Felsökning

Kontrollera om ditt problem listas nedan om du upplever problem med din temaredigerare.

Vanliga frågor

Problem: Det gick inte att ladda sidan

Sidan omdirigeras till en URL som inte stöds

Verifiera att omdirigeringen har inaktiverats när du går till temaredigeraren om din webbutik innehåller kod som omdirigerar användare till URL:er som inte är kopplade till din butik.

Den här typen av omdirigering kan till exempel läggas till i en butiksfront för att rikta köpare till olika butiker i Shopify beroende på var de befinner sig. Den här typen av omdirigeringskod kan finnas antingen i ditt tema eller en app som du har installerat.

För att säkerställa att omdirigeringen inte stör redigeringsverktyget ska du byta ut window.location.href = med window.parent.location.href = i ditt temas JavaScript-kod. Om det inte är möjligt kan du referera till variabeln window.Shopify.designMode i JavaScript för att inaktivera omdirigeringen när du går till temaredigeraren. Den här variabeln är inställd på true när butiksfronten är laddad i redigeraren och false när den inte är det.

Sidan gick inte att ladda på grund av ett fel

Laddningen av en sida i temaredigeraren kan misslyckas av många anledningar. Följande problem är vanliga:

  • problem med nätverksanslutning
  • ogiltig Liquid-kod i ditt tema.

Om du har bekräftat att dessa problem inte orsakar felet kan du försöka med att besöka din webbutik genom att navigera till Temaåtgärder > Förhandsgranska tema i temaredigeraren. Om sidan inte kan läsas in kan du kontakta Shopify-supporten för att få hjälp med din butiksfront.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis