Visa en delmängd av produktserier på en sida

Du kan visa en delmängd av produktserier på en anpassad sida genom att redigera din temakod. Denna handledning visar hur du skapar en ny sidomall och tilldelar produktserier att visa genom att använda en meny.

exempel på delmängd av produktserier

Alla Shopify-butiker har en sida för produktserielista på URL www.mystore.com/collections som visar alla produktserier i butiken. Som ett alternativ till denna handledning kan du redigera din sida för produktserielista till att endast visa ett urval av dina produktserier.

Skapa din nya sidomall

 1. Från din Shopify admin går du till Webbutik > teman.
 2. Hitta det tema du vill redigera och klicka sedan på Åtgärder > Redigera kod.
 3. Klicka på Lägg till en ny mall i katalogen Mallar.

 4. Skapa en ny mall för sida och döp den till list-collections.

 1. Radera den befintliga koden i din nya page.list-collections-fil. Leta efter din temakod nedan och kopiera och klistra in koden i din page.list-collections-fil.
 2. Klicka på Spara.

Välj ditt tema

Koden för denna anpassning varierar beroende på ditt tema. Klicka på knappen för ditt tema innan du kopierar och klistrar in den i din page.list-collections-fil:

Create a page on which to feature your collections

 1. From your Shopify admin, go to Online Store > Pages.
 2. Click Add page.
 3. In the page editor, enter a Title in the text box provided. You must use the same title for the menu that you'll create in the upcoming steps.
 4. Assign your new template to the page by selecting list-collections from the Theme template drop-down menu in the Online store section.

 5. Click Save.

Create the menu that controls which collections are shown

 1. From your Shopify admin, go to Online Store > Navigation.
 2. Click the Add menu button.
 3. Give your menu the same Title as the title that you gave the page that will feature your collections. For example, if the page you created has the title Living Room, then give your menu the title Living Room.
 4. Add links to your menu for each collection that you want to feature by clicking Add menu item. Choose collections from your store by clicking on Collections in the drop-down menu for the Link text box. Link to your collections in this way, instead of adding a URL to the text box.
 5. Click Save menu. ```

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis