Temaninställningar

Du kan använda temainställningar för att göra ändringar i din webbutiks typografi, färger, länkar till sociala medier och kassainställningar.

Temaavsnitt gör det möjligt för dig att justera temainställningar från temaredigeraren. När du gör ändringar i dina temainställningar gäller de för hela din webbutik.

Tips! Om du använder ett gratistema från Shopify kan du se detaljerade beskrivningar av dess avsnitt och inställningar genom att gå till Gratisteman från Shopify och klicka på namnet på ditt tema.

Se temats dokumentation om du vill ha mer information om betalda temans avsnitt och inställningar.

Ändra temastilar

En temastil är en uppsättning inställningar som valts av temadesignern, som du kan tillämpa för din butik för att ge den en polerad look och känsla. Alla teman har en temastil som tillämpas som standard. När du anpassar ett tema ersätter du temastil dina inställningar med dina egna. Om du tillämpar en temastil för ditt tema kommer dina aktuella inställningar, såsom färger och typografi, att ändras.

Steg:

  1. Klicka på Theme settings (Temainställningar) > Theme style (Temastil).

  2. Klicka på en temastil. Om ditt tema innehåller mer än en temastil, listas de i en kolumn.

  3. Klicka på Byt stil.

  4. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis