Anpassningar för Debut

Varje betalt Shopify-konto får 60 minuters gratis designtid från Shopify-supporten. Denna designtid kan användas för att lägga till specifika funktioner i ett tema som kan hjälpa din butiks försäljning.

Följande anpassningar kan göras i Debut av Shopify-supporten. Granska beskrivningen för varje stödd anpassning för att avgöra vilka anpassningar som kan hjälpa ditt företag.

Lägg till ett sparmärke på produktkort

Designtid: 15 minuter

När produkterna har ett ordinariepris visas rean som standard för din kund genom att priset och ordinariepriset visas sida vid sida på produktkortet.

Den här anpassningen lägger till ett sparmärke på produktkort, som kan visas som ett dollarbelopp eller en procentandel. Sparbrickan visas på produktkort där ordinariepriset överstiger produktens försäljningspris.

Den här anpassningen fungerar bra i butiker som vill göra reaartiklar på produktseriesidorna mer framträdande.

Visa sidonummerlänkar i paginering med inställning

Designtid: 15 minuter

Som standard är sidonummer, såsom de som finns längst ned på produktseriesidor när inte alla produkter visas på en sida, inte klickbara och kunderna måste navigera mellan sidor en i taget genom att klicka på pilarna Nästa och Tillbaka.

Den här anpassningen visar alla sidonummer som klickbara länkar, så att kunden kan navigera till specifika sidor.

Den här anpassningen fungerar bra i butiker som har stora produktserier med många sidor, eftersom den gör det möjligt för kunder att enkelt navigera till den sida de letar efter.

Den bör undvikas i butiker som har små produktserier eller en begränsad uppsättning produkter där det antagligen inte finns mer än en eller två produktseriesidor.

Ändra färg på ett specifikt menyobjekt

Designtid: 15 minuter

Som standard påverkas alla menyobjekt av eventuella ändringar i färgschemat för menyn.

Den här anpassningen ändrar färg på endast ett menyobjekt utan att de andra påverkas.

Den här anpassningen fungerar bra i butiker som vill rikta uppmärksamheten till en specifik länk i menyn, till exempel en länk till rea av produktserie.

Lägg till sparat belopp och procent på produktsidor

Designtid: 15 minuter

När produkterna har ett ordinariepris visas rean som standard för din kund genom att priset och ordinariepriset visas sida vid sida på produktkortet.

Den här anpassningen lägger till det sparade beloppet och procentsatsen för den valda varianten på en produktsida. Besparingarna visas endast om ordinariepriset överstiger försäljningspriset.

Den här anpassningen fungerar bra i butiker som vill framhäva de exakta rabatterna som kunderna får via försäljningspriset.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis