Avsnitt för Boundless

Temainnehåll byggs med hjälp av avsnitt. Avsnitt är anpassningsbara block med innehåll som avgör layouten och utseendet på olika sidor i din webbutik. Du kan lägga till, ta bort, redigera och anpassa avsnitt med hjälp av den uppdaterade temaredigeraren.

Shopifys teman har följande typer av avsnitt:

 • Statiska avsnitt: Avsnitt som visas på förutbestämda platser i din webbutik. Dessa avsnitt kan inte tas bort eller ordnas om. Statiska avsnitt kan bland annat vara sidhuvuden, sidfötter, navigeringsavsnitt eller innehållsavsnitt på sidor såsom produktsidor och produktseriesidor. Avsnittet Produkt avgör exempelvis utseendet för varje produktsida i din webbutik.
 • Dynamiska avsnitt: Valfria avsnitt som du kan använda för att skräddarsy din startsidas layout. På butikens startsida kan du skapa en sidolayout genom att lägga till, omorganisera och ta bort dynamiska avsnitt. Du kan ha upp till 25 dynamiska avsnitt på din startsida.

Du kan lära dig om Boundlesss unika urval av avsnitt och hur man anpassar dem för att passa ditt företag.

Tips! Om du använder ett gratistema från Shopify kan du se detaljerade beskrivningar av dess avsnitt och inställningar genom att gå till Gratisteman från Shopify och klicka på namnet på ditt tema.

Se temats dokumentation om du vill ha mer information om betalda temans avsnitt och inställningar.

Statiska avsnitt

Boundless innehåller följande statiska avsnitt:

Dynamiska avsnitt

Boundless inkluderar följande dynamiska avsnitt:

Sidomeny

Sidopanelsmenyn fungerar som en innehållsförteckning för din butik. Menyn visas på alla sidor i din butik.

Sidopanelsmenyn visar två menyer. Huvudmenyn visas högst upp i större format och Tilläggsmenyn visas under Huvudmenyn i mindre format.

Du kan också visa länkar till sociala media-konton i sidomenyn. Länkarna kontrolleras av temainställningarna.

Anpassa sidofältsmenyn

 1. Klicka på Sidopanelsmeny.

 2. Välj den meny du vill visa som huvudmeny från Huvudmeny-listan. Vanligtvis är det här butikens huvudmeny.

 3. Välj den meny som du vill visa under huvudmenyn från tilläggsmeny-listan. Det här är vanligtvis butikens sidfotsmeny.

 4. Klicka på Spara.

Meddelandefält

Du kan aktivera meddelandefältet för att visa ett meddelande för dina kunder. Ditt meddelande är fullständigt anpassningsbart och kan inkludera kontaktinformation, en länk, information om butikshändelser eller utförsäljningar och din butiks slogan eller varumärkesbudskap. Meddelandefältet kan visas på alla sidor i din butik, men du kan välja att endast visa det på startsidan.

Aktivera meddelandefältet

 1. Klicka på Meddelandefält.
 2. Markera Visa meddelande.

Välj Endast startsida för att endast visa meddelandet på startsidan.

 1. Skriv in text till din avisering.
 2. Valfritt: Ange en URL för att lägga till en länk till ditt meddelande.
 3. Klicka på färgprov i Meddelandefältet och välj en färg för att ändra bakgrundsfärg för meddelandefältet.
 4. Klicka på färgremsan för Text och välj en färg för att ändra bakgrundsfärg för texten i meddelandet.
 5. Klicka på Spara.

Rubrik

Temats sidhuvud är det avsnitt som syns högst upp på varje sida i din butik. Du kan anpassa logotyp som visas i sidhuvudet.

Du kan lägga till en extra logotyp som endast visas på din startsida. Startsidelogotypen visas över bildspelet, så du bör välja en version av din logotyp som är enkel att se ovanpå en bild.

Lägg till en anpassad logotyp

 1. Klicka på Sidhuvud.
 2. Klicka på välj bild under Logotyp och gör sedan något av följande:
 • Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild du redan har laddat upp i din Shopify-administratör.
 • Klicka på fliken Gratisbilder för att välja en lagerbild från Burst. Härifrån kan du skriva in ett sökord eller bläddra i bildkategorierna.
 • Om du vill välja en bild från din lokala dator klickar du på fliken Bibliotek och klickar sedan på Ladda upp.
 1. Valfritt: Klicka på Välj bild i avsnittet Startsida logotyp och gör sedan något av följande:
 • Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild du redan har laddat upp i din Shopify-administratör.
 • Klicka på fliken Gratisbilder för att välja en lagerbild från Burst. Härifrån kan du skriva in ett sökord eller bläddra i bildkategorierna.
 • Om du vill välja en bild från din lokala dator klickar du på fliken Bibliotek och klickar sedan på Ladda upp.
 1. Ange logotypens bredd i fältet Anpassa logotypbredd (i pixlar).
 2. Klicka på Spara.

Bildspel

Du kan lägga till ett bildspel som roterar upp till fem bilder på din startsida.

Det är bäst att använda högupplösta bilder för dina bildspel. Använd bilder med upplösning som är 3840 x 2160 px eller högre, men överskrid inte Shopifys gränser för uppladdning.

Dina bilder kommer att beskäras på vissa skärmar eftersom att storleken och formen på bildspelet avgörs av storleken och formen på kundens enhet. Försök att använda bilder som har en brännpunkt i mitten. På det här sättet syns alltid den viktiga delen av en bild.

Se Ladda upp bilder om du vill veta mer om rekommendationerna för bildspel.

Bildspelsavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Bildhöjd - Ställ in bildspelets höjd. Du kan använda höjdinställningen anpassa efter första bilden för att basera bildspelets höjd på den första bildens höjd.
 • Automatisk rotation mellan bilder - Ställ in att bildspelet ska spelas upp automatiskt.
 • Byt bilder var – Välj hur ofta du vill byta bilder.
 • Text och ikoner – Välj en färg för texten och ikonerna som visas över bildspelet.
 • Bildöverlagring – Lägg till ett färglager över din bild. En överlagring kan göra det enklare att läsa texten över bildspelet.
 • Opacitet - Ställ in opaciteten för din överlagring.
 • Bild - Lägg till en bild i ditt bildspel.
 • Bildplacering - Välj den viktigaste delen av en bild och sätt den i fokus.
 • Rubrik - Lägg till en rubrik i din bild.
 • Knapptext - Lägg till en knapp med en textetikett i ditt bildspel.
 • Knapplänk – Ange den URL eller den sida som du vill att knappen ska länka till. Klistra in URL:en eller välj en sida från menyn. Om du inte vill inkludera en knapp i avsnittet lämnar du detta fält tomt.

Anpassa ditt bildspel

 1. Klicka på Bildspel.

 2. Använd inställningarna för att anpassa ditt bildspel.

 3. Klicka på Spara.

Åtgärdsfält

Som standard visar åtgärdsfältet butikens huvudmeny. Du kan anpassa menyer så att åtgärdsfältet visar olika artiklar baserat på vilken sida kunden tittar på. Oftast används åtgärdsfältet för att visa dina produktserier på startsidan. Åtgärdsfältet inom en produktserie kan visa ytterligare underkategorier eller andra relaterade produktserier.

Till exempel, om din butik säljer kläder, kan ditt åtgärdsfält visa Män, Kvinnor och Accessoarer på din startsida. Åtgärdsfältet kan sedan visa Toppar, Byxor och Skor på kollektionssidan om en kund väljer rubriken Kvinnor.

För att få åtgärdsfältet att fungera på detta sätt ska du använda din huvudmeny för att länka till dina kollektioner. Länka till andra delar av din butik (sidorna Kontakt eller Om) i din sidfotsmeny.

Anpassa ditt åtgärdsfält

 1. Klicka på Åtgärdsfältet.

 2. I menylistan väljer du den meny som du vill visa i åtgärdsfältet.

 3. Klicka på Spara.

Sidfot

Ditt temas sidfot är det avsnitt som visas längst ner på varje sida i din butik. Med Boundless kan du visa en meny och ikoner för de betalningsmetoder som du accepterar i din sidfot.

Du kan också visa länkar till sociala media-konton i sidfoten. Länkarna kontrolleras av temainställningarna.

Lägg till en meny i din sidfot

Du kan lägga till en meny i sidfoten. Då visas alla menylänkar i sidfoten, som du kan använda för att markera vanliga sidor som dina kunder vill komma åt. Du kan till exempel lägga till en meny som innehåller länkar till kontakt- och leveranspolicyer.

 1. Klicka på Sidfot.

 2. Klicka på Ändra för att välja en meny. Välj en eller flera menyer från listan eller klicka på Skapa meny för att skapa en ny.

 3. Klicka på Redigera meny för att redigera menyn.

 4. Klicka på Spara.

Lägg till betalningsikoner

Du kan visa ikoner för de betalningsmetoder som du accepterar i sidfoten. I det här området visas ikonerna som är kopplade till den betalningsleverantör du har aktiverat i avsnittet betalningsinställningar i din administratör. När en kund besöker din butik filtreras dessa ikoner så att endast de betalningsmetoder som stöds i den aktuella kundens region och valuta visas.

 1. Klicka på Sidfot.

 2. Markera Visa betalningsikoner.

 3. Klicka på Spara.

Produkt

Produkt-avsnittet är det huvudsakliga anpassningsbara avsnittet för produktsidor. Du kan anpassa detta avsnitt med hjälp av följande alternativ:

 • Hoppa över den första produktbilden - När detta alternativ är aktiverat visas den första produktbilden endast på produktseriesidor och inte på produktsidor. Med det här alternativet kan du designa din första produktbild för att den ska se bra ut på produktseriesidor och skräddarsy övriga produktbilder för att de ska se bra ut på de större ytorna på produktsidorna.
 • Bildstil - Välj hög/kvadrat eller bred.
 • Visa säljare - Visa produktens varumärke eller säljare på produktsidan. Du behöver lägga till en säljare till produkten för att visa ett varumärkesnamn eller en säljare.
 • Visa kvantitetsväljare - Låt användare ange en kvantitet som ska läggas till i varukorgen.
 • Visa dynamisk kassaknapp - Låt kunder hoppa över varukorgen och gå direkt till kassan från avsnittet utvalda produkter.
 • Produktformulärsbredd - Välj en liten eller stor bredd.

Du kan även visa produktrekommendationerproduktsidan.

Skräddarsy ditt produktavsnitt

 1. Välj Produktsidor.
 2. Klicka på Produkt-avsnittet.
 3. Använd inställningarna för att anpassa din produktsida.
 4. Klicka på Spara.

Produktrekommendationer

Du kan visa rekommenderade produkter på produktsidor för att underlätta för kunder att upptäcka andra produkter som kan intressera dem.

Aktivera produktrekommendationer

 1. Välj Produktsidor.

 2. Klicka på avsnittet Product recommendations (produktrekommendationer).

 3. Markera Show dynamic recommendations (Visa dynamiska rekommendationer) för att visa produktrekommendationer på dina produktsidor.

 4. Valfritt: Om du vill ändra den rubrik som visas ovanför de rekommenderade produkterna anger du en ny i fältet Rubrik.

 5. Valfritt: Använd kryssrutan Visa leverantör för att visa eller dölja leverantörerna i produktbeskrivningarna.

 6. Klicka på Spara.

Produktserie

Avsnittet Produktserie är det huvudsakliga anpassningsbara avsnittet för produktseriesidor. Du kan anpassa detta avsnitt med hjälp av följande alternativ:

 • Bildstil - Välj om du vill att bilderna ska vara höga/kvadratiska eller breda.

Hög/kvadrat är bäst om dina produktbilder är kvadratiska eller i stående format.

Bred är bäst om dina bilder är rektangulära eller i liggande format.

 • Bildstorlek - Välj bildstorlek. Det ryms fler bilder i en rad om du visar små produktbilder. Antalet bilder som visas per rad avgörs dessutom av kundens enhet eller skärmstorlek.
 • Lägg till avståndet mellan bilderna - Öka avståndet runt produktbilder.
 • Visa produktsäljare - Visa produktens varumärke eller säljare under produktbilder. Du behöver lägga till en säljare till produkten för att visa ett varumärkesnamn eller en säljare.
 • Visa sorteringsalternativ - Välj det här alternativet för att låta kunderna sortera produkterna på dina produktseriesidor.
 • Visa taggfiltrering - Välj det här alternativet för att låta kunder filtrera produktserien efter produkttagg.
 • Typ av paginering - Välj om du vill visa numrerade sidor eller en knapp med texten View more (visa mer) när det finns flera sidor med produkter i kollektionen.

Skräddarsy ditt produktserieavsnitt

 1. Välj Produktseriesidor.
 2. Klicka på avsnittet Produktserie.
 3. Använd inställningarna för att anpassa din produktseriesida.
 4. Klicka på Spara.

Utvald kollektion

Du kan framhäva en kollektion på din startsida. Du kan marknadsföra reor och nya kollektioner genom att välja ut och framhäva kollektioner.

Avsnittet Utvald produktserie innehåller följande inställningar:

 • Produktserie - Välj den produktserie som ska visas i avsnittet. Upp till 50 produkter kommer att visas från den produktserie du väljer.
 • Bildstil - Välj om du vill att bilderna ska vara höga/kvadratiska eller breda.

Hög/kvadrat är bäst om dina produktbilder är kvadratiska eller i stående format.

Bred är bäst om dina bilder är rektangulära eller i liggande format.

 • Bildstorlek - Välj bildstorlek. Det ryms fler bilder i en rad om du visar små produktbilder. Antalet bilder som visas per rad avgörs dessutom av kundens enhet eller skärmstorlek.
 • Aktivera bildmellanrum - Öka avståndet runt produktbilder.
 • Visa produktsäljare - Visa produktens varumärke eller säljare under produktbilder. Du behöver lägga till en säljare till produkten för att visa ett varumärkesnamn eller en säljare.

Lägg till ett avsnitt för utvald produktserie på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka utvald produktserie och klicka sedan välj.
 3. Klicka på Välj produktserie och välj sedan en produktserie från Produktserie-listan. Upp till 50 produkter kommer att visas från den produktserie du väljer.
 4. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet.
 5. Klicka på Spara.

Nyhetsbrev

Du kan lägga till nyhetsbrevsregistrering på din startsida. Detta låter dig samla in kunders e-postadresser för kampanjer med e-postmarknadsföring. Se Shopify-bloggen för mer information om e-postmarknadsföring.

Lägga till nyhetsbrevsregistrering på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.

 2. Klicka på Nyhetsbrev och sedan på Välj.

 3. Ange en rubrik för nyhetsbrevsregistreringen.

 4. Ange en underrubrik till nyhetsbrevsregistreringen.

 5. Klicka på Spara.

Karta

Du kan lägga till en Google-karta på din hemsida för att visa kunder var ditt företag är beläget.

Kartavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Rubrik - Lägg till en rubrik i ditt kartavsnitt.
 • Adress och öppettider – Lägg till butikens adress och öppettider i ditt kartavsnitt.
 • Adress som kartan ska visa - Ställ in att kartan ska visa butikens läge.
 • Etikett för kartlänk- Lägg till en knapp som länkar till ditt läge i Google Maps.
 • Visa stift - Lägg till ett stift som visar butikens specifika läge på kartan.
 • API-nyckel för Google Maps - Lägg till kartans API-nyckel till kartavsnittet.
 • Bild - Lägg till en bild som visas om kartan inte går att läsa in.
 • Bildposition – Ange placeringen av bilden.

Lägga till en karta på din hemsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Karta och sedan på Välj.
 3. Använd inställningarna för att anpassa kartavsnittet.
 4. Klicka på Spara.

Rich text

Använd avsnittet Rich text för att tillhandahålla allt skriftligt innehåll du vill visa på din startsida, eller för att bädda in sidor som du har skapat genom din Shopify-adminsida. Till exempel kan du visa kommande händelser genom att bädda in din bloggsida eller visa en sida med något av följande:

Rich text-avsnittet innehåller följande inställningar:

 • Bred visning - Minska marginalerna på vardera sida av din text.

 • Rubrik - Lägg till en rubrik i ditt rich text-avsnitt.

 • Text - Lägg till och formatera din anpassade text. Klicka på lägg till innehåll och sedan på sida om du vill framhäva en sida från din butik. Gå till rullgardinsmenyn och välj en startsida.

 • Storlek - Ange storleken på din text.

Lägg till rich text till din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.

 2. Klicka på Rich Text och klicka sedan på Välj.

 3. Använd inställningarna för att anpassa ditt rich text-avsnitt.

 4. Klicka på Spara.

Video

Du kan lägga till en YouTube- eller Vimeo-video på din hemsida. Videor kan engagera kunder och generera intresse för ditt företag.

För att lägga till en video måste du hitta delningslänken för videon:

 • YouTube - En delningslänk för YouTube ser ut så här: https://youtu.be/ZXWgHlnVVEY. Du kan lära dig hur man kopierar en delningslänk för en YouTube-video i den här hjälpartikeln om YouTube.
 • Vimeo - En delningslänk för Vimeo ser ut så här: https://vimeo.com/123456789. Du kan lära dig hur man kopierar en delningslänk för en Vimeo-video i den här hjälpartikeln om Vimeo.

Videoavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Rubrik – Lägg till en rubrik i ditt videoavsnitt.
 • Videolänk - Lägg till delningslänken för ditt videoklipp.

Lägga till en video på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Video och sedan på Välj.
 3. Använd inställningarna för att anpassa videoavsnittet.
 4. Klicka på Spara.

Anpassa HTML

I avsnittet Anpassad HTML kan du använda HTML-kod för att skapa anpassat innehåll till din startsida. Du kan till exempel använda HTML för att formatera textblock, skapa tabeller eller bädda in innehåll från en tredjepartswebbplats.

Lägg till ett anpassat HTML-avsnitt på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.

 2. Klicka på Custom HTML (anpassad HTML), och klicka sedan på Välj.

 3. Klicka på Anpassad HTML och ange den HTML-kod som du vill lägga till på din startsida.

 4. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis