Avsnitt som finns tillgängliga i Dawn

I Dawn kan du lägga till avsnitt på vilken sida som helst. Det finns några standardavsnitt som visas på varje sida, till exempel meddelandefältet, rubriken och sidfoten.

Meddelandefält

I meddelandefältet kan du förmedla viktig information till dina kunder från vilken sida som helst. Avsnittet har inga egna inställningar, men du kan anpassa upp till 12 olika meddelandeblock att visa. Du kan lägga till en länk i ett meddelandefält så att det blir klickbart och tar kunderna till en specifik sida.

Meddelandeblock

Inställningarna för meddelandeblocket i avsnittet med meddelandefältet
Inställning Beskrivning
Text Meddelandet som du vill visa för dina kunder.
Färgschema Färgschemat som ska användas för meddelandefältet.
Länk Länken som du vill att kunder ska navigera till om de klickar på meddelandefältet.

Rubrik

Rubriken visas på alla sidor i ditt tema.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för rubrikavsnittet
Inställning Beskrivning
Logotypbild Logotypen för din butik.
Anpassa logotypsbredd Logotypens bredd. Kan vara någon multipel på 10, från 50 px till 250 px. Standard är 100 px.
Logotyp-position på stora skärmar

Logotypens placering i rubriken när en kund visar webbplatsen på en stor skärm, till exempel en dator.

 • Mitten till vänster – Visar den inbyggda logotypen i huvudmenyn, centrerad vertikalt och justerad till vänster.
 • Överst till vänster – Visar logotypen ovanför huvudmenyn och justerar logotypen och menyobjekten till vänster.
 • Mitten till vänster (standard) – Visar logotypen ovanför huvudmenyn och justerar logotypen och menyobjekten till mitten.
Meny Menyn som ska användas som din huvudmeny.
Visa avskiljande linje Visar en rad för att visuellt separera rubriken från sidans innehåll.
Aktivera fast rubrik Visar rubriken igen när kunden bläddrar tillbaka upp. Försvinner när kunden bläddrar ner.

Sidfot

Sidfoten visas på alla sidor i ditt tema.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för sidfotsavsnittet
Inställning Beskrivning
Färgschema Du kan välja bakgrund till sidfot från accent 1, accent 2, bakgrund 1, bakgrund 2 eller omvänt.
Visa e-postregistrering Innehåller ett formulär för e-postregistrering där kunder kan prenumerera på ditt nyhetsbrev och marknadsföring.
Rubrik Titeln för formuläret Visa e-postregistrering. Den visas inte om Visa e-postregistrering inte har aktiverats.
Sociala medier-ikoner Visar ikoner för alla sociala medier-plattformar som du har angett en profillänk för i dina temainställningar.
Aktivera land/region-väljare Lägger till en väljare där en kund kan välja de länder och regioner som du har aktiverat i dina betalningsinställningar, så att kunderna kan visa dina produktpriser i den valuta de väljer.
Aktivera språkväljare Lägger till en väljare där en kund kan välja de länder och regioner som du har aktiverat i dina språkinställningar, så att kunderna kan bläddra i din butik på det språk de väljer.
Visa betalningsikoner Visar ikonerna för alla betalningsmetoder som är aktiverade i din butik.

Menyblock

Inställningarna för menyblocket i sidfotsavsnittet
Inställning Beskrivning
Rubrik Blockets titel.
Meny Meny att visas i blocket.

Textblock

Blocket Text kan användas för att framhäva viktig information, till exempel butiksinformation, kampanjer eller kontaktinformation.

Inställningarna för textblocket i sidfotsavsnittet
Inställning Beskrivning
Rubrik Blockets titel.
Undertext Texten som ska visas i blocket.

Bildblock

Inställningarna för bildblocket i sidfotsavsnittet
Inställning Beskrivning
Bild Bilden som ska visas i blocket.
Bildbredd Ställer in bildens bredd. Kan vara en multipel av 5, från 50 px till 200 px. Standard är 100 px.
Bildjustering på stor skärm

Justerar bilden inom blocket:

 • Vänster – Justerar bilden till vänster i blocket.
 • Mitten (standard) – Justerar bilden till mitten av blocket.
 • Höger – Justerar bilden till höger i blocket.

Blogginlägg

Om du har en blogg i din Shopify-butik kan du använda ett avsnitt för Blogginlägg för att framhäva inlägg från den bloggen. Varje blogginlägg i avsnittet Blogginlägg visar de första 55 orden ur utdraget från ett inlägg. Om blogginlägget inte har ett utdrag visas de första 30 orden i inlägget istället.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för bloggpost-avsnittet
Inställning Beskrivning
Rubrik Avsnittets titel.
Blogg Vilken blogg du vill visa blogginlägg från. Standardinställningen är den första bloggen i alfabetisk ordning på sidan Bloggar.
Blogginlägg Antal blogginlägg som du vill visa i avsnittet. Maximalt: 3 inlägg.
Visa framhävd bild Visar den utvalda bilden för blogginlägget. Föreslaget bildförhållande: 2:3.
Visa datum Visar datumet då blogginlägget skapades.
Visa författare Visar författaren till blogginlägget.
Visa sekundär bakgrund Justerar bakgrundsfärgen så att den baseras på Textens färg.
Aktivera "Visa alla"-knappen om bloggen innehåller fler blogginlägg än vad som visas Om bloggen har fler blogginlägg än vad som är inställt i fältet Blogginlägg visas en "Visa alla"-knapp som tar kunderna till bloggens sida.

Välj en blogg

 1. Klicka på titeln för blogginläggsavsnittet i din temaredigerare.
 2. Klicka på Ändra i avsnittet Blogg.
 3. Välj bloggen.
 4. Klicka på Välj och sedan på Spara

Kollage

Du kan skapa ett kollage med videor, bilder, produkter och produktserier. Varje avsnitt med Kollage innehåller tre block. Som standard innehåller avsnittet ett video-, produkt- och produktserieblock.

Om du vill skapa ett kollage med fler än tre block ska du lägga till ytterligare kollageavsnitt under det första utan att inkludera ett Rubrikvärde i de lägre kollageavsnitten. Kollageavsnitten flyter då samman till ett enda avsnitt.

Avsnittsinställningar

Inställningarna för kollageavsnittet
Inställning Beskrivning
Rubrik Avsnittets titel.
Layout för dator

Såhär visas blocken på datorn.

 • Stort block till vänster (standard) – Det första blocket i avsnittet visas till vänster och är större än de andra blocken.
 • Stort block till höger – Det sista blocket i avsnittet visas till höger och är större än de andra blocken.
 • Layout för mobil layout

  Såhär visas blocken på mobilen.

  • Kollage – Visar bilderna i en kollagelayout:
   • Om Stort block till vänster har aktiverats i Skrivbordslayout visas det första blocket i avsnittet överst och är större än de andra blocken.
   • Om Stort block till höger har aktiverats i Skrivbordslayout visas det sista blocket i avsnittet längst ner och är större än de andra blocken.
  • Kolumn – Visar alla bilder i samma storlek och i en kolumn.

  Videoblock

  Inställningarna för videoblocket i kollageavsnittet
  Inställning Beskrivning
  Omslagsbild Bilden som visas innan en kund spelar upp videon.
  Länk YouTube- eller Vimeo-länken till videon. Videon måste vara allmänt tillgänglig.
  Alt-text för video Alttexten för videon. Beskriver videon för kunder som använder skärmläsare.
  Lägg till bild-padding Lägger till det extra utrymme som behövs för att säkerställa att din bild inte beskärs. Ladda upp en Omslagsbild med bildförhållandet 16:9 för att undvika att bilder beskärs.

  Produktblock

  Inställningarna för produktblocket i collageavsnittet
  Inställning Beskrivning
  Produkt Produkten som du vill visa.
  Visa sekundär bakgrund Justerar bakgrundsfärgen så att den baseras på Textens färg.
  Visa andra bild på hovring När en kund rör markören över produktbilden visas den andra produktbilden, det finns en sådan.
  Lägg till bild-padding Lägger till det extra utrymme som behövs för att säkerställa att din bild inte beskärs. Ladda upp produktbilder med bildförhållande 16:9, för att undvika att bilder beskärs.

  Produktserieblock

  Inställningarna för produktserieblocket i kollageavsnittet
  Inställning Beskrivning
  Produktserie Produktserien som du vill visa.
  Lägg till bild-padding Lägger till det extra utrymme som behövs för att säkerställa att din bild inte beskärs. Ladda upp produktbilder med bildförhållande 16:9, för att undvika att bilder beskärs.
  Färgschema Bakgrundsfärg på avsnittet för produktserieblock. Alternativen är accent 1, accent 2, bakgrund 1, bakgrund 2 eller omvänt.

  Bildblock

  Inställningarna för bildblocket i collageavsnittet
  Inställning Beskrivning
  Bild Den bild du önskar visa.
  Lägg till bild-padding Lägger till det extra utrymme som behövs för att säkerställa att din bild inte beskärs. Ladda upp produktbilder med bildförhållande 16:9, för att undvika att bilder beskärs.
  Färgschema Bakgrundsfärg på bildblocket. Alternativen är accent 1, accent 2, bakgrund 1, bakgrund 2 eller omvänt.

  Kollektionslista

  Du kan lägga till en lista över produktserier som du vill framhäva. Du kan lägga till upp till 16 produktserieblock i en produktserielista.

  Avsnittsinställningar

  Inställningar för avsnittet med produktserielista
  Inställning Beskrivning
  Rubrik Avsnittets titel
  Bildförhållande Bildförhållandet för de utvalda bilderna i produktserierna:
  • Anpassa efter bild - Använder bildernas format. Det förhindrar att bilden beskärs.
  • Porträtt - Beskär bilderna till förhållandet 2:3.
  • Kvadrat (standard) – Beskär bilderna så att ett förhållande på 1:1 används.
  Färgschema Bakgrundsfärgen på avsnitt för produktserielista och bildutfyllnaden. Alternativen är accent 1, accent 2, bakgrund 1, bakgrund 2 eller omvänt.
  Aktivera swipe på mobilen Ändrar mobilskärmen från en kolumn till en rad så att kunder kan svepa i sidled för att se fler produktserieblock.
  Lägg till bild-padding Lägger till det extra utrymme som behövs för att säkerställa att din bild inte beskärs. Ladda upp produktbilder med bildförhållande 16:9, för att undvika att bilder beskärs.
  Aktivera "Visa alla"-knappen om listan innehåller fler produktserier än vad som visas Om produktserielistan har fler produktserier än vad som är inställt i fältet Maximalt antal produktserier som ska visas, visas en "Visa alla"-knapp som tar kunderna till listan över produktserier.

  Välj produktserier

  1. I din temaredigerare klickar du på det block för Produktserie som du vill lägga till en produktserie till.
  2. Klicka på Välj produktserie.
  3. Klicka på en produktserie och sedan på Välj.

  Kontaktformulär

  Ditt kontaktformulär skickar alla inlämningar till butikens e-postadress för avsändare. Du kan ändra avsändarens e-postadress i Allmänna inställningar i din Shopify-administratör.

  Formuläret har följande fält:

  • Namn
  • E-postadress (obligatoriskt)
  • Telefonnummer
  • Kommentar

  Kontaktformuläret använder följande färgschema:

  • Bakgrundsfärgen är färgen på Bakgrund 1.
  • Konturfärgerna för text och textfält är färgen för Text.
  • Färgen på knappen "skicka" är färgen på Accent 1.

  Anpassa Liquid

  Du kan lägga till din egen Liquid-kod för att skapa ett anpassat avsnitt.

  • Lägg till appfragment som tillhandahålls i anvisningarna från dina nerladdade appar för att enkelt introducera appar på dina sidor.
  • Lägg till anpassad Liquid-kod direkt i redigeraren.

  E-postregistrering

  Du kan lägga till ett avsnitt där kunder kan ange sin e-postadress och prenumerera på ditt nyhetsbrev eller marknadsföring. När en kund prenumererar skapas ett kundkonto i din Shopify-administratör.

  I avsnittet finns tre standardblock:

  • Rubrik
  • Underrubrik
  • E-postformulär

  Avsnittsinställningar

  Inställningarna för avsnittet med e-postregistrering
  Inställning Beskrivning
  Färgschema Bakgrundsfärg på avsnittet för e-postregistrering. Alternativen är accent 1, accent 2, bakgrund 1, bakgrund 2 eller omvänt.
  Ge avsnittet full bredd Gör så att avsnittet är lika brett som webbläsarfönstret.

  Rubrikblock

  Inställningarna för rubrikblocket i avsnittet med produktserielista
  Inställning Beskrivning
  Rubrik Avsnittets titel.

  Block för underrubrik

  Inställningarna för underrubriksblocket i avsnittet med produktserielista
  Inställning Beskrivning
  Beskrivning Avsnittets beskrivning.

  E-postformulär

  Blocket för e-postformulär visar ett fält där en kund kan ange en e-postadress för att anmäla sig till din marknadsföring. Blocket har inga anpassningsbara inställningar.

  Utvald produkt

  Du kan lägga till ett avsnitt som innehåller en specifik produkt.

  Avsnittsinställningar

  Inställningarna för avsnittet med utvalda produkter
  Inställning Beskrivning
  Produkt Produkten som du vill visa i avsnittet.
  Visa sekundär bakgrund Visar den utvalda produkten på din sekundära bakgrundsfärg.
  Aktivera videoslingor Gör så att videon visas igen. Kunder måste klicka för att starta uppspelningen på nytt.

  Avsnittsblock

  I Dawn kan du lägga till följande block i avsnittet Utvald produkt.

  Tillgängliga block i avsnittet med utvalda produkter
  Block Inställningar
  Text Ange text för din utvalda produkt:
  • Text: Godkänner text eller dynamisk källa.
  • Textstil: Välj mellan Brödtext, Undertext eller Versaler.
  Titel Det här blocket har inga anpassningsbara inställningar.
  Pris Det här blocket har inga anpassningsbara inställningar.
  Variantväljare Välj mellan knappar eller en rullgardinsmeny.
  Kvantitetsväljare Det här blocket har inga anpassningsbara inställningar.
  Visa dynamiska kassaknappar Visar eventuella dynamiska kassaalternativ som du har aktiverat i dina inställningar för Betalning.
  Dela Klickbar text som låter kunder dela produkten i sina sociala medier.
  Produktbetyg Visar det genomsnittliga produktbetyget i stjärnor, med antalet recensioner inom parentes, till exempel: ★★★★★ (8). Det krävs också en app för produktomdöme, till exempel Shopify-produktomdömen och metafältsdefinitioner för reviews.rating_count och reviews.rating.
  Anpassa Liquid Lägg till anpassad Liquid- eller HTML-kod.

  Utvald kollektion

  Du kan lägga till ett avsnitt som visar produkter i en produktserie.

  Avsnittsinställningar

  Inställningarna för avsnittet med utvald produktserie
  Inställning Beskrivning
  Rubrik Avsnittets titel.
  Produktserie Den produktserie som du vill visa produkter från.
  Maximalt antal produkter att visa Antal produkter från produktserien som ska visas. Måste vara ett jämnt nummer. Minst: 2. Maximalt: 12.
  Aktivera "Visa alla"-knappen om produktserien innehåller fler produkter än vad som visas Om produktserien har fler produkter än vad som är inställt i fältet Maximalt antal produkter som ska visas, visas en "Visa alla"-knapp som tar kunderna till produktseriesidan.
  Aktivera swipe på mobilen Ändrar mobilskärmen från en kolumn till en rad så att kunder kan svepa i sidled för att se fler produkter.
  Bildförhållande Bildförhållandet för produktbilderna:
  • Anpassa efter bild - Använder bildernas format. Det förhindrar att bilden beskärs.
  • Porträtt - Beskär bilderna till förhållandet 2:3.
  • Square - Beskär bilderna till förhållandet 1:1.
  Visa andra bild på hovring När kunden rör markören över produktbilden visas den andra produktbilden, det finns en sådan.
  Lägg till padding Lägger till utfyllnad till bilden för att säkerställa att din bild inte beskärs.
  Visa bildgräns Lägger till en tunn kant till produktbilderna.
  Visa säljare Visar säljare av produkterna.
  Visa produktbetyg Visar det genomsnittliga produktbetyget i stjärnor, med antalet recensioner inom parentes, till exempel: ★★★★★ (8). Det krävs också en app för produktomdöme, till exempel Shopify-produktomdömen och metafältsdefinitioner för reviews.rating_count och reviews.rating.

  Bildbanner

  Avsnittet för bildbanner stöder en eller två bilder och en textruta med knappar. Om två bilder används visas de sida vid sida på datorn. På mobilen kan du välja om bilderna ska visas sida vid sida eller i en kolumn.

  På datorn täcker textrutan bilden till en viss del. På mobilen visas textrutan under bilden.

  Avsnittsinställningar

  Inställningarna för avsnittet med bildbanner
  Inställning Beskrivning
  Första bild Huvudbilden för bannern. Om två bilder läggs till i avsnittet visas den här bilden antingen till vänster eller överst, beroende på om kunden använder dator eller mobil.
  Andra bild Sekundär bild för bannern. Om två bilder läggs till i avsnittet visas den här bilden antingen till höger eller längst ner, beroende på om kunden använder dator eller mobil.
  Anpassa avsnittets höjd till storleken på första bilden Ställer in avsnittets höjd till höjden på den första bilden. På mobilen justeras båda bilderna efter den första bildens höjd.
  Visa textruta på dator Visar en textruta över bannerbilden för kunder som handlar från en stationär dator.
  Textposition dator

  Placering av textrutan över bilden när den visas på datorn.

  • Överst – Visar textrutan högst upp i bilden.
  • Mitten – Visar textrutan i mitten av bilden.
  • Längst ned – Visar textrutan längst ned i bilden.

  Textrutan är alltid centrerad horisontellt.

  Bildens opacitet för överlagring Dämpar färgen på bannerbilderna med en överlagring. Använd skjutreglaget för att ställa in opaciteten för överlagringen. Standard är 0 %.
  Färgschema Bakgrundsfärgen i avsnittet för bildbanner och bildutfyllnad. Alternativen är accent 1, accent 2, bakgrund 1, bakgrund 2 eller omvänt. Det valda färgschemat är endast synligt när alternativet Visa textruta på dator har valts.
  Stapla bilder på mobil Om två bilder läggs till i avsnittet visas bilderna i en kolumn istället för sida vid sida.
  Visa text under bilder Visar text under bilder på mobilen.

  Rubrikblock

  Inställningarna för rubrikblocket i avsnittet med bildbanner
  Inställning Beskrivning
  Rubrik Stor text för textrutans titel.
  Rubrikstorlek Ändrar storleken på rubriktexten. Välj mellan medel och stor.

  Textblock

  Inställningarna för textblocket i avsnittet med bildbanner
  Inställning Beskrivning
  Beskrivning Visar brödtext.

  Knappblock

  Inställningarna för knappblocket i avsnittet med bildbanner
  Inställning Beskrivning
  Första knappetikett Texten som visas på den första knappen.
  Första knapplänk Den URL som du vill att den första knappen ska länka till.
  Använd stil för knappkontur Justerar knappstilen så att den är en kontur av en knapp istället för att ha en tydlig bakgrund.
  Andra knappetikett Texten som visas på den andra knappen.
  Andra knapplänk Den URL som du vill att den andra knappen ska länka till.
  Använd stil för knappkontur Justerar knappstilen så att den är en kontur av en knapp istället för att ha en tydlig bakgrund.

  Bild med text

  Du kan lägga till ett avsnitt som innehåller ett bildblock och ett textblock med en valfri knapp som länkar kunder till en ny sida. Para ihop text med en bild för att fokusera på vald produkt, produktserie eller blogginlägg. Lägg till information om tillgänglighet, stil eller tillhandahåll en recension.

  Avsnittsinställningar

  Inställningarna för avsnittet med bild med text
  Inställning Beskrivning
  Bild Bilden för avsnittet.
  Bildförhållande Bildförhållandet för bilden:
  • Anpassa efter bild – Använder bildens aspektförhållande. Det förhindrar att bilden beskärs.
  • Porträtt – Beskär bilderna till förhållandet 2:3.
  • Square – Beskär bilderna till förhållandet 1:1.
  Färgschema Bakgrundsfärgen på bilden med text och bildutfyllnaden. Alternativen är accent 1, accent 2, bakgrund 1, bakgrund 2 eller omvänt.
  Layout för dator Layouten för avsnittet på dator:
  • Bild först – Visar bilden till vänster.
  • Text först – Visar texten till vänster.

  Rubrikblock

  Inställningarna för rubrikblocket i avsnittet för bild med text
  Inställning Beskrivning
  Rubrik Stor text för avsnittets titel.

  Textblock

  Inställningarna för textblocket i avsnittet för bild med text
  Inställning Beskrivning
  Beskrivning Visar brödtext i textavsnittet.

  Knappblock

  Inställningarna för knappblocket i avsnittet för bild med text
  Inställning Beskrivning
  Knappetikett Texten som visas på knappen.
  Knapplänk Den URL som du vill att knappen ska länka till.

  Multikolumn

  Du kan använda avsnittet med flera kolumner för att visa innehåll i en kolumnlayout och lägga till en knapp under kolumnerna som tar kunden till en ny sida. Para ihop text med en bild för att fokusera på vald produkt, produktserie eller blogginlägg. Lägg till information om tillgänglighet, stil eller tillhandahåll en recension.

  Avsnittsinställningar

  Inställningarna för avsnittet med flera kolumner
  Inställning Beskrivning
  Rubrik Avsnittets titel.
  Bildbredd

  Bredden på bilder som läggs till i kolumnerna.

  • Kolumnens fulla bredd – Bredden på bilden är kolumnens fulla storlek.
  • Halva kolumnens bredd – Bredden på bilden är halva kolumnens storlek.
  • En tredjedel av kolumnens bredd – Bredden på bilden är en tredjedel av kolumnens storlek.
  Bildförhållande

  Bildförhållandet för bilden:

  • Anpassa efter bild – Använder bildens aspektförhållande. Det förhindrar att bilden beskärs.
  • Porträtt – Beskär bilderna till förhållandet 2:3.
  • Square – Beskär bilderna till förhållandet 1:1.
  • Cirkel – Beskär bilden och visar den i en cirkel
  Kolumnjustering

  Justering av bilder och text i kolumnerna:

  • Vänster (standard) – Justerar bilder och text till vänster.
  • Mitten – Justerar bilder och text till mitten.
  Sekundär bakgrund

  Justerar stilen i avsnittet baserat på bakgrunden:

  • Ingen – Kolumnens och avsnittets bakgrund behåller färgen på Bakgrund 1 och kolumnerna har ingen utfyllnad.
  • Visa som kolumnbakgrund – Kolumnernas bakgrund är textens ogenomskinliga färg och lägger till utfyllnad i kolumnerna.
  • Visa som avsnittsbakgrund – Avsnittets bakgrund är textens ogenomskinliga färg, kolumnernas bakgrund är Bakgrund 1 och utfyllnad läggs till i kolumnerna.
  Knappetikett Texten som visas på knappen.
  Knapplänk Den URL som du vill att knappen ska länka till.
  Aktivera swipe på mobilen Ändrar mobilskärmen från en kolumn till en rad så att kunder kan svepa i sidled för att se fler kolumnblock.

  Kolumnblock

  Du kan ha maximalt 12 kolumner i ett avsnitt. Om du har ett, två eller tre kolumnblock visas de i en rad på datorn. Om du har fyra eller fler kolumnblock visas de i en layout med två kolumner. På mobilen visas kolumnblocken i en enda kolumn, om inte Aktivera swipe på mobilen är aktiverat.

  Inställningarna för kolumnblocket i avsnittet med flera kolumner
  Inställning Beskrivning
  Bild Den bild du önskar visa.
  Rubrik Kolumnens titel.
  Beskrivning Brödtexten i kolumnen.

  Sida

  Du kan välja att visa innehållet på en anpassad sida i ett avsnitt. Detta överför allt innehåll på sidan till avsnittet, men överför inte någon Liquid-kod från någon mall.

  Avsnittets färgschema använder följande inställningar:

  • Som standard har texten färgen Text. Varje specifik stil som tillämpas på text på sidan överförs till avsnittet.
  • Hyperlänkar har färgen Accent 1.

  Avsnittsinställningar

  Inställningarna för sidavsnittet
  Inställning Beskrivning
  Sida Den sida i din webbutik som du vill visa.

  Rich text

  Du kan lägga till ett rich text-avsnitt med en rubrik, styckeinnehåll och en knapp för att länka kunder till en ny sida.

  Avsnittsinställningar

  Inställningarna för rich text-avsnittet
  Inställning Beskrivning
  Färgschema Rich text-avsnittets bakgrund. Alternativen är accent 1, accent 2, bakgrund 1, bakgrund 2 eller omvänt.
  Ge avsnittet full bredd Avsnitten är som standard i full bredd.

  Rubrikblock

  Inställningarna för rubrikblocket i avsnittet för rich text
  Inställning Beskrivning
  Rubrik Avsnittets titel.
  Rubrikens typsnittsstorlek

  Storleken på rubriktexten:

  • Liten
  • Medium
  • Stor

  Textblock

  Textblocket är ett bra sätt att dela information om ditt varumärke med dina kunder. Du kan beskriva fördelarna med dina produkter, dela meddelanden, välkomna kunder till din butik eller prata om ditt varumärkes värdegrund.

  Inställningarna för textblocket i avsnittet för rich text
  Inställning Beskrivning
  Beskrivning Brödtext för avsnittets huvudinnehåll.

  Knappblock

  Inställningarna för knappblocket i avsnittet för rich text
  Inställning Beskrivning
  Knappetikett Texten som visas på knappen.
  Knapplänk Den URL som du vill att knappen ska länka till.
  Använd stil för knappkontur Justerar knappstilen så att den är en kontur av en knapp istället för att ha en tydlig bakgrund.

  Video

  Du kan lägga till ett videoavsnitt för att bädda in en video från YouTube eller Vimeo på en sida i din butik.

  Avsnittsinställningar

  Inställningarna för video-avsnittet
  Inställning Beskrivning
  Rubrik Avsnittets titel.
  Omslagsbild Bilden som visas innan en kund spelar upp videon.
  URL YouTube- eller Vimeo-länken till videon. Videon måste vara allmänt tillgänglig.
  Alt-text för video Alttexten för videon.
  Ge avsnittet full bredd Tar bort standardutfyllnaden och utökar avsnittet till sidans fulla bredd.

  Är du redo att börja sälja med Shopify?

  Prova gratis