Anpassningar för Narrative

Varje betalt Shopify-konto får 60 minuters gratis designtid från Shopify-supporten. Denna designtid kan användas för att lägga till specifika funktioner i ett tema som kan hjälpa din butiks försäljning.

Följande anpassningar kan göras i Narrative av Shopify-supporten. Granska beskrivningen för varje stödd anpassning för att avgöra vilka anpassningar som kan hjälpa ditt företag.

Lägg till en sökikon

Design-tid: 30 minuter

Som standard har Narrative ingen sökikon i sidhuvudet.

Den här anpassningen lägger till en sökikon i sidhuvudet som kunder kan klicka på för att visa ett sökformulär. Om sökikonen visas mer framträdande kan kunderna lättare hitta och använda sökfunktionen.

Det här är bra i butiker som har många produkter eller sidor som en kund kanske specifikt vill söka efter.

Ändra till en fast rubrik

Designtid: 15 minuter

Som standard försvinner rubriken när en kund bläddrar ner på en sida.

Anpassningen skapar ett fast sidhuvud, vilket innebär att sidhuvudet förblir högst upp på sidan när en kund bläddrar ner. Det säkerställer att innehållet i sidhuvudet, till exempel sökningen, varukorgen och huvudmenyn, alltid är tillgängligt oavsett var kunderna befinner sig på sidan.

Den här anpassningen fungerar bra i butiker som alltid behöver ha rubrikinnehåll synligt eller har sidor som kräver mycket bläddring.

Justera automatisk uppspelning för bildspelet

Designtid: 15 minuter

Som standard går bildspelet inte automatiskt vidare till nästa bild.

Den här anpassningen lägger till en inställning som gör att bilderna byts automatiskt efter en viss tid. Du kan ändra tiden i dina temainställningar.

Den här anpassningen fungerar bra i butiker som har flera bilder med värdefull information för kunder som de kan missa om de inte klickar sig igenom dem.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis