Avsnitt för Debut

Temainnehåll byggs med hjälp av avsnitt. Avsnitt är anpassningsbara block med innehåll som avgör layouten och utseendet på olika sidor i din webbutik. Du kan lägga till, ta bort, redigera och anpassa avsnitt med hjälp av den uppdaterade temaredigeraren.

Shopifys teman har följande typer av avsnitt:

 • Statiska avsnitt: Avsnitt som visas på förutbestämda platser i din webbutik. Dessa avsnitt kan inte tas bort eller ordnas om. Statiska avsnitt kan bland annat vara sidhuvuden, sidfötter, navigeringsavsnitt eller innehållsavsnitt på sidor såsom produktsidor och produktseriesidor. Avsnittet Produkt avgör exempelvis utseendet för varje produktsida i din webbutik.
 • Dynamiska avsnitt: Valfria avsnitt som du kan använda för att skräddarsy din startsidas layout. På butikens startsida kan du skapa en sidolayout genom att lägga till, omorganisera och ta bort dynamiska avsnitt. Du kan ha upp till 25 dynamiska avsnitt på din startsida.

Du kan lära dig om Debuts unika urval av avsnitt och hur man anpassar dem för att passa ditt företag.

Tips! Om du använder ett gratistema från Shopify kan du se detaljerade beskrivningar av dess avsnitt och inställningar genom att gå till Gratisteman från Shopify och klicka på namnet på ditt tema.

Se temats dokumentation om du vill ha mer information om betalda temans avsnitt och inställningar.

Statiska avsnitt

Debut inkluderar följande statiska avsnitt:

Dynamiska avsnitt

Debut inkluderar följande dynamiska avsnitt:

Rubrik

I headeravsnittet kan du redigera innehållet som visas högst upp på varje sida i din butik. Du kan lägga till en logotypbild, välja vilken meny du vill visa och skapa ett meddelande.

Lägg till en anpassad logotyp

Du kan lägga till en anpassad logotypbild i butikens sidhuvud. Det bästa formatet är en .png-fil med en genomskinlig bakgrund. Du kan ändra storleken på logotypbilden genom att öka eller minska bredden.

Om du inte lägger till en bild för logotyp kommer butiksnamnet att visas som text. Du kan ändra butiksnamnet på inställningssidan för Butiksuppgifter i Shopify-administratören.

 • Anpassad logotypbredd: Logotypens bredd.

 • Logotypjustering: Justering av din logotyp i sidhuvudet. Välj Vänster eller Centrerad.

Lägg till och konfigurera din logotyp

 1. Klicka på Sidhuvud.
 2. Klicka på välj bild under Logotypbild och gör sedan något av följande:

  • Klicka på fliken bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify admin.
  • Om du vill välja en bild från din lokala dator klickar du på fliken Bibliotek och sedan på Ladda upp.
 3. Använd inställningarna för att anpassa storlek och placering av din logotyp.

 4. Klicka på Spara.

Lägg till ett meddelandefält

Du kan lägga till ett meddelandefält i sidhuvudet som du kan använda för att visa ett meddelande för dina kunder. Ditt meddelande är anpassningsbart och kan innehålla kontaktinformation, information om butikshändelser, rea eller butikens slogan.

 1. Klicka på Sidhuvud.

 2. Markera visa meddelande i meddelandefältet.

Välj Endast startsida för att endast visa meddelandet på startsidan.

 1. Skriv in text till din avisering.
 2. Valfritt: Ange en URL för att lägga till en länk till ditt meddelande.

 3. Klicka på färgprov i Meddelandefältet och välj en färg för att ändra bakgrundsfärg för meddelandefältet.

 4. Klicka på färgremsan för Text och välj en färg för att ändra bakgrundsfärg för texten i meddelandet.

 5. Klicka på Spara.

Lägg till en meny

Du kan lägga till en meny till din header. Då visas alla menylänkar i sidfoten, som du kan använda för att markera vanliga sidor som dina kunder vill komma åt. Du kan till exempel lägga till en-menyrad som innehåller länkar till dina kollektioner.

 1. Klicka på Sidhuvud.

 2. Klicka på Ändra för att välja en meny. Välj en eller flera menyer från listan eller klicka på Skapa meny för att skapa en ny.

 3. Klicka på Redigera meny för att redigera menyn.

 4. Klicka på Spara.

Sidfot

Sidfoten är det avsnitt som syns längst ned på varje sida i din butik. Du kan lägga till följande funktioner i din sidfot:

 • betalningsikoner
 • snabblänkar
 • nyhetsbrevsregistrering
 • Ett textavsnitt som innehåller information om ditt företag
 • sociala medier-ikoner
 • en språkväljare
 • en valutaväljare

Lägg till betalningsikoner

Du kan visa ikoner för de betalningsmetoder som du accepterar i sidfoten. I det här området visas ikonerna som är kopplade till den betalningsleverantör du har aktiverat i avsnittet betalningsinställningar i din administratör. När en kund besöker din butik filtreras dessa ikoner så att endast de betalningsmetoder som stöds i den aktuella kundens region och valuta visas.

 1. Klicka på Sidfot.

 2. Markera Visa betalningsikoner.

 3. Klicka på Spara.

Lägg till en meny, nyhetsbrevsregistrering eller textmeddelande

 1. Klicka på Sidfot.

 2. För att lägga till ett innehållsblock i innehållsområdet, klicka på lägg till innehåll. Välj typ av block från följande alternativ:

 3. Klicka på Spara.

Lägg till ikoner på sociala medier

När du lägger till ett konto för sociala medier i dina temasinställningar så visas det automatiskt i din sidfot.

Välj en språkväljare

Du bör bara lägga till en språkväljare om du har aktiverat flera butiksspråk.

 1. Klicka på Avsnitt.

 2. Klicka på Sidfot.

 3. Välj Visa språkväljare under Språkväljare.

 4. Klicka på Spara.

Lägg till en valutaväljare

Du bör bara lägga till en valutaväljare om du har aktiverat flera valutor.

 1. Klicka på Sidfot.

 2. Välj Visa valutaväljare under Valutaväljare.

 3. Klicka på Spara.

Produktsidor

Avsnittet Produktsidor är det huvudsakliga anpassningsbara avsnittet för produktsidor. Det här avsnittet stöder även följande funktioner om de är konfigurerade i din butik:

Du kan anpassa detta avsnitt med hjälp av följande alternativ:

 • Visa kvantitetsväljare - Låt användare ange en kvantitet som ska läggas till i varukorgen.
 • Visa variantetiketter – Visa variantetiketter, såsom "Storlek" och "Färg" ovanför rullgardinsmenyer för varianter. Variantetiketterna som visas är baserade på varianternas alternativnamn för produkten.
 • Visa säljare – Visa produktvarumärke eller säljare. Du behöver lägga till en säljare till produkten för att visa ett varumärkesnamn eller en säljare.
 • Visa dynamisk kassaknapp - Låt kunder hoppa över varukorgen och gå direkt till kassan från avsnittet utvalda produkter.
 • Visa knappar för social delning - Visa knappar som kunder kan använda för att dela produkter på sociala medier. Delningsalternativen som visas kontrolleras av dina temainställningar.

Media

 • Storleksanpassa - Ställ in storleken på din produktmedia.
 • Aktivera bildzoom – Låt kunden zooma in genom att föra musen över produktbilden.
 • Aktivera videoslinga - Välj det här alternativet för att visa produktvideor i en slinga. Om det här alternativet är avmarkerat visas en uppspelningsknapp i videoklipp när de tar slut.

Redigera produktsideinställningar

 1. Välj Produktsidor.
 2. Klicka på avsnittet Produktsidor.
 3. Använd inställningarna för att anpassa dina produktsidor.
 4. Klicka på Spara.

Visa hämtningstillgänglighet

Debutlåter dig visa kunder om en produkt i din webbutik är tillgänglig för lokal upphämtning. På varje produktsida visar avsnittet hämtningstillgänglighet om produkten finns tillgänglig och den uppskattade tidsramen för hämtning.

För att kunna använda funktionen måste du ställa in lokal upphämtning. Om lokal upphämtning är aktiverat, är den här funktionen alltid synlig på dina produktsidor och kan inte inaktiveras.

När lokal upphämtning är aktiverad visar produktsidan om produkten är tillgänglig för hämtning vid en lokal upphämtningsplats. Denna information visas endast för produkter som finns i lager på minst en upphämtningsplats och har Detta är en fysisk produkt valt i avsnittet Leverans i produktvariantens information.

För att välja Detta är en fysisk produkt på en produktvariant, gör du följande:

 1. Från ditt Shopify-administratörskonto går du till Produkter.

 2. Välj en produkt.

 3. Under Varianter väljer du en variant.

 4. Under Leverans markerar du Detta är en fysisk produkt.

 5. Klicka på Spara.

Om du har aktiverat lokal upphämtning för endast en plats visas plats och tillgänglig hämtning för den platsen. Kunder kan klicka på visa butiksinformation för att få veta mer om upphämtningsplatsen.

Om du har aktiverat lokal hämtning för mer än en plats visar avsnittet hämtningstillgänglighet plats och hämtningstillgänglighet för den plats som ligger närmast kunden, baserat på kundens IP-adress. När kunden klickar på Kontrollera tillgänglighet i andra butiker beställs listan över upphämtningsplatser utifrån avstånd från kunden.

Om kundens plats inte kan fastställas utifrån deras IP-adress visar avsnittet för hämtningstillgänglighet plats och hämtningstillgänglighet i alfabetisk ordning, först efter ort och sedan efter platsnamn. Antag till exempel att du har tre hämtningsplatser: "Queen Street" i Toronto, "Front Street" i Toronto och "Alberni Street" i Vancouver. Avsnittet för hämtningstillgänglighet visar då informationen för "Front Street" i Toronto.

Visa banner för Shop Pay-avbetalningar

Version 17.12.0+

Om du har aktiverat Shop Pay-avbetalningar och befinner dig i USA visas bannern för Shop Pay-avbetalningar på produktsidan om produkten kostar mellan 50 USD och 1 000 USD. Om Shop Pay-avbetalningar är aktiverat kan bannern inte inaktiveras.

Bannern visas under produktpriset och indikerar att kunderna har möjlighet att betala för produkten i sin helhet eller i fyra lika stora avbetalningar. Användare kan klicka på Läs mer för att visa ytterligare information om avbetalningar och nödvändiga upplysningar.

Produktrekommendationer

Du kan visa rekommenderade produkter på produktsidor för att underlätta för kunder att upptäcka andra produkter som kan intressera dem.

Aktivera produktrekommendationer

 1. Välj Produktsidor.

 2. Klicka på avsnittet Product recommendations (produktrekommendationer).

 3. Markera Show dynamic recommendations (Visa dynamiska rekommendationer) för att visa produktrekommendationer på dina produktsidor.

 4. Valfritt: Om du vill ändra den rubrik som visas ovanför de rekommenderade produkterna anger du en ny i fältet Rubrik.

 5. Valfritt: Använd kryssrutan Visa leverantör för att visa eller dölja leverantörerna i produktbeskrivningarna.

 6. Klicka på Spara.

Produktseriesidor

Avsnittet Produktseriesidor är huvudsakligt anpassningsbart avsnitt för produktseriesidor.

Avsnittet Produktseriesidor innehåller följande inställningar:

 • Layout - Välj hur produkterna ska arrangeras på produktseriesidan.
 • Produkter per rad (endast rutnät) - Välj hur många produkter som ska visas i varje rad på produktseriesidan. Det här avsnittet gäller endast om layouten är inställd på rutnät.
 • Rader per sida (endast rutnät) -Välj antalet rader av produkter som ska visas på produktseriesidan. Det här avsnittet gäller endast om layouten är inställd på rutnät.
 • Visa produktseriebild – Visa produktseriebilden högst upp på produktseriesidan.
 • Visa produktförsäljare - Visa säljare för varje produkt under produktnamnet.
 • Aktivera sortering - Välj alternativet för att låta kunder sortera produkter på dina produktseriesidor.
 • Aktivera taggfiltrering - Välj alternativet för att låta kunder filtrera en produktserie efter produkttagg.

Redigera inställningar för Produktseriesidor

 1. Välj Produktseriesidor.
 2. Klicka på avsnittet Produktseriesidor.
 3. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet med dina kollektionssidor.
 4. Klicka på Spara.

Kollektionslistsida

Dina kunder kan använda sidan med produktserielistan för att hitta den produktserie de vill bläddra i. Produktserielistan kan visa alla produktserier i din butik eller så kan den visa en grupp med produktserier som du väljer.

Avsnittet med produktserielistan innehåller följande inställningar:

 • Produktserie - Ställ in de produktserier du vill visa på sidan för produktserielistor. Denna information används endast om Välj produktserier att visa är inställd på Vald.
 • Välj produktserier som ska visas - Välj vilka produktserier du vill visa.
 • Sortera produktserier efter – Välj hur dina produktserier sorteras. Denna inställning används endast om Välj produktserier att visa är inställd på Alla.
 • Produktserier per rad - Ange hur många produktserier som ska visas i varje rad på produktseriesidan.

Skräddarsy ditt sidoavsnitt produktserielista

 1. Välj Collection list (produktserielista).
 2. Klicka på avsnittet Collections list page (produktseriesida).
 3. Valfritt: Klicka på Add Collection (lägg till produktserie) under Content (innehåll) om du vill lägga till produktserier i produktserielistan.
 4. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet med din kollektionslistsida.
 5. Klicka på Spara.

Bloggsidor

Avsnittet Bloggsidor är det huvudsakliga anpassningsbara avsnittet på en bloggsida. Bloggsidan listar alla inlägg som publicerats på din blogg. Du kan lista dina blogginlägg eller visa dem i ett rutnät. Både listan och rutnätsvyn visar blogginläggets titel och ett utdrag, om något sådant finns. Om det inte finns något tillgängligt utdrag visas de första meningarna i blogginlägget.

Blogginläggsavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Layout - Välj lista eller rutnät.
 • Visa författare - Visa upphovsmannens namn under rubriken för blogginlägget.
 • Visa datum - Visa publiceringsdatum under rubriken för blogginlägget.

Skräddarsy ditt bloggsideavsnitt

 1. Välj Blogs (bloggar).
 2. Klicka på avsnittet för Bloggsidor.
 3. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet för dina inlägg.
 4. Klicka på Spara.

Inlägg

Bloggpost-sidorna visar enskilda bloggposter. Inläggsavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Visa författare - Visa upphovsmannens namn under rubriken för blogginlägget.
 • Visa datum - Visa datumet då blogginlägget publicerades, under rubriken för blogginlägget.
 • Visa knappar för delning till sociala medier – Välj det här alternativet för att visa knappar för delning till sociala medier i dina bloggposter. Du kan välja vilken plattform som ska användas för delning i inställningar för sociala medier.

Anpassa ditt inläggsavsnitt

 1. Välj Blogginlägg.
 2. Klicka på avsnittet Posts (inlägg).
 3. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet för dina inlägg.
 4. Klicka på Spara.

Varukorgssida

Avsnittet för Varukorgssida innehåller följande inställningar:

 • Aktivera automatiska varukorgsuppdateringar - Välj det här alternativet för att uppdatera varukorgen så snart kundändringar görs. Till exempel kan delsumman uppdateras när kunden ändrar antalet artiklar i varukorgen.
 • Aktivera varukorgsanteckningar - I vissa teman kallas det här alternativet Order notes (orderanteckningar).

Anpassa avsnittet Varukorgssida

 1. Välj Varukorg.
 2. Klicka på avsnittet Varukorgssida.
 3. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet för varukorgssidan.
 4. Klicka på Spara.

Utvald kollektion

Du kan framhäva en kollektion på din startsida. Du kan marknadsföra reor och nya kollektioner genom att välja ut och framhäva kollektioner.

Avsnittet Utvald produktserie innehåller följande inställningar:

 • Rubrik - Lägg till texten som visas ovanför produkter i produktserien. Standardtexten är Utvald produktserie.
 • Produktserie – Välj den produktserie som du vill visa i avsnittet.
 • Produkter per rad - Välj antalet produkter som visas på varje rad i avsnittet.
 • Rader - Välj antal produktrader som ska visas i avsnittet.
 • Visa produktförsäljare – Visa säljare för varje produkt under produktnamnet.
 • Visa "Se alla"-knappen - Välj detta alternativ för att lägga till en Se alla-knapp under den sista raden i avsnittet. Kunder kan klicka på denna knapp för att se hela produktserien.

Lägg till en utvald kollektion på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka utvald produktserie och klicka sedan välj.
 3. Klicka på Välj produktserie och välj sedan en produktserie från Produktserie-listan. Upp till 50 produkter kommer att visas från den produktserie du väljer.
 4. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet med utvald produktserie.
 5. Klicka på Spara.

Bild med text

Med Debut kan du lägga till en bild med text som visas till höger eller vänster om bilden. Du kan även lägga till en knapp som länkar till en annan sida.

Du kan använda en bild med ett textavsnitt för att annonsera en specifik produkt eller produktserie.

Avsnittet för bild med text innehåller följande inställningar:

 • Bild - Lägg till eller välj bild att inkludera i avsnittet. Du kan ladda upp en bild, använda en redan uppladdad bild eller välja en gratis lagerbild från Burst.
 • Bildjustering - Välj om bilden i avsnittet ska visas till vänster eller höger.
 • Rubrik - Lägg till en primär text som ska visas tillsammans med bilden.
 • Text - Lägg till sekundär text som ska visas tillsammans med bilden. Denna text visas under rubriktexten.
 • Knappetikett - Lägg till den text som du vill ska visas på knappen.
 • Knapplänk – Ange den URL eller den sida som du vill att knappen ska länka till. Klistra in URL:en eller välj en sida från menyn. Om du inte vill inkludera en knapp i avsnittet lämnar du detta fält tomt.

Lägg till ett avsnitt för bild med text på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Bild med text och sedan på Välj.
 3. Klicka på välj bild under Bild och gör sedan något av följande:
 • Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild du redan har laddat upp i din Shopify-administratör.
 • Klicka på fliken Gratisbilder för att välja en lagerbild från Burst. Härifrån kan du skriva in ett sökord eller bläddra i bildkategorierna.
 • Om du vill välja en bild från din lokala dator klickar du på fliken Bibliotek och klickar sedan på Ladda upp.
 1. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet.
 2. Klicka på Spara.

Bild med textöverlagring

Du kan visa en stor bild med en anpassad textöverlagring på din hemsida.

Avsnittet för bild med textöverlagring innehåller följande inställningar:

 • Bild - Välj den bild du vill inkludera i avsnittet. Du kan ladda upp en bild, använda en redan uppladdad bild eller välja en gratis lagerbild från Burst.
 • Bildjustering - Välj om bilden i avsnittet ska visas till vänster eller höger.
 • Layout – Ställ in bredden på avsnittet.
 • Avsnittshöjd – Ställ in höjden på avsnittet. För att förhindra bildbeskärning väljer du Anpassa till bild där höjden på avsnittet anpassas baserat på höjden på din bild.
 • Textstorlek – Ange textens storlek.
 • Rubrik - Lägg till primär text att para ihop med bilden. Namnet på avsnittet Image with text overlay (bild med textöverlägg) ändras automatiskt till rubriken du anger.
 • Text - Lägg till sekundär text som ska visas tillsammans med bilden. Denna text visas under rubriktexten.
 • Knappetikett - Lägg till den text som du vill ska visas på knappen.
 • Knapplänk – Ange den URL eller den sida som du vill att knappen ska länka till. Klistra in URL:en eller välj en sida från menyn. Om du inte vill inkludera en knapp i avsnittet lämnar du detta fält tomt.

Lägg till en bild med textöverlagring på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Image with text overlay (bild med textöverlägg) och klicka sedan på Välj.
 3. Klicka på välj bild under Bild och gör sedan något av följande:
 • Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild du redan har laddat upp i din Shopify-administratör.
 • Klicka på fliken Gratisbilder för att välja en lagerbild från Burst. Härifrån kan du skriva in ett sökord eller bläddra i bildkategorierna.
 • Om du vill välja en bild från din lokala dator klickar du på fliken Bibliotek och klickar sedan på Ladda upp.
 1. Använd inställningarna i textavsnittet för att anpassa din bild.
 2. Klicka på Spara.

Utvald produkt

Du kan visa en produkt på startsidan. Att visa en produkt är ett bra sätt att marknadsföra en ny eller rabatterad produkt. Kunderna kan se ytterligare produktbilder med hjälp av vänster- och högerpilarna under bilden.

Avsnittet med den utvalda produkten innehåller följande inställningar:

 • Produkt - Välj den produkt som du vill visa på startsidan.
 • Visa kvantitetsväljare - Låt användare ange en kvantitet som ska läggas till i varukorgen.
 • Visa variantetiketter – Visa variantetiketter, såsom "Storlek" och "Färg" ovanför rullgardinsmenyer för varianter. Variantetiketterna som visas är baserade på varianternas alternativnamn för produkten.
 • Visa säljare – Visa produktvarumärke eller säljare. Du behöver lägga till en säljare till produkten för att visa ett varumärkesnamn eller en säljare.
 • Visa dynamisk kassaknapp - Låt kunder hoppa över varukorgen och gå direkt till kassan från avsnittet utvalda produkter.
 • Visa knappar för social delning - Visa knappar som dina kunder kan använda för att dela dina produkter på sociala medier.

Media

 • Storleksanpassa - Ställ in storleken på din produktmedia.
 • Aktivera bildzoom – Låt kunden zooma in genom att föra musen över produktbilden.
 • Aktivera video-looping - Spela upp produktvideor i en loop. Om detta alternativ avmarkeras visas en uppspelningsknapp på videor när de tar slut.

Lägg till ett avsnitt med utvalda produkter

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Utvald produkt och sedan på Välj.
 3. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet med din utvalda produkt.
 4. Klicka på Spara.

Nyhetsbrev

Du kan lägga till nyhetsbrevsregistrering på din startsida. Detta låter dig samla in kunders e-postadresser för kampanjer med e-postmarknadsföring. Se Shopify-bloggen för mer information om e-postmarknadsföring.

Lägga till nyhetsbrevsregistrering på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.

 2. Klicka på Nyhetsbrev och sedan på Välj.

 3. Ange en rubrik för nyhetsbrevsregistreringen.

 4. Ange en underrubrik till nyhetsbrevsregistreringen.

 5. Klicka på Spara.

Karta

Du kan lägga till en Google-karta på din hemsida för att visa kunder var ditt företag är beläget.

Kartavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Rubrik - Lägg till en rubrik i ditt kartavsnitt.
 • Adress och öppettider – Lägg till butikens adress och öppettider i ditt kartavsnitt.
 • Adress som kartan ska visa - Ställ in att kartan ska visa butikens läge.
 • Etikett för kartlänk- Lägg till en knapp som länkar till ditt läge i Google Maps.
 • Visa stift - Lägg till ett stift som visar butikens specifika läge på kartan.
 • API-nyckel för Google Maps - Lägg till kartans API-nyckel till kartavsnittet.
 • Bild - Lägg till en bild som visas om kartan inte går att läsa in.
 • Bildposition – Ange placeringen av bilden.

Lägga till en karta på din hemsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Karta och sedan på Välj.
 3. Använd inställningarna för att anpassa kartavsnittet.
 4. Klicka på Spara.

Rich text

Använd avsnittet Rich text för att tillhandahålla allt skriftligt innehåll du vill visa på din startsida, eller för att bädda in sidor som du har skapat genom din Shopify-adminsida. Till exempel kan du visa kommande händelser genom att bädda in din bloggsida eller visa en sida med något av följande:

Rich text-avsnittet innehåller följande inställningar:

 • Bred visning - Minska marginalerna på vardera sida av din text.

 • Rubrik - Lägg till en rubrik i ditt rich text-avsnitt.

 • Text - Lägg till och formatera din anpassade text. Klicka på lägg till innehåll och sedan på sida om du vill framhäva en sida från din butik. Gå till rullgardinsmenyn och välj en startsida.

 • Storlek - Ange storleken på din text.

Lägg till rich text till din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.

 2. Klicka på Rich Text och klicka sedan på Välj.

 3. Använd inställningarna för att anpassa ditt rich text-avsnitt.

 4. Klicka på Spara.

Video

Du kan lägga till en YouTube-video på din startsida. Videor kan engagera kunder och generera intresse för ditt företag.

Tips! Du kan lägga till en Vimeo-video på din startsida genom avsnittet för anpassat innehåll.

Videoavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Omslagsbild - Lägg till en omslagsbild till din video. Omslagsbilden är dold medan videon spelas upp.
 • Bildjustering – Justera din omslagsbild så att den viktigaste delen alltid är synlig.
 • Videolänk - Lägg till YouTube-URL för din video.
 • Visa överlagring – Lägg till ett färglager över din video för att göra texten mer lättläst. Överlagringen tas bort medan videon spelas upp om du väljer Bild med uppspelningsknapp.
 • Stil - Ange stilen för videon. Bakgrundsvideostilen är endast tillgänglig för datorer. Kunder som besöker din butik från en surfplatta eller mobil enhet kommer alltid att se bild med uppspelningsknapp-stilen.
 • Videohöjd - Ställ in höjden på din video.
 • Rubrik - Lägg till en rubrik i din video.
 • Textstorlek - Lägg till text i din video. Texten tas bort medan videon spelas upp om du väljer bild med uppspelningsknapp.

Lägga till en video på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Video och sedan på Välj.
 3. Använd inställningarna för att anpassa videoavsnittet.
 4. Klicka på Spara.

Bildspel

Du kan lägga till ett bildspel på din hemsida. I bildspelsavsnittet kan du ställa in höjden på bilderna, lägga till text och knappar och välja om bildspelet ska spelas upp automatiskt.

Bildspelsavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Bildspelsbild - Välj en bild som ska inkluderas i bildspelet. Du kan ladda upp en bild, använda en redan uppladdad bild eller välja en gratis lagerbild från Burst. Du kan ställa in följande inställningar för varje bild:

  • Bildplacering - Välj bildens placering i bildrutan. Mer information om bildplacering finns i riktlinjerna nedan.
  • Rubrik - Lägg till en primär text som ska visas tillsammans med bilden.
  • Underrubrik - Lägg till sekundär text som ska visas tillsammans med bilden. Denna text visas under rubriktexten.
  • Knappetikett - Lägg till den text som du vill ska visas på knappen.
  • Knapplänk – Ange den URL eller den sida som du vill att knappen ska länka till. Klistra in URL:en eller välj en sida från menyn. Om du inte vill inkludera en knapp i avsnittet lämnar du detta fält tomt.
 • Bildhöjd - Ställ in bildspelets höjd. Läs mer om hur bildhöjd påverkar ditt bildspel.

 • Textstorlek - Ställ in storleken på dina rubriker på bildspelet.

 • Textplacering - Välj placering för texten i dina bildspelsbilder.

 • Visa överlagring - Lägg till ett färglager mellan en bild och en text som läggs över bilden. Överlagring kan förbättra färgkontrast och läsbarhet. Du kan ställa in färg och opacitet för överlagringen i färginställningar.

 • Automatisk rotation mellan bilder - Ställ in att bildspelet ska spelas upp automatiskt.

 • Byt bilder var – Välj hur ofta du vill byta bilder.

Om du vill ha mer information om bildbeskärning och rekommenderade bildstorlekar, se riktlinjer för bildspel.

Lägga till ett bildspel på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Bildspel och sedan på Välj.
 3. Gör så här om du vill lägga till en bild i ett bildspel:

 4. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet bildspel.

 5. Klicka på Spara.

Riktlinjer för bildspel

Du kan använda inställningarna och bildrekommendationerna nedan för att styra hur ditt bildspel ser ut i din webbutik. Hur dina bilder visas avgörs av följande faktorer:

På grund av skillnader i storlek och form på olika skärmar kan dina bildspel se olika ut på mobila enheter och datorer.

Rekommendationer för bildstorlek

De rekommenderade måtten för bilder i ett bildspel beror på dina inställningar för bildhöjd. Använd följande riktlinjer:

Bildstorleksrekommendationer efter inställning
Inställning av bildhöjd Rekommenderad bredd Rekommenderad höjd
Anpassa efter första bilden 1 200 px 600 px
Liten 1 200 px 475 px
Medium 1 200 px 489 px
Stor 1 200 px 775 px

Se steg 5 i instruktionerna för att skapa ett bildspel för att se eller ändra inställningarna för bildhöjd.

Bildbeskärning

Du kan vidta åtgärder för att kontrollera hur dina bilder beskärs eller för att undvika bildbeskärning helt och hållet.

Kontrollera beskärning av dina bilder

Du kan förvänta dig bildskärning för vissa skärmstorlekar när:

 • Dina bilder inte har samma bredd-höjd-förhållande.
 • Din bildhöjd är inställd som Liten, Medium eller Stor.
 • Din bildhöjd är inställd för att anpassa efter första bilden och dina bilder är högre än enhetens skärm eller webbläsarfönstret.

Du kan styra hur dina bilder beskärs med hjälp av inställningen Image position (bildplacering).

För varje bild kan du välja vilken del du vill ska fortsätta att synas efter beskärning. I följande exempel kan du se hur en bild kan beskäras för vissa skärmstorlekar. Inställningen för placering av bilden till vänster är Middle center (mitten). Inställningen för placering av bilden till höger är Top left (uppe till vänster).

En exempelbild som beskärs annorlunda beroende på inställningar för bildplacering.

Se steg 10 i instruktionerna för att skapa ett bildspel för att se eller ändra inställningarna för bildplacering.

Undvik bildbeskärning

Gör följande för att undvika bildbeskärning i ditt bildspel:

 • Ställ in din bildhöjd till anpassa efter första bilden.
 • Använd bilder som är dubbelt så breda än vad de är höga. Bredd-höjd-förhållandet för sådana bilder är 2:1. De rekommenderade måtten är 1 200 x 600 px.
 • Se till att alla dina bilder har likvärdiga bredd-höjd-förhållanden. Bildernas bredd-höjd-förhållande är viktigare än deras mått i pixlar.

I följande exempel kan du se hur en bild vars förhållande är 2:1 ser ut på en dator och en mobil enhet:

En obeskuren bild visas på en dator och en mobil enhet.

Bildhöjd

Bredden på bildspelsavsnittet är alltid 100 % av webbläsarfönstret. Höjden på dina bilder står i relation till bredden. På grund av skillnader i skärmstorlek varierar bredden och höjden på dina bilder för olika enheter. Höjden på dina bilder påverkas också av dina inställningar för bildhöjd.

Du kan använda höjdinställningen anpassa efter första bilden för att basera bildspelets höjd på höjden på din första bild. Den här inställningen fungerar bäst när alla dina bilder är lika stora eller har samma bredd-höjd-förhållande. Du kan byta ordning för dina bilder i bildspelet för att se hur de ser ut i olika höjder om dina bilder har olika mått eller förhållanden.

I det följande exemplet är den kortaste bildrutan placerad först:

En bildruta som är lägre avgör höjden på de andra två bildrutorna. Bilderna beskärs högst upp och längst ned eftersom att de andra bilderna är högre.

I nästa exempel är en högre bildruta placerad först:

En bildruta som är medelhög avgör höjden på de andra två bildrutorna. Bildrutan som är högre beskärs högst upp och längst ned. Bildrutan som är lägre beskärs på sidorna.

Se rekommendationer för bildstorlekar om du i stället använder höjdinställningarna liten, medium eller stor.

Bildförhållanden

Det rekommenderade bredd-höjd-förhållandet för dina bilder är 2:1 om du vill undvika bildbeskärning i ditt bildspel.

Använd kvadratiska bilder eller bilder som är högre än vad de är breda om du inte har något emot beskärning på datorskärmar och vill att bildspelet ska se bra ut i mobila enheter. I följande exempel visas en kvadratisk bild med bredd-höjd-förhållande 1:1.

En kvadratisk bild visas på en dator och en mobil enhet. Bilden beskärs på datorn, men inte på den mobila enheten.

Nästa exempel visar en stående bild med bredd-höjd-förhållande 2:3.

En hög bild visas på en dator och en mobil enhet. Bilden beskärs på datorn, men inte på den mobila enheten.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis