Sidavsnitt för Brooklyn

Sidavsnitt är fasta avsnitt som visas på specifika platser i din webbshop. Avsnittet Produkt avgör exempelvis utseendet för varje produktsida i din webbshop. Du kan anpassa sidavsnitt, men du kan inte omorganisera eller ta bort dem. Läs om hur du anpassar dessa avsnitt för att passa ditt företag.

Produktsidor

Produktsidan visar alla detaljer om en produkt och innehåller en Lägg i varukorg-knapp. Varje produkt i din butik har en egen produktsida. Du kan anpassa produktens utseende och funktionalitet i avsnittet Produktsidor på produktsidan.

Produktsidorna innehåller följande inställningar:

 • Aktivera bildzoom - Gör att kunder kan zooma in produktbilder.
 • Aktivera produktdelning – Visa knappar som kunder kan använda för att dela produkter på sociala medier. Delningsalternativen som visas kontrolleras av dina temainställningar.
 • Visa produktförsäljare – Visa produktvarumärket eller säljaren. Du behöver lägga till en säljare till produkten för att visa ett varumärkesnamn eller en säljare.
 • Bildvisning - Ange hur produktbilderna visas.
 • Visa kvantitetsväljare – Låt kunder lägga till flera produkter i varukorgen.
 • Typ av väljare - Ställ in stilen på kvantitetsväljaren.
 • Visa dynamisk kassaknapp - Lägg till en dynamisk kassaknapp.
 • Produktrekommendationer – Lägg till en lista över produktrekommendationer.

Anpassa dina produktsidor

 1. Välj Produktsidor.
 2. Klicka på avsnittet Produktsidor.
 3. Använd inställningarna för att anpassa dina produktsidor.
 4. Klicka på Spara.

Produktrekommendationer

Du kan visa rekommenderade produkter på produktsidor för att underlätta för kunder att upptäcka andra produkter som kan intressera dem.

Aktivera produktrekommendationer

 1. Välj Produktsidor.

 2. Klicka på avsnittet Product recommendations (produktrekommendationer).

 3. Markera Show dynamic recommendations (Visa dynamiska rekommendationer) för att visa produktrekommendationer på dina produktsidor.

 4. Valfritt: Om du vill ändra den rubrik som visas ovanför de rekommenderade produkterna anger du en ny i fältet Rubrik.

 5. Klicka på Spara.

Produktseriesidor

En produktseriesida visar alla produkter som ingår i den kollektionen. Varje kollektion i din butik har en egen produktseriesida.

Brooklyn har två layoutalternativ för produktseriesidor:

 • Kollage - Stilen kollage visar en blandning av större och mindre produktbilder.

Om du vill ha mer information om hur du ställer in vilka produkter som visas i en större bild i en kollagelayout, se Tips för Brooklyn.

 • Rutnät - Ett rutnät visar produktbilder i ett tabellformat. Alla produktbilder är lika stora.

Avsnittet med kollektionssidor innehåller följande inställningar:

 • Visa produktseriebild – Visa produktseriebilden högst upp på produktseriesidan.
 • Aktivera kollektionssortering - Lägg till en meny som kunder kan använda för att sortera en kollektion på olika sätt, t.ex. alfabetiskt eller efter pris.
 • Aktivera taggfiltrering - Lägg till ett filter som kunder kan använda för att visa produkter i en serie med en viss tagg. För att filtret ska visas på en produktseriesida måste du lägga till taggar till produkterna i den produktserien.
 • Rutnätstil - Ange layout för hur sidan ska visa dina produkter.
 • Visa produktsäljare - Visa produktmärke eller säljare.

Anpassa dina kollektionssidor

 1. Välj Produktseriesidor.
 2. Klicka på avsnittet Produktseriesidor.
 3. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet med dina kollektionssidor.
 4. Klicka på Spara.

Kollektionslistsida

Avsnittet produktseriesida är det huvudsakliga anpassningsbara avsnittet på produktseriesidan. Dina kunder kan använda listan över produktserier för att snabbt bläddra igenom produktserier och hitta den produktserie de vill bläddra i. Den kan visa alla produktserier i din butik, eller så kan den visa en uppsättning produktserier som du väljer ut.

Avsnittet med kollektionssidor innehåller följande inställningar:

 • Innehåll - De produktserier som du vill visa på sidan produktserielista. Den här listan används endast om Select collections to show (välj kollektioner att visa) är inställt på Vald.
 • Välj kollektioner som ska visas - Välj vilka kollektioner du vill visa.
 • Sortera produktserier efter – Välj hur dina produktserier sorteras. Denna inställning används endast om Välj produktserier att visa är inställd på Alla.

Anpassa din kollektionslistsida

 1. Välj Collection list (produktserielista).
 2. Klicka på avsnittet Collections list page (produktseriesida).
 3. Valfritt: Klicka på Add Collection (lägg till produktserie) under Content (innehåll) om du vill lägga till produktserier i produktserielistan.
 4. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet med din kollektionslistsida.
 5. Klicka på Spara.

Artikelsidor

Avsnittet Artikelsidor är det huvudsakliga anpassningsbara avsnittet för butikens artikelsidor. Artikel-mallen används för artiklar som t.ex. blogginlägg. På dina artikelsidor kan du aktivera alternativ för social delning så att kunder kan dela dina artiklar med andra.

Aktivera knappar för delning på sociala medier på artikelsidor

 1. Välj Blogginlägg.
 2. Klicka på avsnittet Artikelsidor.
 3. Markera visa knappar för delning till sociala medier för att visa knappar för delning till sociala medier i dina blogginlägg. Du kan välja vilken plattform som ska användas för delning i inställningar för sociala medier.
 4. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis