Avsnitt för Express

Temainnehåll byggs med hjälp av avsnitt. Avsnitt är anpassningsbara block med innehåll som avgör layouten och utseendet på olika sidor i din webbutik. Du kan lägga till, ta bort, redigera och anpassa avsnitt med hjälp av den uppdaterade temaredigeraren.

Shopifys teman har följande typer av avsnitt:

 • Statiska avsnitt: Avsnitt som visas på förutbestämda platser i din webbutik. Dessa avsnitt kan inte tas bort eller ordnas om. Statiska avsnitt kan bland annat vara sidhuvuden, sidfötter, navigeringsavsnitt eller innehållsavsnitt på sidor såsom produktsidor och produktseriesidor. Avsnittet Produkt avgör exempelvis utseendet för varje produktsida i din webbutik.
 • Dynamiska avsnitt: Valfria avsnitt som du kan använda för att skräddarsy din startsidas layout. På butikens startsida kan du skapa en sidolayout genom att lägga till, omorganisera och ta bort dynamiska avsnitt. Du kan ha upp till 25 dynamiska avsnitt på din startsida.

Du kan lära dig om Expresss unika urval av avsnitt och hur man anpassar dem för att passa ditt företag.

Tips! Om du använder ett gratistema från Shopify kan du se detaljerade beskrivningar av dess avsnitt och inställningar genom att gå till Gratisteman från Shopify och klicka på namnet på ditt tema.

Se temats dokumentation om du vill ha mer information om betalda temans avsnitt och inställningar.

Statiska avsnitt

Express innehåller följande statiska avsnitt:

Dynamiska avsnitt

Express innehåller följande dynamiska avsnitt:

Rubrik

Temats header är det avsnitt som syns högst upp på varje sida i din butik.

Du kan anpassa följande artiklar i ditt sidhuvud:

 • Logotyp
 • Meddelandefält
 • Meny
 • Sök
 • Rubrikstilar

Lägg till en anpassad logotyp

Du kan lägga till en anpassad logotypbild i butikens header. Det bästa formatet är en .png-fil med en genomskinlig bakgrund. Maximal bredd för logotyper är 180 px. Du kan ändra storlek på logotypen genom att minska bredden.

Om du inte lägger till en bild för logotyp kommer butiksnamnet att visas som text. Du kan ändra butiksnamnet på inställningssidan för Butiksuppgifter i Shopify-administratören.

 • Anpassad logotypbredd: Logotypens bredd.

 • Logotypjustering: Justering av din logotyp i sidhuvudet. Välj Vänster eller Centrerad.

Lägg till och konfigurera din logotyp

 1. Klicka på Sidhuvud.
 2. Klicka på välj bild under Logotypbild och gör sedan något av följande:

  • Klicka på fliken bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify admin.
  • Om du vill välja en bild från din lokala dator klickar du på fliken Bibliotek och sedan på Ladda upp.
 3. Använd inställningarna för att anpassa storlek och placering av din logotyp.

 4. Klicka på Spara.

Lägg till ett meddelandefält

Du kan lägga till ett meddelandefält i sidhuvudet som du kan använda för att visa ett meddelande för dina kunder. Ditt meddelande är anpassningsbart och kan innehålla kontaktinformation, information om butikshändelser, rea eller butikens slogan.

 1. Klicka på Sidhuvud.

 2. Markera visa meddelande i meddelandefältet.

 3. Skriv in text till din avisering.

 4. Valfritt: Ange en URL för att lägga till en länk till ditt meddelande.

(Version 1.11.0+)

 1. Valfritt: Välj en ikon som ska visas i meddelandefältet från menyn Ikoner. Ikonen använder samma färg som meddelandetexten.

 2. Klicka på färgprov i Meddelandefältet och välj en färg för att ändra bakgrundsfärg för meddelandefältet.

 3. Klicka på färgremsan för Text och välj en färg för att ändra bakgrundsfärg för texten i meddelandet.

 4. Klicka på Spara.

Lägg till en meny

Du kan lägga till en meny till din header. Då visas alla menylänkar i sidfoten, som du kan använda för att markera vanliga sidor som dina kunder vill komma åt. Du kan till exempel lägga till en-menyrad som innehåller länkar till dina kollektioner.

 1. Klicka på Sidhuvud.

 2. Klicka på Ändra för att välja en meny. Välj en eller flera menyer från listan eller klicka på Skapa meny för att skapa en ny.

 3. Klicka på Redigera meny för att redigera menyn.

 4. Klicka på Spara.

Aktivera sökning

Du kan lägga till ett sökalternativ till ditt sidhuvud så att kunder snabbt kan hitta varor i din butik.

 1. Klicka på Sidhuvud.
 2. Markera Visa sökning.
 3. Klicka på Spara.

Använd sekundära färger för din rubrik

Du kan välja Aktivera sekundär bakgrunds- och textfärg för att använda den sekundära bakgrunds- och textfärgen i din rubrik.

Sidfot

Sidfoten är det avsnitt som syns längst ned på varje sida i din butik. Du kan lägga till följande funktioner i din sidfot:

 • betalningsikoner
 • en meny
 • nyhetsbrevsregistrering
 • Ett textavsnitt som innehåller information om ditt företag
 • sociala medier-ikoner
 • en språkväljare

Lägg till betalningsikoner

Du kan visa ikoner för de betalningsmetoder som du accepterar i sidfoten. I det här området visas ikonerna som är kopplade till den betalningsleverantör du har aktiverat i avsnittet betalningsinställningar i din administratör. När en kund besöker din butik filtreras dessa ikoner så att endast de betalningsmetoder som stöds i den aktuella kundens region och valuta visas.

 1. Klicka på Sidfot.

 2. Markera Visa betalningsikoner.

 3. Klicka på Spara.

Lägg till en meny, nyhetsbrevsregistrering eller textmeddelande

 1. Klicka på Sidfot.

 2. För att lägga till ett innehållsblock i innehållsområdet, klicka på lägg till innehåll. Välj typ av block från följande alternativ:

 3. Klicka på Spara.

Lägg till ikoner på sociala medier

 1. Klicka på Temainställnngar.

 2. Klicka på Sociala medier.

 3. För att ladda upp en bild för delning på sociala medier, i området för Bilder för delning till sociala medier, klickar du på Välj bild eller Utforska gratisbilder.

 4. Markera ett av eller alla följande alternativ för att lägga till knappar för delning på sociala medier i dina produkter och blogginlägg:

 5. Om du vill lägga till länkar till dina konton på sociala medier så anger du länkarna till dina konton i de fält som anges under Accounts (konton). Ange fullständiga länkar, såsom https://instagram.com/shopify eller https://twitter.com/shopify.

 6. Om du vill ändra stilen på delningsknapparna så väljer du Fullständigt varumärkt eller Endast Logotyp i menyn Knappstil.

 7. Klicka på Spara.

Välj en språkväljare

Du bör bara lägga till en språkväljare om du har aktiverat flera butiksspråk.

 1. Klicka på Avsnitt.

 2. Klicka på Sidfot.

 3. Välj Visa språkväljare under Språkväljare.

 4. Klicka på Spara.

Produkt

Produktsidan visas när en köpare klickar på en produkt från en utvald serie. Den visar din produkts beskrivning, pris, varianter och bilder. Du kan välja om du vill föra vidare användare till en ny sida eller visa produktsidan i ett överlägg på startsidan. Den här inställningen styrs av dina temainställningar. När Visa produktsidor i ett överlägg är aktiverat visas produktsidan som ett överlägg när en produkt väljs från en utvald produktserie.

Om du har aktiverat lokal upphämtning och inaktiverat Visa produktsidor i en överlagring, visas även produktens upphämtningstillgänglighet i det här avsnittet.

Produktavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Visa kvantitetsväljare - Låt användare ange en kvantitet som ska läggas till i varukorgen.
 • Visa säljare - Visa produktens varumärke eller säljare på produktsidan. Du behöver lägga till en säljare till produkten för att visa ett varumärkesnamn eller en säljare.
 • Visa dynamisk kassaknapp - Låt kunder hoppa över varukorgen och gå direkt till kassan från avsnittet utvalda produkter.
 • Visa produktsidor i en överlagring – Välj det här alternativet för att visa produktdetaljerna i ett överlägg på startsidan. Detta överlägg visas när en produkt väljs från en utvald produktserie.
 • Visa knappar för social delning - Visa knappar som dina kunder kan använda för att dela dina produkter på sociala medier. Dessa knappar styrs av dina temainställningar.

Redigera produktinställningarna

 1. Klicka på produkt.
 2. Använd inställningarna för att anpassa din produktsida.
 3. Klicka på Spara.

Visa hämtningstillgänglighet

Version 1.11.0+

Expresslåter dig visa kunder om en produkt i din webbutik är tillgänglig för lokal upphämtning. På varje produktsida visar avsnittet hämtningstillgänglighet om produkten finns tillgänglig och den uppskattade tidsramen för hämtning. Denna information visas endast om Visa produktsidor i en överlagring är inaktiverat.

För att kunna använda funktionen måste du ställa in lokal upphämtning. Om lokal upphämtning är aktiverat, är den här funktionen alltid synlig på dina produktsidor och kan inte inaktiveras.

När lokal upphämtning är aktiverad visar produktsidan om produkten är tillgänglig för hämtning vid en lokal upphämtningsplats. Denna information visas endast för produkter som finns i lager på minst en upphämtningsplats och har Detta är en fysisk produkt valt i avsnittet Leverans i produktvariantens information.

För att välja Detta är en fysisk produkt på en produktvariant, gör du följande:

 1. Från ditt Shopify-administratörskonto går du till Produkter.

 2. Välj en produkt.

 3. Under Varianter väljer du en variant.

 4. Under Leverans markerar du Detta är en fysisk produkt.

 5. Klicka på Spara.

Om du har aktiverat lokal upphämtning för endast en plats visas plats och tillgänglig hämtning för den platsen. Kunder kan klicka på visa butiksinformation för att få veta mer om upphämtningsplatsen.

Om du har aktiverat lokal hämtning för mer än en plats visar avsnittet hämtningstillgänglighet plats och hämtningstillgänglighet för den plats som ligger närmast kunden, baserat på kundens IP-adress. När kunden klickar på Kontrollera tillgänglighet i andra butiker beställs listan över upphämtningsplatser utifrån avstånd från kunden.

Om kundens plats inte kan fastställas utifrån deras IP-adress visar avsnittet för hämtningstillgänglighet plats och hämtningstillgänglighet i alfabetisk ordning, först efter ort och sedan efter platsnamn. Antag till exempel att du har tre hämtningsplatser: "Queen Street" i Toronto, "Front Street" i Toronto och "Alberni Street" i Vancouver. Avsnittet för hämtningstillgänglighet visar då informationen för "Front Street" i Toronto.

Produktrekommendationer

Du kan visa rekommenderade produkter på produktsidor för att underlätta för kunder att upptäcka andra produkter som kan intressera dem.

Om Visa produktsidor i en överlagring är aktiverat för din produktsida visas produkterna i ett överlägg över den aktuella sidan när de öppnas från det här avsnittet.

Aktivera produktrekommendationer

 1. Välj Produktsidor.

 2. Klicka på avsnittet Product recommendations (produktrekommendationer).

 3. Markera Show dynamic recommendations (Visa dynamiska rekommendationer) för att visa produktrekommendationer på dina produktsidor.

 4. Valfritt: Om du vill ändra den rubrik som visas ovanför de rekommenderade produkterna anger du en ny i fältet Rubrik.

 5. Valfritt: Om du vill låta kunderna lägga till produkter i varukorgen direkt från avsnittet Produktrekommendationer väljer du Aktivera "Snabbköp"-knappen.

 6. Valfritt: Använd kryssrutan Visa leverantör för att visa eller dölja leverantörerna i produktbeskrivningarna.

 7. Klicka på Spara.

Mall för produktserie

Avsnittet Mall för produktserie är det huvudsakliga anpassningsbara avsnittet för produktseriesidor.

Avsnittet Mall för produktserie innehåller följande inställningar:

 • Visa produktseriebild – Visa produktseriebilden högst upp på produktseriesidan.
 • Visa produktseriebeskrivning - Visa produktseriebeskrivningen högst upp på produktseriesidan. (Version 1.11.0+)
 • Visa produktförsäljare - Visa produktvarumärket eller säljaren på produktkortet.

Anpassa dina kollektionssidor

 1. Välj Produktserie.
 2. Klicka på avsnittet Produktseriemall.
 3. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet med mall för produktserie.
 4. Klicka på Spara.

Version 1.11.0+

Du kan skapa en banner som innehåller en anpassad bild, text och en knapp som länkar till en annan plats i din butik. Du kan använda en banner för att framhäva ditt varumärke, visa en specifik produktserie eller annonsera en kampanj.

Inställningar

 • Bild - Lägg till en bild som du vill inkludera i avsnittet. Du kan ladda upp en bild, använda en redan uppladdad bild eller välja en gratis lagerbild från Burst.
 • Rubrik - Lägg till primär text till bannern.
 • Rubrikstorlek - Välj storlek på rubriktexten.
 • Beskrivning - Lägg till en beskrivning till bannern.
 • Knappetikett - Lägg till den text som du vill ska visas på knappen.
 • Knapplänk - Ange den URL eller den sida som du vill att knappen ska länka till. Klistra in URL:en eller välj en sida från menyn. Om du inte vill inkludera en knapp i bannern lämnar du detta fält tomt.

Layout-alternativ

 • Bannerhöjd - Välj höjd på banneravsnittet.
 • Bannerbredd - Välj bredd på banneravsnittet.
 • Bildjustering - Välj justering av bilden i avsnittet.
 • Textrutejustering - Välj justering av textrutan i avsnittet.

Om textrutan är vänster- eller högerjusterad är texten vänsterjusterad. Om textrutan är centrerad är även texten centrerad.

Färginställningar

 • Textrutebakgrund - Välj färg på textrutan.
 • Text - Välj färg på rubriken och knappen i bannern. Bannerbeskrivningen använder brödtextfärgen för ditt tema, vilket kan ändras i temainställningarna.

Lägg till ett banneravsnitt

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Banner och sedan på Välj.
 3. Använd inställningarna för att anpassa avsnitt för banner.
 4. Klicka på Spara.

Utvalda produktserier

Du kan visa flera produktserier i ett enda avsnitt på din startsida. Produktserier visas som flikar som kunder kan navigera mellan.

När en kund lägger till en eller flera produkter från en utvald produktserie i varukorgen visas kvantiteten av produkten som lagts till i varukorgen som ett märke på produkten.

En utvald produktserie som innehåller flera serier. Serienamnen visas som klickbara flikar högst upp i avsnittet.

Avsnittet med den utvalda produktserien innehåller följande inställningar:

 • Produktserie - Välj de produktserier som du vill inkludera i avsnittet Utvalda produktserier.
 • Storlek på produktserielista - Välj hur många produkter som ska visas som standard. Den här inställningen gäller för alla produktserier i avsnittet Utvalda produktserier. _ Small - 6 produkter _ Medium - 18 produkter * Large - 36 produkter
 • Bildstil - Välj bildbeskärningsstil för produktbilderna i produktserier. Den här inställningen gäller alla produktserier i avsnittet.
 • Aktivera knappen "Snabbköp" - Lägg till ett alternativ för att låta kunder lägga till produkter i varukorgen direkt från avsnittet Utvalda produktserier.
 • Visa produktseriebild - Visa produktseriebilden högst upp på fliken för utvald produktserie. (Version 1.11.0+)
 • Visa produktseriebeskrivning - Visa produktseriebeskrivning högst upp på fliken för utvald produktserie. (Version 1.11.0+)

Lägg till ett avsnitt för utvald produktserie på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka utvald produktserie och klicka sedan välj.
 3. I innehållsavsnittet väljer du ett Produktserieblock eller klickar på Lägg till produktserier.
 4. Klicka på Välj produktserie.
 5. Från listan över produktserier väljer du den produktserie som du vill visa under fliken, och klickar sedan på välj.

Klicka på länken Lägg till kollektion för att öppna sidan Skapa kollektion i en ny flik för att lägga till en kollektion.

Om du vill lägga till eller ta bort produkter från den valda produktserien klickar du på länken Redigera produktserie för att öppna sidan för produktserie i en ny flik.

 1. Upprepa stegen ovan för att lägga till fler produktserier i avsnittet.
 2. Klicka på Spara.

Utvald produkt

Du kan visa en produkt på startsidan. Att visa en produkt är ett bra sätt att marknadsföra en ny eller rabatterad produkt. Kunderna kan se ytterligare produktbilder med hjälp av vänster- och högerpilarna under bilden.

Avsnittet med den utvalda produkten innehåller följande inställningar:

 • Produkt - Välj den produkt som du vill visa på startsidan.
 • Visa kvantitetsväljare - Låt användare ange en kvantitet som ska läggas till i varukorgen.
 • Visa säljare - Visa produktens varumärke eller säljare i produktavsnittet. Du behöver lägga till en säljare till produkten för att visa ett varumärkesnamn eller en säljare.
 • Visa dynamiska kassaknappar - Låt kunder hoppa över varukorgen och gå direkt till kassan från avsnittet utvalda produkter.
 • Visa knappar för social delning - Visa knappar som dina kunder kan använda för att dela dina produkter på sociala medier. Dessa knappar styrs av dina temainställningar.
 • Bildstil - Välj om du vill lägga till en kvadratisk eller cirkulär beskärning för dina utvalda produktbilder.

Lägg till ett avsnitt med utvalda produkter

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Utvald produkt och sedan på Välj.
 3. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet med din utvalda produkt.
 4. Klicka på Spara.

Anpassat innehåll

I avsnittet Anpassat innehåll kan du gruppera flera innehållsblock tillsammans. Bredden och justeringen för varje block kan justeras för att skapa en anpassad layout.

Avsnittet Anpassat innehåll innehåller följande inställningar:

 • Rubrik – Titeln på avsnittet.

 • Mobil layout - Layouten på blocken när din butik ses från en mobil enhet. Välj bland följande alternativ:

  • Rutnät - Block med en bredd på upp till 50 % visas i samma rad. Behållare med en bredd på över 50 % visas i sin egen rad.
  • Stapla - Varje block visas i sin egen rad.
  • Bild - Block är komprimerade till ett enda bildspel-stil-avsnitt. Kunderna kan klicka på navigeringspilarna för att visa fler block.

Du kan välja mellan följande blocktyper.

Anpassade typer av innehållsblock
Blocktyp Inställningar
Text

Rubrik - Lägg till en rubrik i textblocket.

Text - Lägg till och formatera din anpassade text.

Knappetikett - Lägg till en knapp med en textetikett i blocket.

Knapplänk - Lägg till den text som du vill ska visas på knappen.

Textstorlek – Ange textens storlek.

Behållarbredd - Ställ in bredden på blocket.

Vertikal justering - Ställ in vertikal placering för innehållet i blocket.

Horisontell justering - Ställ in horisontell position för innehållet i blocket.

Bild

Bild - Lägg till en bild att visa i blocket. Du kan ladda upp en bild, använda en redan uppladdad bild eller välja en gratis lagerbild från Burst.

Behållarbredd - Ställ in bredden på blocket.

Vertikal justering - Ställ in vertikal placering för innehållet i blocket.

Produkt

Produkt - Välj en produkt som ska visas i blocket. Produktnamnet, bilden och priset visas. Produkttiteln visas i blocket om produkten inte har någon bild.

Behållarbredd - Ställ in bredden på blocket.

Vertikal justering - Ställ in vertikal placering för innehållet i blocket.

Om Visa produktsidor i en överlagring är aktiverat för din produktsida, visas produkterna i en överlagring över den aktuella sidan när de öppnas från det här avsnittet.

Produktserie

Produktserie - Välj en produktserie som ska visas i blocket. Titeln på produktserien och den utvalda bilden visas. Om det inte finns någon utvald bild visas en bild från den första produkten i produktserien. Om produkterna i produktserien inte har bilder visas produktserietiteln i blocket.

Behållarbredd - Ställ in bredden på blocket.

Vertikal justering - Ställ in vertikal placering för innehållet i blocket.

Meny

Meny - Välj en meny som ska visas i blocket.

Rubrik - Lägg till en rubrik för menyn.

Behållarbredd - Ställ in bredden på blocket.

Vertikal justering - Ställ in vertikal placering för innehållet i blocket.

Horisontell justering - Ställ in horisontell position för innehållet i blocket.

Lägg till anpassat innehåll på din hemsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.

 2. Klicka på Custom content (anpassat innehåll) och sedan på Välj.

 3. Välj och konfigurera de innehållsblock som du vill inkludera i avsnittet.

 4. Klicka på Spara.

Bild med text

Med Express kan du lägga till en bild med text som visas till höger eller vänster om bilden. Du kan även lägga till en knapp som länkar till en annan sida.

Du kan använda en bild med ett textavsnitt för att annonsera en specifik produkt eller produktserie.

Avsnittet Bild med text innehåller följande inställningar:

 • Bild - Lägg till den bild du vill inkludera i avsnittet. Du kan ladda upp en bild, använda en redan uppladdad bild eller välja en gratis lagerbild från Burst.
 • Rubrik - Den primära texten som ska visas med bilden.
 • Text - Lägg till sekundär text som ska visas tillsammans med bilden. Denna text visas under rubriktexten.
 • Knappetikett - Lägg till den text som du vill ska visas på knappen.
 • Knapplänk – Ange den URL eller den sida som du vill att knappen ska länka till. Klistra in URL:en eller välj en sida från menyn. Om du inte vill inkludera en knapp i avsnittet lämnar du detta fält tomt.

Layout-alternativ

 • Dator – Välj om bilden i avsnittet ska visas till höger eller vänster när den visas på en dator. För att visa bilden till vänster väljer du Bild först. För att visa bilden till vänster väljer du bild först.
 • Mobil - Välj om bilden i avsnittet ska visas i första eller andra hand när den visas från en mobil enhet.
 • Sekundär bakgrund - Välj om du vill lägga till en sekundär bakgrundsfärg i avsnittet. Välj Delvis för att lägga till bakgrundsfärg till de övre tre femtedelarna av avsnittet. Färgen kan ändras i temainställningarna.
 • Textstorlek – Välj relativ storlek på rubriken och texten i avsnittet.
 • Behåll bildförhållande - Välj det här alternativet för att förhindra att din valda bild beskärs. Om du inte markerar det här alternativet kommer bilden att beskäras till en fyrkant.
 • Aktivera sekundär textfärg - Välj det här alternativet för att använda den sekundära färgen för bakgrundstext för rubriken och texten. Färgen kan ändras i temainställningarna.

Lägg till ett avsnitt för bild med text på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Bild med text och sedan på Välj.
 3. Klicka på välj bild under Bild och gör sedan något av följande:
 • Klicka på fliken Bibliotek för att välja en bild du redan har laddat upp i din Shopify-administratör.
 • Klicka på fliken Gratisbilder för att välja en lagerbild från Burst. Härifrån kan du skriva in ett sökord eller bläddra i bildkategorierna.
 • Om du vill välja en bild från din lokala dator klickar du på fliken Bibliotek och klickar sedan på Ladda upp.
 1. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet.
 2. Klicka på Spara.

Flera kolumner

Version 1.11.0+

Med Express kan du lägga till ett avsnitt med flera kolumner med innehåll. Du kan lägga till upp till fyra kolumner i varje avsnitt med flera kolumner.

Avsnittet med flera kolumner innehåller följande inställningar:

Kolumninställningar

 • Bild - Lägg till en bild i kolumnen.
 • Rubrik - Lägg till primär text i kolumnen.
 • Text - Lägg till sekundär text i kolumnen.

Avsnittsinställningar

 • Rubrik - Lägg till primär text för avsnittet.
 • Knappetikett - Lägg till den text som du vill ska visas på knappen.
 • Knapplänk - Ange den URL eller den sida som du vill att knappen ska länka till. Klistra in URL:en eller välj en sida från menyn. Om du inte vill inkludera en knapp i avsnittet lämnar du detta fält tomt.

Layout-alternativ

 • Justering - Välj justering av elementen i varje kolumn.
 • Mobil layout - Välj om kolumnerna i avsnittet ska visas staplade eller i ett rutnät på mobila enheter.
 • Bildstorlek - Välj storlek på bilderna i kolumnerna.
 • Behåll bildförhållande - Välj det här alternativet för att förhindra att valda bilder beskärs. Om du inte markerar det här alternativet kommer bilderna att beskäras till en fyrkant.
 • Aktivera sekundär bakgrunds- och textfärg - Välj det här alternativet för att använda den sekundära bakgrundstextfärgen för rubriker och text och den sekundära bakgrundsfärgen för avsnittet. Dessa färger kan ändras i temainställningarna.

Lägg till ett avsnitt med flera kolumner på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Multi-kolumn och klicka sedan på Välj.
 3. Klicka på Lägg till kolumn för att lägga till en kolumn i avsnittet.
 4. Klicka på kolumnen i avsnittet Innehåll för att lägga till innehåll i kolumnen.
 5. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet.
 6. Klicka på Spara.

Sida

Version 1.10.0+

Du kan visa rich text-innehållet för en sida på din startsida. Du kan använda det här avsnittet för att visa innehåll från en butikspolicy-sida eller en Om oss-sida.

I det här avsnittet används alltid standardmallen för en sida, även om en annan mall tillämpas. Om du till exempel lägger till en kontakta oss-sida som använder en page.contact-mall till avsnittet, visas inte de interaktiva fälten från den mallen på startsidan. All information som du lägger till i rutorna Rubrik och Innehåll för sidan visas i avsnittet.

Lägg till ett Sidavsnitt på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Sida och sedan på Välj.
 3. Klicka på Välj sida i Sido-området.
 4. Välj den sida vars innehåll du vill visa och klicka sedan på Välj. Du kan endast välja från sidor som för närvarande är synliga. Om du behöver skapa en ny sida väljer du Skapa sida.
 5. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis