Anpassa teman

Efter att du har valt ett tema som definierar webbutikens grundläggande utseende och känsla kan du anpassa temat för att det ska passa ditt unika varumärke. Du kan anpassa ditt temainnehåll och dina temainställningar från din Shopify-administratör genom att använda temaredigeraren. Temaredigeraren inkluderar en temaförhandsgranskning och en sidopanel eller Redigera-meny som du kan använda för att lägga till och ta bort innehåll eller ändra i dina inställningar. Om du vill läsa mer om vilka avsnitt och inställningar som är tillgängliga för ditt tema, se ditt temas dokumentation.

Om ditt tema inte inkluderar inställningar för de ändringar som du vill göra och om du är bekant med HTML, CSS och Liquid så kan du redigera din temakod.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis