Avsnitt för Minimal

Temainnehåll byggs med hjälp av avsnitt. Avsnitt är anpassningsbara block med innehåll som avgör layouten och utseendet på olika sidor i din webbutik. Du kan lägga till, ta bort, redigera och anpassa avsnitt med hjälp av den uppdaterade temaredigeraren.

Shopifys teman har följande typer av avsnitt:

 • Statiska avsnitt: Avsnitt som visas på förutbestämda platser i din webbutik. Dessa avsnitt kan inte tas bort eller ordnas om. Statiska avsnitt kan bland annat vara sidhuvuden, sidfötter, navigeringsavsnitt eller innehållsavsnitt på sidor såsom produktsidor och produktseriesidor. Avsnittet Produkt avgör exempelvis utseendet för varje produktsida i din webbutik.
 • Dynamiska avsnitt: Valfria avsnitt som du kan använda för att skräddarsy din startsidas layout. På butikens startsida kan du skapa en sidolayout genom att lägga till, omorganisera och ta bort dynamiska avsnitt. Du kan ha upp till 25 dynamiska avsnitt på din startsida.

Du kan lära dig om Minimals unika urval av avsnitt och hur man anpassar dem för att passa ditt företag.

Tips! Om du använder ett gratistema från Shopify kan du se detaljerade beskrivningar av dess avsnitt och inställningar genom att gå till Gratisteman från Shopify och klicka på namnet på ditt tema.

Se temats dokumentation om du vill ha mer information om betalda temans avsnitt och inställningar.

Statiska avsnitt

Minimal inkluderar följande statiska avsnitt:

Dynamiska avsnitt

Minimal inkluderar följande dynamiska sektioner:

Rubrik

Temats header är det avsnitt som syns högst upp på varje sida i din butik.

Du kan anpassa följande artiklar i ditt sidhuvud:

 • Logotyp
 • Meddelandefält
 • Meny
 • Sök

Lägg till en anpassad logotyp

Du kan lägga till en anpassad logotypbild i butikens header. Det bästa formatet är en .png-fil med en genomskinlig bakgrund. Logotyper bör vara 450 x 200 px. Du kan ändra storlek på logotypen genom att minska bredden.

Om du inte lägger till en bild för logotyp kommer butiksnamnet att visas som text. Du kan ändra butiksnamnet på inställningssidan för Butiksuppgifter i Shopify-administratören.

 • Anpassad logotypbredd (i pixlar): Logotypens bredd.

 • Vänsterjustera logotypen. Välj det här alternativet för att justera logotypen till den vänstra marginalen i din butik. När det här alternativet avmarkeras centreras logotypen.

Lägg till och konfigurera din logotyp

 1. Klicka på Sidhuvud.
 2. Klicka på välj bild under Logotypbild och gör sedan något av följande:

  • Klicka på fliken bibliotek för att välja en bild som du redan har laddat upp till din Shopify admin.
  • Om du vill välja en bild från din lokala dator klickar du på fliken Bibliotek och sedan på Ladda upp.
 3. Använd inställningarna för att anpassa storlek och placering av din logotyp.

 4. Klicka på Spara.

Lägg till ett meddelandefält

Du kan lägga till ett meddelandefält i sidhuvudet som du kan använda för att visa ett meddelande för dina kunder. Ditt meddelande är anpassningsbart och kan innehålla kontaktinformation, information om butikshändelser, rea eller butikens slogan.

 1. Klicka på Sidhuvud.

 2. Markera visa meddelande i meddelandefältet.

 3. Skriv in text till din avisering.

 4. Valfritt: Ange en URL för att lägga till en länk till ditt meddelande.

 5. Klicka på Spara.

Lägg till en meny

Du kan lägga till en meny till din header. Då visas alla menylänkar i sidfoten, som du kan använda för att markera vanliga sidor som dina kunder vill komma åt. Du kan till exempel lägga till en-menyrad som innehåller länkar till dina kollektioner.

 1. Klicka på Sidhuvud.

 2. Klicka på Ändra för att välja en meny. Välj en eller flera menyer från listan eller klicka på Skapa meny för att skapa en ny.

 3. Klicka på Redigera meny för att redigera menyn.

 4. Välj Centrera huvudmeny under logotyp om du vill centrera menyn och visa den på en separat rad.

 5. Om du vill lägga till en rad ovanför och under menyn för att visuellt skilja den från resten av butiken, väljer du Visa avdelande rader i sidhuvud.

 6. Klicka på Spara.

Aktivera sökning

Du kan lägga till ett sökalternativ till ditt sidhuvud så att kunder snabbt kan hitta varor i din butik.

 1. Klicka på Sidhuvud.
 2. Markera Visa sökfältet.
 3. Klicka på Spara.

Sidfot

Sidfoten är det avsnitt som syns längst ned på varje sida i din butik. Du kan lägga till följande funktioner i din sidfot:

 • betalningsikoner
 • en meny
 • nyhetsbrevsregistrering
 • Ett textavsnitt som innehåller information om ditt företag
 • ett utdrag från ditt senaste blogginlägg
 • sociala medier-ikoner

Vilka ikoner för sociala medier som visas i sidfoten avgörs av dina temainställningar.

Lägg till betalningsikoner

Du kan visa ikoner för de betalningsmetoder som du accepterar i sidfoten. I det här området visas ikonerna som är kopplade till den betalningsleverantör du har aktiverat i avsnittet betalningsinställningar i din administratör. När en kund besöker din butik filtreras dessa ikoner så att endast de betalningsmetoder som stöds i den aktuella kundens region och valuta visas.

 1. Klicka på Sidfot.

 2. Markera Visa betalningsikoner.

 3. Klicka på Spara.

Lägg till en meny, en nyhetsbrevsregistrering, text, ikoner för sociala medier eller ditt senaste blogginlägg

 1. Klicka på Sidfot.

 2. För att lägga till ett innehållsblock i innehållsområdet, klicka på lägg till innehåll. Välj typ av block från följande alternativ:

 3. Klicka på Spara.

Produktsidor

Produktsidan visar alla detaljer om en produkt och innehåller en Lägg i varukorg-knapp. Varje produkt i din butik har en egen produktsida. Du kan anpassa produktens utseende och funktionalitet i avsnittet Produktsidor på produktsidan.

Produktsidorna innehåller följande inställningar:

Inställningar

 • Visa produktförsäljare – Visa produktvarumärket eller säljaren. Du behöver lägga till en säljare till produkten för att visa ett varumärkesnamn eller en säljare.
 • Visa kvantitetsväljare - Låt användare ange en kvantitet som ska läggas till i varukorgen.
 • Typ av bildzoom - Ställ in zoomstilen för produktbilder. Välj No zoom (ingen zoom) om du vill förhindra att kunder zoomar in.
 • Placering av miniatyrbilder på produkter - Ange plats för miniatyrbilder av ytterligare produktbilder.

Beskrivning

 • Visa en flik bredvid din produktbeskrivning - Visa innehållet i en sida, till exempel en storlekstabell eller en returpolicy, på en andra flik. Välj en sida att visa i Flikinnehåll.
 • Aktivera produktdelning – Visa knappar som kunder kan använda för att dela produkter på sociala medier. Delningsalternativen som visas kontrolleras av dina temainställningar.

Produktalternativsformulär

 • Visa dynamisk kassaknapp - Lägg till en dynamisk kassaknapp.
 • Variantväljare och knappstorlek - Ställ in storleken på variantväljaren, knappen Add to cart (lägg till i varukorgen) och den dynamiska kassaknappen.

Anpassa dina produktsidor

 1. Välj Produktsidor.
 2. Klicka på avsnittet Produktsidor.
 3. Använd inställningarna för att anpassa dina produktsidor.
 4. Klicka på Spara.

Produktrekommendationer

Du kan visa rekommenderade produkter på produktsidor för att underlätta för kunder att upptäcka andra produkter som kan intressera dem.

Aktivera produktrekommendationer

 1. Välj Produktsidor.

 2. Klicka på avsnittet Product recommendations (produktrekommendationer).

 3. Markera Show dynamic recommendations (Visa dynamiska rekommendationer) för att visa produktrekommendationer på dina produktsidor.

 4. Valfritt: Om du vill ändra den rubrik som visas ovanför de rekommenderade produkterna anger du en ny i fältet Rubrik.

 5. Valfritt: Välj hur produktrekommendationer visas genom att markera ett eller flera av följande alternativ:

  • Visa produktleverantör
  • Visa ”rea”-cirkel
  • Centrera text under produktbilder
 6. Klicka på Spara.

Produktseriesidor

Avsnittet Produktseriesidor är huvudsakligt anpassningsbart avsnitt för produktseriesidor.

 • Visa produktförsäljare – Visa säljare för varje produkt under produktnamnet.
 • Visa en cirkel för produkter på rea - Visa ett märke på produkter som är på rea.
 • Visa en cirkel för produkter som är utsålda - Lägg till ett märke och ett överlägg om produktens lagernivå är 0.
 • Aktivera produktseriesortering – Låt kunder sortera produkter på dina produktseriesidor.
 • Aktivera filtrering efter produkttagg - Låt kunder filtrera en produktserie efter produkttagg.
 • Centrera texten under produktbilder - Centrera namn, pris och säljare för varje produkt under dess bild.

Redigera inställningar för Produktseriesidor

 1. Välj Produktseriesidor.
 2. Klicka på avsnittet Produktseriesidor.
 3. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet med dina kollektionssidor.
 4. Klicka på Spara.

Blogg

Om flera medarbetare skriver dina blogginlägg kan det hända att du automatiskt vill visa författarens namn för varje blogginlägg på din Bloggs sida.

Visa blogginläggets författare

 1. Välj Blogs (bloggar).
 2. Klicka på avsnittet Blogg.
 3. Markera visa bloggpostens skribent.
 4. Klicka på Spara.

Artikel

Artikelavsnittet är din butiks artikelsidors huvudsakliga anpassningsbara avsnitt. Artikelmallen används för blogginlägg.

Artikelavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Visa blogginläggsskribent - Om flera medarbetare skriver dina blogginlägg så väljer du det här alternativet för att visa författaren under blogginläggets titel.
 • Aktivera delning av blogginlägg - Visa knappar för social delning på dina blogginlägg. Du kan välja vilken plattform som ska användas för delning i inställningar för sociala medier.

Skräddarsy artikelavsnittet

 1. Välj Blogginlägg.
 2. Klicka på avsnittet Article (artikel).
 3. Använd inställningarna för att anpassa artikelavsnittet.
 4. Klicka på Spara.

Varukorgssida

Avsnittet Varukorgssidor är det huvudsakliga anpassningsbara avsnittet i din webbutiks varukorg. På varukorgssidan kan du aktivera varukorgsanteckningar för att låta dina kunder inkludera speciella instruktioner i sina ordrar.

Aktivera orderanteckningar

 1. Välj Varukorg.
 2. Klicka på avsnittet Varukorgssidor.
 3. Välj Enable order notes (aktivera orderanteckningar).
 4. Klicka på Spara.

Utvald kollektion

Du kan framhäva en kollektion på din startsida. Du kan marknadsföra reor och nya kollektioner genom att välja ut och framhäva kollektioner.

Avsnittet Utvald produktserie innehåller följande inställningar:

 • Rubrik - Lägg till texten som visas ovanför produkter i produktserien. Standardtexten är Utvald produktserie.
 • Produktserie – Välj den produktserie som du vill visa i avsnittet.
 • Produkter per rad – Välj antalet produkter som visas i varje rad i avsnittet.
 • Rader – Ställ in antalet produktrader som visas i avsnittet.
 • Visa produktförsäljare – Visa säljare för varje produkt under produktnamnet.
 • Visa en "rea"-cirkel - Visa en bricka på produkter som det är rea på.
 • Visa en "slutsålt"-cirkel - Lägg till en bricka och en överlagring om produktens lagernivå är 0.
 • Centrera texten under produktbilder - Centrera namn, pris och säljare för varje produkt under dess bild.

Lägg till en utvald kollektion på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka utvald produktserie och klicka sedan välj.
 3. Klicka på Välj produktserie och välj sedan en produktserie från Produktserie-listan.
 4. Använd inställningarna för att anpassa avsnittet med utvald produktserie.
 5. Klicka på Spara.

Bildspel

Du kan skapa ett bildspel på startsidan som visar upp till sex bilder.

Den rekommenderade storleken för bilder i ett bildspel är 1 280 x 460 px.

Bildspelsavsnittet innehåller följande inställningar:

Innehåll

 • Bild - Lägg till en bild i ditt bildspel.
 • Bildplacering - Välj den viktigaste delen av en bild och sätt den i fokus.
 • Opacitet för överlagring - Ställ in nyans för bildöverlagringen. En överlagring gör att dina bilder blir mörkare och kan göra överlagrad text mer lättläst.
 • Textfärg - Ställ in färgen på texten i bildspelet.
 • Textjustering - Justera texten i förhållande till bilderna.
 • Rubrik - Lägg till en rubrik i din bild.
 • Knappmärkning - Lägg till en knapp med en text på i ditt bildspel.
 • Knapplänk – Ange den URL eller den sida som du vill att knappen ska länka till. Klistra in URL:en eller välj en sida från menyn. Om du inte vill inkludera en knapp i avsnittet lämnar du detta fält tomt.

Inställningar

 • Bildhöjd - Ställ in bildspelets höjd. Du kan använda höjdinställningen anpassa efter första bilden för att basera bildspelets höjd på den första bildens höjd.
 • Automatisk rotation mellan bilder - Ställ in att bildspelet ska spelas upp automatiskt.
 • Byt bilder var – Välj hur ofta du vill byta bilder.
 • Övergångseffekt – Välj om du vill att bilderna ska rulla eller blekna.
 • Textstorlek - Ställ in storleken på texten i bildspelet.

Lägga till ett bildspel på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Bildspel och sedan på Välj.
 3. Använd inställningarna för att anpassa ditt bildspel.
 4. Klicka på Spara.

Nyhetsbrev

Du kan lägga till nyhetsbrevsregistrering på din startsida. Detta låter dig samla in kunders e-postadresser för kampanjer med e-postmarknadsföring. Se Shopify-bloggen för mer information om e-postmarknadsföring.

Lägga till nyhetsbrevsregistrering på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.

 2. Klicka på Nyhetsbrev och sedan på Välj.

 3. Ange en rubrik för nyhetsbrevsregistreringen.

 4. Ange en underrubrik till nyhetsbrevsregistreringen.

 5. Ställ in bakgrundsfärg i avsnittet för nyhetsbrevsregistrering genom att klicka på färgkartan för bakgrundsfärg och välja en färg.

 6. Klicka på Spara.

Karta

Du kan lägga till en Google-karta på din hemsida för att visa kunder var ditt företag är beläget.

Kartavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Rubrik - Lägg till en rubrik i ditt kartavsnitt.
 • Adress och öppettider – Lägg till butikens adress och öppettider i ditt kartavsnitt.
 • Adress som kartan ska visa - Ställ in att kartan ska visa butikens läge.
 • Etikett för kartlänk- Lägg till en knapp som länkar till ditt läge i Google Maps.
 • Visa stift - Lägg till ett stift som visar butikens specifika läge på kartan.
 • API-nyckel för Google Maps - Lägg till kartans API-nyckel till kartavsnittet.
 • Bild - Lägg till en bild som visas om kartan inte går att läsa in.
 • Bildposition – Ange placeringen av bilden.

Lägga till en karta på din hemsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Karta och sedan på Välj.
 3. Använd inställningarna för att anpassa kartavsnittet.
 4. Klicka på Spara.

Rich text

Använd avsnittet Rich text för att tillhandahålla allt skriftligt innehåll du vill visa på din startsida, eller för att bädda in sidor som du har skapat genom din Shopify-adminsida. Till exempel kan du visa kommande händelser genom att bädda in din bloggsida eller visa en sida med något av följande:

Rich text-avsnittet innehåller följande inställningar:

 • Bred visning - Minska marginalerna på vardera sida av din text.

 • Rubrik - Lägg till en rubrik i ditt rich text-avsnitt.

 • Text - Lägg till och formatera din anpassade text. Klicka på lägg till innehåll och sedan på sida om du vill framhäva en sida från din butik. Gå till rullgardinsmenyn och välj en startsida.

 • Storlek - Ange storleken på din text.

Lägg till rich text till din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.

 2. Klicka på Rich Text och klicka sedan på Välj.

 3. Använd inställningarna för att anpassa ditt rich text-avsnitt.

 4. Klicka på Spara.

Video

Du kan lägga till en YouTube- eller Vimeo-video på din hemsida. Videor kan engagera kunder och generera intresse för ditt företag.

För att lägga till en video måste du hitta delningslänken för videon:

 • YouTube - En delningslänk för YouTube ser ut så här: https://youtu.be/ZXWgHlnVVEY. Du kan lära dig hur man kopierar en delningslänk för en YouTube-video i den här hjälpartikeln om YouTube.
 • Vimeo - En delningslänk för Vimeo ser ut så här: https://vimeo.com/123456789. Du kan lära dig hur man kopierar en delningslänk för en Vimeo-video i den här hjälpartikeln om Vimeo.

Videoavsnittet innehåller följande inställningar:

 • Rubrik – Lägg till en rubrik i ditt videoavsnitt.
 • Videolänk - Lägg till delningslänken för ditt videoklipp.

Lägga till en video på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.
 2. Klicka på Video och sedan på Välj.
 3. Använd inställningarna för att anpassa videoavsnittet.
 4. Klicka på Spara.

Anpassa HTML

I avsnittet Anpassad HTML kan du använda HTML-kod för att skapa anpassat innehåll till din startsida. Du kan till exempel använda HTML för att formatera textblock, skapa tabeller eller bädda in innehåll från en tredjepartswebbplats.

Lägg till ett anpassat HTML-avsnitt på din startsida

 1. Klicka på Lägg till avsnitt.

 2. Klicka på Custom HTML (anpassad HTML), och klicka sedan på Välj.

 3. Klicka på Anpassad HTML och ange den HTML-kod som du vill lägga till på din startsida.

 4. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis