Redigera ditt tema

Du kan redigera ditt tema för att anpassa webbutikens innehåll, layout, typografi och färger. Varje tema tillhandahåller avsnitt och inställningar som låter dig ändra butikens utseende och känsla utan att redigera någon kod.

Innan du anpassar ditt tema

Innan du anpassar ditt tema rekommenderar vi att du gör följande:

  • Duplicera ditt tema för att skapa en säkerhetskopia. Detta gör det enkelt att ta bort dina ändringar och börja om igen om du behöver göra det.
  • Se till att du förstår vilken supportnivå som finns tillgänglig.
  • Läs om kraven och bästa praxis för att ladda upp bilder.

Redigera ditt temas innehåll och inställningar

Steg:

Olika typer av sidor har olika temaavsnitt. När du först öppnar temaredigeraren visas avsnitten för startsidan. Välj sidtyp från rullgardinsmenyn högst upp på sidan för att komma åt avsnitt för andra sidor.

Temaredigerarens rullgardinsmeny

Med hjälp av temaredigeraren kan du redigera innehållet som visas i din butik genom att välja och redigera temaavsnitt. Du kan även ändra butikens utseende, känsla och funktionalitet med hjälp av de allmänna temainställningarna.

Se Avsnitt och Temainställningar för att få mer information om hur man redigerar avsnitts- och temainställningar.

Tips! Om du använder ett gratistema från Shopify kan du se detaljerade beskrivningar av dess avsnitt och inställningar genom att gå till Gratisteman från Shopify och klicka på namnet på ditt tema.

Se temats dokumentation om du vill ha mer information om betalda temans avsnitt och inställningar.

Få hjälp med anpassningar

Om du behöver hjälp med att göra ändringar i ditt tema kan du kontakta utvecklaren för ditt tema för att få hjälp.

Om du vill se vilka andra resurser som finns tillgängliga för att hjälpa dig med temaanpassningar, se Ytterligare resurser för temastöd.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis