Sektioner

Temainnehåll byggs med hjälp av avsnitt. Avsnitt är anpassningsbara block med innehåll som avgör layouten och utseendet på olika sidor i din webbutik. Du kan lägga till, ta bort, redigera och anpassa avsnitt med hjälp av den uppdaterade temaredigeraren.

Shopifys teman har följande typer av avsnitt:

 • Statiska avsnitt: Avsnitt som visas på förutbestämda platser i din webbutik. Dessa avsnitt kan inte tas bort eller ordnas om. Statiska avsnitt kan bland annat vara sidhuvuden, sidfötter, navigeringsavsnitt eller innehållsavsnitt på sidor såsom produktsidor och produktseriesidor. Avsnittet Produkt avgör exempelvis utseendet för varje produktsida i din webbutik.
 • Dynamiska avsnitt: Valfria avsnitt som du kan använda för att skräddarsy din startsidas layout. Varje tema har en unik uppsättning dynamiska avsnitt att välja mellan. På butikens startsida kan du skapa en sidolayout genom att lägga till, omorganisera och ta bort dynamiska avsnitt. Du kan ha upp till 25 dynamiska avsnitt på din startsida.

Du kan lära dig om your themes unika urval av avsnitt och hur man anpassar dem för att passa ditt företag.

Tips! Om du använder ett gratistema från Shopify kan du se detaljerade beskrivningar av dess avsnitt och inställningar genom att gå till Gratisteman från Shopify och klicka på namnet på ditt tema.

Se temats dokumentation om du vill ha mer information om betalda temans avsnitt och inställningar.

Redigera avsnitt

Du kan redigera innehållet i avsnitt.

Steg:

 1. Välj den typ av sida som du vill redigera.

  Om du till exempel vill redigera ditt avsnitt Product (Produkt) eller Product pages (Produktsidor) så väljer du Product pages (Produktsidor) i rullgardinsmenyn. Eftersom avsnitten sidhuvud och sidfot visas på alla sidor i din webbutik så kan du redigera dessa avsnitt oavsett vilken sidtyp du väljer. Andra avsnitt kan, beroende på ditt tema, vara tillgängliga på alla sidor.

 2. Klicka på det avsnitt eller block som innehåller det innehåll som du vill redigera.

 3. Redigera inställningarna för att passa dina behov.

 4. Klicka på Spara.

Lägg till avsnitt

Du kan lägga till upp till 25 avsnitt på din butiks startsida.

Steg:

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.

 2. Klicka på det avsnitt som du vill lägga till. Varje tema har en unik uppsättning av avsnitt att välja mellan.

 3. Ändra avsnittets innehåll genom att justera inställningarna i sidofältet.

 4. Klicka på Spara.

När du lägger till en bild i ett avsnitt läggs filen till i avsnittet Filer på din adminsida. Du kan återanvända en uppladdad bild i andra avsnitt eller på andra sidor i din butik.

Ordna om avsnitt

Du kan ordna om dynamiska avsnitt på din hemsida.

Steg:

 1. Klicka på ⋮⋮ och dra ett avsnitt som du vill flytta till en annan plats.
 2. Klicka på Spara.

Flytta ett avsnitt i Temaredigeraren

Dölj avsnitt

Du kan dölja sektioner som du inte vill visa i din webbutik. Du kan dölja sektioner som inte är färdigbehandlade eller som inte är redo att publiceras. Du kan till exempel skapa ett bildspel med nya produkter och sedan dölja avsnittet tills du är redo att börja köpa de nya produkterna. Du kan till exempel skapa ett avsnitt som gör reklam för en säsongsbetingad rabatt, och sedan dölja avsnittet tills rabatten är aktiv.

Steg:

 1. Klicka på ögonikonen för det avsnitt du vill dölja i verktygsfältet för temaredigeraren. Om du inte ser en ögonikon håller du muspekaren över rubriken för det avsnitt som du vill dölja.

Temaredigerarens verktygsfält med ögonikon markerad

Et snedstreck löper genom ögonikonen när ett avsnitt är dolt.

Verktygsfältet för Temaredigeraren med dolt avsnitt

Klicka på ögonikonen igen för att visa ett dolt avsnitt.

Ta bort avsnitt

Du kan ta bort block från ett dynamiskt avsnitt eller ta bort ett dynamiskt avsnitt från din startsida. Om du raderar innehåll på detta sätt kommer innehållet i avsnittet eller blocket att tas bort utan att något försvinner från ditt konto. Om du tar bort en produkt eller ett produktserieblock från ett avsnitt kommer den produkten eller produktserien fortfarande att finnas på din adminsida. Om du tar bort en bild från ett avsnitt kan du fortfarande lägga till den bilden i andra avsnitt.

Ta bort innehåll från ett avsnitt

Du kan ta bort innehåll från ett dynamiskt avsnitt.

Steg:

 1. Klicka på avsnittet som innehåller det innehåll du vill ta bort.

 2. Om avsnittet innehåller flera innehållsblock klickar du på triangeln för att öppna innehållet i det avsnittet. Klicka på blocket som innehåller det innehåll som du vill ta bort.

 3. Om du vill ta bort ett innehållsblock från avsnittet klickar du på blocket och sedan på Ta bort block.

 4. Klicka på Spara.

Ta bort ett avsnitt

 1. Klicka på det avsnitt du vill ta bort i temaredigerarens sidopanel.

 2. Klicka på ta bort avsnitt.

 3. Klicka på Spara.

Ångra och gör om ändringar

Knappen Ångra återkallar din senaste ändring och knappen Gör om upprepar en ändring som du ångrade. Om du klickar på Ångra-knappen mer än en gång fortsätter du att ångra det du gjort, en ändring i taget. Knapparna Ångra och Gör om hittar du i verktygsfältet för att redigera tema.

Ångra- och

Klicka på Ångra-knappen för att reversera följande ändringar:

 • lägga till, sortera om och radera avsnitt
 • tillämpa färger, teckensnitt och andra inställningar för fliken Temainställningar
 • återställa en temastil.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis