Dynamiskt avsnitt för Brooklyn

I Brooklyn finns flera dynamiska avsnitt som du kan använda för att anpassa layouten på din startsida. Du kan lägga till, ordna om och ta bort dynamiska avsnitt för att skapa sidolayouten. Du kan ha upp till 25 dynamiska avsnitt på din startsida.

Bildspel

På startsidan kan du skapa ett bildspel som antingen är i helbredd eller anpassat efter höjden på den första bilden i sekvensen.

Det är bäst att använda högupplösta bilder för dina bildspel. Använd bilder med upplösning som är 3840 x 2160 px eller högre, men överskrid inte Shopifys gränser för uppladdning.

Dina bilder kommer att beskäras på vissa skärmar eftersom att storleken och formen på bildspelet avgörs av storleken och formen på kundens enhet. Försök att använda bilder som har en brännpunkt i mitten. På det här sättet syns alltid den viktiga delen av en bild.

Se Ladda upp bilder om du vill veta mer om rekommendationerna för bildspel.

Inställningar för bildspelsavsnitt

Bildspelsavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Bildhöjd – Välj mellan helskärm eller anpassa efter bild.
 • Automatisk rotation mellan bilder - Ställer in att bildspelet ska spelas upp automatiskt.
 • Byt bild var – Använd skalan för att justera hastigheten på ditt bildspel.

Inställningar för bildspelsblock

Varje bildspelsbild innehåller följande inställningar:

 • Bild – Lägg till en bild till ditt bildspel.
 • Bildplacering – Välj placering för din bildspelsbild. Placering centrerad i mitten är vald som standard.
 • Bildöverlägg – Lägg till ett färglager över din bild. Ett överlägg kan göra det enklare att läsa texten över bildspelet.
 • Ogenomskinlighet för överlägg – Använd skalan för att välja ogenomskinlighet för bildöverläggen.
 • Textjustering – Välj mellan vänsterställd text, centrerad text (standard) eller högerställd text.
 • Rubrik - Lägg till en rubrik i din bild.
 • Underrubrik – Lägg till en underrubrik i ditt bildspel. Underrubriken visas innan rubriken.
 • Knappmärkning - Lägg till en knapp med en text på i ditt bildspel.
 • Bildlänk - Länka din knapp till en annan del av din webbutik.
 • Färgväljare för knapparna och texten i bildspelet.

Anpassa ditt bildspel

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Bildspel och sedan på Välj. Ett nytt bildspelsavsnitt kommer att visas i sidofältet med två tillagda bilder.
 3. Klicka på en bild för att välja en bild och justera inställningarna för den.
 4. Klicka på Spara.

Blogginlägg

Du kan visa upp till tre blogginlägg på din startsida.

Tips! Gå till Lägg till en blogg i din webbutik för att läsa mer om hur man skapar en blogg.

Blogginläggsavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Rubrik - Lägg till en rubrik i ditt blogginläggsavsnitt.
 • Blogg - Ställ in den blogg du vill visa inlägg från.
 • Inlägg- Ställ in hur många blogginlägg du vill visa.
 • Visa datum - Visa publiceringsdatum för dina blogginlägg.
 • Visa författare – Visa författaren till dina blogginlägg.
 • Visa omslagsbild - Visa omslagsbilden till dina blogginlägg.
 • Visa utdrag - Visa en kort sammanfattning av dina blogginlägg.
 • Visa "Visa alla"-knappen - Lägg till en knapp som länkar till bloggsidan i din webbutik.

Lägg till blogginlägg på din hemsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Blogginlägg och sedan på Välj.
 3. Använd inställningarna för att anpassa ditt bloggavsnitt på hemsidan.
 4. Klicka på Spara.

Kollektionslista

Du kan ha upp till nio kollektioner på din hemsida.

Avsnittet med kollektionslistan innehåller följande inställningar:

 • Rubrik - Lägg till en rubrik i din kollektionslista.
 • Kollektion - Ställ in de kollektioner du vill framhäva.

Lägg till en kollektionslista på din hemsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Produktserielista och sedan på Välj.
 3. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet med din kollektionslista.
 4. Klicka på Spara.

Utvald kollektion

Du kan framhäva produkterna från en av dina kollektioner på din startsida.

Avsnittet med den utvalda kollektionen innehåller följande inställningar:

 • Rubrik - Lägg till en rubrik för din utvalda kollektion.
 • Kollektion - Ställ in kollektionen som du vill framhäva produkter från.
 • Rutnätstil - Välj layout för dina utvalda produkter.

Lägg till en utvald kollektion på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka utvald produktserie och klicka sedan välj.
 3. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet med din utvalda kollektion.
 4. Klicka på Spara.

Bild med text

Du kan visa en bild och en anpassad text på din startsida.

Avsnittet Bild med text innehåller följande inställningar:

 • Bild – Välj en bild att lägga till i avsnittet.
 • Bildjustering - Ange på vilken sida du vill att bilden ska visas.
 • Rubrik - Lägg till en rubrik i avsnittet.
 • Text - Lägg till text i avsnittet.
 • Knappetikett - Lägg till den text som du vill ska visas på knappen.
 • Knapplänk - Länka din knapp till en annan sida eller webbplats.

Lägga till en bild med text på din hemsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Bild med text och sedan på Välj.
 3. Använd inställningarna för att anpassa ditt bild med text-avsnitt.
 4. Klicka på Spara.

Utvald produkt

Du kan visa en produkt på din startsida. Att visa en produkt är ett bra sätt att marknadsföra en ny eller rabatterad produkt.

Avsnittet med den utvalda produkten innehåller följande inställningar:

 • Produkt – Välj en produkt som ska visas på startsidan.
 • Visa etiketter för varianter – Visa etiketter för produktvarianter såsom "storlek" och "färg".
 • Visa säljare - Visa produktmärke eller säljare.
 • Text - Lägg till text för din framhävda produkt.
 • Knappetikett – Lägg till en knapp med en textetikett till din framhävda produkt.
 • Knapplänk - Länka din knapp till en annan sida eller webbplats.

Lägg till en utvald produkt på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Utvald produkt och sedan på Välj.
 3. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet med din utvalda produkt.
 4. Klicka på Spara.

Nyhetsbrev

Du kan lägga till nyhetsbrevsregistrering på din startsida. Detta låter dig samla in kunders e-postadresser för e-postmarknadsförings-kampanjer. Se Shopify-bloggen för mer information om e-postmarknadsföring.

Lägga till nyhetsbrevsregistrering på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.

 2. Klicka på Nyhetsbrev och sedan på Välj.

 3. Ange en rubrik för nyhetsbrevsregistreringen.

 4. Ange en underrubrik till nyhetsbrevsregistreringen.

 5. Klicka på Spara.

Karta

Du kan lägga till en Google-karta på din hemsida för att visa kunder var ditt företag är beläget.

Kartavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Rubrik - Lägg till en rubrik i ditt kartavsnitt.
 • Adress och öppettider – Lägg till butikens adress och öppettider i ditt kartavsnitt.
 • Adress som kartan ska visa - Ställ in att kartan ska visa butikens läge.
 • Etikett för kartlänk- Lägg till en knapp som länkar till ditt läge i Google Maps.
 • Visa stift - Lägg till ett stift som visar butikens specifika läge på kartan.
 • API-nyckel för Google Maps - Lägg till kartans API-nyckel till kartavsnittet.
 • Bild - Lägg till en bild som visas om kartan inte går att läsa in.
 • Bildposition – Ange placeringen av bilden.

Lägga till en karta på din hemsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Karta och sedan på Välj.
 3. Använd inställningarna för att anpassa kartavsnittet.
 4. Klicka på Spara.

Rich text

Använd avsnittet Rich text för att tillhandahålla allt skriftligt innehåll du vill visa på din startsida, eller för att bädda in sidor som du har skapat genom din Shopify-adminsida. Till exempel kan du visa kommande händelser genom att bädda in din bloggsida eller visa en sida med något av följande:

Rich text-avsnittet innehåller följande inställningar:

 • Bred visning - Minska marginalerna på vardera sida av din text.

 • Rubrik - Lägg till en rubrik i ditt rich text-avsnitt.

 • Text - Lägg till och formatera din anpassade text. Klicka på lägg till innehåll och sedan på sida om du vill framhäva en sida från din butik. Gå till rullgardinsmenyn och välj en startsida.

 • Storlek - Ange storleken på din text.

Lägg till rich text till din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.

 2. Klicka på Rich Text och klicka sedan på Välj.

 3. Använd inställningarna för att anpassa ditt rich text-avsnitt.

 4. Klicka på Spara.

Video

Du kan lägga till en YouTube- eller Vimeo-video på din hemsida. Videor kan engagera kunder och generera intresse för ditt företag.

För att lägga till en video måste du hitta delningslänken för videon:

 • YouTube - En delningslänk för YouTube ser ut så här: https://youtu.be/ZXWgHlnVVEY. Du kan lära dig hur man kopierar en delningslänk för en YouTube-video i den här hjälpartikeln om YouTube.
 • Vimeo - En delningslänk för Vimeo ser ut så här: https://vimeo.com/123456789. Du kan lära dig hur man kopierar en delningslänk för en Vimeo-video i den här hjälpartikeln om Vimeo.

Videoavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Rubrik – Lägg till en rubrik i ditt videoavsnitt.
 • Videolänk - Lägg till delningslänken för ditt videoklipp.

Lägga till en video på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Video och sedan på Välj.
 3. Använd inställningarna för att anpassa videoavsnittet.
 4. Klicka på Spara.

Anpassa HTML

Du kan skapa anpassat innehåll för din hemsida. Du kan till exempel använda HTML för att formatera textblock, skapa tabeller eller bädda in innehåll från en annan webbplats.

Avsnittet med anpassad HTML innehåller följande inställningar:

 • HTML – Lägg till den HTML-kod som du vill visa på din hemsida.
 • Bredd - Ange bredden på avsnittet med anpassad HTML.
 • Vertikal justering – Ställ in vertikal justering för innehållet i avsnittet.

Lägga till anpassad HTML på din hemsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Custom HTML (anpassad HTML), och klicka sedan på Välj.
 3. Använd inställningarna för att anpassa ditt HTML-avsnitt.
 4. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis