Shopify Privacy & Compliance

Shopify Privacy & Compliance är en app som hjälper handlare att uppfylla tillämpliga sekretessregler. Genom att använda appen kan du ställa in något av följande för att visa i din webbshop:

 • En banner för cookie-samtycke som ber besökare om deras samtycke till att använda cookies för att samla in data. Detta krävs av Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och lagar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien och Schweiz.
 • Popup-fönster med cookie-inställningar. Popup-dialogrutan för cookie-inställningar lägger till en länk i bannern för cookie-samtycke för att hantera inställningar. En besökare i en webbshop kan sedan välja vilka typer av data en handlare kan samla in. Att låta besökare välja granulära samtycken krävs också av GDPR och andra sekretessregler.
 • En avanmälningssida för datainsamling. Med hjälp av avanmälningssidan för datasamling, även kallad sälj inte eller dela min personuppgifter-sidan kan besökare i webbshopen välja bort att sälja eller dela sina personuppgifter. Denna avanmälningssida krävs av vissa amerikanska delstatslagar.

Installera appen Privacy & Compliance

Steg

 1. Hitta appen Privacy & Compliance i Shopifys appbutik.
 2. På applistningssidan klickar du på Lägg till app.
 3. Klicka på Installera app i din Shopify-administratör för att godkänna användningen av appen.

När appen är installerad kan du visa och använda den från sidan Appar i din Shopify-administratör.

Avinstallera Privacy & Compliance-appen

Steg

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Ta bort.

Få tillgång till Privacy & Compliance-appen

Steg

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.
 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Privacy & Compliance.
 3. Klicka på Öppna app.

Samtyckesbanner för cookies

I appen Privacy & Compliance kan du välja att visa en banner för cookie-samtycke med standardtext eller anpassa den för att tillgodose dina företagsbehov.

Följande anpassningsalternativ finns tillgängliga för cookie-bannern:

 • Placering av bannern (kallas bannervisning)
 • Färg (ljus, mörk eller anpassad)
 • Innehåll

Tänk på följande när du väljer vilken anpassningsnivå som är rätt för dig:

 • Standardinnehållet har skapats för att hjälpa till att uppfylla juridiska krav men kanske inte gäller för ditt specifika företag eller din region.
 • Du bör verifiera standardinnehållet för att bekräfta att det gäller för ditt företag och redigera informationen vid behov.

Installera standardbanner

Om du är nybörjare med appen kan du följa dessa steg för att installera en förbyggd cookie-banner:

 1. Kontrollera på bannersidan för cookie-samtycke att du har skapat en integritetspolicy och din URL för integritetspolicyn är korrekt. Du kan skapa en integritetspolicy i Inställningar > Policyer i din admin.
 2. Klicka på knappen Aktivera banner.

Återgå till standardinställningar för banner

Gå till Åtgärder och klicka på Återställ till standardinställningar om du gör ändringar och vill gå tillbaka till de ursprungliga standardinställningarna.Detta kommer att returnera innehållet i cookie-bannern och popup-innehållet i placering och inställningar till standardinställningarna.

Förhandsgranska banner

Du kan förhandsgranska hur dina val visas i en mobil i förhandsgranskningsfönstret till höger på skärmen. Följ dessa steg för att se hur bannern visas i din webbshop:

 1. På en dator sparar du dina ändringar genom att klicka på Spara-knappen.
 2. Klicka på Visa i webbshop.

Popup-fönster med cookie-inställningar

Ett popup-fönster med cookie-inställningar gör det möjligt för besökare i din webbshop att välja om de ger sitt samtycke till hur du kan samla in och dela deras information. Detta inkluderar att komma ihåg deras preferenser, mäta webbplatsens prestanda och anpassa marknadsföring. Detta krävs av Europeiska unionens GDPR och andra sekretessregler.

När du väljer att länka ett popup-fönster med inställningar läggs en länk för att Hantera inställningar till i din cookie-banner. När besökare klickar på länken visas en popup med information och cookie-typer som de kan välja. Standardtexten för den här sidan innehåller en introduktion om hur en besökare har kontroll över sina data och beskriver fördelarna när besökare väljer Acceptera alla cookies. Den beskriver även fyra cookie-kategorier med beskrivningar.

Färgen på popup-fönster med dina cookie-inställningar matchar färgen du har valt för din cookie-banner. Allt innehåll i popup-inställningar kan redigeras. Popup-fönster med cookie-inställningar visas på mitten av sidan i din webbshop. Placering av popup-fönster kan inte anpassas.

Avanmälningssida för datainsamling

För att hjälpa till att uppfylla vissa amerikanska sekretesslagar kan du visa en sida med alternativ för besökare att begränsa insamling och delning av deras information.

Om du är nybörjare i appen kan du välja att visa en förbyggd avanmälningssida för datainsamling genom att lägga till en länk för menynavigering och klicka på knappen Aktivera. Du kan också återställa alla ändringar till standardinnehållet för den här sidan genom att klicka på knappen Återställ till standardinställningar i app-avsnittet Avanmälningssida för datainsamling.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis