-postmarknadsföringskampanjer. Se Shopify-bloggen för mer information om e-postmarknadsföring.

Nyhetsbrevsavsnittet på en webbplats. Det finns ett fält för kunder att ange en e-postadress och en knapp som säger

Gör så här för att lägga till ett prenumerationsformulär för nyhetsbrev på din startsida:

 1. Klicka på Avsnitt.

 2. Klicka på Lägg till avsnitt> Nyhetsbrev.

 3. Ange en rubrik för din nyhetsbrevsregistrering i Rubrik-fältet. Standardrubriken är "Prenumerera på vårt nyhetsbrev".

 4. Ange en underrubrik för nyhetsbrevsregistreringen i Underrubrik-fältet. Standardtexten är "Kampanjer, nya produkter och reor. Direkt till din inkorg."

 5. Ange ett meddelande om att registreringen är slutförd i fältet för slutförandemeddelande. Kunder kommer att se meddelandet efter att de har lämnat in sin e-postadress. Standardmeddelandet är "Tack för att du prenumererar".

 6. Ställ in textfärg för nyhetsbrevsregistrering genom att klicka på färgkartan för textfärg och välja en färg.

 7. Ställ in bakgrundsfärg i avsnittet för nyhetsbrevsregistrering genom att klicka på färgkartan för bakgrundsfärg och välja en färg.

 8. Klicka på Spara.

Karta

Du kan inkludera en karta på din hemsida. En karta kan hjälpa dig att marknadsföra butikens adress och öppettider.

Så här lägger du till en karta:

 1. Klicka på fliken Avsnitt och välj lägg till avsnitt.

 2. Klicka på karta.

 3. Ange i fältet Överlagringsrubrik den text du vill ska synas högst upp i avsnittet.

 4. Ange information om företaget i textfältet för adress och öppettider.

 5. Ange adressen till ditt företag i fältet Map-adress.

 6. Ange en giltig API-nyckel i fältet Google Maps API-nyckel.

 7. I bildfältet laddar du upp eller väljer en bild som ska visas om det uppstår ett problem med inläsning av kartan.

Video

Du kan lägga till en video som har laddats upp till YouTube eller Vimeo till din hemsida. Videor kan engagera kunder och generera intresse för ditt företag.

Så här lägger du till en video på din startsida:

 1. Klicka på Avsnitt.

 2. Klicka på Lägg till avsnitt> Video.

 3. Ange en rubrik för din video i fältet Rubrik. Rubriktexten visas över din video tills uppspelningsknappen trycks in.

 4. Ange delningslänken för ditt videoklipp i fältet Videolänk.

  En delningslänk för YouTube ser ut så här: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Du kan läsa om hur man kopierar en delningslänk för en YouTube-video i den här hjälpartikeln om YouTube.

  En delningslänk för Vimeo ser ut så här: https://vimeo.com/281332510. Du kan läsa om hur man kopierar en delningslänk för en Vimeo-video i den här hjälpartikeln om Vimeo.

 5. Valfritt: Lägg till en omslagsbild till din video:

  1. Klicka på Välj bild.. Klicka på Ladda upp för att ladda upp en bild från din dator. Klicka på Gratisbilder om du vill använda en kostnadsfri stockbild från Burst.
  2. Välj hur du vill justera omslagsbilden genom att välja en position från rullgardinsmenyn Bildposition. Du kan använda bildpositionen för att välja vilken del av bilden du vill ska synas när beskärningen sker.
 6. Valfritt: Lägg till en överlagring, vilket är ett färglager mellan videon och rubriktexten, till din video:

  1. Markera visa överlagring.
  2. Ställ in överlagringsfärgen genom att klicka på färgkartan för överlagring och välja en färg.
  3. Ställ in textfärgen genom att klicka på färgkartan för text och välja en färg.
  4. Ställ in opacitet för överlagringen genom att välja en procent i opacitetsreglaget.
 7. Klicka på Spara.

Framhävda bilder

Bildspelet med utvalda bilder låter dig visa mer produktinformation utan att kunden behöver lämna startsidan.

Du kan visa produktegenskaper, en ny kollektion eller varianter av en produkt. Bildspelet fungerar bäst med få bilder eftersom att sidobläddring är inaktiverad medan bildspelet rullar om kunden är inne på en dator.

På en mobil enhet behöver man trycka på bilden för att öppna och se den. Använd en attraktiv omslagsbild och använd text som "uppmanar till handling" för att locka kunder som använder en mobil enhet.

Du kan lägga till upp till fem bilder i ett framhävt bildspel.

Så här anpassar du bildspelet:

 1. Klicka på fliken Avsnitt.

 2. Klicka på framhävt bildspel.

Så här lägger du till en bildruta:

 1. Klicka på innehåll under Bildspel.

 2. Klicka på färgkartan för bakgrundsfärg för att välja en bakgrundsfärg från en palett.

 3. Klicka på välj bild under Bild och gör sedan något av följande:

- Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör. - Klicka på fliken Gratisbilder för att välja en stockbild från Shopifys Burst-bildsamling. Härifrån kan du skriva in ett sökord eller bläddra i bildkategorierna. - Klicka på fliken Bibliotek och sedan på plus-knappen för att välja en bild från din lokala dator.

 1. Ange den text du vill visa över bildspelet i fältet Rubrik.

 2. Ange den text som du vill visa på knappen i knappmarkeringsfältet.

 3. Klistra in en länk till en URL, eller klicka i fältet för att välja en sida från din butik, i knapplänksfältet.

Så här anpassar du inställningarna för den framhävda bilden:

 1. Om du vill att bildspelets knappar ska vara transparenta med en solid kontur markerar du Använd sekundär knappstil.

 2. Klicka på färgkartan för rubrikfärg och välj en färg från en palett om du vill ändra textfärgen.

 3. Välj en omslagsbild för det framhävda bildspelet genom att klicka på välj bild i inställningar för omslagsbild och gör sedan något av följande:

- Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör. - Klicka på fliken Gratisbilder för att välja en stockbild från Shopifys Burst-bildsamling. Härifrån kan du skriva in ett sökord eller bläddra i bildkategorierna. - Klicka på fliken Bibliotek och sedan på plus-knappen för att välja en bild från din lokala dator.

 1. Gå till headerlistan och ange den text du vill ska visas på omslagsbilden.

 2. Gå till rubrikplacering och välj om du vill visa rubriktexten till vänster om eller i mitten av omslagsbilden. Den här inställningen gäller endast för datorer.

 3. Markera Visa överlagring i området Överlagring.

 4. Klicka på färgkartan för överlagringsfärg för att välja en färg för bildöverlagringen.

 5. Klicka på färgkartan för textfärg för att välja en textfärg.

 6. Välj en transparensnivå för bildöverlagringen under Opacitet.

 7. Klicka på Spara.

Temainställningar Du kan använda temainställningar för att anpassa färger och typografi i din webbutik. Du kan även skapa länkar till dina konton i sociala medier, redigera dina varukorgsinställningar och lägga till en Favicon.

Narrative inkluderar följande temainställningar: • Färger
 • Typografi
 • Varukorgslåda
 • Social
 • Favicon
 • Kassa

Färger

Du kan välja färger för olika delar av din webbutik.

Anpassa dina färginställningar

 1. Klicka på Temainställningar. 2. Klicka på färger. 3. För varje innehållstyp klickar du på färgprov för att använda färgväljaren. Området Senast valda visar de färger som du senast valde för ditt tema. Området som används för närvarande visar de färger som du för närvarande använder i andra delar av ditt tema.
To set the color to transparent, click **None**.
 1. Klicka på Spara.

Typografi

Du kan ställa in teckensnittsstil och storlek på texten i din webbutik.

Anpassa dina typografiinställningar

 1. Klicka på Temainställnngar.

 2. Klicka på Typografi.

 3. För varje texttyp klickar du på Ändra för att använda typsnittsväljaren.

 4. Utforska typsnitt genom att använda sökfältet, eller genom att klicka på Ladda fler.

  Se Shopifys teckensnittsbibliotek för att se alla tillgängliga teckensnitt.

 5. Klicka på namnet på det typsnitt du vill använda.

 6. Om du vill ändra typsnittet till en annan stil klickar du på namnet på den aktuella teckensnittsstilen och väljer sedan en ny teckensnittsstil från rullgardinsmenyn.

 7. Klicka på Välj.

 8. Klicka på Spara.

Varukorgslåda

Du kan anpassa inställningarna för varukorgslådan i din webbutik:

 • Ställ in din kundvagn till lådstil. En varukorgslåda glider ut från den högra sidan av sidan, vilket innebär att kunder kan lägga till produkter i varukorgen utan att lämna produktsidan.
 • Låt kunder bifoga en anteckning i en order. Kunder kan använda anteckningar för att ge särskilda instruktioner om hur en order ska förberedas eller levereras:

Ett textfält märkt

Så här anpassar du inställningarna för varukorgslådan:

 1. Klicka på Temainställnngar.

 2. Klicka på Varukorgslåda.

 3. Ställ in din kundvagn till lådstil genom att markera Visa varukorgslådan. Om du lämnar den här rutan avmarkerad använder du en helsidesvarukorg.

 4. Lägg till ett anteckningsfält i din varukorgslådan genom att markera Visa anteckning varukorg.

 5. Klicka på Spara.

Social

Du kan lägga till knappar för delning på sociala medier för dina produkter och bloggposter och länkar till dina sociala medier-konton.

Så här anpassar du inställningarna för sociala medier:

 1. Klicka på Temainställnngar.

 2. Klicka på Socialt.

 3. Klicka på välj bild eller se gratisbilder under Bilder för delning till sociala medier för att ladda upp en bild för delning till sociala medier.

 4. Markera en eller flera av kryssrutorna under Delning till sociala medier för att lägga till knappar för social delning vid dina produkter och i blogginlägg.

  Du kan lägga till följande delningsknappar:

- Dela på Facebook - Tweet på Twitter - Pin på Pinterest (inte tillgänglig för delning av blogginlägg)

 1. Ange länkar till dina konton i de avsedda fälten för att lägga till länkar till dina sociala medier-konton under Konton. Ange fullständiga länkar, till exempel https://instagram.com/shopify eller https://twitter.com/shopify.

  Länkar till dina sociala medier-konton visas i webbutikens sidfot.

 2. Klicka på Spara.

Observera: Om du vill visa knappar för delning till sociala medier på produktsidor och i bloggposter måste du också aktivera knapparna i avsnitten för de sidorna.

Favicon

Du kan ladda upp en favoritikon, en "favicon", som kan hjälpa till att bygga webbutikens varumärke genom att visa din logotyp på följande platser:

 • din webbläsarflik
 • din webbläsarhistorik
 • skrivbordsikoner
 • intill webbutikens namn när den är ett bokmärke.

Den rekommenderade storleken för en favicon i Narrative är 32 x 32 px.

Så här laddar du upp en favicon:

 1. Klicka på anpassa.

 2. Klicka på fliken Temainställningar.

 3. Klicka på Favicon.

 4. Klicka på välj bild under Favicon-bild och gör sedan något av följande:

- Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör. - Klicka på fliken Bibliotek och sedan på plus-knappen för att välja en bild från din lokala dator.

 1. Klicka på Spara.

Kassa

Du kan anpassa din utcheckningssida för att inkludera följande:

 • en anpassad bildbanner högst upp på sidan
 • butikens logotyp
 • en bakgrundsbild eller bakgrundsfärg i huvudinnehållsområdet
 • anpassade typsnitt och färger.

Gå till utcheckningssidan i temaredigeraren för att se dina ändringar medan du tillämpar dem.

Så här öppnar du inställningarna för utcheckningssidan:

 1. Klicka på anpassa.

 2. Klicka på fliken Temainställningar.

 3. Klicka på utcheckning.

Så här lägger du till en bannerbild:

 • Klicka på välj bild under Banner och gör sedan något av följande: - Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör.
  • Klicka på fliken Gratisbilder för att välja en stockbild från Shopifys Burst-bildsamling. Härifrån kan du skriva in ett sökord eller bläddra i bildkategorierna.
  • Klicka på fliken Bibliotek och sedan på plus-knappen för att välja en bild från din lokala dator.

Så här lägger du till en logotyp:

 1. Klicka på välj bild under Logotyp och gör sedan något av följande:

- Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör. - Klicka på fliken Bibliotek och sedan på plus-knappen för att välja en bild från din lokala dator.

 1. Välj var du vill att bilden ska visas, antingen till höger, vänster eller i mitten, från listan Placering.

 2. Välj en storlek för din logotyp i listan Logotypstorlek.

Så här ändrar du kassasidans bakgrund:

Du kan visa en bakgrundsbild eller välja en bakgrundsfärg för kassasidan. Om du väljer en bakgrundsbild kommer bilden att visas i ett rutnätsmönster.

 1. Klicka på välj bild under Huvudinnehåll och gör sedan något av följande:

- Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör. - Klicka på fliken Gratisbilder för att välja en stockbild från Shopifys Burst-bildsamling. Härifrån kan du skriva in ett sökord eller bläddra i bildkategorierna. - Klicka på fliken Bibliotek och sedan på plus-knappen för att välja en bild från din lokala dator. - Klicka på färgkartan för bakgrundsfärg för att välja en ny färg från en palett.

 1. Från Formulärfälten väljer du om fälten ska vara vita eller transparenta.

Så här ändrar du bakgrunden till ordersammanfattningssidan:

 1. Klicka på välj bild under Ordersammanfattning och gör sedan något av följande: - Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify-administratör.
  • Klicka på fliken Gratisbilder för att välja en stockbild från Shopifys Burst-bildsamling. Härifrån kan du skriva in ett sökord eller bläddra i bildkategorierna.
  • Klicka på fliken Bibliotek och sedan på plus-knappen för att välja en bild från din lokala dator.
  • Klicka på färgkartan för bakgrundsfärg för att välja en ny färg från en palett.

Så här ställer du in typsnitt:

 • Välj det typsnitt du vill använda för rubriken och brödtexten från listorna under Typografi.

Så här ställer du in färgalternativ:

 • Klicka på färgkartorna för betoning, knappar eller fel i färgområdet för att välja en ny färg från en palett.

Ändra temastil

Många teman har mer än en stil. Temats standardinställningar beror på temastilen. När du återställer temastilen så förlorar du alla ändringar som du har gjort i temainställningarna. Du kommer inte att förlora innehåll som text och bilder.

Du kan förhandsgranska alternativa stilar för Narrative i Shopifys temabutik.

 1. Klicka på Temainställnngar.

 2. Klicka på Temastil.

 3. Välj den temastil som du vill tillämpa.

 4. Klicka på Ändra stil.

 5. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis