Webbshoppens hastighet

Din webbutiks hastighet är den tid det tar för de olika sidorna i din butik att laddas.

Rensa webbläsarens cacheminne och cookies om din webbshop ligger nere eller inte laddas. Om det inte löser problemet, kontrollera Shopify-status för att avgöra om det finns ett aktivt problem som kan påverka din butik.

I det här avsnittet

Varför är hastighet viktigt?

Din webbutiks hastighet påverkar shoppingupplevelsen för dina kunder, din konverteringskurs och din butiks synlighet.

Upplevelse och konvertering

Om din webbutik är snabb kan en kund med långsam telefon och dålig mobilanslutning ha en positiv köpupplevelse. En långsammare butik kanske inte är lika tillgänglig eller användarvänlig.

När en användare inte kan navigera smidigt i din webbshop, eller dina sidor laddas långsamt, är de mer benägna att lämna innan de köper något. Du kan förbättra dina kunders upplevelse och din konverteringskurs samtidigt genom att fokusera på hastigheten i din webbshop.

Synlighet

Sökmotorer såsom Google använder sidohastighet som en rankningsfaktor. Om dina webbutikssidor är långsamma kan de rankas lägre, även om din butik annars är optimerad för sökmotorer.

Webbshoppens funktioner jämfört med hastighet

Din webbshop består av en uppsättning funktioner, såsom temakod, appar, bilder, videor, karuseller, sociala medier-flöden och analysvärden. Dessa funktioner kan bidra till din övergripande kundupplevelse och utöka möjligheterna i din webbshop.

Varje funktion som du lägger till i din webbutik behöver nätverks-och maskinvaruresurser för att fungera. Vissa funktioner behöver mer resurser än andra. Om du lägger till en ny funktion kan det ha en märkbar inverkan på hastigheten i din webbutik.

När du överväger att lägga till en funktion i din butik bör du väga fördelarna med funktionen mot dess inverkan på butikens hastighet. Du kan behöva göra vissa hastighetskompromisser för att skapa en användarupplevelse som leder till mer försäljning.

Ställ dig själv följande frågor när du överväger funktioner för din butik:

  • Vad hjälper kunderna att fatta beslutet om att köpa från butiken?

  • Vilken funktionalitet ska finnas högst upp på sidan för att driva konverteringen?

  • Vilken funktionalitet kan läsas in senare när kunderna scrollar ner på sidan?

Utforska din hastighet för webbshop

Genom att titta på webbshoppens hastighet kan du se hur butiken står sig jämfört med branschstandard och andra Shopify-butiker som liknar din. I den här rapporten visas även hur dina poäng har ändrats över tid samt en graf över händelser som kan ha påverkat din hastighetspoäng gentemot dina historiska hastighetspoäng. Mer information om rapporten.

Du kan även utforska faktorer som påverkar din webbutiks hastighet och hur du åtgärdar dem.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis