Inställningar

Du kan använda temainställningar för att göra ändringar i din webbutiks typografi, färger, länkar till sociala medier och kassainställningar.

Tips! Om du använder ett gratistema från Shopify kan du se detaljerade beskrivningar av dess avsnitt och inställningar genom att gå till Gratisteman från Shopify och klicka på namnet på ditt tema.

Se temats dokumentation om du vill ha mer information om betalda temans avsnitt och inställningar.

Ändra temastilar

En temastil är en uppsättning inställningar som valts av temadesignern. Du kan tillämpa en temastil för din butik för att ge den en snyggt utseende och känsla. Alla teman har en temastil som tillämpas som standard. Du ändrar inställningarna för temastilen själv när du anpassar ett tema. När du tillämpar en temastil på ditt tema kommer dina aktuella inställningar, såsom färger och typografi, att ändras.

Steg:

  1. Klicka på Temainställningar > Stilar.

  2. Välj dina alternativ för temastilar genom att använda rullgardinsmenyerna. De tillgängliga alternativen beror på vilket tema du använder.

  3. Klicka på Spara.

Ångra och gör om ändringar

Knappen Ångra återkallar din senaste ändring och knappen Gör om upprepar en ändring som du ångrade. Om du klickar på Ångra-knappen mer än en gång fortsätter du att ångra det du gjort, en ändring i taget. Knapparna Ångra och Gör om hittar du i verktygsfältet för att redigera tema.

Ångra- och

Klicka på Ångra-knappen för att reversera följande ändringar:

  • lägga till, sortera om och radera avsnitt
  • tillämpa färger, teckensnitt och andra inställningar för fliken Temainställningar
  • återställa en temastil.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis