Anpassningar för Venture

Varje betalt Shopify-konto får 60 minuters gratis designtid från Shopify-supporten. Denna designtid kan användas för att lägga till specifika funktioner i ett tema som kan hjälpa din butiks försäljning.

Följande anpassningar kan göras i Venture av Shopify-supporten. Granska beskrivningen för varje stödd anpassning för att avgöra vilka anpassningar som kan hjälpa ditt företag.

Förhindra att en snabbmeny visas på datorn

Design-tid: 15 minuter

Som standard döljs huvudmenyn i sidhuvudet till en snabbmeny på datorn när det finns för många menyobjekt för att få plats på en rad.

Den här anpassningen åsidosätter detta beteende, så att menyobjekt visas på flera rader om de inte får plats i det tilldelade utrymmet.

Den här anpassningen skulle fungera bra i butiker som använder Ventures produktseriebilder i menyns layoutfunktion.

Den bör undvikas i butiker som har en lång lista med menyobjekt eftersom sidhuvudets layout har optimerats för en enda rad.

Justera logotypen till mitten

Design-tid: 15 minuter

Som standard är logotypen justerad till vänster i sidhuvudet.

Den här anpassningen centrerar logotypen i sidhuvudet.

Den bör undvikas i butiker som inte har specifika varumärkeskrav som kräver en centrerad logotyp, eftersom kunder lättare kan upptäcka en vänsterjusterad logotyp.

Lägg till ett produktantal för produktseriesidor

Design-tid: 15 minuter

Som standard syns inte antalet produkter på en sida eller i en produktserie på produktseriesidor.

Den här anpassningen lägger till antalet produkter på den aktuella sidan och det totala antalet produkter i den produktserien överst på produktseriesidorna.

Den här anpassningen fungerar bra i butiker med ett stort antal produkter för att säkerställa att kunderna vet hur många produkter som finns i en produktserie, så att de vet att de ska bläddra ner på sidan eller besöka andra sidor i produktserien.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis